Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 53077123
G.Sáu 456695805
G.Năm 623271567587106767796885
G.Tư 9999279384238738
G.Ba 976980347479118277216776660068
G.Nhì 7932424955
G.Nhất 83587
ĐB
48260
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,5
7,2 1 8
3 2 3,3,1,4
5,2,9,2 3 2,8
7,2 4
Chục Số Đơn vị
9,0,8,5 5 3,6,6,5
5,5,6 6 7,6,8,0
0,8,6,8 7 1,9,4
3,9,1,6 8 7,5,7
7,9 9 5,9,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 91863015
G.Sáu 747254703
G.Năm 422577652017621196890717
G.Tư 9459215723263734
G.Ba 497673843802952131276171161184
G.Nhì 2415926757
G.Nhất 16270
ĐB
78014
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 3
9,1,1 1 5,7,1,7,1,4
5 2 5,6,7
0 3 0,4,8
5,3,8,1 4 7
Chục Số Đơn vị
1,2,6 5 4,9,7,2,9,7
8,2 6 5,7
4,1,1,5,6,2,5 7 0
3 8 6,9,4
8,5,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/01/2023
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 82168045
G.Sáu 194469503
G.Năm 881370773452504216168189
G.Tư 2697983282910173
G.Ba 359347138325973927323393809386
G.Nhì 1240710068
G.Nhất 43459
ĐB
49265
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7
9 1 6,3,6
8,5,4,3,3 2
0,1,7,8,7 3 2,4,2,8
9,3 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,6 5 2,9
1,1,8 6 9,8,5
7,9,0 7 7,3,3
3,6 8 2,0,9,3,6
6,8,5 9 4,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 79364834
G.Sáu 626282636
G.Năm 339356673553202349122568
G.Tư 1662235416310863
G.Ba 944722330667943970109062953791
G.Nhì 5431969470
G.Nhất 85616
ĐB
03400
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7,0 0 6,0
3,9 1 2,0,9,6
8,1,6,7 2 6,3,9
9,5,2,6,4 3 6,4,6,1
3,5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 3,4
3,2,3,0,1 6 7,8,2,3
6 7 9,2,0
4,6 8 2
7,2,1 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 57289203
G.Sáu 767420872
G.Năm 822036186696119953096770
G.Tư 6445537341596724
G.Ba 247629835273995420982513580121
G.Nhì 0909885227
G.Nhất 75249
ĐB
90230
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,7,3 0 3,9
2 1 8
9,7,6,5 2 8,0,0,4,1,7
0,7 3 5,0
2 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 7,9,2
9 6 7,2
5,6,2 7 2,0,3
2,1,9,9 8
9,0,5,4 9 2,6,9,5,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/12/2022
Thứ Hai
Loại vé: HN
G.Bảy 42215895
G.Sáu 148600540
G.Năm 806745778773123167880648
G.Tư 8623432845886036
G.Ba 309314168856621908579799038286
G.Nhì 8212004658
G.Nhất 55187
ĐB
65180
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,9,2,8 0 0
2,3,3,2 1
4 2 1,3,8,1,0
7,2 3 1,6,1
4 2,8,0,8
Chục Số Đơn vị
9 5 8,7,8
3,8 6 7
6,7,5,8 7 7,3
5,4,8,4,2,8,8,5 8 8,8,8,6,7,0
9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755