Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 33
250N 200
500N 652794191877
1TR 2021
2,5TR 38886433936744482270485066900279906
5TR 5031870631
10TR 90847
40TR 12455
ĐB
164786
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,6,2,6
2,3 1 9,8
0 2 7,1
3,9 3 3,1
4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5
8,0,0,8 6
2,7,4 7 7,0
1 8 6,6
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 05
250N 307
500N 560392096769
1TR 2838
2,5TR 33929267856298218957354065458323667
5TR 0639952433
10TR 71296
40TR 11026
ĐB
084513
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,3,9,6
1 3
8 2 9,6
0,8,3,1 3 8,3
4
Chục Số Đơn vị
0,8 5 7
0,9,2 6 9,7
0,5,6 7
3 8 5,2,3
0,6,2,9 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 26
250N 242
500N 257670820143
1TR 6070
2,5TR 50226195434375781630911164502551655
5TR 8058732335
10TR 85010
40TR 58860
ĐB
195597
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3,1,6 0
1 6,0
4,8 2 6,6,5
4,4 3 0,5
4 2,3,3
Chục Số Đơn vị
2,5,3 5 7,5
2,7,2,1 6 0
5,8,9 7 6,0
8 2,7
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 57
250N 667
500N 897705501922
1TR 7552
2,5TR 24629665721736730627703734836319570
5TR 7863627475
10TR 03794
40TR 73506
ĐB
084554
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 6
1
2,5,7 2 2,9,7
7,6 3 6
9,5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 7,0,2,4
3,0 6 7,7,3
5,6,7,6,2 7 7,2,3,0,5
8
2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 25
250N 449
500N 729427747735
1TR 3436
2,5TR 50756887505011306829225388368880493
5TR 2341348784
10TR 09601
40TR 87479
ĐB
437272
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 1
0 1 3,3
7 2 5,9
1,9,1 3 5,6,8
9,7,8 4 9
Chục Số Đơn vị
2,3 5 6,0
3,5 6
7 4,9,2
3,8 8 8,4
4,2,7 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 60
250N 869
500N 933229218540
1TR 3767
2,5TR 26210139910363257742155658492152426
5TR 6620891562
10TR 13116
40TR 76858
ĐB
399918
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,1 0 8
2,9,2 1 0,6,8
3,3,4,6 2 1,1,6
3 2,2
4 0,2
Chục Số Đơn vị
6 5 8
2,1 6 0,9,7,5,2
6 7
0,5,1 8
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 03
250N 551
500N 071712403912
1TR 2292
2,5TR 52666926377289608951733049322505393
5TR 6920601072
10TR 77684
40TR 68712
ĐB
387627
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,4,6
5,5 1 7,2,2
1,9,7,1 2 5,7
0,9 3 7
0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1
6,9,0 6 6
1,3,2 7 2
8 4
9 2,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755