Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Nai - 29/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: 11K5
100N 68
200N 413
400N 156396986043
1TR 6813
3TR 42431316992158237687660010219244004
10TR 2706981394
15TR 84650
30TR 67983
ĐB
643993
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,4
3,0 1 3,3
8,9 2
1,6,4,1,8,9 3 1
0,9 4 3
Chục Số Đơn vị
5 0
6 8,3,9
8 7
6,9 8 2,7,3
9,6 9 8,9,2,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: 11K4
100N 20
200N 054
400N 554805418354
1TR 9256
3TR 46334937367359126263436403701477876
10TR 6114460909
15TR 84283
30TR 07799
ĐB
187240
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,4 0 9
4,9 1 4
2 0
6,8 3 4,6
5,5,3,1,4 4 8,1,0,4,0
Chục Số Đơn vị
5 4,4,6
5,3,7 6 3
7 6
4 8 3
0,9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 15/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: 11K3
100N 19
200N 911
400N 197756270912
1TR 4575
3TR 80200439027185566893322486484321686
10TR 9426032982
15TR 33458
30TR 42174
ĐB
438348
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 15/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,2
1 1 9,1,2
1,0,8 2 7
9,4 3
7 4 8,3,8
Chục Số Đơn vị
7,5 5 5,8
8 6 0
7,2 7 7,5,4
4,5,4 8 6,2
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 08/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: 11K2
100N 54
200N 460
400N 068116662510
1TR 8656
3TR 72871936838444969165270825371638297
10TR 9953790711
15TR 14410
30TR 14001
ĐB
005801
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 08/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1,1 0 1,1
8,7,1,0,0 1 0,6,1,0
8 2
8 3 7
5 4 9
Chục Số Đơn vị
6 5 4,6
6,5,1 6 0,6,5
9,3 7 1
8 1,3,2
4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 01/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: 11K1
100N 70
200N 957
400N 819075772157
1TR 9545
3TR 90504169077042844044884101707683617
10TR 2232405042
15TR 09029
30TR 07006
ĐB
182719
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 01/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9,1 0 4,7,6
1 0,7,9
4 2 8,4,9
3
0,4,2 4 5,4,2
Chục Số Đơn vị
4 5 7,7
7,0 6
5,7,5,0,1 7 0,7,6
2 8
2,1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 25/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: 10K4
100N 63
200N 016
400N 237795424213
1TR 5677
3TR 65304879751416756922809332258561123
10TR 2640238805
15TR 13248
30TR 13000
ĐB
111270
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 25/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 4,2,5,0
1 6,3
4,2,0 2 2,3
6,1,3,2 3 3
0 4 2,8
Chục Số Đơn vị
7,8,0 5
1 6 3,7
7,7,6 7 7,7,5,0
4 8 5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 18/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: 10K3
100N 10
200N 401
400N 625666707056
1TR 6538
3TR 41836692345042178686439870967923412
10TR 3261818105
15TR 69803
30TR 17120
ĐB
386946
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,2 0 1,5,3
0,2 1 0,2,8
1 2 1,0
0 3 8,6,4
3 4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 6,6
5,5,3,8,4 6
8 7 0,9
3,1 8 6,7
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755