Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 29/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K5T11
100N 93
200N 182
400N 413906191824
1TR 0028
3TR 93800025872371627876524551895291369
10TR 2557803989
15TR 32720
30TR 91906
ĐB
370295
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,6
1 9,6
8,5 2 4,8,0
9 3 9
2 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,2
1,7,0 6 9
8 7 6,8
2,7 8 2,7,9
3,1,6,8 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 22/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T11
100N 73
200N 090
400N 079971807162
1TR 8382
3TR 48637073960982215642663318271626302
10TR 6014537801
15TR 71505
30TR 50730
ĐB
527815
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,3 0 2,1,5
3,0 1 6,5
6,8,2,4,0 2 2
7 3 7,1,0
4 2,5
Chục Số Đơn vị
4,0,1 5
9,1 6 2
3 7 3
8 0,2
9 9 0,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T11
100N 26
200N 361
400N 476830344309
1TR 5130
3TR 95126356921192949048754517132385311
10TR 1076121681
15TR 07744
30TR 08462
ĐB
671811
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
6,5,1,6,8,1 1 1,1
9,6 2 6,6,9,3
2 3 4,0
3,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
5 1
2,2 6 1,8,1,2
7
6,4 8 1
0,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K2T11
100N 58
200N 958
400N 433092030346
1TR 7885
3TR 86226515588877283180297886749936455
10TR 8789765968
15TR 31691
30TR 07507
ĐB
965159
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 3,7
9 1
7 2 6
0 3 0
4 6
Chục Số Đơn vị
8,5 5 8,8,8,5,9
4,2 6 8
9,0 7 2
5,5,5,8,6 8 5,0,8
9,5 9 9,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K1T11
100N 67
200N 678
400N 209411416417
1TR 4292
3TR 65173782999315992922748049580795836
10TR 7492758240
15TR 20648
30TR 83998
ĐB
546657
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,7
4 1 7
9,2 2 2,7
7 3 6
9,0 4 1,0,8
Chục Số Đơn vị
5 9,7
3 6 7
6,1,0,2,5 7 8,3
7,4,9 8
9,5 9 4,2,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T10
100N 54
200N 267
400N 551169120865
1TR 8415
3TR 87098652694285390005505796967863874
10TR 2444860017
15TR 40124
30TR 93408
ĐB
935145
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/10/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
1 1 1,2,5,7
1 2 4
5 3
5,7,2 4 8,5
Chục Số Đơn vị
6,1,0,4 5 4,3
6 7,5,9
6,1 7 9,8,4
9,7,4,0 8
6,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T10
100N 47
200N 924
400N 134659729337
1TR 1626
3TR 89364846621727494777060521510881209
10TR 0043514671
15TR 47346
30TR 94084
ĐB
884887
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/10/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,9
7 1
7,6,5 2 4,6
3 7,5
2,6,7,8 4 7,6,6
Chục Số Đơn vị
3 5 2
4,2,4 6 4,2
4,3,7,8 7 2,4,7,1
0 8 4,7
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755