Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Gia Lai - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 32
250N 112
500N 851175767531
1TR 5751
2,5TR 77260626069137443747010594277334239
5TR 1543955259
10TR 87566
40TR 45327
ĐB
676319
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6
1,3,5 1 2,1,9
3,1 2 7
7 3 2,1,9,9
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5 1,9,9
7,0,6 6 0,6
4,2 7 6,4,3
8
5,3,3,5,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 17/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 30
250N 455
500N 566232110850
1TR 4022
2,5TR 05965529049665869451795419964472997
5TR 8405197312
10TR 50866
40TR 68152
ĐB
987646
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 4
1,5,4,5 1 1,2
6,2,1,5 2 2
3 0
0,4 4 1,4,6
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,0,8,1,1,2
6,4 6 2,5,6
9 7
5 8
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 10/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 00
250N 515
500N 890188953952
1TR 2655
2,5TR 59807090173516987637649052228762062
5TR 6691013138
10TR 71330
40TR 81901
ĐB
248277
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1,3 0 0,1,7,5,1
0,0 1 5,7,0
5,6 2
3 7,8,0
4
Chục Số Đơn vị
1,9,5,0 5 2,5
6 9,2
0,1,3,8,7 7 7
3 8 7
6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 03/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 86
250N 721
500N 133608875806
1TR 0902
2,5TR 51079491011646690423669984279246080
5TR 2527400739
10TR 20692
40TR 86968
ĐB
248988
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,2,1
2,0 1
0,9,9 2 1,3
2 3 6,9
7 4
Chục Số Đơn vị
5
8,3,0,6 6 6,8
8 7 9,4
9,6,8 8 6,7,0,8
7,3 9 8,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 27/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 84
250N 106
500N 666946042092
1TR 1827
2,5TR 46644653583700925258763431923031238
5TR 0011071057
10TR 10678
40TR 29833
ĐB
935298
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 6,4,9
1 0
9 2 7
4,3 3 0,8,3
8,0,4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 8,8,7
0 6 9
2,5 7 8
5,5,3,7,9 8 4
6,0 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 55
250N 465
500N 766299196102
1TR 0795
2,5TR 73686225158198892480702415610719378
5TR 1632511191
10TR 68793
40TR 16027
ĐB
289053
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,7
4,9 1 9,5
6,0 2 5,7
9,5 3
4 1
Chục Số Đơn vị
5,6,9,1,2 5 5,3
8 6 5,2
0,2 7 8
8,7 8 6,8,0
1 9 5,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 54
250N 050
500N 169307841455
1TR 0709
2,5TR 84577990889560433628649851900095856
5TR 4917039894
10TR 61158
40TR 73421
ĐB
271517
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,7 0 9,4,0
2 1 7
2 8,1
9 3
5,8,0,9 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 4,0,5,6,8
5 6
7,1 7 7,0
8,2,5 8 4,8,5
0 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755