Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 28/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T9
100N 15
200N 148
400N 465384012971
1TR 6889
3TR 68769412791791437665247164682452755
10TR 7868525655
15TR 02742
30TR 01425
ĐB
414966
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,7 1 5,4,6
4 2 4,5
5 3
1,2 4 8,2
Chục Số Đơn vị
1,6,5,8,5,2 5 3,5,5
1,6 6 9,5,6
7 1,9
4 8 9,5
8,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 21/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T9
100N 74
200N 949
400N 248937547758
1TR 8330
3TR 55416858716095337084070793079056631
10TR 9698288523
15TR 77878
30TR 34832
ĐB
619143
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9 0
7,3 1 6
8,3 2 3
5,2,4 3 0,1,2
7,5,8 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 4,8,3
1 6
7 4,1,9,8
5,7 8 9,4,2
4,8,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 14/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T9
100N 97
200N 145
400N 744087572523
1TR 7712
3TR 33818956392041548861920387608669312
10TR 5661946975
15TR 85865
30TR 34568
ĐB
861557
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
6 1 2,8,5,2,9
1,1 2 3
2 3 9,8
4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,1,7,6 5 7,7
8 6 1,5,8
9,5,5 7 5
1,3,6 8 6
3,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 07/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: K1T9
100N 20
200N 135
400N 041416081599
1TR 2840
3TR 71260253890013726257819793881140225
10TR 5222154286
15TR 04409
30TR 82095
ĐB
057134
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,6 0 8,9
1,2 1 4,1
2 0,5,1
3 5,7,4
1,3 4 0
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 7
8 6 0
3,5 7 9
0 8 9,6
9,8,7,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 31/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K5T8
100N 49
200N 434
400N 733549259685
1TR 7500
3TR 55031456516170776083411258912984699
10TR 2789428445
15TR 76910
30TR 15152
ĐB
190428
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,7
3,5 1 0
5 2 5,5,9,8
8 3 4,5,1
3,9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
3,2,8,2,4 5 1,2
6
0 7
2 8 5,3
4,2,9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T8
100N 18
200N 075
400N 747874508012
1TR 8206
3TR 09461123981192816233521690516518509
10TR 3530027242
15TR 06727
30TR 87617
ĐB
758801
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 6,9,0,1
6,0 1 8,2,7
1,4 2 8,7
3 3 3
4 2
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0
0 6 1,9,5
2,1 7 5,8
1,7,9,2 8
6,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N 83
200N 457
400N 809305356472
1TR 2708
3TR 42502919311751196198659402411461444
10TR 3902112736
15TR 15303
30TR 97108
ĐB
380271
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2,3,8
3,1,2,7 1 1,4
7,0 2 1
8,9,0 3 5,1,6
1,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5 7
3 6
5 7 2,1
0,9,0 8 3
9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755