Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 27/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 80
250N 876
500N 230912226676
1TR 0382
2,5TR 23661977059630823952594916920879051
5TR 5203128554
10TR 51950
40TR 73771
ĐB
956041
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 9,5,8,8
6,9,5,3,7,4 1
2,8,5 2 2
3 1
5 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 2,1,4,0
7,7 6 1
7 6,6,1
0,0 8 0,2
0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 80
250N 952
500N 697082280649
1TR 1183
2,5TR 40694876009406965029638389475193637
5TR 2954552308
10TR 16914
40TR 15131
ĐB
523451
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,7,0 0 0,8
5,3,5 1 4
5 2 8,9
8 3 8,7,1
9,1 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,1,1
6 9
3 7 0
2,3,0 8 0,3
4,6,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 11
250N 093
500N 432459615034
1TR 1978
2,5TR 99285614782957626001293857422388111
5TR 8459394514
10TR 74848
40TR 13048
ĐB
918703
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
1,6,0,1 1 1,1,4
2 4,3
9,2,9,0 3 4
2,3,1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
8,8 5
7 6 1
7 8,8,6
7,7,4,4 8 5,5
9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 35
250N 855
500N 919852822075
1TR 8312
2,5TR 03428966712034079329511530349166971
5TR 0446394881
10TR 21335
40TR 81629
ĐB
558222
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
7,9,7,8 1 2
8,1,2 2 8,9,9,2
5,6 3 5,5
4 0
Chục Số Đơn vị
3,5,7,3 5 5,3
6 3
7 5,1,1
9,2 8 2,1
2,2 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 30/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 65
250N 825
500N 387822107593
1TR 7259
2,5TR 97423728495376437800559931230980424
5TR 4519168642
10TR 97724
40TR 50579
ĐB
091793
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,9
9 1 0
4 2 5,3,4,4
9,2,9,9 3
6,2,2 4 9,2
Chục Số Đơn vị
6,2 5 9
6 5,4
7 8,9
7 8
5,4,0,7 9 3,3,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 69
250N 506
500N 743431732284
1TR 6219
2,5TR 45379672983034927176823381376128811
5TR 8642275713
10TR 66730
40TR 08498
ĐB
680384
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
6,1 1 9,1,3
2 2 2
7,1 3 4,8,0
3,8,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5
0,7 6 9,1
7 3,9,6
9,3,9 8 4,4
6,1,7,4 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: STTH
100N 99
250N 497
500N 412680635735
1TR 2710
2,5TR 30057126932479693550685634653173589
5TR 5803972198
10TR 47396
40TR 15548
ĐB
411316
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
3 1 0,6
2 6
6,9,6 3 5,1,9
4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 7,0
2,9,9,1 6 3,3
9,5 7
9,4 8 9
9,8,3 9 9,7,3,6,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755