Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Nông - 01/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 87
250N 558
500N 403920505645
1TR 2232
2,5TR 12273539871327229457891856193579535
5TR 3705782651
10TR 54045
40TR 82516
ĐB
337479
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/10/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 01/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
5 1 6
3,7 2
7 3 9,2,5,5
4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,8,3,3,4 5 8,0,7,7,1
1 6
8,8,5,5 7 3,2,9
5 8 7,7,5
3,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 24/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 07
250N 440
500N 396167550401
1TR 2780
2,5TR 77957457558488403523443409545732663
5TR 4833487346
10TR 53575
40TR 47314
ĐB
892092
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8,4 0 7,1
6,0 1 4
9 2 3
2,6 3 4
8,3,1 4 0,0,6
Chục Số Đơn vị
5,5,7 5 5,7,5,7
4 6 1,3
0,5,5 7 5
8 0,4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 17/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 57
250N 166
500N 916814787332
1TR 1687
2,5TR 89573723770937615572100830081042816
5TR 3680299003
10TR 07148
40TR 09755
ĐB
137609
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,3,9
1 0,6
3,7,0 2
7,8,0 3 2
4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5
6,7,1 6 6,8
5,8,7 7 8,3,7,6,2
6,7,4 8 7,3
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 10/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 33
250N 796
500N 292898705564
1TR 8863
2,5TR 47984901083389298855501564868794174
5TR 8333705859
10TR 15646
40TR 65101
ĐB
997167
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,1
0 1
9 2 8
3,6 3 3,7
6,8,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,9
9,5,4 6 4,3,7
8,3,6 7 0,4
2,0 8 4,7
5 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 03/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 06
250N 707
500N 095921572301
1TR 2279
2,5TR 38901061966387700791997156824223283
5TR 4190526800
10TR 68855
40TR 47902
ĐB
281288
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,7,1,1,5,0,2
0,0,9 1 5
4,0 2
8 3
4 2
Chục Số Đơn vị
1,0,5 5 9,7,5
0,9 6
0,5,7 7 9,7
8 8 3,8
5,7 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 27/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 37
250N 261
500N 167271599344
1TR 6504
2,5TR 04627885045085489783465644599247831
5TR 9840916187
10TR 06590
40TR 13250
ĐB
150337
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 4,4,9
6,3 1
7,9 2 7
8 3 7,1,7
4,0,0,5,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 9,4,0
6 1,4
3,2,8,3 7 2
8 3,7
5,0 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 20/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 11
250N 117
500N 844376951131
1TR 5890
2,5TR 13261620799837390505836956642751180
5TR 2778546217
10TR 19694
40TR 80895
ĐB
173034
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 5
1,3,6 1 1,7,7
2 7
4,7 3 1,4
9,3 4 3
Chục Số Đơn vị
9,0,9,8,9 5
6 1
1,2,1 7 9,3
8 0,5
7 9 5,0,5,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755