Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: T7-K4
100N 33
200N 093
400N 134304911633
1TR 1977
3TR 28359173883246336443424924698017112
10TR 6166581488
15TR 80497
30TR 61875
ĐB
932708
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/07/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/07/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
9 1 2
9,1 2
3,9,4,3,6,4 3 3,3
4 3,3
Chục Số Đơn vị
6,7 5 9
6 3,5
7,9 7 7,5
8,8,0 8 8,0,8
5 9 3,1,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: T7-K3
100N 35
200N 023
400N 687084991892
1TR 1781
3TR 91504090800844002811258941507997928
10TR 7363860177
15TR 95701
30TR 31441
ĐB
704260
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/07/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,4,6 0 4,1
8,1,0,4 1 1
9 2 3,8
2 3 5,8
0,9 4 0,1
Chục Số Đơn vị
3 5
6 0
7 7 0,9,7
2,3 8 1,0
9,7 9 9,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: T7K2
100N 66
200N 492
400N 015629001926
1TR 1878
3TR 44237882397761879203441420719164449
10TR 7251626710
15TR 71076
30TR 64420
ĐB
387936
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/07/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1,2 0 0,3
9 1 8,6,0
9,4 2 6,0
0 3 7,9,6
4 2,9
Chục Số Đơn vị
5 6
6,5,2,1,7,3 6 6
3 7 8,6
7,1 8
3,4 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: T7-K1
100N 76
200N 051
400N 810832762282
1TR 2886
3TR 90299109711369334894776920420110985
10TR 6005655928
15TR 70817
30TR 43734
ĐB
035005
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/07/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,1,5
5,7,0 1 7
8,9 2 8
9 3 4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 1,6
7,7,8,5 6
1 7 6,6,1
0,2 8 2,6,5
9 9 9,3,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 25/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: T6-K4
100N 91
200N 369
400N 607831421593
1TR 3115
3TR 03760375209348447164678611365693117
10TR 6664836409
15TR 87604
30TR 49066
ĐB
574546
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 9,4
9,6 1 5,7
4 2 0
9 3
8,6,0 4 2,8,6
Chục Số Đơn vị
1 5 6
5,6,4 6 9,0,4,1,6
1 7 8
7,4 8 4
6,0 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 18/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: T6-K3
100N 68
200N 090
400N 245562186294
1TR 3424
3TR 34023254721245553495638478628416393
10TR 9017315347
15TR 19438
30TR 58598
ĐB
769851
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
5 1 8
7 2 4,3
2,9,7 3 8
9,2,8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
5,5,9 5 5,5,1
6 8
4,4 7 2,3
6,1,3,9 8 4
9 0,4,5,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 11/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: T6K2
100N 90
200N 678
400N 299303070460
1TR 4201
3TR 32543769224339245015306897495566916
10TR 4024083195
15TR 06584
30TR 61295
ĐB
985521
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,4 0 7,1
0,2 1 5,6
2,9 2 2,1
9,4 3
8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,5,9,9 5 5
1 6 0
0 7 8
7 8 9,4
8 9 0,3,2,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755