Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/06/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
28/06/2022K26T066DT6-K4
100N476617
200N272857121
400N460911395536650709131942146656370199
1TR954686934338
3TR670525183371327477993196488990079706967913865880855160504875297143295942922036412683103016882733097504908
10TR057824924956706169215440880489
15TR532359688100603
30TR557119857498652
ĐB904065477340705311
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/06/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9
1 1 1
7,5,8 2 7
3 3 9,6,3,5
6 4 7,6,9
3,6 5 2
3,4 6 4,5
4,2 7 2,0
8 2
0,3,9,4 9 9,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
4 0 7,5,6
2,8 1 3,4
4 2 1
1,9 3
1,7 4 2,0
6,8,0,7 5 7,9
6,0 6 6,5
5,0 7 9,5,4
8 5,1
7,5 9 3
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 8,8,3
2,4,3,1 1 7,6,1
2,5 2 1,2
7,0 3 7,8,1
4 1
7 5 2
6,1 6 6
1,3 7 3,5
3,0,0 8 9
9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/06/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
27/06/20226E2L2622T6K4
100N941999
200N062279400
400N015465422987992445602893060473100154
1TR207980894723
3TR105251505177918176518217815561128216877189667906571795237609499983559031643094746024419643876660578032299
10TR014467037161262110781428746012
15TR134083419423104
30TR140837784033363
ĐB605912142175975604
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/06/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 8
5,5,6,2,7 1 8,2
6,4,1 2 5,1
8 3
9,5 4 2,6
2 5 4,1,1
4 6 2,1
8 7 9,8,1
1,7,0 8 7,3
7 9 4
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
6,9,4 0 9
7 1 9
5,6 2 4
9 3
2,9 4 0
7 5 7,2
6 0,7,2
6,5 7 9,1,8,5
9,7 8 9
1,7,8,0 9 3,8,0,4
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
0,1,8 0 0,4,4,4
1 0,2
1 2 3
2,4,4,6 3
0,5,7,4,0,0 4 3,4,3
5 4
6 6 6,3
8 7 4
8 0,7
9,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/06/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
26/06/2022TG-D66K4ĐL-6K4
100N812490
200N997777805
400N549827712287719183806524542884483755
1TR126582984835
3TR371156696981022479678691786616236392570216656867370392073196113132035113361969346407900191676374389387331
10TR479543098260325978992169172971
15TR295513772140019
30TR977450095759994
ĐB579182099904687533
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/06/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
0
8,7,5 1 5,7,6
2,8,8 2 2
3 9
5 4 5
6,1,4 5 4,1
1 6 5,9,7
9,8,6,1 7 1
9 8 1,7,2,2
6,3 9 7,8
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2,4
9,5,2 1 3
0 2 4,4,0,5,1
1 3 7
2,2,0 4
2 5 6,1,7
5,9 6
7,3,5 7 7
9 8 0
9 9 1,8,6,9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
9 0 5
6,9,3,9,7 1 9
2 8
9,3 3 5,4,7,1,3
3,9 4 8
0,5,3 5 5
6 1
3 7 9,1
2,4 8
7,1 9 0,1,3,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/06/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
25/06/20226D76K46K422K4T6
100N78307701
200N287378703130
400N268420207330142296190586699407803398753580633491
1TR8745784575902442
3TR01505187438816817996821605971727375215080838446336174793801338158182667030007281309822980019572766572359238708675028267747096278847170267195
10TR0151043272825114043562377158721944256383
15TR26510630965853001321
30TR99845457927075343728
ĐB757313953826057234854130
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/06/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
2,3,6,1,1 0 5
1 7,0,0,3
7 2 0
4,1 3 0
8 4 5,3,5
4,0,7,4 5
9 6 8,0
8,1 7 8,5,2
7,6 8 7,4
9 6
Long An
Chục Số Đơn vị
3 0 8
1 1 9,3,1
2,9 2 2,6
1 3 0,6,5
8 4 5
4,3 5 8
8,3,6,9,2 6 6
7 8,9
7,0,5 8 6,4
1,7 9 6,2
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
8,9,0,0,3 0 3,0,0
8 1
8,7,9,7 2
0,5 3 0,4
9,3 4
5 7,3
6
7,5,7 7 7,2,7,2
9 8 0,1,2
9 4,8,0,2
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
3,3 0 1,8,2,2
0,9,2 1
4,0,0,4 2 1,8
6,8 3 0,5,0
8 4 2,2
3,9 5
9 6 3
7 7 7
0,2 8 4,3
9 1,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 24/06/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
24/06/202243VL2506K2531TV25
100N291483
200N544101916
400N169484938738698843867319661607621394
1TR906335352325
3TR914581430783394683176230189178859933398290916403278801465365540720277324153967927787517125749555464502515
10TR852411596582924785948172167606
15TR041064042293955
30TR719649271729553
ĐB431608108205177254
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 24/06/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
0 7,1,6,8
0,4 1 7
2 9
9,6,9 3 8
4,9,9,6 4 4,1
6 5 8
0 6 3,5,4
0,1 7 8
3,5,7,0 8
2 9 4,3,4,3
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0 1 4,9,6,4,7
8,7,2 2 7,4,2
7 3 5
1,1,2,9 4
3,6,0 5
8,1 6 5
2,1 7 2,3
8 8 8,6,2
1 9 4
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 6,6,5
6,9 2 5,5,1
8,5,5 3
9,5 4 5
2,7,2,5,4,1,5 5 3,5,5,3,4
1,1,0 6 2
7 5
8 3
9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/06/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
23/06/20226K4AG-6K46K4
100N812944
200N281364217
400N252177106597098058184339900911671353
1TR088486013653
3TR562322532919744770907583789766320914513502563518550496057515773957514156701919692924465243313189230683215
10TR278131433718891197002166304760
15TR403212514718672
30TR494017565640726
ĐB363500736062029023
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/06/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
1,9,0 0 1,0
8,8,2,9,2,0 1 0,3
3 2 1,9,1
1 3 2,7,7
8,4 4 4
5
6 6 6
9,3,3 7
8 1,1,4
2 9 7,0,1
An Giang
Chục Số Đơn vị
8,6,0 0 1,0
0,4,9 1 8,5
6 2 9
6 3 9,5
6 4 1,7
3,5,1,9 5 5,6
5 6 4,3,0,2
4 7
1 8 0
2,3 9 5,1
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,6
0 1 7,8,5
7 2 6,3
5,5,4,6,2 3
4,4 4 4,4,3
1 5 3,3
0,2 6 7,9,3,0
1,6 7 2
1 8
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/06/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
22/06/20226K4K4T6T6K4
100N831411
200N722647853
400N436575325208467437863800342882505573
1TR540734408594
3TR243994484379660208178040723734896566639410181029888528788202812199305093496673174259348035329994868580308
10TR729938383667226934199694992810
15TR973719987219296
30TR284582554557196
ĐB358145821302793817
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/06/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
6 0 8,7,7
7 1 7
2,3 2 2
8,4,9 3 2,4,6
3 4 3,5
6,4 5 6,8
5,3 6 5,0
0,1,0 7 1
0,5 8 3
9 9 9,3
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0,4,5 0 0,2,2
8 1 4,9,9
0,7,0 2 6
3
1,7,9 4 7,0,5
4 5 0
8,2 6
4,8 7 4,2
8 8 6,1,8,7
1,1 9 4
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
5,1 0 8
1 1 1,7,0,7
2 8
5,7,9 3 5
9 4 9
3,8 5 3,0
9,9,9 6
1,1 7 3
2,0 8 5
9,4 9 4,6,3,9,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755