Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T1
100N 70
200N 712
400N 407182836568
1TR 5962
3TR 72678405433525311335719507751724240
10TR 8858826760
15TR 49423
30TR 75677
ĐB
199613
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,4,6 0
7 1 2,7,3
1,6 2 3
8,4,5,2,1 3 5
4 3,0
Chục Số Đơn vị
3 5 3,0
6 8,2,0
1,7 7 0,1,8,7
6,7,8 8 3,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T1
100N 08
200N 023
400N 840724867309
1TR 4536
3TR 00176326051627379995498214599095935
10TR 8250780108
15TR 29088
30TR 26393
ĐB
363263
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7,9,5,7,8
2 1
2 3,1
2,7,9,6 3 6,5
4
Chục Số Đơn vị
0,9,3 5
8,3,7 6 3
0,0 7 6,3
0,0,8 8 6,8
0 9 5,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K2T1
100N 22
200N 282
400N 308092055717
1TR 6253
3TR 40718434317636166430214013302260115
10TR 6317190951
15TR 70858
30TR 35704
ĐB
488615
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 5,1,4
3,6,0,7,5 1 7,8,5,5
2,8,2 2 2,2
5 3 1,0
0 4
Chục Số Đơn vị
0,1,1 5 3,1,8
6 1
1 7 1
1,5 8 2,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: K1T1
100N 56
200N 000
400N 099664539276
1TR 4331
3TR 04649661278711052165927215884084922
10TR 4161874878
15TR 76766
30TR 86543
ĐB
444232
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1,4 0 0
3,2 1 0,8
2,3 2 7,1,2
5,4 3 1,2
4 9,0,3
Chục Số Đơn vị
6 5 6,3
5,9,7,6 6 5,6
2 7 6,8
1,7 8
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 28/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T12
100N 18
200N 028
400N 003800211586
1TR 9385
3TR 59068009188518881587177706558140756
10TR 2837451145
15TR 65185
30TR 01149
ĐB
278205
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
2,8 1 8,8
2 8,1
3 8
7 4 5,9
Chục Số Đơn vị
8,4,8,0 5 6
8,5 6 8
8 7 0,4
1,2,3,6,1,8 8 6,5,8,7,1,5
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 21/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T12
100N 14
200N 839
400N 165485139728
1TR 3884
3TR 85754593743644232416646282614692522
10TR 1428412769
15TR 23540
30TR 29988
ĐB
692979
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
1 4,3,6
4,2 2 8,8,2
1 3 9
1,5,8,5,7,8 4 2,6,0
Chục Số Đơn vị
5 4,4
1,4 6 9
7 4,9
2,2,8 8 4,4,8
3,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 14/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T12
100N 60
200N 789
400N 380132501912
1TR 3238
3TR 87118907913902562000277673531339258
10TR 5366585888
15TR 35289
30TR 01473
ĐB
192219
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 1,0
0,9 1 2,8,3,9
1 2 5
1,7 3 8
4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 0,8
6 0,7,5
6 7 3
3,1,5,8 8 9,8,9
8,8,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755