Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 28/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 09
250N 632
500N 080740600447
1TR 9254
2,5TR 13942923137121359410019524660380004
5TR 0397525896
10TR 30424
40TR 41133
ĐB
612861
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 9,7,3,4
6 1 3,3,0
3,4,5 2 4
1,1,0,3 3 2,3
5,0,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
7 5 4,2
9 6 0,1
0,4 7 5
8
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 81
250N 548
500N 263930238139
1TR 8698
2,5TR 87647279991219952258018695725545205
5TR 6752772397
10TR 87585
40TR 45308
ĐB
022690
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5,8
8 1
2 3,7
2 3 9,9
4 8,7
Chục Số Đơn vị
5,0,8 5 8,5
6 9
4,2,9 7
4,9,5,0 8 1,5
3,3,9,9,6 9 8,9,9,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 17
250N 013
500N 196202336845
1TR 1185
2,5TR 41693919897279440183104920672080440
5TR 3287108597
10TR 80867
40TR 97602
ĐB
782690
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,9 0 2
7 1 7,3
6,9,0 2 0
1,3,9,8 3 3
9 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,8 5
6 2,7
1,9,6 7 1
8 5,9,3
8 9 3,4,2,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 78
250N 513
500N 050974907247
1TR 4470
2,5TR 12303191521001963667206580671808478
5TR 1445718458
10TR 97324
40TR 17343
ĐB
351704
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9,3,4
1 3,9,8
5 2 4
1,0,4 3
2,0 4 7,3
Chục Số Đơn vị
5 2,8,7,8
6 7
4,6,5 7 8,0,8
7,5,1,7,5 8
0,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 31/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 44
250N 041
500N 137075173899
1TR 4638
2,5TR 16576716258976596525667730734052680
5TR 4363494910
10TR 76826
40TR 83054
ĐB
549979
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,8,1 0
4 1 7,0
2 5,5,6
7 3 8,4
4,3,5 4 4,1,0
Chục Số Đơn vị
2,6,2 5 4
7,2 6 5
1 7 0,6,3,9
3 8 0
9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 46
250N 732
500N 528069525551
1TR 9255
2,5TR 86102859046909598751240756467418230
5TR 0179847578
10TR 56421
40TR 34250
ĐB
076502
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,5 0 2,4,2
5,5,2 1
3,5,0,0 2 1
3 2,0
0,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5,9,7 5 2,1,5,1,0
4 6
7 5,4,8
9,7 8 0
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 60
250N 834
500N 089081667656
1TR 2083
2,5TR 29189904354206637212963716155438399
5TR 8561522703
10TR 69454
40TR 91676
ĐB
211683
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3
7 1 2,5
1 2
8,0,8 3 4,5
3,5,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6,4,4
6,5,6,7 6 0,6,6
7 1,6
8 3,9,3
8,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755