Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 14
250N 248
500N 993236152937
1TR 4566
2,5TR 09788292031808551471855315371034474
5TR 8162880454
10TR 12236
40TR 78952
ĐB
738448
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
7,3 1 4,5,0
3,5 2 8
0 3 2,7,1,6
1,7,5 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1,8 5 4,2
6,3 6 6
3 7 1,4
4,8,2,4 8 8,5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 87
250N 669
500N 647890347788
1TR 8251
2,5TR 53073017591890768497540439871614259
5TR 6617951003
10TR 14574
40TR 98020
ĐB
963977
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,3
5 1 6
2 0
7,4,0 3 4
3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
5 1,9,9
1 6 9
8,0,9,7 7 8,3,9,4,7
7,8 8 7,8
6,5,5,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 04
250N 488
500N 297847500298
1TR 5232
2,5TR 12351544456619687447516965563903137
5TR 4705794505
10TR 66544
40TR 84937
ĐB
134478
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,5
5 1
3 2
3 2,9,7,7
0,4 4 5,7,4
Chục Số Đơn vị
4,0 5 0,1,7
9,9 6
4,3,5,3 7 8,8
8,7,9,7 8 8
3 9 8,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 01
250N 656
500N 595095035132
1TR 1277
2,5TR 84811806230248867103519382927473549
5TR 9373126386
10TR 70500
40TR 94187
ĐB
807492
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 1,3,3,0
0,1,3 1 1
3,9 2 3
0,2,0 3 2,8,1
7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,8 6
7,8 7 7,4
8,3 8 8,6,7
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 27/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 54
250N 405
500N 082758847628
1TR 0136
2,5TR 68312093148606740703407477993574033
5TR 5201703311
10TR 26419
40TR 94383
ĐB
740536
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,3
1 1 2,4,7,1,9
1 2 7,8
0,3,8 3 6,5,3,6
5,8,1 4 7
Chục Số Đơn vị
0,3 5 4
3,3 6 7
2,6,4,1 7
2 8 4,3
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 89
250N 089
500N 763662161957
1TR 7484
2,5TR 35595801004404815358337533593773940
5TR 1003750979
10TR 76625
40TR 66733
ĐB
664159
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
1 6
2 5
5,3 3 6,7,7,3
8 4 8,0
Chục Số Đơn vị
9,2 5 7,8,3,9
3,1 6
5,3,3 7 9
4,5 8 9,9,4
8,8,7,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: ST
100N 41
250N 200
500N 738362633965
1TR 9412
2,5TR 29823734711389554443476435662536059
5TR 8289786078
10TR 59429
40TR 11265
ĐB
256350
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 0
4,7 1 2
1 2 3,5,9
8,6,2,4,4 3
4 1,3,3
Chục Số Đơn vị
6,9,2,6 5 9,0
6 3,5,5
9 7 1,8
7 8 3
5,2 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755