Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 03
250N 402
500N 752759969996
1TR 6892
2,5TR 97966585066578674007079204217277552
5TR 2918143857
10TR 78008
40TR 45926
ĐB
239345
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,2,6,7,8
8 1
0,9,7,5 2 7,0,6
0 3
4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 2,7
9,9,6,0,8,2 6 6
2,0,5 7 2
0 8 6,1
9 6,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 44
250N 953
500N 424732379252
1TR 0078
2,5TR 89052715086957112311797508504655761
5TR 8556024157
10TR 00710
40TR 63249
ĐB
535453
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,1 0 8
7,1,6 1 1,0
5,5 2
5,5 3 7
4 4 4,7,6,9
Chục Số Đơn vị
5 3,2,2,0,7,3
4 6 1,0
4,3,5 7 8,1
7,0 8
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 12/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 29
250N 162
500N 428143852495
1TR 0789
2,5TR 18405412864690565905169502332236978
5TR 2028049482
10TR 46744
40TR 90789
ĐB
671541
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 5,5,5
8,4 1
6,2,8 2 9,2
3
4 4 4,1
Chục Số Đơn vị
8,9,0,0,0 5 0
8 6 2
7 8
7 8 1,5,9,6,0,2,9
2,8,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 05/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 15
250N 821
500N 489240764312
1TR 7327
2,5TR 65773445155263006253104044386501762
5TR 0150491113
10TR 38804
40TR 88884
ĐB
950204
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,4,4,4
2 1 5,2,5,3
9,1,6 2 1,7
7,5,1 3 0
0,0,0,8,0 4
Chục Số Đơn vị
1,1,6 5 3
7 6 5,2
2 7 6,3
8 4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 29/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 48
250N 312
500N 590444382577
1TR 5660
2,5TR 77332480330392231950317454357628741
5TR 7012752214
10TR 06963
40TR 54278
ĐB
428812
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 4
4 1 2,4,2
1,3,2,1 2 2,7
3,6 3 8,2,3
0,1 4 8,5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 0
7 6 0,3
7,2 7 7,6,8
4,3,7 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 41
250N 444
500N 791787014825
1TR 7719
2,5TR 87595451801491078979600729300055026
5TR 9047500503
10TR 13999
40TR 04623
ĐB
550576
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,0 0 1,0,3
4,0 1 7,9,0
7 2 5,6,3
0,2 3
4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
2,9,7 5
2,7 6
1 7 9,2,5,6
8 0
1,7,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 71
250N 099
500N 952199382196
1TR 8404
2,5TR 51384934365214720235399635728296661
5TR 9745855976
10TR 33296
40TR 77492
ĐB
030613
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
7,2,6 1 3
8,9 2 1
6,1 3 8,6,5
0,8 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 8
9,3,7,9 6 3,1
4 7 1,6
3,5 8 4,2
9 9 9,6,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755