Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 76
250N 753
500N 336163848795
1TR 1317
2,5TR 09886416766052788914361711865801009
5TR 4809712364
10TR 65445
40TR 06117
ĐB
870469
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9
6,7 1 7,4,7
2 7
5 3
8,1,6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 3,8
7,8,7 6 1,4,9
1,2,9,1 7 6,6,1
5 8 4,6
0,6 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 47
250N 103
500N 629163295441
1TR 3196
2,5TR 87952902162112416366246283560141523
5TR 2785513168
10TR 74107
40TR 55196
ĐB
221235
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,1,7
9,4,0 1 6
5 2 9,4,8,3
0,2 3 5
2 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5,3 5 2,5
9,1,6,9 6 6,8
4,0 7
2,6 8
2 9 1,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 94
250N 613
500N 283028105868
1TR 1253
2,5TR 50144974105405844688626435487695209
5TR 3117346490
10TR 19022
40TR 75794
ĐB
304450
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1,1,9,5 0 9
1 3,0,0
2 2 2
1,5,4,7 3 0
9,4,9 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 3,8,0
7 6 8
7 6,3
6,5,8 8 8
0 9 4,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 01/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 18
250N 095
500N 257606520538
1TR 6743
2,5TR 14228489757378933510270731135651319
5TR 1111377247
10TR 71447
40TR 75472
ĐB
644367
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 8,0,9,3
5,7 2 8
4,7,1 3 8
4 3,7,7
Chục Số Đơn vị
9,7 5 2,6
7,5 6 7
4,4,6 7 6,5,3,2
1,3,2 8 9
8,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 71
250N 636
500N 612084543523
1TR 3503
2,5TR 98437579656924833929362262742503271
5TR 5270399754
10TR 94693
40TR 09749
ĐB
691820
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 3,3
7,7 1
2 0,3,9,6,5,0
2,0,0,9 3 6,7
5,5 4 8,9
Chục Số Đơn vị
6,2 5 4,4
3,2 6 5
3 7 1,1
4 8
2,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 88
250N 758
500N 086450297870
1TR 8301
2,5TR 69131035427599702590593181970496149
5TR 5006926641
10TR 38356
40TR 44355
ĐB
150322
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,4
0,3,4 1 8
4,2 2 9,2
3 1
6,0 4 2,9,1
Chục Số Đơn vị
5 5 8,6,5
5 6 4,9
9 7 0
8,5,1 8 8
2,4,6 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: SDG
100N 93
250N 415
500N 905555143547
1TR 0322
2,5TR 96595154843891995531941539866047416
5TR 4364902529
10TR 18365
40TR 24790
ĐB
828046
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9 0
3 1 5,4,9,6
2 2 2,9
9,5 3 1
1,8 4 7,9,6
Chục Số Đơn vị
1,5,9,6 5 5,3
1,4 6 0,5
4 7
8 4
1,4,2 9 3,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755