Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 00705601
G.Sáu 611808258
G.Năm 642476772100234036914455
G.Tư 9945049595485471
G.Ba 984559408646941178852210444477
G.Nhì 8595746813
G.Nhất 52644
ĐB
49677
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7,0,4 0 0,1,8,0,4
0,1,9,7,4 1 1,3
2 4
1 3
2,0,4 4 0,5,8,1,4
Chục Số Đơn vị
5,4,9,5,8 5 6,8,5,5,7
5,8 6
7,7,5,7 7 0,7,1,7,7
0,5,4 8 6,5
9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 76346839
G.Sáu 544302693
G.Năm 376061229811561399404817
G.Tư 6677472336488365
G.Ba 719195978952759735655130286755
G.Nhì 1611731774
G.Nhất 90547
ĐB
68274
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,2
1 1 1,3,7,9,7
0,2,0 2 2,3
9,1,2 3 4,9
3,4,7,7 4 4,0,8,7
Chục Số Đơn vị
6,6,5 5 9,5
7 6 8,0,5,5
1,7,1,4 7 6,7,4,4
6,4 8 9
3,1,8,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 45810224
G.Sáu 853262216
G.Năm 476338705285992782468501
G.Tư 6218213346586445
G.Ba 493090088933185805903752487162
G.Nhì 7052230508
G.Nhất 12397
ĐB
08391
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 2,1,9,8
8,0,9 1 6,8
0,6,6,2 2 4,7,4,2
5,6,3 3 3
2,2 4 5,6,5
Chục Số Đơn vị
4,8,4,8 5 3,8
1,4 6 2,3,2
2,9 7 0
1,5,0 8 1,5,9,5
0,8 9 0,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 42311543
G.Sáu 523093711
G.Năm 829595369136235899402159
G.Tư 2824609242921655
G.Ba 976944729296561612114586676038
G.Nhì 6875488467
G.Nhất 06999
ĐB
89242
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
3,1,6,1 1 5,1,1
4,9,9,9,4 2 3,4
4,2,9 3 1,6,6,8
2,9,5 4 2,3,0,2
Chục Số Đơn vị
1,9,5 5 8,9,5,4
3,3,6 6 1,6,7
6 7
5,3 8
5,9 9 3,5,2,2,4,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 27/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 13845492
G.Sáu 657278665
G.Năm 937885043152223154137322
G.Tư 3800182065763971
G.Ba 592592953315141571092990726346
G.Nhì 8977542471
G.Nhất 67112
ĐB
29667
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 4,0,9,7
3,7,4,7 1 3,3,2
9,5,2,1 2 2,0
1,1,3 3 1,3
8,5,0 4 1,6
Chục Số Đơn vị
6,7 5 4,7,2,9
7,4 6 5,7
5,0,6 7 8,8,6,1,5,1
7,7 8 4
5,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 22236058
G.Sáu 218446574
G.Năm 829937763912233888199177
G.Tư 1579823611260906
G.Ba 903739814870425681748750945128
G.Nhì 9314831878
G.Nhất 29924
ĐB
78195
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
1 8,2,9
2,1 2 2,3,6,5,8,4
2,7 3 8,6
7,7,2 4 6,8,8
Chục Số Đơn vị
2,9 5 8
4,7,3,2,0 6 0
7 7 4,6,7,9,3,4,8
5,1,3,4,2,4,7 8
9,1,7,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 51498208
G.Sáu 969827755
G.Năm 605607912843256675263787
G.Tư 3159318771745338
G.Ba 932126293341364379521790212456
G.Nhì 3229477466
G.Nhất 46318
ĐB
29436
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,2
5,9 1 2,8
8,1,5,0 2 7,6
4,3 3 8,3,6
7,6,9 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,6,9,2,6
5,6,2,5,6,3 6 9,6,4,6
2,8,8 7 4
0,3,1 8 2,7,7
4,6,5 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755