Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 28/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: 9K4
100N 25
200N 299
400N 504463280753
1TR 1691
3TR 92984553829757118980410195516439255
10TR 7806232512
15TR 98566
30TR 64395
ĐB
419116
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/09/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
9,7 1 9,2,6
8,6,1 2 5,8
5 3
4,8,6 4 4
Chục Số Đơn vị
2,5,9 5 3,5
6,1 6 4,2,6
7 1
2 8 4,2,0
9,1 9 9,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 21/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: 9K3
100N 85
200N 223
400N 202849140808
1TR 4716
3TR 04195941677104551399998474481649183
10TR 4925379652
15TR 76573
30TR 42320
ĐB
677858
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/09/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 8
1 4,6,6
5 2 3,8,0
2,8,5,7 3
1 4 5,7
Chục Số Đơn vị
8,9,4 5 3,2,8
1,1 6 7
6,4 7 3
2,0,5 8 5,3
9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 14/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: 9K2
100N 42
200N 670
400N 563828324789
1TR 3027
3TR 53250149644511480454587446756553775
10TR 4524322686
15TR 89327
30TR 65734
ĐB
682586
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/09/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/09/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
1 4
4,3 2 7,7
4 3 8,2,4
6,1,5,4,3 4 2,4,3
Chục Số Đơn vị
6,7 5 0,4
8,8 6 4,5
2,2 7 0,5
3 8 9,6,6
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 07/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: 9K1
100N 49
200N 555
400N 738844004958
1TR 8672
3TR 37748136154494929809019603741817084
10TR 6752095395
15TR 23165
30TR 67025
ĐB
155842
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/09/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6,2 0 0,9
1 5,8
7,4 2 0,5
3
8 4 9,8,9,2
Chục Số Đơn vị
5,1,9,6,2 5 5,8
6 0,5
7 2
8,5,4,1 8 8,4
4,4,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 31/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: 8K5
100N 93
200N 030
400N 491677682098
1TR 9457
3TR 27708962310577223499192256304499095
10TR 8507478636
15TR 75497
30TR 36825
ĐB
278652
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/08/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
3 1 6
7,5 2 5,5
9 3 0,1,6
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
2,9,2 5 7,2
1,3 6 8
5,9 7 2,4
6,9,0 8
9 9 3,8,9,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 24/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: 8K4
100N 02
200N 031
400N 207727079013
1TR 2595
3TR 92762410136296265364434109824465563
10TR 2862481491
15TR 62777
30TR 78586
ĐB
585453
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/08/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,7
3,9 1 3,3,0
0,6,6 2 4
1,1,6,5 3 1
6,4,2 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3
8 6 2,2,4,3
7,0,7 7 7,7
8 6
9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 17/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: 8K3
100N 04
200N 754
400N 300703956375
1TR 7126
3TR 33261330830562223491378142279467199
10TR 2300329421
15TR 59147
30TR 12792
ĐB
247919
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/08/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4,7,3
6,9,2 1 4,9
2,9 2 6,2,1
8,0 3
0,5,1,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9,7 5 4
2 6 1
0,4 7 5
8 3
9,1 9 5,1,4,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755