Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 27/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: T9-K4
100N 67
200N 375
400N 032892820148
1TR 2534
3TR 69458389271957803197763394327407530
10TR 6954018668
15TR 23316
30TR 88348
ĐB
430950
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/09/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 27/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4,5 0
1 6
8 2 8,7
3 4,9,0
3,7 4 8,0,8
Chục Số Đơn vị
7 5 8,0
1 6 7,8
6,2,9 7 5,8,4
2,4,5,7,6,4 8 2
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 20/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: T9-K3
100N 06
200N 829
400N 500562358589
1TR 7338
3TR 83647572382262676002367374857254694
10TR 2204449759
15TR 47956
30TR 14088
ĐB
649428
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/09/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,5,2
1
0,7 2 9,6,8
3 5,8,8,7
9,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
0,3 5 9,6
0,2,5 6
4,3 7 2
3,3,8,2 8 9,8
2,8,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 13/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: T9-K2
100N 24
200N 152
400N 348740402519
1TR 3995
3TR 90871666676270872187108674178294116
10TR 8796115471
15TR 54002
30TR 85864
ĐB
545233
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2
7,6,7 1 9,6
5,8,0 2 4
3 3 3
2,6 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 2
1 6 7,7,1,4
8,6,8,6 7 1,1
0 8 7,7,2
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 06/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: T9-K1
100N 45
200N 860
400N 439417373072
1TR 9269
3TR 48118167073836688475667022529772747
10TR 8795203691
15TR 03064
30TR 26539
ĐB
059830
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,2
9 1 8
7,0,5 2
3 7,9,0
9,6 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,7 5 2
6 6 0,9,6,4
3,0,9,4 7 2,5
1 8
6,3 9 4,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 30/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K5
100N 04
200N 794
400N 491917759642
1TR 1639
3TR 53525679484700572768213807423685185
10TR 3020912414
15TR 05626
30TR 17540
ĐB
731415
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 4,5,9
1 9,4,5
4 2 5,6
3 9,6
0,9,1 4 2,8,0
Chục Số Đơn vị
7,2,0,8,1 5
3,2 6 8
7 5
4,6 8 0,5
1,3,0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K4
100N 24
200N 120
400N 603483418868
1TR 9047
3TR 34408620565815255000849332689039191
10TR 4058520219
15TR 85130
30TR 43508
ĐB
473845
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,9,3 0 8,0,8
4,9 1 9
5 2 4,0
3 3 4,3,0
2,3 4 1,7,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 6,2
5 6 8
4 7
6,0,0 8 5
1 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K3
100N 88
200N 677
400N 467108323959
1TR 4231
3TR 03772576166023531979784122361450650
10TR 1029372734
15TR 61965
30TR 60628
ĐB
364570
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0
7,3 1 6,2,4
3,7,1 2 8
9 3 2,1,5,4
1,3 4
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9,0
1 6 5
7 7 7,1,2,9,0
8,2 8 8
5,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755