Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N 70
200N 578
400N 576219749945
1TR 8741
3TR 99974915040234517595214992716141437
10TR 6489515941
15TR 41846
30TR 11512
ĐB
154433
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
4,6,4 1 2
6,1 2
3 3 7,3
7,7,0 4 5,1,5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,4,9,9 5
4 6 2,1
3 7 0,8,4,4
7 8
9 9 5,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 06/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N 93
200N 670
400N 660112313616
1TR 9704
3TR 89370130619940271162007660299121219
10TR 1486542497
15TR 13036
30TR 93497
ĐB
320999
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 1,4,2
0,3,6,9 1 6,9
0,6 2
9 3 1,6
0 4
Chục Số Đơn vị
6 5
1,6,3 6 1,2,6,5
9,9 7 0,0
8
1,9 9 3,1,7,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 30/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K5
100N 79
200N 701
400N 417314339859
1TR 7285
3TR 17998617051470247549095700320177375
10TR 7474705359
15TR 98379
30TR 04751
ĐB
284641
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,5,2,1
0,0,5,4 1
0 2
7,3 3 3
4 9,7,1
Chục Số Đơn vị
8,0,7 5 9,9,1
6
4 7 9,3,0,5,9
9 8 5
7,5,4,5,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 54
200N 491
400N 425208480316
1TR 7018
3TR 23699557227385415997298837121960952
10TR 2708535613
15TR 37220
30TR 10544
ĐB
616286
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0
9 1 6,8,9,3
5,2,5 2 2,0
8,1 3
5,5,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,2,4,2
1,8 6
9 7
4,1 8 3,5,6
9,1 9 1,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 54
200N 901
400N 765859917677
1TR 6421
3TR 41996700736511607819889872273177722
10TR 8211381726
15TR 92730
30TR 15283
ĐB
627275
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0,9,2,3 1 6,9,3
2 2 1,2,6
7,1,8 3 1,0
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,8
9,1,2 6
7,8 7 7,3,5
5 8 7,3
1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 62
200N 305
400N 923366816508
1TR 7808
3TR 71773139454650345694893123451588910
10TR 9931668813
15TR 49941
30TR 77216
ĐB
737385
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,8,8,3
8,4 1 2,5,0,6,3,6
6,1 2
3,7,0,1 3 3
9 4 5,1
Chục Số Đơn vị
0,4,1,8 5
1,1 6 2
7 3
0,0 8 1,5
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: 5K1
100N 90
200N 048
400N 269298820523
1TR 2298
3TR 16124763011390246254510791102049200
10TR 4601354945
15TR 82093
30TR 91469
ĐB
459151
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,0 0 1,2,0
0,5 1 3
9,8,0 2 3,4,0
2,1,9 3
2,5 4 8,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,1
6 9
7 9
4,9 8 2
7,6 9 0,2,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755