Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 28/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: T6-K4
100N 17
200N 121
400N 146656370199
1TR 4338
3TR 42922036412683103016882733097504908
10TR 5440880489
15TR 00603
30TR 98652
ĐB
705311
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,8,3
2,4,3,1 1 7,6,1
2,5 2 1,2
7,0 3 7,8,1
4 1
Chục Số Đơn vị
7 5 2
6,1 6 6
1,3 7 3,5
3,0,0 8 9
9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 21/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: T6-K3
100N 76
200N 101
400N 398801388411
1TR 7899
3TR 02478888177856335845021940982020225
10TR 9103206913
15TR 22658
30TR 72642
ĐB
835167
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0,1 1 1,7,3
3,4 2 0,5
6,1 3 8,2
9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8
7 6 3,7
1,6 7 6,8
8,3,7,5 8 8
9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 14/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: T6-K2
100N 05
200N 903
400N 454214733659
1TR 0968
3TR 42403129210173810414019566166102723
10TR 8289655714
15TR 25385
30TR 49209
ĐB
229309
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,3,9,9
2,6 1 4,4
4 2 1,3
0,7,0,2 3 8
1,1 4 2
Chục Số Đơn vị
0,8 5 9,6
5,9 6 8,1
7 3
6,3 8 5
5,0,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 07/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: T6-K1
100N 64
200N 843
400N 279566385232
1TR 9265
3TR 06479310800769550200785435934675648
10TR 7545570523
15TR 47221
30TR 63665
ĐB
042795
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0
2 1
3 2 3,1
4,4,2 3 8,2
6 4 3,3,6,8
Chục Số Đơn vị
9,6,9,5,6,9 5 5
4 6 4,5,5
7 9
3,4 8 0
7 9 5,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 31/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: T5-K5
100N 39
200N 905
400N 797889070910
1TR 6459
3TR 01515200660679590011620542294271068
10TR 2425108172
15TR 72086
30TR 29236
ĐB
206487
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,7
1,5 1 0,5,1
4,7 2
3 9,6
5 4 2
Chục Số Đơn vị
0,1,9 5 9,4,1
6,8,3 6 6,8
0,8 7 8,2
7,6 8 6,7
3,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: T5-K4
100N 16
200N 777
400N 115272949338
1TR 8090
3TR 53967660975258159588060083741512029
10TR 4292941088
15TR 51664
30TR 43679
ĐB
684451
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
8,5 1 6,5
5 2 9,9
3 8
9,6 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,1
1 6 7,4
7,6,9 7 7,9
3,8,0,8 8 1,8,8
2,2,7 9 4,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: T5-K3
100N 74
200N 046
400N 266799842163
1TR 7821
3TR 12709081096605127118989198698375695
10TR 9424981251
15TR 61440
30TR 96768
ĐB
723666
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9
2,5,5 1 8,9
2 1
6,8 3
7,8 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
9 5 1,1
4,6 6 7,3,8,6
6 7 4
1,6 8 4,3
0,0,1,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755