Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 22721703
G.Sáu 959746249
G.Năm 846462308652513808537207
G.Tư 1790490935327588
G.Ba 367911746517396808347469849217
G.Nhì 6519614242
G.Nhất 89539
ĐB
00002
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 3,7,9,2
9 1 7,7
2,7,5,3,4,0 2 2
0,5 3 0,8,2,4,9
6,3 4 6,9,2
Chục Số Đơn vị
6 5 9,2,3
4,9,9 6 4,5
1,0,1 7 2
3,8,9 8 8
5,4,0,3 9 0,1,6,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 33067692
G.Sáu 646461869
G.Năm 658200094547542959500984
G.Tư 2658718793748323
G.Ba 291963430414475537246163714983
G.Nhì 4278045659
G.Nhất 74590
ĐB
44465
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,8,9 0 6,9,4
6 1
9,8 2 9,3,4
3,2,8 3 3,7
8,7,0,2 4 6,7
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0,8,9
0,7,4,9 6 1,9,5
4,8,3 7 6,4,5
5 8 2,4,7,3,0
6,0,2,5 9 2,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 03/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 78484515
G.Sáu 225813825
G.Năm 928802773980864146897198
G.Tư 7020867630895912
G.Ba 555103278654609394792971406833
G.Nhì 7660327648
G.Nhất 46369
ĐB
35024
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,2,1 0 9,3
4 1 5,3,2,0,4
1 2 5,5,0,4
1,3,0 3 3
1,2 4 8,5,1,8
Chục Số Đơn vị
4,1,2,2 5
7,8 6 9
7 7 8,7,6,9
7,4,8,9,4 8 8,0,9,9,6
8,8,0,7,6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 40073252
G.Sáu 322063620
G.Năm 179349001219254104753049
G.Tư 5521755906988712
G.Ba 106943937583675965219450849856
G.Nhì 2994649185
G.Nhất 03162
ĐB
72578
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,0 0 7,0,8
4,2,2 1 9,2
3,5,2,1,6 2 2,0,1,1
6,9 3 2
9 4 0,1,9,6
Chục Số Đơn vị
7,7,7,8 5 2,9,6
5,4 6 3,2
0 7 5,5,5,8
9,0,7 8 5
1,4,5 9 3,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 24508952
G.Sáu 695561208
G.Năm 951093723898478193692390
G.Tư 0220662293530452
G.Ba 566529118616367648450904906322
G.Nhì 7272590891
G.Nhất 60275
ĐB
05966
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,9,2 0 8
6,8,9 1 0
5,7,2,5,5,2 2 4,0,2,2,5
5 3
2 4 5,9
Chục Số Đơn vị
9,4,2,7 5 0,2,3,2,2
8,6 6 1,9,7,6
6 7 2,5
0,9 8 9,1,6
8,6,4 9 5,8,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 63622026
G.Sáu 007667359
G.Năm 812795496572768373371419
G.Tư 3100791388624260
G.Ba 396908830654902805903716566935
G.Nhì 1284484462
G.Nhất 64440
ĐB
84396
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,6,9,9,4 0 7,0,6,2
1 9,3
6,7,6,0,6 2 0,6,7
6,8,1 3 7,5
4 4 9,4,0
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9
2,0,9 6 3,2,7,2,0,5,2
0,6,2,3 7 2
8 3
5,4,1 9 0,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 45329867
G.Sáu 322497371
G.Năm 500013345056512435818603
G.Tư 6456630107119193
G.Ba 626696103264782292580067555196
G.Nhì 1894447884
G.Nhất 22441
ĐB
87661
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,1
7,8,0,1,4,6 1 1
3,2,3,8 2 2,4
0,9 3 2,4,2
3,2,4,8 4 5,4,1
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,6,8
5,5,9 6 7,9,1
6,9 7 1,5
9,5 8 1,2,4
6 9 8,7,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755