Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 62696105
G.Sáu 884736215
G.Năm 298708266345215631879763
G.Tư 6160009410432015
G.Ba 325019449609495196501698869377
G.Nhì 5021334368
G.Nhất 06763
ĐB
93712
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 5,1
6,0 1 5,5,3,2
6,1 2 6
6,4,1,6 3 6
8,9 4 5,3
Chục Số Đơn vị
0,1,4,1,9 5 6,0
3,2,5,9 6 2,9,1,3,0,8,3
8,8,7 7 7
8,6 8 4,7,7,8
6 9 4,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 95777222
G.Sáu 927362456
G.Năm 712498845639310862045861
G.Tư 2546500208262950
G.Ba 187394196051934311943904278008
G.Nhì 7677474253
G.Nhất 45485
ĐB
62198
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 8,4,2,8
6 1
7,2,6,0,4 2 2,7,4,6
5 3 9,9,4
2,8,0,3,9,7 4 6,2
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,0,3
5,4,2 6 2,1,0
7,2 7 7,2,4
0,0,9 8 4,5
3,3 9 5,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 32824075
G.Sáu 668676301
G.Năm 082810892239396748686380
G.Tư 9860046797641555
G.Ba 998510312334167279713232104504
G.Nhì 1996560859
G.Nhất 93409
ĐB
55448
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8,6 0 1,4,9
0,5,7,2 1
3,8 2 8,3,1
2 3 2,9
6,0 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,5,6 5 5,1,9
7 6 8,7,8,0,7,4,7,5
6,6,6 7 5,6,1
6,2,6,4 8 2,9,0
8,3,5,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 56062395
G.Sáu 022988617
G.Năm 181149851123800301731572
G.Tư 0439736604641971
G.Ba 408003787120859728005465388845
G.Nhì 9788605221
G.Nhất 24105
ĐB
01548
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 6,3,0,0,5
1,7,7,2 1 7,1
2,7 2 3,2,3,1
2,2,0,7,5 3 9
6 4 5,8
Chục Số Đơn vị
9,8,4,0 5 6,9,3
5,0,6,8 6 6,4
1 7 3,2,1,1
8,4 8 8,5,6
3,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 19709192
G.Sáu 343694012
G.Năm 821329821312942176920890
G.Tư 2131983540959439
G.Ba 114678467561952956071420155425
G.Nhì 7157521773
G.Nhất 38820
ĐB
75965
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,2 0 7,1
9,2,3,0 1 9,2,3,2
9,1,8,1,9,5 2 1,5,0
4,1,7 3 1,5,9
9 4 3
Chục Số Đơn vị
3,9,7,2,7,6 5 2
6 7,5
6,0 7 0,5,5,3
8 2
1,3 9 1,2,4,2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 56315894
G.Sáu 284547080
G.Năm 567257916269651276425634
G.Tư 9816522059353029
G.Ba 309748781700516938003585972718
G.Nhì 3887208164
G.Nhất 61027
ĐB
60652
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2,0 0 0
3,9 1 2,6,7,6,8
7,1,4,7,5 2 0,9,7
3 1,4,5
9,8,3,7,6 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3 5 6,8,9,2
5,1,1 6 9,4
4,1,2 7 2,4,2
5,1 8 4,0
6,2,5 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 16679357
G.Sáu 313533535
G.Năm 024774319917782502075207
G.Tư 4783107449280171
G.Ba 222245209157517099933174366134
G.Nhì 2700245812
G.Nhất 51486
ĐB
19117
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,2
3,7,9 1 6,3,7,7,2,7
0,1 2 5,8,4
9,1,3,8,9,4 3 3,5,1,4
7,2,3 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,2 5 7
1,8 6 7
6,5,4,1,0,0,1,1 7 4,1
2 8 3,6
9 3,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755