Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/09/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 50
250N 049
500N 973930570155
1TR 2363
2,5TR 85068935421649858582730235106693043
5TR 6937450740
10TR 31077
40TR 54589
ĐB
154671
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/09/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
7 1
4,8 2 3
6,2,4 3 9
7 4 9,2,3,0
Chục Số Đơn vị
5 5 0,7,5
6 6 3,8,6
5,7 7 4,7,1
6,9 8 2,9
4,3,8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/09/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 30
250N 397
500N 846707170105
1TR 5771
2,5TR 95976909271006301499642285080612533
5TR 5052436990
10TR 23710
40TR 42118
ĐB
998389
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/09/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,1 0 5,6
7 1 7,0,8
2 7,8,4
6,3 3 0,3
2 4
Chục Số Đơn vị
0 5
7,0 6 7,3
9,6,1,2 7 1,6
2,1 8 9
9,8 9 7,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/09/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 61
250N 448
500N 394298870928
1TR 7257
2,5TR 74561867894952492510424860195625950
5TR 1927235968
10TR 46380
40TR 12712
ĐB
417155
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/09/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,5,8 0
6,6 1 0,2
4,7,1 2 8,4
3
2 4 8,2
Chục Số Đơn vị
5 5 7,6,0,5
8,5 6 1,1,8
8,5 7 2
4,2,6 8 7,9,6,0
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 05/09/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 01
250N 257
500N 704060073908
1TR 1743
2,5TR 57414695489493297973133751656450885
5TR 3350463545
10TR 92740
40TR 61665
ĐB
025576
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/09/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 1,7,8,4
0 1 4
3 2
4,7 3 2
1,6,0 4 0,3,8,5,0
Chục Số Đơn vị
7,8,4,6 5 7
7 6 4,5
5,0 7 3,5,6
0,4 8 5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 29/08/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 78
250N 641
500N 886365061951
1TR 1093
2,5TR 99479697358362736311467669976702087
5TR 0271258411
10TR 96984
40TR 81264
ĐB
443342
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/08/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 29/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6
4,5,1,1 1 1,2,1
1,4 2 7
6,9 3 5
8,6 4 1,2
Chục Số Đơn vị
3 5 1
0,6 6 3,6,7,4
2,6,8 7 8,9
7 8 7,4
7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 22/08/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 64
250N 691
500N 622168375734
1TR 8085
2,5TR 75267271559694393063945582313928930
5TR 3707407489
10TR 66078
40TR 56965
ĐB
897460
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/08/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 22/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3,6 0
9,2 1
2 1
4,6 3 7,4,9,0
6,3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
8,5,6 5 5,8
6 4,7,3,5,0
3,6 7 4,8
5,7 8 5,9
3,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 15/08/2023
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 18
250N 693
500N 161833827166
1TR 0295
2,5TR 98036748605573021113580022485724085
5TR 7282851511
10TR 43429
40TR 75465
ĐB
793144
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/08/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/08/2023  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 2
1 1 8,8,3,1
8,0 2 8,9
9,1 3 6,0
4 4 4
Chục Số Đơn vị
9,8,6 5 7
6,3 6 6,0,5
5 7
1,1,2 8 2,5
2 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755