Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 25/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 07182955
G.Sáu 083687637
G.Năm 414803405084571276541849
G.Tư 7943292819104411
G.Ba 446561864737207712635195558209
G.Nhì 8747355003
G.Nhất 45082
ĐB
52371
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 7,7,9,3
1,7 1 8,2,0,1
1,8 2 9,8
8,4,6,7,0 3 7
8,5 4 8,0,9,3,7
Chục Số Đơn vị
5,5 5 5,4,6,5
5 6 3
0,8,3,4,0 7 3,1
1,4,2 8 3,7,4,2
2,4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 18/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 69043586
G.Sáu 926295635
G.Năm 355675800501238142603127
G.Tư 3342440570053904
G.Ba 927646886666740517523733504030
G.Nhì 5189350516
G.Nhất 76552
ĐB
45282
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6,4,3 0 4,1,5,5,4
0,8 1 6
4,5,5,8 2 6,7
9 3 5,5,5,0
0,0,6 4 2,0
Chục Số Đơn vị
3,9,3,0,0,3 5 6,2,2
8,2,5,6,1 6 9,0,4,6
2 7
8 6,0,1,2
6 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 97791274
G.Sáu 001655214
G.Năm 854918973789657605607094
G.Tư 3310788020415685
G.Ba 183523401718642365318439283681
G.Nhì 9691535210
G.Nhất 31511
ĐB
04942
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1,8,1 0 1
0,4,3,8,1 1 2,4,0,7,5,0,1
1,5,4,9,4 2
3 1
7,1,9 4 9,1,2,2
Chục Số Đơn vị
5,8,1 5 5,2
7 6 0
9,9,1 7 9,4,6
8 9,0,5,1
7,4,8 9 7,7,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 04/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 14837925
G.Sáu 970784420
G.Năm 709432076892775711328909
G.Tư 5039383146907943
G.Ba 351795010527248591076008212549
G.Nhì 5632649667
G.Nhất 40631
ĐB
75757
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2,9 0 7,9,5,7
3,3 1 4
9,3,8 2 5,0,6
8,4 3 2,9,1,1
1,8,9 4 3,8,9
Chục Số Đơn vị
2,0 5 7,7
2 6 7
0,5,0,6,5 7 9,0,9
4 8 3,4,2
7,0,3,7,4 9 4,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 28/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 67689651
G.Sáu 167160431
G.Năm 387300301317155025753167
G.Tư 3192531520581403
G.Ba 536275719477416740791867797813
G.Nhì 3052957234
G.Nhất 18766
ĐB
55145
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,5 0 3
5,3 1 7,5,6,3
9 2 7,9
7,0,1 3 1,0,4
9,3 4 5
Chục Số Đơn vị
7,1,4 5 1,0,8
9,1,6 6 7,8,7,0,7,6
6,6,1,6,2,7 7 3,5,9,7
6,5 8
7,2 9 6,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 21/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 28823964
G.Sáu 826312538
G.Năm 427119143464245503381582
G.Tư 2437891962345445
G.Ba 890177966976401401180226081087
G.Nhì 5203784608
G.Nhất 56264
ĐB
74562
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,8
7,0 1 2,4,9,7,8
8,1,8,6 2 8,6
3 9,8,8,7,4,7
6,1,6,3,6 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
2 6 4,4,9,0,4,2
3,1,8,3 7 1
2,3,3,1,0 8 2,2,7
3,1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 14/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 24964456
G.Sáu 658768364
G.Năm 462210137908882853511095
G.Tư 5011577997070072
G.Ba 705447942551418228873613700075
G.Nhì 0804653319
G.Nhất 74741
ĐB
48507
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,7,7
5,1,4 1 3,1,8,9
2,7 2 4,2,8,5
1 3 7
2,4,6,4 4 4,4,6,1
Chục Số Đơn vị
9,2,7 5 6,8,1
9,5,4 6 8,4
0,8,3,0 7 9,2,5
5,6,0,2,1 8 7
7,1 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755