Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/01/2023
Kết quả xổ số Đồng Nai - 25/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: 1K4
100N 05
200N 536
400N 218345090681
1TR 2117
3TR 82272029072211078435343742010987186
10TR 9263434239
15TR 63179
30TR 49894
ĐB
405901
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,9,7,9,1
8,0 1 7,0
7 2
8 3 6,5,4,9
7,3,9 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5
3,8 6
1,0 7 2,4,9
8 3,1,6
0,0,3,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 18/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: 1K3
100N 98
200N 866
400N 594549175145
1TR 3508
3TR 18524948538701501540791440055153351
10TR 1051346375
15TR 83480
30TR 05581
ĐB
698207
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 8,7
5,5,8 1 7,5,3
2 4
5,1 3
2,4 4 5,5,0,4
Chục Số Đơn vị
4,4,1,7 5 3,1,1
6 6 6
1,0 7 5
9,0 8 0,1
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 11/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: 1K2
100N 29
200N 909
400N 286400328396
1TR 4912
3TR 52168614096356483826163767859663021
10TR 9963637343
15TR 56605
30TR 70130
ĐB
553182
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,9,5
2 1 2
3,1,8 2 9,6,1
4 3 2,6,0
6,6 4 3
Chục Số Đơn vị
0 5
9,2,7,9,3 6 4,8,4
7 6
6 8 2
2,0,0 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 04/01/2023
Thứ Tư
Loại vé: 1K1
100N 58
200N 024
400N 065183555328
1TR 3420
3TR 85207713976277843017577421802882489
10TR 9655311411
15TR 63931
30TR 75584
ĐB
357105
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,5
5,1,3 1 7,1
4 2 4,8,0,8
5 3 1
2,8 4 2
Chục Số Đơn vị
5,0 5 8,1,5,3
6
0,9,1 7 8
5,2,7,2 8 9,4
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 28/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: 12K4
100N 85
200N 924
400N 620122607872
1TR 9259
3TR 94063016553194705412707208447503737
10TR 7518113317
15TR 62553
30TR 52618
ĐB
541219
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 1
0,8 1 2,7,8,9
7,1 2 4,0
6,5 3 7
2 4 7
Chục Số Đơn vị
8,5,7 5 9,5,3
6 0,3
4,3,1 7 2,5
1 8 5,1
5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 21/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: 12K3
100N 81
200N 843
400N 215363851188
1TR 7236
3TR 30133360871143357665565788463097006
10TR 6515724258
15TR 64504
30TR 27502
ĐB
483354
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,4,2
8 1
0 2
4,5,3,3 3 6,3,3,0
0,5 4 3
Chục Số Đơn vị
8,6 5 3,7,8,4
3,0 6 5
8,5 7 8
8,7,5 8 1,5,8,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 14/12/2022
Thứ Tư
Loại vé: 12K2
100N 13
200N 000
400N 930341785107
1TR 8202
3TR 93778400238752443141891115892466619
10TR 8923455433
15TR 61863
30TR 78084
ĐB
615564
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,7,2
4,1 1 3,1,9
0 2 3,4,4
1,0,2,3,6 3 4,3
2,2,3,8,6 4 1
Chục Số Đơn vị
5
6 3,4
0 7 8,8
7,7 8 4
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755