Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 16/09/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
16/09/202243VL3709K3731TV37
100N642804
200N208826970
400N324240713672172785277698547703777029
1TR914521085373
3TR470958210360806832595207073904668740967446476534610865074495407853676715631445905683189011455620889781892
10TR160187838844864669414493171089
15TR634493555714367
30TR267949664021957
ĐB143375893906133100
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 16/09/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7 0 8,3,6,4
7 1 8
4,7 2
0 3
6,0,7,9 4 2,5,9
4,9,7 5 9
0 6 4
7 1,2,0,4,5
0,1,8 8 8
5,4 9 5,4
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
5,4 0 8,6
6,4 1
2 8,6,7,7
3
7,6 4 1,0
9,8 5 0,7
2,7,0 6 1,7,4
2,2,6,5 7 4,6
2,9,0 8 5
9 8,5
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
7,9,0 0 4,0
3,3,1,3 1 1
6,9 2 9
7 3 1,1,1
0 4
5 7
6 2,7
7,7,9,6,5 7 0,7,7,3
8 9
2,8 9 0,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 15/09/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
15/09/20229K3AG-9K39K3
100N954189
200N491931313
400N066809749941999680095391395327799225
1TR045294459968
3TR023357946331926246969501769757703628642809253962852476367897515209430090711028278442974138554394229606798
10TR725740393932599380825302467548
15TR296596503492921
30TR273900975383340
ĐB994803194497323937
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 15/09/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9 0 3
9,4 1 7
5,6 2 6
6,0 3 5,9
7,7 4 1
9,3 5 2,7,9
2,9 6 8,3,2
1,5 7 4,4
6 8
3,5 9 5,1,6,0
An Giang
Chục Số Đơn vị
2,0 0 9,0
4,3,9 1
8 2 8,0
5,6,5 3 1,4
3 4 1,5
4,8 5 3,3
9 6 3
9,9 7
2 8 5,2
0,9 9 6,1,7,9,7
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
4 0
1,2 1 3,1
2 5,7,9,4,1
1,5 3 8,9,7
2 4 8,0
2 5 3
9 6 8
2,3 7 9
6,3,9,4 8 9
8,7,2,3 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 14/09/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
14/09/20229K2K2T9T9K2
100N569797
200N322145928
400N970925352138744087572523186557208013
1TR117377120145
3TR328203024561874802302455364723098693381895639204154886192038760866931203345238000781637751856793703436234
10TR014212427456619469753545918883
15TR977998586586626
30TR564913456812582
ĐB201720861557774567
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 14/09/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
2,3,2 0 9
2,9 1
2 2 2,0,3,1,0
7,5,2 3 5,8,0
7,7 4 5
3,4 5 6,3
5 6 9
7 3,4,4
3 8
0,6,9 9 9,1
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
4 0
6 1 2,8,5,2,9
1,1 2 3
2 3 9,8
4 5,0
4,1,7,6 5 7,7
8 6 1,5,8
9,5,5 7 5
1,3,6 8 6
3,1 9 7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,0 0 0
5 1 3,6
8 2 8,0,6
1,8 3 4,4
3,3 4 5,5
6,4,4 5 1,9
1,2 6 5,7
9,6 7 9
2 8 3,2
7,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 13/09/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
13/09/2022K37T099BT9-K2
100N467624
200N182216152
400N845301559010338873462811348740402519
1TR970427143995
3TR083113579094675505708718056620352443598888942294970279759960647001995290871666676270872187108674178294116
10TR912165679676362750878796115471
15TR510549587654002
30TR498389456185864
ĐB079825738960545233
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 13/09/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
1,9,7,8,2 0 4
1 1 0,1,6
8 2 0,5
5 3 8
0,4,5 4 6,4
5,7,2 5 3,5,4
4,1,9 6
7 5,0
3 8 2,0
9 0,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
6,0,6 0 0
1,6 1 6,1,4
4,5,6 2
3
1 4 6,2
5 2
7,1,4,7 6 0,2,1,0
9,9,8 7 6,6
8,8 8 8,8,7
9 7,7
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2
7,6,7 1 9,6
5,8,0 2 4
3 3 3
2,6 4 0
9 5 2
1 6 7,7,1,4
8,6,8,6 7 1,1
0 8 7,7,2
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 12/09/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
12/09/20229C2L3722T9K2
100N104727
200N089813354
400N868096224275104673605953163064408147
1TR255508839659
3TR779841891382560465375424934023931350245903618829398451744188553202528116259494274120594269628131093552099
10TR449379672049157434485392006512
15TR442965784734142
30TR757442961457668
ĐB027780018594307071
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 12/09/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1,8,6,2,8 0
1 0,3
2 2 2,3,0
1,2 3 7,5,7
8,4 4 9,4
7,5,3 5 5
9 6 0
3,3 7 5
8 9,0,4,0
8,4 9 6
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
6,2 0
8 1 3,8,7,4
2 0
1,5,8 3 9
1,9 4 7,6,8,7
5 3,9,7
4 6 0
4,1,5,4 7
1,8,4 8 3,8,1
5,3 9 4
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
3,4,2 0 5
7 1 3,2
1,4 2 7,7,0
1 3 0,5
5 4 0,7,2
0,3 5 4,9,9
6 9,8
2,4,2 7 1
6 8
5,5,6,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 11/09/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
11/09/2022TG-B99K2ĐL-9K2
100N956411
200N740540751
400N282342850893947571281131163498343533
1TR258252419724
3TR082941073590756884137077489085258734358219836827257274864225625870105229322958774352424621102517469209142
10TR866058135076732135062936919437
15TR788852665472900
30TR495613049798342
ĐB101001907967179361
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 11/09/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
4,5 0 5,1
6,0 1 3
8 2 3
2,9,1,7 3 5
9,7 4 0
9,8,3,8,0,8 5 6,0
5 6 1
7 4,3
8 5,2,5,5
9 5,3,4
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
4 0 6
3,4 1
8,5,3 2 8,5,5
3 1,6,2
6,5 4 0,1,8
7,2,2 5 2,4
3,0 6 4,7
8,9,6 7 5
2,4 8 2,7
9 7
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1,5,2,5,6 1 1
2,9,4,4 2 4,2,4,1
3 3 4,4,3,7
3,3,2,2 4 2,2
5 1,1
6 9,1
7,3 7 7
8
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 10/09/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
10/09/20229B79K29K2-22K2T9
100N92612043
200N267439931067
400N777815579853048015266127399963836750125480622353
1TR5181364917724614
3TR30349608710809665363768601357597428345881692196245902270102474061229654633120844459813722540867459953961160763186664067375981087447667255635
10TR4602037264790819029756332378503116842780
15TR14951752176461151790
30TR93890380699204640285
ĐB965021852061325399187194
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 10/09/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
6,2,9 0
8,7,5,2 1
9 2 8,0,1
5,6 3
6 4 9
7 5 7,3,1
9 6 7,3,0,4
6,5 7 8,1,5
7,2 8 1
4 9 2,6,0
Long An
Chục Số Đơn vị
8 0
6,2,6,8,6 1 7
2 6,7,1,7,4
3 9
2 4 9,5
4,6 5
2 6 1,1,5,9,1
2,2,9,1 7
8 8 0,8,1
3,4,6 9 7
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
2,5,5 0
3,3,8,1,1 1 1,1
7,3 2 0,5
8 3 1,1,2
4 4 4,6
2,9 5 0,0
4 6 7
6 7 2
8 3,1
9,9 9 9,5,9
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
8,9 0
8 1 4
6,7 2
4,5,6,7 3 5
5,1,4,9 4 3,4
3,8 5 4,3
6 6 7,2,3,6,8
6 7 3,2
6 8 1,0,5
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755