Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 59091290
G.Sáu 716160396
G.Năm 210801418279622881456843
G.Tư 8777054534014633
G.Ba 801633302210306289505294414753
G.Nhì 1660476482
G.Nhất 34741
ĐB
80287
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,5 0 9,8,1,6,4
4,0,4 1 2,6
1,2,8 2 8,2
4,3,6,5 3 3
4,0 4 1,5,3,5,4,1
Chục Số Đơn vị
4,4 5 9,0,3
1,9,0 6 0,3
7,8 7 9,7
0,2 8 2,7
5,0,7 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 32965701
G.Sáu 047611685
G.Năm 304304404161733391268586
G.Tư 3903916694597593
G.Ba 534847645006690809446452599819
G.Nhì 0391251761
G.Nhất 66342
ĐB
04651
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,9 0 1,3
0,1,6,6,5 1 1,9,2
3,1,4 2 6,5
4,3,0,9 3 2,3
8,4 4 7,3,0,4,2
Chục Số Đơn vị
8,2 5 7,9,0,1
9,2,8,6 6 1,6,1
5,4 7
8 5,6,4
5,1 9 6,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 31/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 35729004
G.Sáu 109070092
G.Năm 878621823849879428603424
G.Tư 6817011585279928
G.Ba 660920977831470863445133993810
G.Nhì 0598582337
G.Nhất 01933
ĐB
06102
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 31/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7,6,7,1 0 4,9,2
1 7,5,0
7,9,8,9,0 2 4,7,8
3 3 5,9,7,3
0,9,2,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
3,1,8 5
8 6 0
1,2,3 7 2,0,8,0
2,7 8 6,2,5
0,4,3 9 0,2,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 82600222
G.Sáu 065714870
G.Năm 482134306260160958719504
G.Tư 1380581115799803
G.Ba 781644121993046135101878103112
G.Nhì 8187742410
G.Nhất 97488
ĐB
70098
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,7,3,6,8,1,1 0 2,9,4,3
2,7,1,8 1 4,1,9,0,2,0
8,0,2,1 2 2,1
0 3 0
1,0,6 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5
4 6 0,5,0,4
7 7 0,1,9,7
8,9 8 2,0,1,8
0,7,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 45416232
G.Sáu 811467195
G.Năm 199028234099153106626554
G.Tư 1610728014493711
G.Ba 712705919024080027381455491467
G.Nhì 2574088471
G.Nhất 36545
ĐB
51468
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,8,7,9,8,4 0
4,1,3,1,7 1 1,0,1
6,3,6 2 3
2 3 2,1,8
5,5 4 5,1,9,0,5
Chục Số Đơn vị
4,9,4 5 4,4
6 2,7,2,7,8
6,6 7 0,1
3,6 8 0,0
9,4 9 5,0,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 61254081
G.Sáu 157788615
G.Năm 381461594915656959753971
G.Tư 9864239642709528
G.Ba 236713629805252865701603092419
G.Nhì 5095532467
G.Nhất 18262
ĐB
78736
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,7,7,3 0
6,8,7,7 1 5,4,5,9
5,6 2 5,8
3 0,6
1,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2,1,1,7,5 5 7,9,2,5
9,3 6 1,9,4,7,2
5,6 7 5,1,0,1,0
8,2,9 8 1,8
5,6,1 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/05/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 57988943
G.Sáu 245377183
G.Năm 561100785218230049821733
G.Tư 1085387886822686
G.Ba 920696702152931482771104689999
G.Nhì 2009544000
G.Nhất 31913
ĐB
64857
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/05/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
1,2,3 1 1,8,3
8,8 2 1
4,8,3,1 3 3,1
4 3,5,6
Chục Số Đơn vị
4,8,9 5 7,7
8,4 6 9
5,7,7,5 7 7,8,8,7
9,7,1,7 8 9,3,2,5,2,6
8,6,9 9 8,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755