Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 30/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: T5-K5
100N 29
200N 585
400N 159213026978
1TR 0152
3TR 07583388243313591264261749180331739
10TR 8486406013
15TR 97390
30TR 74242
ĐB
962882
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,3
1 3
9,0,5,4,8 2 9,4
8,0,1 3 5,9
2,6,7,6 4 2
Chục Số Đơn vị
8,3 5 2
6 4,4
7 8,4
7 8 5,3,2
2,3 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: T5-K4
100N 11
200N 008
400N 498840804395
1TR 8014
3TR 39079712757394162004785572336563773
10TR 3195593242
15TR 05860
30TR 57715
ĐB
386018
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 8,4
1,4 1 1,4,5,8
4 2
7 3
1,0 4 1,2
Chục Số Đơn vị
9,7,6,5,1 5 7,5
6 5,0
5 7 9,5,3
0,8,1 8 8,0
7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: T5-K3
100N 07
200N 976
400N 605971447648
1TR 3146
3TR 05131987409333849872174966903581101
10TR 3338677211
15TR 18955
30TR 28867
ĐB
665077
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,1
3,0,1 1 1
7 2
3 1,8,5
4 4 4,8,6,0
Chục Số Đơn vị
3,5 5 9,5
7,4,9,8 6 7
0,6,7 7 6,2,7
4,3 8 6
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: T5-K2
100N 01
200N 079
400N 388917262425
1TR 0872
3TR 12805490891106134665158618268389139
10TR 2066033156
15TR 24286
30TR 65607
ĐB
026755
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,5,7
0,6,6 1
7 2 6,5
8 3 9
4
Chục Số Đơn vị
2,0,6,5 5 6,5
2,5,8 6 1,5,1,0
0 7 9,2
8 9,9,3,6
7,8,8,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: T5-K1
100N 76
200N 605
400N 530109935374
1TR 2797
3TR 84898431874461379138602575438249388
10TR 4627221997
15TR 01554
30TR 34450
ĐB
692341
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,1
0,4 1 3
8,7 2
9,1 3 8
7,5 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 7,4,0
7 6
9,8,5,9 7 6,4,2
9,3,8 8 7,2,8
9 3,7,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 25/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: T4-K4
100N 66
200N 948
400N 883062303996
1TR 1693
3TR 64593969719112609540381099416697448
10TR 3904391252
15TR 07976
30TR 41793
ĐB
865922
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3,4 0 9
7 1
5,2 2 6,2
9,9,4,9 3 0,0
4 8,0,8,3
Chục Số Đơn vị
5 2
6,9,2,6,7 6 6,6
7 1,6
4,4 8
0 9 6,3,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 18/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: T4-K3
100N 60
200N 171
400N 422429645370
1TR 4228
3TR 27006604088740464905877361951693705
10TR 8714570073
15TR 51617
30TR 42079
ĐB
465988
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/04/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 6,8,4,5,5
7 1 6,7
2 4,8
7 3 6
2,6,0 4 5
Chục Số Đơn vị
0,0,4 5
0,3,1 6 0,4
1 7 1,0,3,9
2,0,8 8 8
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755