Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/07/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 43
250N 340
500N 676584759388
1TR 5961
2,5TR 88090336042209024845125690128819285
5TR 9143992974
10TR 28579
40TR 55353
ĐB
690254
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/07/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/07/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,9 0 4
6 1
2
4,5 3 9
0,7,5 4 3,0,5
Chục Số Đơn vị
6,7,4,8 5 3,4
6 5,1,9
7 5,4,9
8,8 8 8,8,5
6,3,7 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/07/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 73
250N 890
500N 874305542494
1TR 4928
2,5TR 70292174772638577985366059105015086
5TR 3168412795
10TR 47903
40TR 58523
ĐB
958925
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/07/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 5,3
1
9 2 8,3,5
7,4,0,2 3
5,9,8 4 3
Chục Số Đơn vị
8,8,0,9,2 5 4,0
8 6
7 7 3,7
2 8 5,5,6,4
9 0,4,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 05/07/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 32
250N 396
500N 093460101871
1TR 0486
2,5TR 88974859958701137811610456238430944
5TR 2903158904
10TR 86749
40TR 96627
ĐB
926307
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/07/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/07/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,7
7,1,1,3 1 0,1,1
3 2 7
3 2,4,1
3,7,8,4,0 4 5,4,9
Chục Số Đơn vị
9,4 5
9,8 6
2,0 7 1,4
8 6,4
4 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 28/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 99
250N 036
500N 756747594767
1TR 0735
2,5TR 42925923473631198746545812821096143
5TR 5440181072
10TR 66698
40TR 24366
ĐB
805487
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/06/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
1,8,0 1 1,0
7 2 5
4 3 6,5
4 7,6,3
Chục Số Đơn vị
3,2 5 9
3,4,6 6 7,7,6
6,6,4,8 7 2
9 8 1,7
9,5 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 21/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 80
250N 526
500N 723558106074
1TR 9863
2,5TR 75104881986790427263314357292716289
5TR 0075639628
10TR 48107
40TR 23195
ĐB
745454
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 4,4,7
1 0
2 6,7,8
6,6 3 5,5
7,0,0,5 4
Chục Số Đơn vị
3,3,9 5 6,4
2,5 6 3,3
2,0 7 4
9,2 8 0,9
8 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 14/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 80
250N 936
500N 054488955307
1TR 4849
2,5TR 60225409619066823601849437981278764
5TR 3026533615
10TR 03707
40TR 54744
ĐB
338892
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,1,7
6,0 1 2,5
1,9 2 5
4 3 6
4,6,4 4 4,9,3,4
Chục Số Đơn vị
9,2,6,1 5
3 6 1,8,4,5
0,0 7
6 8 0
4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 07/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 47
250N 332
500N 571729656926
1TR 4170
2,5TR 08537376518796472772962178969395308
5TR 1855860480
10TR 83476
40TR 41537
ĐB
060422
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 8
5 1 7,7
3,7,2 2 6,2
9 3 2,7,7
6 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5 1,8
2,7 6 5,4
4,1,3,1,3 7 0,2,6
0,5 8 0
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755