Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 30
250N 604
500N 655661282687
1TR 1437
2,5TR 99298930816910022458030466853739233
5TR 8681187469
10TR 62139
40TR 98096
ĐB
231269
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 4,0
8,1 1 1
2 8
3 3 0,7,7,3,9
0 4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,4,9 6 9,9
8,3,3 7
2,9,5 8 7,1
6,3,6 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 57
250N 827
500N 413647201163
1TR 2465
2,5TR 88915350601995838918530119065839844
5TR 0123879710
10TR 80946
40TR 60755
ĐB
465562
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0
1 1 5,8,1,0
6 2 7,0
6 3 6,8
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 7,8,8,5
3,4 6 3,5,0,2
5,2 7
5,1,5,3 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 05/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 74
250N 062
500N 115963575270
1TR 8678
2,5TR 77729987247431490089207167913127889
5TR 2159127099
10TR 89873
40TR 67016
ĐB
329648
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 05/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0
3,9 1 4,6,6
6 2 9,4
7 3 1
7,2,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 9,7
1,1 6 2
5 7 4,0,8,3
7,4 8 9,9
5,2,8,8,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 29/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 26
250N 119
500N 704783803494
1TR 4701
2,5TR 00850613986851456449942868241355070
5TR 2922764534
10TR 06384
40TR 00822
ĐB
417381
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 29/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5,7 0 1
0,8 1 9,4,3
2 2 6,7,2
1 3 4
9,1,3,8 4 7,9
Chục Số Đơn vị
5 0
2,8 6
4,2 7 0
9 8 0,6,4,1
1,4 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 22/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 75
250N 948
500N 222536094287
1TR 4662
2,5TR 55618326942592609462061469866851894
5TR 6501704262
10TR 29944
40TR 91920
ĐB
809490
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 22/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 9
1 8,7
6,6,6 2 5,6,0
3
9,9,4 4 8,6,4
Chục Số Đơn vị
7,2 5
2,4 6 2,2,8,2
8,1 7 5
4,1,6 8 7
0 9 4,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 15/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 56
250N 064
500N 186962096929
1TR 5227
2,5TR 58372487867572757454994763725794615
5TR 1642878129
10TR 34641
40TR 14509
ĐB
974278
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 15/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
4 1 5
7 2 9,7,7,8,9
3
6,5 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,4,7
5,8,7 6 4,9
2,2,5 7 2,6,8
2,7 8 6
6,0,2,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 08/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 16
250N 059
500N 326657589084
1TR 6169
2,5TR 95853864861278908910180878737797752
5TR 5728251615
10TR 38290
40TR 29990
ĐB
648970
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/03/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 08/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,9,9,7 0
1 6,0,5
5,8 2
5 3
8 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,8,3,2
1,6,8 6 6,9
8,7 7 7,0
5 8 4,6,9,7,2
5,6,8 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755