Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 24/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 63
250N 616
500N 857773770001
1TR 0364
2,5TR 90637314312155250604799594714042370
5TR 7273123697
10TR 95855
40TR 65110
ĐB
848314
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/09/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 24/09/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,1 0 1,4
0,3,3 1 6,0,4
5 2
6 3 7,1,1
6,0,1 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 2,9,5
1 6 3,4
7,7,3,9 7 7,7,0
8
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 17/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 06
250N 606
500N 890335337844
1TR 7558
2,5TR 70285050257222096004659758233622875
5TR 4266104833
10TR 02030
40TR 36506
ĐB
179674
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/09/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 17/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6,6,3,4,6
6 1
2 5,0
0,3,3 3 3,6,3,0
4,0,7 4 4
Chục Số Đơn vị
8,2,7,7 5 8
0,0,3,0 6 1
7 5,5,4
5 8 5
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 10/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 34
250N 115
500N 856168109211
1TR 7442
2,5TR 03364069382102899507628726906461274
5TR 7729236754
10TR 22605
40TR 99027
ĐB
643539
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/09/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 10/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,5
6,1 1 5,0,1
4,7,9 2 8,7
3 4,8,9
3,6,6,7,5 4 2
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4
6 1,4,4
0,2 7 2,4
3,2 8
3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 03/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 10
250N 649
500N 368487128169
1TR 6810
2,5TR 45846172349695168335323129671499832
5TR 8681167224
10TR 55648
40TR 32200
ĐB
274909
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/09/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 03/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,1,0 0 0,9
5,1 1 0,2,0,2,4,1
1,1,3 2 4
3 4,5,2
8,3,1,2 4 9,6,8
Chục Số Đơn vị
3 5 1
4 6 9
7
4 8 4
4,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 27/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 629
500N 910482280153
1TR 5556
2,5TR 65395815170396559854203573774139048
5TR 3744321915
10TR 57460
40TR 97224
ĐB
650472
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/08/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 27/08/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
4 1 7,5
7 2 9,8,4
7,5,4 3
0,5,2 4 1,8,3
Chục Số Đơn vị
9,6,1 5 3,6,4,7
5 6 5,0
1,5 7 3,2
2,4 8
2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 20/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 951
500N 762811607906
1TR 1153
2,5TR 72889223830149473198665784975927185
5TR 1103931779
10TR 40120
40TR 16275
ĐB
368137
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/08/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 20/08/2023  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6
5 1
2 8,0
7,5,8 3 9,7
9 4
Chục Số Đơn vị
8,7 5 1,3,9
0 6 0
3 7 3,8,9,5
2,9,7 8 9,3,5
8,5,3,7 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 13/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 68
250N 206
500N 908751275050
1TR 4047
2,5TR 00845840811440378806163927875724077
5TR 1914569202
10TR 03718
40TR 40381
ĐB
337246
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/08/2023
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 13/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,3,6,2
8,8 1 8
9,0 2 7
0 3
4 7,5,5,6
Chục Số Đơn vị
4,4 5 0,7
0,0,4 6 8
8,2,4,5,7 7 7
6,1 8 7,1,1
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755