Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Phước - 25/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K422
100N 77
200N 703
400N 699407803398
1TR 7590
3TR 70300072813098229800195727665723592
10TR 6237715872
15TR 58530
30TR 70753
ĐB
057234
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9,0,0,3 0 3,0,0
8 1
8,7,9,7 2
0,5 3 0,4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
5 7,3
6
7,5,7 7 7,2,7,2
9 8 0,1,2
9 4,8,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 18/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K322
100N 65
200N 619
400N 274239286135
1TR 0470
3TR 02549190673841811664602352939810962
10TR 2029643792
15TR 12195
30TR 13736
ĐB
321950
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
1 9,8
4,6,9 2 8
3 5,5,6
6 4 2,9
Chục Số Đơn vị
6,3,3,9 5 0
9,3 6 5,7,4,2
6 7 0
2,1,9 8
1,4 9 8,6,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 11/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K222
100N 11
200N 926
400N 602029793520
1TR 6517
3TR 95056254120083425704130582701249985
10TR 2095483374
15TR 00668
30TR 24691
ĐB
702051
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 4
1,9,5 1 1,7,2,2
1,1 2 6,0,0
3 4
3,0,5,7 4
Chục Số Đơn vị
8 5 6,8,4,1
2,5 6 8
1 7 9,4
5,6 8 5
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 04/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 6K122
100N 95
200N 336
400N 618136226882
1TR 2175
3TR 64677239385159510470669900672037777
10TR 6732813658
15TR 52931
30TR 03977
ĐB
189852
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,2 0
8,3 1
2,8,5 2 2,0,8
3 6,8,1
4
Chục Số Đơn vị
9,7,9 5 8,2
3 6
7,7,7 7 5,7,0,7,7
3,2,5 8 1,2
9 5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 28/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K422
100N 95
200N 391
400N 261477418075
1TR 5180
3TR 63915863145902002716679946051310815
10TR 4866940011
15TR 18428
30TR 81863
ĐB
977422
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0
9,4,1 1 4,5,4,6,3,5,1
2 2 0,8,2
1,6 3
1,1,9 4 1
Chục Số Đơn vị
9,7,1,1 5
1 6 9,3
7 5
2 8 0
6 9 5,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K322
100N 84
200N 768
400N 425257692999
1TR 9910
3TR 94341123604892830468683791256650340
10TR 1553461150
15TR 67872
30TR 41495
ĐB
426566
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6,4,5 0
4 1 0
5,7 2 8
3 4
8,3 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 2,0
6,6 6 8,9,0,8,6,6
7 9,2
6,2,6 8 4
6,9,7 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 5K222
100N 03
200N 330
400N 617931171309
1TR 2198
3TR 35625225672268748462466526385545978
10TR 2525248798
15TR 72733
30TR 05230
ĐB
765353
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 3,9
1 7
6,5,5 2 5
0,3,5 3 0,3,0
4
Chục Số Đơn vị
2,5 5 2,5,2,3
6 7,2
1,6,8 7 9,8
9,7,9 8 7
7,0 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755