Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 31/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: T1-K5
100N 79
200N 762
400N 077206710899
1TR 5478
3TR 00024618185080951295156413189617420
10TR 9268740556
15TR 46410
30TR 87280
ĐB
003053
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/01/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1,8 0 9
7,4 1 8,0
6,7 2 4,0
5 3
2 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 6,3
9,5 6 2
8 7 9,2,1,8
7,1 8 7,0
7,9,0 9 9,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 24/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: T1-K4
100N 71
200N 977
400N 176913744077
1TR 6487
3TR 91661131944849835138270376471342772
10TR 9722497921
15TR 40848
30TR 42081
ĐB
368280
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/01/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
7,6,2,8 1 3
7 2 4,1
1 3 8,7
7,9,2 4 8
Chục Số Đơn vị
5
6 9,1
7,7,8,3 7 1,7,4,7,2
9,3,4 8 7,1,0
6 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 17/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: T1-K3
100N 97
200N 479
400N 134843909999
1TR 8976
3TR 60367100965237459835063304577734537
10TR 8907661180
15TR 59798
30TR 85446
ĐB
364533
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/01/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3,8 0
1
2
3 3 5,0,7,3
7 4 8,6
Chục Số Đơn vị
3 5
7,9,7,4 6 7
9,6,7,3 7 9,6,4,7,6
4,9 8 0
7,9 9 7,0,9,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 10/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: T1-K2
100N 07
200N 215
400N 743401421830
1TR 6478
3TR 32600947980188681402184905924702387
10TR 5012166796
15TR 76707
30TR 27884
ĐB
978673
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/01/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,9 0 7,0,2,7
2 1 5
4,0 2 1
7 3 4,0
3,8 4 2,7
Chục Số Đơn vị
1 5
8,9 6
0,4,8,0 7 8,3
7,9 8 6,7,4
9 8,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 03/01/2023
Thứ Ba
Loại vé: T1-K1
100N 41
200N 180
400N 248238602674
1TR 9985
3TR 20214430738985158910323761195002388
10TR 2856493789
15TR 49082
30TR 37749
ĐB
558222
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/01/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6,1,5 0
4,5 1 4,0
8,8,2 2 2
7 3
7,1,6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
8 5 1,0
7 6 0,4
7 4,3,6
8 8 0,2,5,8,9,2
8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 27/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: T12-K4
100N 42
200N 755
400N 863299758472
1TR 9205
3TR 68231425312876772661278688276950527
10TR 0500259996
15TR 53255
30TR 69377
ĐB
114282
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/12/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,2
3,3,6 1
4,3,7,0,8 2 7
3 2,1,1
4 2
Chục Số Đơn vị
5,7,0,5 5 5,5
9 6 7,1,8,9
6,2,7 7 5,2,7
6 8 2
6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 20/12/2022
Thứ Ba
Loại vé: T12K3
100N 85
200N 105
400N 749437028263
1TR 7050
3TR 95783880282921318210324496861887734
10TR 0387528125
15TR 01840
30TR 72529
ĐB
318292
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/12/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1,4 0 5,2
1 3,0,8
0,9 2 8,5,9
6,8,1 3 4
9,3 4 9,0
Chục Số Đơn vị
8,0,7,2 5 0
6 3
7 5
2,1 8 5,3
4,2 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755