Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/12/2023

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
01/12/202344VL4812K4832TV48
100N882787
200N729442834
400N193128727349036059726287246590903817
1TR172697688940
3TR901440123761395594148455047718876402352473877074766055124894915772100557080502896022267457051367427088028
10TR214161000527300301130734178529
15TR381876683533616
30TR629385738885730
ĐB010787551880214903
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/12/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/12/2023  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
5,4 0 5
3 1 4,8,6
7 2 9,6
3 1,7,8
4,1 4 9,4,0
9,0 5 0
2,1 6
3,8,8 7 2
8,1,3 8 8,7,7
2,4 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
6,0,8 0 5,0
5 1 3
4,7 2 7,4
1 3 5
2,9 4 2
0,3 5 1
7 6 0,8
2,8,7,7 7 2,7,6,7
6,8 8 7,8,0
9 4
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
9,4,8,7,3 0 3
4 1 7,6
2 2 2,8,9
0 3 4,6,0
3 4 0,1
6 5 7
3,1 6 5
8,1,5 7 0
2 8 7,0,9
8,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/11/2023

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
30/11/202311K5AG-11K511K5
100N849382
200N534411624
400N537602702772671522239285560067023555
1TR254747497621
3TR659226406450495365767234738222557198841464305225771800321643838139453259146212918195123927060705555508617
10TR467326203870498237248087142030
15TR310752144687815
30TR029372081545059
ĐB173171925874917173
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/11/2023  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
7 0
7 1 9
7,2,2,3 2 2,2
3 4,2,8,7
8,3,6 4 7,7
9,7 5
7,7 6 4
4,4,3 7 6,0,2,6,5,1
3 8 4
1 9 5
An Giang
Chục Số Đơn vị
0 5,3
1 1 1,5,4,3,5
3 2 3,4
9,2,0,4,1 3 2
1,2,7 4 9,3,6
1,8,0,1 5
4 6
7 7 7,4
9 8 5
4 9 3,8
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0,7,3 0 0,2
2,9,5,7 1 7,5
8,0 2 4,1,7
7 3 0
2 4 6
5,5,1 5 5,1,5,9
4 6
2,1 7 0,1,3
8 2
5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/11/2023

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
29/11/202311K5K5T11K5T11
100N689365
200N413182178
400N156396986043413906191824400358920070
1TR681300285968
3TR424313169921582376876600102192440049380002587237162787652455189529136918783002604550039917069105105739102
10TR270698139425578039898886994860
15TR846503272035061
30TR679839190676555
ĐB643993370295531531
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/11/2023  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
5 0 1,4
3,0 1 3,3
8,9 2
1,6,4,1,8,9 3 1
0,9 4 3
5 0
6 8,3,9
8 7
6,9 8 2,7,3
9,6 9 8,9,2,4,3
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,6
1 9,6
8,5 2 4,8,0
9 3 9
2 4
5,9 5 5,2
1,7,0 6 9
8 7 6,8
2,7 8 2,7,9
3,1,6,8 9 3,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
7,6,0,1,6 0 3,0,2
6,3 1 7,0
9,0 2
0,8 3 1
4
6,5 5 7,5
6 5,8,0,9,0,1
1,5 7 8,0
7,6 8 3
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/11/2023

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
28/11/2023K48T1111DT11-K4
100N055591
200N252376850
400N895100211918631493997271867154224732
1TR425120707954
3TR341558496279644436494436587918088943572949436365469538909825615566600680485146054782362318167237687946406
10TR937746004591490057504359084746
15TR444224168254116
30TR084906940433531
ĐB467228507876552155
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/11/2023  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
9 0 5
5,2,5 1 8,8
5,6,2 2 1,2,8
3
4,9,7 4 4,9,5
0,5,6,4 5 2,1,1,5
6 2,5
7 4
1,1,2 8
4 9 4,0
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
7,9,5 0 6,4
7 1 4
8 2 9,5
3 6
1,0 4 6
5,2 5 5,6,0
7,3,4,5,0,7 6
7 6,1,0,6
8 9,2
9,2,8 9 9,0
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
5,9 0 5,6
9,7,3 1 8,6
2,3 2 2,3,3
2,2 3 2,1
5 4 6
8,0,5 5 0,4,5
0,4,1 6
7 1,9
1 8 5
7 9 1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 27/11/2023

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
27/11/202311E2N4823T11K4
100N714803
200N189096428
400N171718719942648875659470840835532979
1TR488552025685
3TR566910259322377004955073743331921072501053619686375844127499512011132963492199454988126634310457938448458
10TR677664853409668588499990844985
15TR952788012275529
30TR875691046768583
ĐB674312239358629790
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 27/11/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 7
7,7,9,3 1 7,2
4,1 2
9 3 7,1,4
3 4 2
8,9 5
6 6 6,9
1,7,3,0 7 1,1,7,8
7 8 9,5
8,6 9 1,3,5
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
7,1 0 2,1
4,0 1 0,9
0,2 2 9,2
3 7
4 8,1,9
6 5 8
9 6 5,8,7
3,6 7 0
4,8,6,5 8 8
1,9,2,4 9 6,9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
9 0 3,8,8
8 1
9 2 8,9
0,5,8 3 4
3,8 4 5,5
8,4,4,8 5 3,8
6
7 9
2,0,5,0 8 5,1,4,5,3
7,2 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 26/11/2023

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
26/11/2023TG-D1111K4ĐL-11K4
100N324759
200N899030928
400N300644625122215124740406858048760192
1TR788032147060
3TR320504926514855300128755859702463192391801480927941548693827929960545808629745495001572137436636410726541
10TR873098914551675563741363264079
15TR041960739598188
30TR766856955289911
ĐB094895350037620552
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 26/11/2023  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6,2,9
1 2,9
3,6,2,1,0 2 2
3 2
4 5
6,5,4,8,9 5 0,5,8
0,9 6 2,5
7
5 8 0,5
9,1,0 9 9,6,5
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
3,8 0 6
5 1 4,8
5 2 7
3 0,7
7,1,9,7 4 7
7,9 5 1,8,2
0,8,9 6
4,2,3 7 4,5,4
1,5 8 0,6
9 4,6,5
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7
4,1 1 5,1
9,3,5 2 8,9
6 3 7,2
4 9,1
1 5 9,2
7 6 0,3
3,0 7 6,9
2,8 8 0,8
5,2,4,7 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 25/11/2023

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
25/11/202311D711K411K4-N23K4T11
100N61396586
200N149027869742
400N224934430232357519204916064278469829378387164911
1TR7568150263152356
3TR22968186236993410347937277106476824887695740876707713663721061585999503311792633688782119127938554055018218981677513198685232630566112402967
10TR3983754044540791693577713936969948019573
15TR71726265030934012052
30TR36162124636590668306
ĐB187173736932504117058823
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 25/11/2023  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0
6 1
3,6 2 3,7,4,6
4,2,7 3 2,4,7
3,6,2,4 4 9,9,3,7,4
5
2 6 1,8,8,4,2
4,2,3 7 3
6,6 8
4,4 9
Long An
Chục Số Đơn vị
2,1,5 0 2,8,7,3
1 6,0
0,3 2 7,0
0,6 3 9,5,2
4
7,8,3 5 0
1,6 6 9,6,3
2,0 7 5,9
0 8 5
3,6,7 9
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
4 0 5,6
9 1 5,7,3,7
4,8 2 9
3,1 3 3,8
4 2,6,0
6,1,0 5
4,9,0 6 5,9
1,1 7 8
7,3 8 2
6,2 9 1,6
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
8 0 6
1,8,5 1 6,1
4,3,5 2 4,3
8,7,2 3 2
2 4 2
5 6,1,6,2
8,1,5,8,5,0 6 7
6 7 3
8 6,3,1,6,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755