Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 04/06/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 25
250N 594
500N 477229242303
1TR 5322
2,5TR 05175249752983328922381071229328420
5TR 8446441199
10TR 32838
40TR 63569
ĐB
308701
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,7,1
0 1
7,2,2 2 5,4,2,2,0
0,3,9 3 3,8
9,2,6 4
Chục Số Đơn vị
2,7,7 5
6 4,9
0 7 2,5,5
3 8
9,6 9 4,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 28/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 63
250N 072
500N 443973754163
1TR 6069
2,5TR 18569623646161391774076771319610591
5TR 0970593168
10TR 64238
40TR 56333
ĐB
505873
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5
9 1 3
7 2
6,6,1,3,7 3 9,8,3
6,7 4
Chục Số Đơn vị
7,0 5
9 6 3,3,9,9,4,8
7 7 2,5,4,7,3
6,3 8
3,6,6 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 21/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 14
250N 342
500N 642402428430
1TR 3504
2,5TR 44358240625342109915205345070860352
5TR 9047228124
10TR 14581
40TR 14086
ĐB
727077
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,8
2,8 1 4,5
4,4,6,5,7 2 4,1,4
3 0,4
1,2,0,3,2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
1 5 8,2
8 6 2
7 7 2,7
5,0 8 1,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 77
250N 414
500N 245800050619
1TR 1999
2,5TR 23689332167311507404155804915147058
5TR 4442171221
10TR 89546
40TR 75856
ĐB
157684
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,4
5,2,2 1 4,9,6,5
2 1,1
3
1,0,8 4 6
Chục Số Đơn vị
0,1 5 8,1,8,6
1,4,5 6
7 7 7
5,5 8 9,0,4
1,9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 74
250N 810
500N 435951997422
1TR 0611
2,5TR 86902239494987077642706133021029499
5TR 3708019533
10TR 94672
40TR 24408
ĐB
661518
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,1,8 0 2,8
1 1 0,1,3,0,8
2,0,4,7 2 2
1,3 3 3
7 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5 9
6
7 4,0,2
0,1 8 0
5,9,4,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 30/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 86
250N 617
500N 671219492221
1TR 4173
2,5TR 39764570786834921210843881222524181
5TR 4129058761
10TR 62529
40TR 68750
ĐB
336021
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9,5 0
2,8,6,2 1 7,2,0
1 2 1,5,9,1
7 3
6 4 9,9
Chục Số Đơn vị
2 5 0
8 6 4,1
1 7 3,8
7,8 8 6,8,1
4,4,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 23/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKH
100N 56
250N 454
500N 822442028434
1TR 6453
2,5TR 02585248651478941426351995891420142
5TR 0973112920
10TR 29627
40TR 08545
ĐB
510739
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
3 1 4
0,4 2 4,6,0,7
5 3 4,1,9
5,2,3,1 4 2,5
Chục Số Đơn vị
8,6,4 5 6,4,3
5,2 6 5
2 7
8 5,9
8,9,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755