Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Gia Lai - 30/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 26
250N 534
500N 237440263727
1TR 2448
2,5TR 90141237585153766865697666492011517
5TR 1644106188
10TR 50483
40TR 81050
ĐB
141113
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/09/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0
4,4 1 7,3
2 6,6,7,0
8,1 3 4,7
3,7 4 8,1,1
Chục Số Đơn vị
6 5 8,0
2,2,6 6 5,6
2,3,1 7 4
4,5,8 8 8,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 23/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 01
250N 808
500N 424462595819
1TR 5639
2,5TR 49503931720548133787672827825886691
5TR 8230180434
10TR 31664
40TR 04794
ĐB
586994
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,8,3,1
0,8,9,0 1 9
7,8 2
0 3 9,4
4,3,6,9,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 9,8
6 4
8 7 2
0,5 8 1,7,2
5,1,3 9 1,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 16/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 57
250N 907
500N 629582626597
1TR 9892
2,5TR 64562900843616202130480626705184684
5TR 0397570847
10TR 98894
40TR 41425
ĐB
785813
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7
5 1 3
6,9,6,6,6 2 5
1 3 0
8,8,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9,7,2 5 7,1
6 2,2,2,2
5,0,9,4 7 5
8 4,4
9 5,7,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 09/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 75
250N 867
500N 601483083289
1TR 1273
2,5TR 89345959250619507101557517938403813
5TR 6194176702
10TR 05436
40TR 33896
ĐB
126531
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,1,2
0,5,4,3 1 4,3
0 2 5
7,1 3 6,1
1,8 4 5,1
Chục Số Đơn vị
7,4,2,9 5 1
3,9 6 7
6 7 5,3
0 8 9,4
8 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 02/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 81
250N 759
500N 163753737158
1TR 9241
2,5TR 74383241030007157284639524914668094
5TR 6865311093
10TR 68745
40TR 06658
ĐB
567290
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
8,4,7 1
5 2
7,8,0,5,9 3 7
8,9 4 1,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,8,2,3,8
4 6
3 7 3,1
5,5 8 1,3,4
5 9 4,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 26/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 32
250N 696
500N 474711338955
1TR 2016
2,5TR 64177537082942743437056042583354959
5TR 7931998282
10TR 22828
40TR 04823
ĐB
661846
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/08/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,4
1 6,9
3,8 2 7,8,3
3,3,2 3 2,3,7,3
0 4 7,6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
9,1,4 6
4,7,2,3 7 7
0,2 8 2
5,1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 19/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 00
250N 036
500N 847702045644
1TR 9671
2,5TR 77188832196378564834907136845034520
5TR 6977608223
10TR 72823
40TR 49981
ĐB
732106
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/08/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,5,2 0 0,4,6
7,8 1 9,3
2 0,3,3
1,2,2 3 6,4
0,4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0
3,7,0 6
7 7 7,1,6
8 8 8,5,1
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755