Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 16049247
G.Sáu 304237359
G.Năm 137837175295126393628679
G.Tư 7413985030936318
G.Ba 070183654447407240680814890008
G.Nhì 7565764087
G.Nhất 92133
ĐB
50846
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,8
1 6,7,3,8,8
9,6 2
6,1,9,3 3 7,3
0,0,4 4 7,4,8,6
Chục Số Đơn vị
9 5 9,0,7
1,4 6 3,2,8
4,3,1,0,5,8 7 8,9
7,1,1,6,4,0 8 7
5,7 9 2,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 05397485
G.Sáu 787737306
G.Năm 346545942067781388414558
G.Tư 5498566614190002
G.Ba 588936231399728023389714353105
G.Nhì 0010449785
G.Nhất 00074
ĐB
79716
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,6,2,5,4
4 1 3,9,3,6
0 2 8
1,9,1,4 3 9,7,8
7,9,0,7 4 1,3
Chục Số Đơn vị
0,8,6,0,8 5 8
0,6,1 6 5,7,6
8,3,6 7 4,4
5,9,2,3 8 5,7,5
3,1 9 4,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 79595584
G.Sáu 142895120
G.Năm 153494124925393161821732
G.Tư 3509037473840837
G.Ba 909417631999643461104817646366
G.Nhì 4176062360
G.Nhất 48768
ĐB
28977
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,6 0 9
3,4 1 2,9,0
4,1,8,3 2 0,5
4 3 4,1,2,7
8,3,7,8 4 2,1,3
Chục Số Đơn vị
5,9,2 5 9,5
7,6 6 6,0,0,8
3,7 7 9,4,6,7
6 8 4,2,4
7,5,0,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 15524836
G.Sáu 099210654
G.Năm 216394814488689011872392
G.Tư 3529349668267625
G.Ba 279236501334637049041410169438
G.Nhì 3721550551
G.Nhất 04729
ĐB
31918
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 4,1
8,0,5 1 5,0,3,5,8
5,9 2 9,6,5,3,9
6,2,1 3 6,7,8
5,0 4 8
Chục Số Đơn vị
1,2,1 5 2,4,1
3,9,2 6 3
8,3 7
4,8,3,1 8 1,8,7
9,2,2 9 9,0,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 77660159
G.Sáu 348804059
G.Năm 207920134764821417477491
G.Tư 7123373848974969
G.Ba 414434107550856951392532461248
G.Nhì 0359926377
G.Nhất 07545
ĐB
87109
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,9
0,9 1 3,4
2 3,4
1,2,4 3 8,9
0,6,1,2 4 8,7,3,8,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9,9,6
6,5 6 6,4,9
7,4,9,7 7 7,9,5,7
4,3,4 8
5,5,7,6,3,9,0 9 1,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 28570277
G.Sáu 413766550
G.Năm 997206326653069977260943
G.Tư 4650805701909775
G.Ba 339573847851395006175786035530
G.Nhì 3807438286
G.Nhất 92364
ĐB
69049
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,9,6,3 0 2
1 3,7
0,7,3 2 8,6
1,5,4 3 2,0
7,6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
7,9 5 7,0,3,0,7,7
6,2,8 6 6,0,4
5,7,5,5,1 7 7,2,5,8,4
2,7 8 6
9,4 9 9,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 11/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 37150124
G.Sáu 504374192
G.Năm 052521061351857135363121
G.Tư 5108891327381187
G.Ba 168154253674280386950589021638
G.Nhì 7949389431
G.Nhất 10916
ĐB
27724
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 1,4,6,8
0,5,7,2,3 1 5,3,5,6
9 2 4,5,1,4
1,9 3 7,6,8,6,8,1
2,0,7,2 4
Chục Số Đơn vị
1,2,1,9 5 1
0,3,3,1 6
3,8 7 4,1
0,3,3 8 7,0
9 2,5,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755