Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 41
250N 676
500N 663489618254
1TR 9287
2,5TR 49242872863324598934640534322082359
5TR 7748322159
10TR 01732
40TR 36415
ĐB
372934
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
4,6 1 5
4,3 2 0
5,8 3 4,4,2,4
3,5,3,3 4 1,2,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4,3,9,9
7,8 6 1
8 7 6
8 7,6,3
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 79
250N 158
500N 305504340405
1TR 9033
2,5TR 21570499812786301378259746388296058
5TR 3446792179
10TR 88165
40TR 90587
ĐB
674809
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9
8 1
8 2
3,6 3 4,3
3,7 4
Chục Số Đơn vị
5,0,6 5 8,5,8
6 3,7,5
6,8 7 9,0,8,4,9
5,7,5 8 1,2,7
7,7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 00
250N 560
500N 408700579947
1TR 7557
2,5TR 10331297255444184004364697876727842
5TR 0656596130
10TR 32332
40TR 96603
ĐB
529366
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,3 0 0,4,3
3,4 1
4,3 2 5
0 3 1,0,2
0 4 7,1,2
Chục Số Đơn vị
2,6 5 7,7
6 6 0,9,7,5,6
8,5,4,5,6 7
8 7
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 40
250N 387
500N 953601048137
1TR 4844
2,5TR 22544318014092856851200209009285731
5TR 1536717317
10TR 60034
40TR 66562
ĐB
891370
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2,7 0 4,1
0,5,3 1 7
9,6 2 8,0
3 6,7,1,4
0,4,4,3 4 0,4,4
Chục Số Đơn vị
5 1
3 6 7,2
8,3,6,1 7 0
2 8 7
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 28/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 16
250N 246
500N 518399136154
1TR 3059
2,5TR 26654266200259904257983848205075641
5TR 1225202419
10TR 22579
40TR 53224
ĐB
153051
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0
4,5 1 6,3,9
5 2 0,4
8,1 3
5,5,8,2 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 4,9,4,7,0,2,1
1,4 6
5 7 9
8 3,4
5,9,1,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 79
250N 609
500N 654604636861
1TR 9603
2,5TR 45427267287141957672078163873720498
5TR 1288512485
10TR 24748
40TR 08332
ĐB
188947
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
6 1 9,6
7,3 2 7,8
6,0 3 7,2
4 6,8,7
Chục Số Đơn vị
8,8 5
4,1 6 3,1
2,3,4 7 9,2
2,9,4 8 5,5
7,0,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 71
250N 007
500N 046343180859
1TR 0737
2,5TR 96164381332110688101442037439498939
5TR 4181432902
10TR 35228
40TR 12346
ĐB
837920
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6,1,3,2
7,0 1 8,4
0 2 8,0
6,3,0 3 7,3,9
6,9,1 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9
0,4 6 3,4
0,3 7 1
1,2 8
5,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755