Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 56282274
G.Sáu 043466205
G.Năm 260882343524054163236518
G.Tư 7621122196715497
G.Ba 676732261118030358856271086306
G.Nhì 6770500384
G.Nhất 71106
ĐB
93447
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/09/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 27/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 5,8,6,5,6
4,2,2,7,1 1 8,1,0
2 2 8,2,4,3,1,1
4,2,7 3 4,0
7,3,2,8 4 3,1,7
Chục Số Đơn vị
0,8,0 5 6
5,6,0,0 6 6
9,4 7 4,1,3
2,0,1 8 5,4
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 20/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 22239175
G.Sáu 393729536
G.Năm 063403642201371150860814
G.Tư 5730381367675531
G.Ba 438075823334307287348011571208
G.Nhì 5421050718
G.Nhất 10239
ĐB
40303
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/09/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 20/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 1,7,7,8,3
9,0,1,3 1 1,4,3,5,0,8
2 2 2,3,9
2,9,1,3,0 3 6,4,0,1,3,4,9
3,6,1,3 4
Chục Số Đơn vị
7,1 5
3,8 6 4,7
6,0,0 7 5
0,1 8 6
2,3 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 13/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 49455921
G.Sáu 405446442
G.Năm 367692667549978117043680
G.Tư 3240679002623750
G.Ba 412348946216592534721869736227
G.Nhì 5051525911
G.Nhất 37406
ĐB
56650
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/09/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 13/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4,9,5,5 0 5,4,6
2,8,1 1 5,1
4,6,6,9,7 2 1,7
3 4
0,3 4 9,5,6,2,9,0
Chục Số Đơn vị
4,0,1 5 9,0,0
4,7,6,0 6 6,2,2
9,2 7 6,2
8 1,0
4,5,4 9 0,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 06/09/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 95320130
G.Sáu 989746484
G.Năm 830587819304592482934248
G.Tư 1861312448760278
G.Ba 329257851782116725742954687724
G.Nhì 5895981886
G.Nhất 98469
ĐB
15269
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/09/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 06/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,5,4
0,8,6 1 7,6
3 2 4,4,5,4
9 3 2,0
8,0,2,2,7,2 4 6,8,6
Chục Số Đơn vị
9,0,2 5 9
4,7,1,4,8 6 1,9,9
1 7 6,8,4
4,7 8 9,4,1,6
8,5,6,6 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 30/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 00276872
G.Sáu 709496393
G.Năm 820313525226307140971274
G.Tư 7737062442416756
G.Ba 349397248406815671710398208356
G.Nhì 1242867802
G.Nhất 15711
ĐB
76551
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/08/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 30/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,3,2
7,4,7,1,5 1 5,1
7,5,8,0 2 7,6,4,8
9,0 3 7,9
7,2,8 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5 2,6,6,1
9,2,5,5 6 8
2,9,3 7 2,1,4,1
6,2 8 4,2
0,3 9 6,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 23/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 37581468
G.Sáu 171830879
G.Năm 356394182317895767249771
G.Tư 7387826269729100
G.Ba 572505136951721604490033155553
G.Nhì 7430057480
G.Nhất 45494
ĐB
63734
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/08/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 23/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0,5,0,8 0 0,0
7,7,2,3 1 4,8,7
6,7 2 4,1
6,5 3 7,0,1,4
1,2,9,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 8,7,0,3
6 8,3,2,9
3,1,5,8 7 1,9,1,2
5,6,1 8 7,0
7,6,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 16/08/2023
Thứ Tư
Loại vé: BN
G.Bảy 53923948
G.Sáu 672517797
G.Năm 355549519028087394680574
G.Tư 3508831235018338
G.Ba 830590017830317201793884016159
G.Nhì 9143712598
G.Nhất 43465
ĐB
82019
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/08/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/08/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,1
5,0 1 7,2,7,9
9,7,1 2 8
5,7 3 9,8,7
7 4 8,0
Chục Số Đơn vị
5,6 5 3,5,1,9,9
6 8,5
1,9,1,3 7 2,3,4,8,9
4,2,6,0,3,7,9 8
3,5,7,5,1 9 2,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755