Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 77
250N 294
500N 465082852902
1TR 7260
2,5TR 59214639859768439588191080452627656
5TR 1435184767
10TR 89762
40TR 08803
ĐB
023054
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/09/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 2,8,3
5 1 4
0,6 2 6
0 3
9,1,8,5 4
Chục Số Đơn vị
8,8 5 0,6,1,4
2,5 6 0,7,2
7,6 7 7
8,0 8 5,5,4,8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 22
250N 071
500N 415224295621
1TR 1398
2,5TR 02819840475924701352119783459758100
5TR 9486703750
10TR 73129
40TR 61640
ĐB
276788
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/09/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,4 0 0
7,2 1 9
2,5,5 2 2,9,1,9
3
4 7,7,0
Chục Số Đơn vị
5 2,2,0
6 7
4,4,9,6 7 1,8
9,7,8 8 8
2,1,2 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 20
250N 873
500N 178884178435
1TR 3413
2,5TR 17298542071483709200028337026561615
5TR 6537195959
10TR 04503
40TR 32354
ĐB
936350
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/09/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,0,5 0 7,0,3
7 1 7,3,5
2 0
7,1,3,0 3 5,7,3
5 4
Chục Số Đơn vị
3,6,1 5 9,4,0
6 5
1,0,3 7 3,1
8,9 8 8
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 52
250N 457
500N 443829201320
1TR 4029
2,5TR 92737339971885160864323349326682895
5TR 2745662422
10TR 87630
40TR 72627
ĐB
020954
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/09/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,2,3 0
5 1
5,2 2 0,0,9,2,7
3 8,7,4,0
6,3,5 4
Chục Số Đơn vị
9 5 2,7,1,6,4
6,5 6 4,6
5,3,9,2 7
3 8
2 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 27/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 47
250N 845
500N 191817080089
1TR 6668
2,5TR 28404745002961095871921744279684786
5TR 8839211932
10TR 28064
40TR 06178
ĐB
131029
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/08/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 27/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 8,4,0
7 1 8,0
9,3 2 9
3 2
0,7,6 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5
9,8 6 8,4
4 7 1,4,8
1,0,6,7 8 9,6
8,2 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 20/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 80
250N 340
500N 386809450456
1TR 9393
2,5TR 64228596043936826143258971538237847
5TR 5168850023
10TR 68965
40TR 94280
ĐB
817932
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/08/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 20/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4,8 0 4
1
8,3 2 8,3
9,4,2 3 2
0 4 0,5,3,7
Chục Số Đơn vị
4,6 5 6
5 6 8,8,5
9,4 7
6,2,6,8 8 0,2,8,0
9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 13/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 26
250N 246
500N 484317564022
1TR 0349
2,5TR 39795477788988787498757249669283687
5TR 1043261920
10TR 65708
40TR 49413
ĐB
285070
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/08/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/08/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 8
1 3
2,9,3 2 6,2,4,0
4,1 3 2
2 4 6,3,9
Chục Số Đơn vị
9 5 6
2,4,5 6
8,8 7 8,0
7,9,0 8 7,7
4 9 5,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755