Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Bình Phước - 20/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K3N24
100N 79
200N 816
400N 668774908413
1TR 5559
3TR 48868727763101384062658388370447197
10TR 3433719070
15TR 61173
30TR 39052
ĐB
911899
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 20/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 4
1 6,3,3
6,5 2
1,1,7 3 8,7
0 4
Chục Số Đơn vị
5 9,2
1,7 6 8,2
8,9,3 7 9,6,0,3
6,3 8 7
7,5,9 9 0,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 13/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K2N24
100N 72
200N 368
400N 105184990462
1TR 7636
3TR 54963100190552762704401649876895100
10TR 8287188716
15TR 35705
30TR 21360
ĐB
338795
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 13/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 4,0,5
5,7 1 9,6
7,6 2 7
6 3 6
0,6 4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 1
3,1 6 8,2,3,4,8,0
2 7 2,1
6,6 8
9,1 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 06/04/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 4K1N24
100N 03
200N 721
400N 417946797367
1TR 9597
3TR 04675171074416851508556430153151330
10TR 9525706364
15TR 35665
30TR 27606
ĐB
766671
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 06/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,7,8,6
2,3,7 1
2 1
0,4 3 1,0
6 4 3
Chục Số Đơn vị
7,6 5 7
0 6 7,8,4,5
6,9,0,5 7 9,9,5,1
6,0 8
7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 30/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K5N24
100N 10
200N 662
400N 053166692335
1TR 1341
3TR 29106762632018208970618088005191742
10TR 7004712872
15TR 92067
30TR 02439
ĐB
479937
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 30/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 6,8
3,4,5 1 0
6,8,4,7 2
6 3 1,5,9,7
4 1,2,7
Chục Số Đơn vị
3 5 1
0 6 2,9,3,7
4,6,3 7 0,2
0 8 2
6,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 23/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K4N24
100N 51
200N 077
400N 874099096898
1TR 1539
3TR 56218354797586136616395310787502078
10TR 6981486546
15TR 11666
30TR 81175
ĐB
940395
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 23/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
5,6,3 1 8,6,4
2
3 9,1
1 4 0,6
Chục Số Đơn vị
7,7,9 5 1
1,4,6 6 1,6
7 7 7,9,5,8,5
9,1,7 8
0,3,7 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 16/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K3N24
100N 54
200N 859
400N 434761569574
1TR 9868
3TR 87996286428591273482889537341249814
10TR 9206679570
15TR 75762
30TR 84363
ĐB
111359
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 16/03/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0
1 2,2,4
4,1,8,1,6 2
5,6 3
5,7,1 4 7,2
Chục Số Đơn vị
5 4,9,6,3,9
5,9,6 6 8,6,2,3
4 7 4,0
6 8 2
5,5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 09/03/2024
Thứ Bảy
Loại vé: 3K2N24
100N 53
200N 329
400N 259739256979
1TR 7565
3TR 93368726954668688233487722427758979
10TR 1379941955
15TR 41420
30TR 75736
ĐB
279102
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 09/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
1
7,0 2 9,5,0
5,3 3 3,6
4
Chục Số Đơn vị
2,6,9,5 5 3,5
8,3 6 5,8
9,7 7 9,2,7,9
6 8 6
2,7,7,9 9 7,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755