Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 21/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 08647291
G.Sáu 661051291
G.Năm 598336884919734088361898
G.Tư 9969474931317918
G.Ba 450496951300318998643793467528
G.Nhì 4018724052
G.Nhất 73548
ĐB
99937
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/02/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
9,6,5,9,3 1 9,8,3,8
7,5 2 8
8,1 3 6,1,4,7
6,6,3 4 0,9,9,8
Chục Số Đơn vị
5 1,2
3 6 4,1,9,4
8,3 7 2
0,8,9,1,1,2,4 8 3,8,7
1,6,4,4 9 1,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 14/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 53221554
G.Sáu 951967787
G.Năm 463718742362289413262503
G.Tư 6083060366743990
G.Ba 150378734144090355401160111274
G.Nhì 8797605804
G.Nhất 67840
ĐB
17670
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,4,4,7 0 3,3,1,4
5,4,0 1 5
2,6 2 2,6
5,0,8,0 3 7,7
5,7,9,7,7,0 4 1,0,0
Chục Số Đơn vị
1 5 3,4,1
2,7 6 7,2
6,8,3,3 7 4,4,4,6,0
8 7,3
9 4,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 07/02/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 62189953
G.Sáu 638152189
G.Năm 204376629506366910733804
G.Tư 9296100522785705
G.Ba 234909537773674517118816269864
G.Nhì 8404371031
G.Nhất 41504
ĐB
67384
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/02/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 07/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,4,5,5,4
1,3 1 8,1
6,5,6,6 2
5,4,7,4 3 8,1
0,7,6,0,8 4 3,3
Chục Số Đơn vị
0,0 5 3,2
0,9 6 2,2,9,2,4
7 7 3,8,7,4
1,3,7 8 9,4
9,8,6 9 9,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 31/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 68538227
G.Sáu 296125966
G.Năm 133603867369174048408051
G.Tư 3767545019976766
G.Ba 035760809993000052373295182863
G.Nhì 6493125644
G.Nhất 58427
ĐB
47666
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/01/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 31/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4,5,0 0 0
5,5,3 1
8 2 7,5,7
5,6 3 6,7,1
4 4 0,0,4
Chục Số Đơn vị
2 5 3,1,0,1
9,6,3,8,6,7,6 6 8,6,9,7,6,3,6
2,6,9,3,2 7 6
6 8 2,6
6,9 9 6,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 57221169
G.Sáu 524731081
G.Năm 330961257243408923388508
G.Tư 5803552028368290
G.Ba 785959375652006586162720251549
G.Nhì 6230785674
G.Nhất 38229
ĐB
61661
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/01/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 9,8,3,6,2,7
1,3,8,6 1 1,6
2,0 2 2,4,5,0,9
4,0 3 1,8,6
2,7 4 3,9
Chục Số Đơn vị
2,9 5 7,6
3,5,0,1 6 9,1
5,0 7 4
3,0 8 1,9
6,0,8,4,2 9 0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 03351150
G.Sáu 716933076
G.Năm 421767524070445131266144
G.Tư 4630689185152367
G.Ba 686948548443187370805254351209
G.Nhì 2593728719
G.Nhất 07527
ĐB
76553
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/01/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7,3,8 0 3,9
1,5,9 1 1,6,7,5,9
5 2 6,7
0,3,4,5 3 5,3,0,7
4,9,8 4 4,3
Chục Số Đơn vị
3,1 5 0,2,1,3
1,7,2 6 7
1,6,8,3,2 7 6,0
8 4,7,0
0,1 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/01/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 95848353
G.Sáu 105627143
G.Năm 271426791364441848014632
G.Tư 2491365548824833
G.Ba 669643325407140588673973718690
G.Nhì 1980773809
G.Nhất 50059
ĐB
73732
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/01/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 5,1,7,9
0,9 1 4,8
3,8,3 2 7
8,5,4,3 3 2,3,7,2
8,1,6,6,5 4 3,0
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 3,5,4,9
6 4,4,7
2,6,3,0 7 9
1 8 4,3,2
7,0,5 9 5,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755