Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 90
250N 284
500N 767307796808
1TR 7230
2,5TR 30252779825549320999660238820221091
5TR 1554205979
10TR 15282
40TR 75397
ĐB
465951
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/07/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 8,2
9,5 1
5,8,0,4,8 2 3
7,9,2 3 0
8 4 2
Chục Số Đơn vị
5 2,1
6
9 7 3,9,9
0 8 4,2,2
7,9,7 9 0,3,9,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 11
250N 253
500N 886101037238
1TR 2155
2,5TR 31590591923135922843356410977284411
5TR 1551627197
10TR 08096
40TR 83216
ĐB
530557
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/07/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
1,6,4,1 1 1,1,6,6
9,7 2
5,0,4 3 8
4 3,1
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5,9,7
1,9,1 6 1
9,5 7 2
3 8
5 9 0,2,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 36
250N 555
500N 965896583767
1TR 7606
2,5TR 53158294967182057103508629455625681
5TR 0014800640
10TR 33377
40TR 44544
ĐB
268289
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/07/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/07/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 6,3
8 1
6 2 0
0 3 6
4 4 8,0,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,8,8,8,6
3,0,9,5 6 7,2
6,7 7 7
5,5,5,4 8 1,9
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 30/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 37
250N 820
500N 739284534011
1TR 3092
2,5TR 55145068424911915160532004666750065
5TR 0477598633
10TR 63237
40TR 65734
ĐB
204068
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6,0 0 0
1 1 1,9
9,9,4 2 0
5,3 3 7,3,7,4
3 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,6,7 5 3
6 0,7,5,8
3,6,3 7 5
6 8
1 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 23/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 48
250N 861
500N 536449227534
1TR 1688
2,5TR 43079746956834340928851510136411342
5TR 9342481808
10TR 53703
40TR 31961
ĐB
019015
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,3
6,5,6 1 5
2,4 2 2,8,4
4,0 3 4
6,3,6,2 4 8,3,2
Chục Số Đơn vị
9,1 5 1
6 1,4,4,1
7 9
4,8,2,0 8 8
7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 16/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 42
250N 620
500N 263369739013
1TR 4876
2,5TR 73401120826113651238711541101474719
5TR 4347749775
10TR 37145
40TR 88134
ĐB
168831
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0,3 1 3,4,9
4,8 2 0
3,7,1 3 3,6,8,4,1
5,1,3 4 2,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 4
7,3 6
7 7 3,6,7,5
3 8 2
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 09/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 22
250N 937
500N 005089185702
1TR 2747
2,5TR 88096093987555568340449033413953589
5TR 8756034287
10TR 62907
40TR 68310
ĐB
720703
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4,6,1 0 2,3,7,3
1 8,0
2,0 2 2
0,0 3 7,9
4 7,0
Chục Số Đơn vị
5 5 0,5
9 6 0
3,4,8,0 7
1,9 8 9,7
3,8 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755