Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 02/10/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 63
250N 887
500N 838172754217
1TR 7840
2,5TR 72968923525744289805861379068095519
5TR 2417019368
10TR 84681
40TR 48153
ĐB
580058
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/10/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/10/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8,7 0 5
8,8 1 7,9
5,4 2
6,5 3 7
4 0,2
Chục Số Đơn vị
7,0 5 2,3,8
6 3,8,8
8,1,3 7 5,0
6,6,5 8 7,1,0,1
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 25/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 33
250N 623
500N 399013155153
1TR 1438
2,5TR 56600454012871541190092145255544308
5TR 8666785752
10TR 58598
40TR 90891
ĐB
793624
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/09/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 25/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9,0,9 0 0,1,8
0,9 1 5,5,4
5 2 3,4
3,2,5 3 3,8
1,2 4
Chục Số Đơn vị
1,1,5 5 3,5,2
6 7
6 7
3,0,9 8
9 0,0,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 18/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 09
250N 856
500N 798912482376
1TR 0228
2,5TR 50127287465137910643715878389461033
5TR 5734773302
10TR 56018
40TR 74090
ĐB
507708
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/09/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 18/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,2,8
1 8
0 2 8,7
4,3 3 3
9 4 8,6,3,7
Chục Số Đơn vị
5 6
5,7,4 6
2,8,4 7 6,9
4,2,1,0 8 9,7
0,8,7 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 11/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 98
250N 525
500N 617433065913
1TR 2491
2,5TR 62108050060757497902083961290650616
5TR 1296809384
10TR 69121
40TR 40530
ĐB
906362
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 11/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,8,6,2,6
9,2 1 3,6
0,6 2 5,1
1 3 0
7,7,8 4
Chục Số Đơn vị
2 5
0,0,9,0,1 6 8,2
7 4,4
9,0,6 8 4
9 8,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 61
250N 076
500N 095565854438
1TR 7962
2,5TR 10670127912372395883977985482805714
5TR 9820960870
10TR 68431
40TR 30005
ĐB
508930
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7,3 0 9,5
6,9,3 1 4
6 2 3,8
2,8 3 8,1,0
1 4
Chục Số Đơn vị
5,8,0 5 5
7 6 1,2
7 6,0,0
3,9,2 8 5,3
0 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 51
250N 853
500N 971101963548
1TR 1784
2,5TR 72338824528598919970757779554406637
5TR 8441691136
10TR 34603
40TR 76853
ĐB
373724
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
5,1 1 1,6
5 2 4
5,0,5 3 8,7,6
8,4,2 4 8,4
Chục Số Đơn vị
5 1,3,2,3
9,1,3 6
7,3 7 0,7
4,3 8 4,9
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 02
250N 041
500N 168042667385
1TR 5790
2,5TR 12651735105204412565457326717531511
5TR 0367565109
10TR 38993
40TR 01108
ĐB
028483
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9,1 0 2,9,8
4,5,1 1 0,1
0,3 2
9,8 3 2
4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
8,6,7,7 5 1
6 6 6,5
7 5,5
0 8 0,5,3
0 9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755