Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 27/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 16
250N 384
500N 219662717227
1TR 0122
2,5TR 69654307290587359205906949947267354
5TR 0501206135
10TR 05823
40TR 45166
ĐB
355419
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 27/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
7 1 6,2,9
2,7,1 2 7,2,9,3
7,2 3 5
8,5,9,5 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5 4,4
1,9,6 6 6
2 7 1,3,2
8 4
2,1 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 20/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 07
250N 743
500N 330303598550
1TR 7256
2,5TR 14288265664496747268401814445907585
5TR 0862833939
10TR 88064
40TR 60011
ĐB
938258
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 20/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,3
8,1 1 1
2 8
4,0 3 9
6 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 9,0,6,9,8
5,6 6 6,7,8,4
0,6 7
8,6,2,5 8 8,1,5
5,5,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 13/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 03
250N 467
500N 137165127166
1TR 2494
2,5TR 27036970433820046964002234097537571
5TR 7111924569
10TR 11491
40TR 12445
ĐB
779482
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0
7,7,9 1 2,9
1,8 2 3
0,4,2 3 6
9,6 4 3,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5
6,3 6 7,6,4,9
6 7 1,5,1
8 2
1,6 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 06/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 03
250N 708
500N 726054866052
1TR 3216
2,5TR 24852472975532500084106903922124487
5TR 4770705784
10TR 84380
40TR 09953
ĐB
905485
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,8 0 3,8,7
2 1 6
5,5 2 5,1
0,5 3
8,8 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2,2,3
8,1 6 0
9,8,0 7
0 8 6,4,7,4,0,5
9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 30/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 36
250N 282
500N 238610973802
1TR 4753
2,5TR 53639876851817074850132968218485577
5TR 7352355181
10TR 41926
40TR 94518
ĐB
517484
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 2
8 1 8
8,0 2 3,6
5,2 3 6,9
8,8 4
Chục Số Đơn vị
8 5 3,0
3,8,9,2 6
9,7 7 0,7
1 8 2,6,5,4,1,4
3 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 23/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 86
250N 458
500N 708617259669
1TR 5629
2,5TR 04096366032879887843751245037380199
5TR 9212447716
10TR 00110
40TR 15846
ĐB
701938
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
1 6,0
2 5,9,4,4
0,4,7 3 8
2,2 4 3,6
Chục Số Đơn vị
2 5 8
8,8,9,1,4 6 9
7 3
5,9,3 8 6,6
6,2,9 9 6,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: SDLK
100N 99
250N 187
500N 773448094304
1TR 7443
2,5TR 12827442211598903585710005577042594
5TR 0281354176
10TR 01849
40TR 69844
ĐB
894974
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 9,4,0
2 1 3
2 7,1
4,1 3 4
3,0,9,4,7 4 3,9,4
Chục Số Đơn vị
8 5
7 6
8,2 7 0,6,4
8 7,9,5
9,0,8,4 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755