Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Kon Tum - 19/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 06
250N 573
500N 709061338510
1TR 9792
2,5TR 39615411861727456183080297240622188
5TR 8927595067
10TR 14112
40TR 49802
ĐB
839184
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 6,6,2
1 0,5,2
9,1,0 2 9
7,3,8 3 3
7,8 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5
0,8,0 6 7
6 7 3,4,5
8 8 6,3,8,4
2 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 23
250N 225
500N 166751198554
1TR 1904
2,5TR 02390779222145456238526265320553532
5TR 1544217891
10TR 56286
40TR 12096
ĐB
756179
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,5
9 1 9
2,3,4 2 3,5,2,6
2 3 8,2
5,0,5 4 2
Chục Số Đơn vị
2,0 5 4,4
2,8,9 6 7
6 7 9
3 8 6
1,7 9 0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 05/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 89
250N 712
500N 854907196344
1TR 2616
2,5TR 89749326719693857247670197878497178
5TR 5521582410
10TR 41357
40TR 81902
ĐB
992050
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 2
7 1 2,9,6,9,5,0
1,0 2
3 8
4,8 4 9,4,9,7
Chục Số Đơn vị
1 5 7,0
1 6
4,5 7 1,8
3,7 8 9,4
8,4,1,4,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 28/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 25
250N 787
500N 209101148858
1TR 9318
2,5TR 26257705490905696633355859473850173
5TR 3278424151
10TR 83021
40TR 97638
ĐB
905021
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
9,5,2,2 1 4,8
2 5,1,1
3,7 3 3,8,8
1,8 4 9
Chục Số Đơn vị
2,8 5 8,7,6,1
5 6
8,5 7 3
5,1,3,3 8 7,5,4
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 21/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 48
250N 864
500N 213716995360
1TR 1813
2,5TR 99416499448035441746879403261206792
5TR 0442686261
10TR 56022
40TR 39427
ĐB
735295
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4 0
6 1 3,6,2
1,9,2 2 6,2,7
1 3 7
6,4,5 4 8,4,6,0
Chục Số Đơn vị
9 5 4
1,4,2 6 4,0,1
3,2 7
4 8
9 9 9,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 86
250N 261
500N 085126224416
1TR 0328
2,5TR 71136972865514623941693102371338784
5TR 2712286964
10TR 59686
40TR 25568
ĐB
270022
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0
6,5,4 1 6,0,3
2,2,2 2 2,8,2,2
1 3 6
8,6 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 1
8,1,3,8,4,8 6 1,4,8
7
2,6 8 6,6,4,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 80
250N 449
500N 034560680997
1TR 5106
2,5TR 50498430380603549303156321722049190
5TR 9446101794
10TR 93930
40TR 17006
ĐB
608750
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,2,9,3,5 0 6,3,6
6 1
3 2 0
0 3 8,5,2,0
9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 0
0,0 6 8,1
9 7
6,9,3 8 0
4 9 7,8,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755