Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 12/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 54641584
G.Sáu 675532661
G.Năm 125498460925035682622283
G.Tư 2837787019694974
G.Ba 953659837170344839982075720659
G.Nhì 8712959903
G.Nhất 11249
ĐB
86255
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
6,7 1 5
3,6 2 5,9
8,0 3 2,7
5,6,8,5,7,4 4 6,4,9
Chục Số Đơn vị
1,7,2,6,5 5 4,4,6,7,9,5
4,5 6 4,1,2,9,5
3,5 7 5,0,4,1
9 8 4,3
6,5,2,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/06/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 68294432
G.Sáu 031966620
G.Năm 583008218066429231893421
G.Tư 4181629545163382
G.Ba 653787710608335317086524527153
G.Nhì 6564889467
G.Nhất 25539
ĐB
97856
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6,8
3,2,2,8 1 6
3,9,8 2 9,0,1,1
5 3 2,1,0,5,9
4 4 4,5,8
Chục Số Đơn vị
9,3,4 5 3,6
6,6,1,0,5 6 8,6,6,7
6 7 8
6,7,0,4 8 9,1,2
2,8,3 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 29/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 07205249
G.Sáu 666096210
G.Năm 490975031143535459506000
G.Tư 8127704239819883
G.Ba 361980367641622639898356513439
G.Nhì 0951454630
G.Nhất 50514
ĐB
60031
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,1,5,0,3 0 7,9,3,0
8,3 1 0,4,4
5,4,2 2 0,7,2
0,4,8 3 9,0,1
5,1,1 4 9,3,2
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4,0
6,9,7 6 6,5
0,2 7 6
9 8 1,3,9
4,0,8,3 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 06616264
G.Sáu 126617344
G.Năm 177466557678774514264108
G.Tư 0668147544365595
G.Ba 478304560832162703126814375822
G.Nhì 3147600040
G.Nhất 45487
ĐB
39397
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6,8,8
6 1 7,2
6,6,1,2 2 6,6,2
4 3 6,0
6,4,7 4 4,5,3,0
Chục Số Đơn vị
5,4,7,9 5 5
0,2,2,3,7 6 1,2,4,8,2
1,8,9 7 4,8,5,6
7,0,6,0 8 7
9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 89293072
G.Sáu 336470610
G.Năm 138820167652891792127390
G.Tư 9231563336882553
G.Ba 066520802158498380406019451612
G.Nhì 0140955964
G.Nhất 62025
ĐB
06926
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,1,9,4 0 9
3,2 1 0,6,7,2,2
7,5,1,5,1 2 9,1,5,6
3,5 3 0,6,1,3
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,3,2
3,1,2 6 4
1 7 2,0
8,8,9 8 9,8,8
8,2,0 9 0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 07222410
G.Sáu 963856373
G.Năm 337993229426199873849935
G.Tư 3094205752106852
G.Ba 370667905817319807298294725743
G.Nhì 5852599356
G.Nhất 97809
ĐB
56095
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,9
1 0,0,9
2,2,5 2 2,4,2,6,9,5
6,7,4 3 5
2,8,9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 6,7,2,8,6
5,2,6,5 6 3,6
0,5,4 7 3,9
9,5 8 4
7,1,2,0 9 8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/05/2024
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 95616097
G.Sáu 476452577
G.Năm 283273335398286397276282
G.Tư 7618610769354766
G.Ba 906764203996046055897140598943
G.Nhì 4613026589
G.Nhất 10292
ĐB
72031
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,5
6,3 1 8
5,3,8,9 2 7
3,6,4 3 2,3,5,9,0,1
4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,3,0 5 2
7,6,7,4 6 1,0,3,6
9,7,2,0 7 6,7,6
9,1 8 2,9,9
3,8,8 9 5,7,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755