Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Đồng Nai - 31/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: 5K5
100N 82
200N 516
400N 224982395416
1TR 4805
3TR 60520983713049423903371456147085227
10TR 4761761289
15TR 56564
30TR 91859
ĐB
776856
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 5,3
7 1 6,6,7
8 2 0,7
0 3 9
9,6 4 9,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 9,6
1,1,5 6 4
2,1 7 1,0
8 2,9
4,3,8,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 24/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: 5K4
100N 52
200N 084
400N 504311756419
1TR 9112
3TR 61317033328729825762819820191114487
10TR 7806888699
15TR 57987
30TR 85772
ĐB
459317
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 9,2,7,1,7
5,1,3,6,8,7 2
4 3 2
8 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 2
6 2,8
1,8,8,1 7 5,2
9,6 8 4,2,7,7
1,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 17/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: 5K3
100N 34
200N 615
400N 707575657456
1TR 7941
3TR 66151858623674756566356527426556857
10TR 8821447994
15TR 34278
30TR 08812
ĐB
782638
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4,5 1 5,4,2
6,5,1 2
3 4,8
3,1,9 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1,7,6,6 5 6,1,2,7
5,6 6 5,2,6,5
4,5 7 5,8
7,3 8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: 5K2
100N 13
200N 419
400N 721385719616
1TR 9629
3TR 28228963257720505621906070295621886
10TR 4920492316
15TR 91866
30TR 35001
ĐB
005021
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,4,1
7,2,0,2 1 3,9,3,6,6
2 9,8,5,1,1
1,1 3
0 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 6
1,5,8,1,6 6 6
0 7 1
2 8 6
1,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/05/2023
Thứ Tư
Loại vé: 5K1
100N 96
200N 690
400N 468997065564
1TR 8030
3TR 32934196940291881838433839578492145
10TR 4872885516
15TR 08871
30TR 25357
ĐB
798468
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6
7 1 8,6
2 8
8 3 0,4,8
6,3,9,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
9,0,1 6 4,8
5 7 1
1,3,2,6 8 9,3,4
8 9 6,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 26/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: 4K4
100N 91
200N 446
400N 143576186820
1TR 3723
3TR 11841133409086004084691671248313737
10TR 6443051112
15TR 93693
30TR 49571
ĐB
136789
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,6,3 0
9,4,7 1 8,2
1 2 0,3
2,8,9 3 5,7,0
8 4 6,1,0
Chục Số Đơn vị
3 5
4 6 0,7
6,3 7 1
1 8 4,3,9
8 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 19/04/2023
Thứ Tư
Loại vé: 4K3
100N 42
200N 440
400N 710876582370
1TR 2703
3TR 02235527071331549879651570815443705
10TR 5731797560
15TR 14788
30TR 36682
ĐB
733045
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,6 0 8,3,7,5
1 5,7
4,8 2
0 3 5
5 4 2,0,5
Chục Số Đơn vị
3,1,0,4 5 8,7,4
6 0
0,5,1 7 0,9
0,5,8 8 8,2
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755