Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 01/12/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 44
250N 645
500N 528595134584
1TR 3913
2,5TR 58344977310078515418213963924435309
5TR 0214042326
10TR 01620
40TR 99789
ĐB
000736
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/12/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 01/12/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 9
3 1 3,3,8
2 6,0
1,1 3 1,6
4,8,4,4 4 4,5,4,4,0
Chục Số Đơn vị
4,8,8 5
9,2,3 6
7
1 8 5,4,5,9
0,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 68
250N 396
500N 657808640081
1TR 6179
2,5TR 87543253354053734751951358308550164
5TR 2595565598
10TR 29994
40TR 02870
ĐB
419588
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/11/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0
8,5 1
2
4 3 5,7,5
6,6,9 4 3
Chục Số Đơn vị
3,3,8,5 5 1,5
9 6 8,4,4
3 7 8,9,0
6,7,9,8 8 1,5,8
7 9 6,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 15
250N 056
500N 337842551495
1TR 0734
2,5TR 86380677175302525554631042455477464
5TR 5242591935
10TR 90147
40TR 10094
ĐB
829996
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/11/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
1 5,7
2 5,5
3 4,5
3,5,0,5,6,9 4 7
Chục Số Đơn vị
1,5,9,2,2,3 5 6,5,4,4
5,9 6 4
1,4 7 8
7 8 0
9 5,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 99
250N 546
500N 336719627865
1TR 0341
2,5TR 59099349270518968308175740563913726
5TR 0707967310
10TR 75911
40TR 08005
ĐB
317566
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/11/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,5
4,1 1 0,1
6 2 7,6
3 9
7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,0 5
4,2,6 6 7,2,5,6
6,2 7 4,9
0 8 9
9,9,8,3,7 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 29
250N 462
500N 504752687271
1TR 5929
2,5TR 18095760889000522925438297063973215
5TR 4905309210
10TR 72188
40TR 31696
ĐB
659770
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/11/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 5
7 1 5,0
6 2 9,9,5,9
5 3 9
4 7
Chục Số Đơn vị
9,0,2,1 5 3
9 6 2,8
4 7 1,0
6,8,8 8 8,8
2,2,2,3 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 27/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 64
250N 256
500N 678929052027
1TR 1070
2,5TR 93876868325200763980968677548179158
5TR 0819280483
10TR 01523
40TR 58438
ĐB
037217
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/10/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 27/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 5,7
8 1 7
3,9 2 7,3
8,2 3 2,8
6 4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,8
5,7 6 4,7
2,0,6,1 7 0,6
5,3 8 9,0,1,3
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SNT
100N 23
250N 909
500N 339818030342
1TR 6374
2,5TR 47223377034188858991875948802779466
5TR 8681480049
10TR 12463
40TR 56260
ĐB
133103
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,3,3,3
9 1 4
4 2 3,3,7
2,0,2,0,6,0 3
7,9,1 4 2,9
Chục Số Đơn vị
5
6 6 6,3,0
2 7 4
9,8 8 8
0,4 9 8,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755