Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 12/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T6
100N 15
200N 742
400N 852239273344
1TR 5600
3TR 61540147801955567739161731354564848
10TR 6127392067
15TR 26021
30TR 97086
ĐB
745560
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,4,8,6 0 0
2 1 5
4,2 2 2,7,1
7,7 3 9
4 4 2,4,0,5,8
Chục Số Đơn vị
1,5,4 5 5
8 6 7,0
2,6 7 3,3
4 8 0,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 05/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T6
100N 41
200N 315
400N 536534718057
1TR 6469
3TR 83327547588125427268492925587464568
10TR 3008415687
15TR 73856
30TR 75486
ĐB
786745
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
4,7 1 5
9 2 7
3
5,7,8 4 1,5
Chục Số Đơn vị
1,6,4 5 7,8,4,6
5,8 6 5,9,8,8
5,2,8 7 1,4
5,6,6 8 4,7,6
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 29/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N 90
200N 502
400N 582283997765
1TR 8449
3TR 77543458642789590493138532871564320
10TR 1479650753
15TR 28426
30TR 78540
ĐB
244368
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,4 0 2
1 5
0,2 2 2,0,6
4,9,5,5 3
6 4 9,3,0
Chục Số Đơn vị
6,9,1 5 3,3
9,2 6 5,4,8
7
6 8
9,4 9 0,9,5,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 22/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N 15
200N 125
400N 345435380865
1TR 1957
3TR 33572128516277730981096157263882894
10TR 1254399532
15TR 55777
30TR 12969
ĐB
968505
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
5,8 1 5,5
7,3 2 5
4 3 8,8,2
5,9 4 3
Chục Số Đơn vị
1,2,6,1,0 5 4,7,1
6 5,9
5,7,7 7 2,7,7
3,3 8 1
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N 81
200N 482
400N 314384304852
1TR 6239
3TR 02402816031579481292490229133637162
10TR 8614985156
15TR 62207
30TR 77146
ĐB
611405
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3,7,5
8 1
8,5,0,9,2,6 2 2
4,0 3 0,9,6
9 4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 2,6
3,5,4 6 2
0 7
8 1,2
3,4 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N 56
200N 270
400N 509062985132
1TR 3717
3TR 42385907618043204557340154767490027
10TR 0830570854
15TR 62271
30TR 65877
ĐB
422896
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 5
6,7 1 7,5
3,3 2 7
3 2,2
7,5 4
Chục Số Đơn vị
8,1,0 5 6,7,4
5,9 6 1
1,5,2,7 7 0,4,1,7
9 8 5
9 0,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N 49
200N 406
400N 576727327802
1TR 1883
3TR 56267188138762117508719813489842163
10TR 8988693928
15TR 63525
30TR 36558
ĐB
075937
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,8
2,8 1 3
3,0 2 1,8,5
8,1,6 3 2,7
4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 8
0,8 6 7,7,3
6,6,3 7
0,9,2,5 8 3,1,6
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755