Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 12492487
G.Sáu 310044843
G.Năm 257212779664152508286964
G.Tư 4995777655339323
G.Ba 645859525926829397233583109847
G.Nhì 6039244343
G.Nhất 74232
ĐB
62171
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
3,7 1 2,0
1,7,9,3 2 4,5,8,3,9,3
4,3,2,2,4 3 3,1,2
2,4,6,6 4 9,4,3,7,3
Chục Số Đơn vị
2,9,8 5 9
7 6 4,4
8,7,4 7 2,7,6,1
2 8 7,5
4,5,2 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 45339520
G.Sáu 152770946
G.Năm 335425038187172273454980
G.Tư 6798663329598954
G.Ba 750047419285474359652457405315
G.Nhì 9038330364
G.Nhất 24479
ĐB
71808
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7,8 0 3,4,8
1 5
5,2,9 2 0,2
3,0,3,8 3 3,3
5,5,0,7,7,6 4 5,6,5
Chục Số Đơn vị
4,9,4,6,1 5 2,4,9,4
4 6 5,4
8 7 0,4,4,9
9,0 8 7,0,3
5,7 9 5,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 29703319
G.Sáu 030213129
G.Năm 302596747749824800889539
G.Tư 4772033766669635
G.Ba 025012873184940637775195741446
G.Nhì 9578588560
G.Nhất 77049
ĐB
89927
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3,4,6 0 1
0,3 1 9,3
7 2 9,9,5,7
3,1 3 3,0,9,7,5,1
7 4 9,8,0,6,9
Chục Số Đơn vị
2,3,8 5 7
6,4 6 6,0
3,7,5,2 7 0,4,2,7
4,8 8 8,5
2,1,2,4,3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 51901032
G.Sáu 585619864
G.Năm 207487359103489027164212
G.Tư 9916489404603908
G.Ba 639643860487235423206590268469
G.Nhì 2595867236
G.Nhất 78907
ĐB
11584
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,9,6,2 0 3,8,4,2,7
5 1 0,9,6,2,6
3,1,0 2 0
0 3 2,5,5,6
6,7,9,6,0,8 4
Chục Số Đơn vị
8,3,3 5 1,8
1,1,3 6 4,0,4,9
0 7 4
0,5 8 5,4
1,6 9 0,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 04942264
G.Sáu 591768764
G.Năm 807760064601663241810366
G.Tư 4910155469673310
G.Ba 680969884032140560923031208501
G.Nhì 6468641116
G.Nhất 62935
ĐB
12512
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,1,4,4 0 4,6,1,1
9,0,8,0 1 0,0,2,6,2
2,3,9,1,1 2 2
3 2,5
0,9,6,6,5 4 0,0
Chục Số Đơn vị
3 5 4
0,6,9,8,1 6 4,8,4,6,7
7,6 7 7
6 8 1,6
9 4,1,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 17548151
G.Sáu 025779153
G.Năm 119279487140710825776229
G.Tư 2922829557361480
G.Ba 790558349848166669996089226542
G.Nhì 7952621519
G.Nhất 64806
ĐB
29213
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,6
8,5 1 7,9,3
9,2,9,4 2 5,9,2,6
5,1 3 6
5 4 8,0,2
Chục Số Đơn vị
2,9,5 5 4,1,3,5
3,6,2,0 6 6
1,7 7 9,7
4,0,9 8 1,0
7,2,9,1 9 2,5,8,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 87383488
G.Sáu 553568678
G.Năm 805684898311205787119051
G.Tư 2721931095896644
G.Ba 680378676732549597467706423960
G.Nhì 2684585992
G.Nhất 95077
ĐB
17713
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0
1,1,5,2 1 1,1,0,3
9 2 1
5,1 3 8,4,7
3,4,6 4 4,9,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,6,7,1
5,4 6 8,7,4,0
8,5,3,6,7 7 8,7
3,8,6,7 8 7,8,9,9
8,8,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755