Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Kon Tum - 02/10/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 00
250N 673
500N 734977457457
1TR 1603
2,5TR 15391061599543036402059786090950411
5TR 3003736924
10TR 04376
40TR 69922
ĐB
597297
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/10/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 02/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,3,2,9
9,1 1 1
0,2 2 4,2
7,0 3 0,7
2 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 7,9
7 6
5,3,9 7 3,8,6
7 8
4,5,0 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 25/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 73
250N 411
500N 002052854426
1TR 2952
2,5TR 55184725366893948565878375475524767
5TR 6815289797
10TR 03126
40TR 89579
ĐB
462073
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/09/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 25/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 1 1
5,5 2 0,6,6
7,7 3 6,9,7
8 4
Chục Số Đơn vị
8,6,5 5 2,5,2
2,3,2 6 5,7
3,6,9 7 3,9,3
8 5,4
3,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 18/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 67
250N 135
500N 513829052572
1TR 2434
2,5TR 45737244754341172599311757137587221
5TR 5055824645
10TR 34165
40TR 43330
ĐB
936186
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/09/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 18/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
1,2 1 1
7 2 1
3 5,8,4,7,0
3 4 5
Chục Số Đơn vị
3,0,7,7,7,4,6 5 8
8 6 7,5
6,3 7 2,5,5,5
3,5 8 6
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 11/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 23
250N 413
500N 247511899859
1TR 1760
2,5TR 59283487882120765383237989021426875
5TR 7283250804
10TR 64780
40TR 87949
ĐB
262411
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 11/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 7,4
1 1 3,4,1
3 2 3
2,1,8,8 3 2
1,0 4 9
Chục Số Đơn vị
7,7 5 9
6 0
0 7 5,5
8,9 8 9,3,8,3,0
8,5,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 21
250N 986
500N 235719459322
1TR 3017
2,5TR 62775964102438322172550212251362750
5TR 0983340301
10TR 74588
40TR 17056
ĐB
367422
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 1
2,2,0 1 7,0,3
2,7,2 2 1,2,1,2
8,1,3 3 3
4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 7,0,6
8,5 6
5,1 7 5,2
8 8 6,3,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 04
250N 063
500N 318367486155
1TR 3767
2,5TR 01755373755294941533928981327341134
5TR 7952967393
10TR 08788
40TR 47654
ĐB
226193
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
1
2 9
6,8,3,7,9,9 3 3,4
0,3,5 4 8,9
Chục Số Đơn vị
5,5,7 5 5,5,4
6 3,7
6 7 5,3
4,9,8 8 3,8
4,2 9 8,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kon Tum - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: SKT
100N 16
250N 787
500N 385384832493
1TR 4621
2,5TR 31736977197739242107195007989598912
5TR 5341227680
10TR 04246
40TR 99760
ĐB
098395
Xem bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Kon Tum - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8,6 0 7,0
2 1 6,9,2,2
9,1,1 2 1
5,8,9 3 6
4 6
Chục Số Đơn vị
9,9 5 3
1,3,4 6 0
8,0 7
8 7,3,0
1 9 3,2,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755