Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Cần Thơ - 31/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: K5T5
100N 85
200N 243
400N 011817112344
1TR 5906
3TR 84300377860083042863760772259094878
10TR 9787459859
15TR 24748
30TR 52702
ĐB
290965
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,9 0 6,0,2
1 1 8,1
0 2
4,6 3 0
4,7 4 3,4,8
Chục Số Đơn vị
8,6 5 9
0,8 6 3,5
7 7 7,8,4
1,7,4 8 5,6
5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T5
100N 21
200N 619
400N 191227944534
1TR 7457
3TR 97019858354959887388804060893034851
10TR 8455436477
15TR 34496
30TR 85428
ĐB
238481
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
2,5,8 1 9,2,9
1 2 1,8
3 4,5,0
9,3,5 4
Chục Số Đơn vị
3 5 7,1,4
0,9 6
5,7 7 7
9,8,2 8 8,1
1,1 9 4,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T5
100N 34
200N 843
400N 167141484586
1TR 4633
3TR 55357515821487731443102623885660677
10TR 3231812353
15TR 68088
30TR 22520
ĐB
253231
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
7,3 1 8
8,6 2 0
4,3,4,5 3 4,3,1
3 4 3,8,3
Chục Số Đơn vị
5 7,6,3
8,5 6 2
5,7,7 7 1,7,7
4,1,8 8 6,2,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: K2T5
100N 47
200N 001
400N 780822015746
1TR 7713
3TR 70686172940814073338176399899406013
10TR 5773262308
15TR 71276
30TR 57715
ĐB
128993
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8,1,8
0,0 1 3,3,5
3 2
1,1,9 3 8,9,2
9,9 4 7,6,0
Chục Số Đơn vị
1 5
4,8,7 6
4 7 6
0,3,0 8 6
3 9 4,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: K1T5
100N 29
200N 371
400N 129257120366
1TR 4625
3TR 49790935290548904113146959197854142
10TR 6923056735
15TR 28942
30TR 33671
ĐB
195447
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0
7,7 1 2,3
9,1,4,4 2 9,5,9
1 3 0,5
4 2,2,7
Chục Số Đơn vị
2,9,3 5
6 6 6
4 7 1,8,1
7 8 9
2,2,8 9 2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 26/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T4
100N 62
200N 777
400N 220381497376
1TR 7774
3TR 97528094257392569603733524829848351
10TR 4495412155
15TR 74285
30TR 67806
ĐB
788867
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,6
5 1
6,5 2 8,5,5
0,0 3
7,5 4 9
Chục Số Đơn vị
2,2,5,8 5 2,1,4,5
7,0 6 2,7
7,6 7 7,6,4
2,9 8 5
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 19/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T4
100N 09
200N 721
400N 974701250885
1TR 6687
3TR 60836070274827915248982891885699553
10TR 6207883670
15TR 81298
30TR 96769
ĐB
605950
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 9
2 1
2 1,5,7
5 3 6
4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 6,3,0
3,5 6 9
4,8,2 7 9,8,0
4,7,9 8 5,7,9
0,7,8,6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755