Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 30/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 64
250N 562
500N 760846834082
1TR 9876
2,5TR 44111106686577535529295355930090884
5TR 0184641627
10TR 43852
40TR 11762
ĐB
858571
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0
1,7 1 1
6,8,5,6 2 9,7
8 3 5
6,8 4 6
Chục Số Đơn vị
7,3 5 2
7,4 6 4,2,8,2
2 7 6,5,1
0,6 8 3,2,4
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 23/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 79
250N 392
500N 072114476298
1TR 3827
2,5TR 80544913678162127754449699626369164
5TR 2956129932
10TR 68189
40TR 11473
ĐB
762976
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2,2,6 1
9,3 2 1,7,1
6,7 3 2
4,5,6 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 4
7 6 7,9,3,4,1
4,2,6 7 9,3,6
9 8 9
7,6,8 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 10
250N 388
500N 270687916723
1TR 9879
2,5TR 53994762853329059329515622446330678
5TR 7084177548
10TR 47626
40TR 92326
ĐB
290213
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 6
9,4 1 0,3
6 2 3,9,6,6
2,6,1 3
9 4 1,8
Chục Số Đơn vị
8 5
0,2,2 6 2,3
7 9,8
8,7,4 8 8,5
7,2 9 1,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 09/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 78
250N 845
500N 216773456709
1TR 8999
2,5TR 40678025886032967268438396373635400
5TR 3371317203
10TR 27434
40TR 19127
ĐB
982526
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,3
1 3
2 9,7,6
1,0 3 9,6,4
3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5
3,2 6 7,8
6,2 7 8,8
7,7,8,6 8 8
0,9,2,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 02/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 88
250N 607
500N 072302014673
1TR 8272
2,5TR 67182339912428081327977736949414457
5TR 0396524550
10TR 77451
40TR 75432
ĐB
459567
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7,1
0,9,5 1
7,8,3 2 3,7
2,7,7 3 2
9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 7,0,1
6 5,7
0,2,5,6 7 3,2,3
8 8 8,2,0
9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 25/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 81
250N 345
500N 763299112963
1TR 8088
2,5TR 58960589908399171778038224959303681
5TR 4092334029
10TR 19209
40TR 40542
ĐB
505527
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 9
8,1,9,8 1 1
3,2,4 2 2,3,9,7
6,9,2 3 2
4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5
6 3,0
2 7 8
8,7 8 1,8,1
2,0 9 0,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 18/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 00
250N 558
500N 537142952961
1TR 1974
2,5TR 35416511605766706696758243948168175
5TR 3480710566
10TR 56443
40TR 83177
ĐB
332141
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,7
7,6,8,4 1 6
2 4
4 3
7,2 4 3,1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8
1,9,6 6 1,0,7,6
6,0,7 7 1,4,5,7
5 8 1
9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755