Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 79009345
G.Sáu 308973820
G.Năm 782454698625716812045983
G.Tư 0547674179417289
G.Ba 597752943927290240408253067189
G.Nhì 2533763488
G.Nhất 88635
ĐB
16053
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/02/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 23/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2,9,4,3 0 0,8,4
4,4 1
2 0,4,5
9,7,8,5 3 9,0,7,5
2,0 4 5,7,1,1,0
Chục Số Đơn vị
4,2,7,3 5 3
6 9,8
4,3 7 9,3,5
0,6,8 8 3,9,9,8
7,6,8,3,8 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé:
G.Bảy  
G.Sáu  
G.Năm  
G.Tư  
G.Ba  
G.Nhì  
G.Nhất  
ĐB
 
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/02/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 16/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 09/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/02/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 09/02/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/02/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 93556805
G.Sáu 755539280
G.Năm 255148677331879666775394
G.Tư 8084721803843702
G.Ba 941633379750042946356590804190
G.Nhì 6647138080
G.Nhất 06876
ĐB
28174
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/02/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/02/2024  
Chục Số Đơn vị
8,9,8 0 5,2,8
5,3,7 1 8
0,4 2
9,6 3 9,1,5
9,8,8,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5,0,5,3 5 5,5,1
9,7 6 8,7,3
6,7,9 7 7,1,6,4
6,1,0 8 0,4,4,0
3 9 3,6,4,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 58562006
G.Sáu 947733318
G.Năm 182384472579249123528442
G.Tư 4359656848111038
G.Ba 825608054817544733964510710888
G.Nhì 1921863399
G.Nhất 29197
ĐB
20347
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/01/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 6,7
9,1 1 8,1,8
5,4 2 0,3
3,2 3 3,8
4 4 7,7,2,8,4,7
Chục Số Đơn vị
5 8,6,2,9
5,0,9 6 8,0
4,4,0,9,4 7 9
5,1,6,3,4,8,1 8 8
7,5,9 9 1,6,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 17698861
G.Sáu 075481224
G.Năm 783378937435841101556886
G.Tư 6682963876313787
G.Ba 856466323496221059505152675074
G.Nhì 1273535132
G.Nhất 36645
ĐB
14609
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/01/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
6,8,1,3,2 1 7,1
8,3 2 4,1,6
3,9 3 3,5,8,1,4,5,2
2,3,7 4 6,5
Chục Số Đơn vị
7,3,5,3,4 5 5,0
8,4,2 6 9,1
1,8 7 5,4
8,3 8 8,1,6,2,7
6,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/01/2024
Thứ Sáu
Loại vé: HP
G.Bảy 02935359
G.Sáu 906600547
G.Năm 597598654483498498339996
G.Tư 2872421030557656
G.Ba 577160560089058374773112585815
G.Nhì 6620015781
G.Nhất 39786
ĐB
13113
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/01/2024
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1,0,0 0 2,6,0,0,0
8 1 0,6,5,3
0,7 2 5
9,5,8,3,1 3 3
8 4 7
Chục Số Đơn vị
7,6,5,2,1 5 3,9,5,6,8
0,9,5,1,8 6 5
4,7 7 5,2,7
5 8 3,4,1,6
5 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755