Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 33
250N 681
500N 529837648961
1TR 3794
2,5TR 67057551060958841565481658866313659
5TR 4907040505
10TR 34380
40TR 97990
ĐB
918341
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,9 0 6,5
8,6,4 1
2
3,6 3 3
6,9 4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,0 5 7,9
0 6 4,1,5,5,3
5 7 0
9,8 8 1,8,0
5 9 8,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 98
250N 980
500N 966639331369
1TR 6016
2,5TR 17878812113995882857991769170340693
5TR 2859504057
10TR 88803
40TR 15174
ĐB
016494
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,3
1 1 6,1
2
3,0,9,0 3 3
7,9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 8,7,7
6,1,7 6 6,9
5,5 7 8,6,4
9,7,5 8 0
6 9 8,3,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 04
250N 566
500N 761176534581
1TR 7592
2,5TR 83778334106318186172910114366841522
5TR 3180535304
10TR 11168
40TR 90115
ĐB
572829
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,5,4
1,8,8,1 1 1,0,1,5
9,7,2 2 2,9
5 3
0,0 4
Chục Số Đơn vị
0,1 5 3
6 6 6,8,8
7 8,2
7,6,6 8 1,1
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 05
250N 580
500N 425822308291
1TR 9248
2,5TR 63509068183172956296353051197028353
5TR 5925210289
10TR 34158
40TR 18847
ĐB
092558
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,7 0 5,9,5
9 1 8
5 2 9
5 3 0
4 8,7
Chục Số Đơn vị
0,0 5 8,3,2,8,8
9 6
4 7 0
5,4,1,5,5 8 0,9
0,2,8 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 29/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 97
250N 053
500N 522341384931
1TR 0540
2,5TR 88347822336139981504216282709976967
5TR 6531477551
10TR 22237
40TR 52011
ĐB
223086
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
3,5,1 1 4,1
2 3,8
5,2,3 3 8,1,3,7
0,1 4 0,7
Chục Số Đơn vị
5 3,1
8 6 7
9,4,6,3 7
3,2 8 6
9,9 9 7,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 86
250N 949
500N 847386708055
1TR 8167
2,5TR 00654044155409774340458823500443299
5TR 8781064838
10TR 20089
40TR 31831
ĐB
404404
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,1 0 4,4
3 1 5,0
8 2
7 3 8,1
5,0,0 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,4
8 6 7
6,9 7 3,0
3 8 6,2,9
4,9,8 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 01
250N 134
500N 956630554835
1TR 7041
2,5TR 13047921851006557609309682046660842
5TR 8018617618
10TR 26002
40TR 43396
ĐB
185346
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,2
0,4 1 8
4,0 2
3 4,5
3 4 1,7,2,6
Chục Số Đơn vị
5,3,8,6 5 5
6,6,8,9,4 6 6,5,8,6
4 7
6,1 8 5,6
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755