Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Gia Lai - 02/06/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 07
250N 906
500N 039066009895
1TR 3974
2,5TR 10687522040908734600532580286591768
5TR 5161686666
10TR 28656
40TR 44300
ĐB
316288
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0,0,0 0 7,6,0,4,0,0
1 6
2
3
7,0 4
Chục Số Đơn vị
9,6 5 8,6
0,1,6,5 6 5,8,6
0,8,8 7 4
5,6,8 8 7,7,8
9 0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 26/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 71
250N 773
500N 890346942899
1TR 5325
2,5TR 10524653034809798515550003659150077
5TR 9598100123
10TR 12674
40TR 38441
ĐB
006330
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 3,3,0
7,9,8,4 1 5
2 5,4,3
7,0,0,2 3 0
9,2,7 4 1
Chục Số Đơn vị
2,1 5
6
9,7 7 1,3,7,4
8 1
9 9 4,9,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 19/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 64
250N 982
500N 430676654643
1TR 9564
2,5TR 58762596127967088201773378003447544
5TR 3714588820
10TR 39972
40TR 07964
ĐB
930199
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 6,1
0 1 2
8,6,1,7 2 0
4 3 7,4
6,6,3,4,6 4 3,4,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5
0 6 4,5,4,2,4
3 7 0,2
8 2
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 12/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 61
250N 195
500N 427946901621
1TR 3778
2,5TR 51369689934221591695183054833215001
5TR 4750086478
10TR 42785
40TR 06414
ĐB
701483
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 5,1,0
6,2,0 1 5,4
3 2 1
9,8 3 2
1 4
Chục Số Đơn vị
9,1,9,0,8 5
6 1,9
7 9,8,8
7,7 8 5,3
7,6 9 5,0,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 05/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 31
250N 132
500N 483470416252
1TR 3663
2,5TR 05434516231782064069930999030863374
5TR 3672385477
10TR 79570
40TR 94806
ĐB
452694
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 8,6
3,4 1
3,5 2 3,0,3
6,2,2 3 1,2,4,4
3,3,7,9 4 1
Chục Số Đơn vị
5 2
0 6 3,9
7 7 4,7,0
0 8
6,9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 28/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 63
250N 130
500N 381467451854
1TR 7426
2,5TR 65642589252550217672535368725959424
5TR 3115965235
10TR 74414
40TR 08297
ĐB
560979
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
1 4,4
4,0,7 2 6,5,4
6 3 0,6,5
1,5,2,1 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,2,3 5 4,9,9
2,3 6 3
9 7 2,9
8
5,5,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 21/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: SGL
100N 62
250N 655
500N 414168263621
1TR 9117
2,5TR 22516329139783170441194688974298131
5TR 7689321210
10TR 49118
40TR 65722
ĐB
580016
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
4,2,3,4,3 1 7,6,3,0,8,6
6,4,2 2 6,1,2
1,9 3 1,1
4 1,1,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5
2,1,1 6 2,8
1 7
6,1 8
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755