Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 28/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: T11-K4
100N 91
200N 850
400N 867154224732
1TR 7954
3TR 80485146054782362318167237687946406
10TR 4359084746
15TR 54116
30TR 33531
ĐB
552155
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/11/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 5,6
9,7,3 1 8,6
2,3 2 2,3,3
2,2 3 2,1
5 4 6
Chục Số Đơn vị
8,0,5 5 0,4,5
0,4,1 6
7 1,9
1 8 5
7 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 21/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: T11-K3
100N 34
200N 398
400N 736018027097
1TR 1536
3TR 28777394012539792542808408767172277
10TR 2331355070
15TR 31245
30TR 96638
ĐB
378081
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/11/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,7 0 2,1
0,7,8 1 3
0,4 2
1 3 4,6,8
3 4 2,0,5
Chục Số Đơn vị
4 5
3 6 0
9,7,9,7 7 7,1,7,0
9,3 8 1
9 8,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 14/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: T11-K2
100N 37
200N 379
400N 591269016031
1TR 6940
3TR 24170613132000266573126704787682469
10TR 3357324739
15TR 23903
30TR 76331
ĐB
630229
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/11/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,7 0 1,2,3
0,3,3 1 2,3
1,0 2 9
1,7,7,0 3 7,1,9,1
4 0
Chục Số Đơn vị
5
7 6 9
3 7 9,0,3,0,6,3
8
7,6,3,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 07/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: T11-K1
100N 06
200N 250
400N 857531707823
1TR 7300
3TR 97305107056913085494078174579899757
10TR 5540551602
15TR 56476
30TR 12569
ĐB
003028
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/11/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,0,3 0 6,0,5,5,5,2
1 7
0 2 3,8
2 3 0
9 4
Chục Số Đơn vị
7,0,0,0 5 0,7
0,7 6 9
1,5 7 5,0,6
9,2 8
6 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 31/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: T10-K5
100N 23
200N 011
400N 326011896487
1TR 4998
3TR 90133568829230437469716489632486874
10TR 6695696659
15TR 36175
30TR 83899
ĐB
428867
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/10/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
1 1 1
8 2 3,4
2,3 3 3
0,2,7 4 8
Chục Số Đơn vị
7 5 6,9
5 6 0,9,7
8,6 7 4,5
9,4 8 9,7,2
8,6,5,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 24/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: T10-K4
100N 73
200N 732
400N 796815417028
1TR 5850
3TR 84216632155026346576659017103217440
10TR 5480786004
15TR 22202
30TR 91122
ĐB
477461
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/10/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/10/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1,7,4,2
4,0,6 1 6,5
3,3,0,2 2 8,2
7,6 3 2,2
0 4 1,0
Chục Số Đơn vị
1 5 0
1,7 6 8,3,1
0 7 3,6
6,2 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 17/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: T10-K3
100N 92
200N 729
400N 296999255655
1TR 6616
3TR 45625569592148940676495128768312594
10TR 0001856566
15TR 71723
30TR 95746
ĐB
168245
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1 6,2,8
9,1 2 9,5,5,3
8,2 3
9 4 6,5
Chục Số Đơn vị
2,5,2,4 5 5,9
1,7,6,4 6 9,6
7 6
1 8 9,3
2,6,5,8 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755