Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Phước - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K423
100N 68
200N 665
400N 365079381263
1TR 5894
3TR 79028931664429080417447094532081656
10TR 4091608841
15TR 59464
30TR 54513
ĐB
235543
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,9,2 0 9
4 1 7,6,3
2 8,0
6,1,4 3 8
9,6 4 1,3
Chục Số Đơn vị
6 5 0,6
6,5,1 6 8,5,3,6,4
1 7
6,3,2 8
0 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K323
100N 95
200N 597
400N 521334515495
1TR 2301
3TR 69119577168822784625922892319519105
10TR 5443020232
15TR 82737
30TR 70735
ĐB
792253
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,5
5,0 1 3,9,6
3 2 7,5
1,5 3 0,2,7,5
4
Chục Số Đơn vị
9,9,2,9,0,3 5 1,3
1 6
9,2,3 7
8 9
1,8 9 5,7,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K223
100N 19
200N 184
400N 063595906934
1TR 4829
3TR 37045301792454634041976204624708756
10TR 8368812998
15TR 40945
30TR 78794
ĐB
392380
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9,2,8 0
4 1 9
2 9,0
3 5,4
8,3,9 4 5,6,1,7,5
Chục Số Đơn vị
3,4,4 5 6
4,5 6
4 7 9
8,9 8 4,8,0
1,2,7 9 0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K123
100N 05
200N 448
400N 460632864905
1TR 9977
3TR 57634500543781917243267469477844629
10TR 3820465910
15TR 36528
30TR 87025
ĐB
940535
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,6,5,4
1 9,0
2 9,8,5
4 3 4,5
3,5,0 4 8,3,6
Chục Số Đơn vị
0,0,2,3 5 4
0,8,4 6
7 7 7,8
4,7,2 8 6
1,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5-22
100N 39
200N 319
400N 764398144580
1TR 7843
3TR 00207740800732177745698697941520420
10TR 7621494355
15TR 13990
30TR 84992
ĐB
664825
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8,2,9 0 7
2 1 9,4,5,4
9 2 1,0,5
4,4 3 9
1,1 4 3,3,5
Chục Số Đơn vị
4,1,5,2 5 5
6 9
0 7
8 0,0
3,1,6 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4-22
100N 08
200N 140
400N 046842441182
1TR 5984
3TR 49053269833881092058555174629129597
10TR 8827443789
15TR 10403
30TR 88976
ĐB
354025
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 8,3
9 1 0,7
8 2 5
5,8,0 3
4,8,7 4 0,4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,8
7 6 8
1,9 7 4,6
0,6,5 8 2,4,3,9
8 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3-22
100N 07
200N 929
400N 179204278349
1TR 3465
3TR 09993181569524918655740943168030908
10TR 8327634908
15TR 90298
30TR 26943
ĐB
304275
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,8,8
1
9 2 9,7
9,4 3
9 4 9,9,3
Chục Số Đơn vị
6,5,7 5 6,5
5,7 6 5
0,2 7 6,5
0,0,9 8 0
2,4,4 9 2,3,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755