Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 28/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 01549939
G.Sáu 782009902
G.Năm 203652011028117166092730
G.Tư 5903849952184870
G.Ba 213832921236806315830643205215
G.Nhì 4574826907
G.Nhất 00010
ĐB
11913
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,1 0 1,9,2,1,9,3,6,7
0,0,7 1 8,2,5,0,3
8,0,1,3 2 8
0,8,8,1 3 9,6,0,2
5 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5 4
3,0 6
0 7 1,0
2,1,4 8 2,3,3
9,3,0,0,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 55662916
G.Sáu 926913865
G.Năm 860172851129014501420079
G.Tư 4513619982463789
G.Ba 005230362743013065753040770045
G.Nhì 9126322132
G.Nhất 51570
ĐB
17948
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,7
0 1 6,3,3,3
4,3 2 9,6,9,3,7
1,1,2,1,6 3 2
4 5,2,6,5,8
Chục Số Đơn vị
5,6,8,4,7,4 5 5
6,1,2,4 6 6,5,3
2,0 7 9,5,0
4 8 5,9
2,2,7,9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 36974157
G.Sáu 066614953
G.Năm 958738983298530246433914
G.Tư 3675249836696507
G.Ba 291006305236810406394234975155
G.Nhì 4269264848
G.Nhất 00197
ĐB
85800
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1,0 0 2,7,0,0
4 1 4,4,0
0,5,9 2
5,4 3 6,9
1,1 4 1,3,9,8
Chục Số Đơn vị
7,5 5 7,3,2,5
3,6 6 6,9
9,5,8,0,9 7 5
9,9,9,4 8 7
6,3,4 9 7,8,8,8,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 27902403
G.Sáu 045513973
G.Năm 837079105928100426938577
G.Tư 2387710570240996
G.Ba 171725372616571150185084354542
G.Nhì 4024897258
G.Nhất 97813
ĐB
10949
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,1 0 3,4,5
7 1 3,0,8,3
7,4 2 7,4,8,4,6
0,1,7,9,4,1 3
2,0,2 4 5,3,2,8,9
Chục Số Đơn vị
4,0 5 8
9,2 6
2,7,8 7 3,0,7,2,1
2,1,4,5 8 7
4 9 0,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 31/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 06089870
G.Sáu 340709936
G.Năm 587256135111022292991476
G.Tư 2594214132251854
G.Ba 791141310779397077727305325712
G.Nhì 6286395065
G.Nhất 84582
ĐB
39267
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 6,8,9,7
1,4 1 3,1,4,2
7,2,7,1,8 2 2,5
1,5,6 3 6
9,5,1 4 0,1
Chục Số Đơn vị
2,6 5 4,3
0,3,7 6 3,5,7
0,9,6 7 0,2,6,2
0,9 8 2
0,9 9 8,9,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 09295916
G.Sáu 908426722
G.Năm 965558877722287665403629
G.Tư 2559055727185845
G.Ba 831989407376943752834251884151
G.Nhì 7723216765
G.Nhất 78862
ĐB
91388
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,8
5 1 6,8,8
2,2,3,6 2 9,6,2,2,9
7,4,8 3 2
4 0,5,3
Chục Số Đơn vị
5,4,6 5 9,5,9,7,1
1,2,7 6 5,2
8,5 7 6,3
0,1,9,1,8 8 7,3,8
0,2,5,2,5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 67060791
G.Sáu 707310747
G.Năm 579383712703898350473767
G.Tư 5076552538883630
G.Ba 647643783738294866565578007378
G.Nhì 2699544394
G.Nhất 93617
ĐB
70876
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3,8 0 6,7,7,3
9,7 1 0,7
2 5
9,0,8 3 0,7
6,9,9 4 7,7
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
0,7,5,7 6 7,7,4
6,0,0,4,4,6,3,1 7 1,6,8,6
8,7 8 3,8,0
9 1,3,4,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755