Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Đắk Nông - 03/06/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 50
250N 517
500N 752386796419
1TR 4718
2,5TR 99188816291682232845776604380727391
5TR 8302990831
10TR 85265
40TR 84755
ĐB
520971
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 7
9,3,7 1 7,9,8
2 2 3,9,2,9
2 3 1
4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,5 5 0,5
6 0,5
1,0 7 9,1
1,8 8 8
7,1,2,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 27/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 80
250N 726
500N 555177434797
1TR 9864
2,5TR 69093554336707751543129000266601701
5TR 0218723681
10TR 66943
40TR 20176
ĐB
540591
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 0,1
5,0,8,9 1
2 6
4,9,3,4,4 3 3
6 4 3,3,3
Chục Số Đơn vị
5 1
2,6,7 6 4,6
9,7,8 7 7,6
8 0,7,1
9 7,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 20/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 47
250N 652
500N 824466507201
1TR 1888
2,5TR 43580880828068489630408753665866991
5TR 3514754582
10TR 90833
40TR 61321
ĐB
100825
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,3 0 1
0,9,2 1
5,8,8 2 1,5
3 3 0,3
4,8 4 7,4,7
Chục Số Đơn vị
7,2 5 2,0,8
6
4,4 7 5
8,5 8 8,0,2,4,2
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 13/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 35
250N 503
500N 029813351725
1TR 9343
2,5TR 10273720615079471818174100912330180
5TR 9224539793
10TR 71109
40TR 61377
ĐB
709040
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,4 0 3,9
6 1 8,0
2 5,3
0,4,7,2,9 3 5,5
9 4 3,5,0
Chục Số Đơn vị
3,3,2,4 5
6 1
7 7 3,7
9,1 8 0
0 9 8,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 06/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 73
250N 352
500N 907737056634
1TR 2274
2,5TR 23058399757308242992303006203367700
5TR 0199289893
10TR 02048
40TR 07044
ĐB
259090
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,0,9 0 5,0,0
1
5,8,9,9 2
7,3,9 3 4,3
3,7,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
0,7 5 2,8
6
7 7 3,7,4,5
5,4 8 2
9 2,2,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 29/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 52
250N 068
500N 481151968951
1TR 3502
2,5TR 37955475636645308993361059859913831
5TR 5370940532
10TR 02859
40TR 15517
ĐB
246421
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,9
1,5,3,2 1 1,7
5,0,3 2 1
6,5,9 3 1,2
4
Chục Số Đơn vị
5,0 5 2,1,5,3,9
9 6 8,3
1 7
6 8
9,0,5 9 6,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 22/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SD
100N 44
250N 728
500N 528595201591
1TR 3799
2,5TR 09403099656006719197218628538458583
5TR 0275440327
10TR 94801
40TR 23783
ĐB
634685
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,1
9,0 1
6 2 8,0,7
0,8,8 3
4,8,5 4 4
Chục Số Đơn vị
8,6,8 5 4
6 5,7,2
6,9,2 7
2 8 5,4,3,3,5
9 9 1,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755