Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 27/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 20928850
G.Sáu 248744402
G.Năm 817977488340852857315985
G.Tư 9671958364648484
G.Ba 634557378129319202352718054670
G.Nhì 0789914634
G.Nhất 44227
ĐB
77390
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 27/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,4,8,7,9 0 2
3,7,8 1 9
9,0 2 0,8,7
8 3 1,5,4
4,6,8,3 4 8,4,8,0
Chục Số Đơn vị
8,5,3 5 0,5
6 4
2 7 9,1,0
8,4,4,2 8 8,5,3,4,1,0
7,1,9 9 2,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 20/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 71100440
G.Sáu 818799831
G.Năm 079921657646479409080008
G.Tư 9164320768990093
G.Ba 842260573637676536276329257192
G.Nhì 0369487656
G.Nhất 51429
ĐB
50221
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 4,8,8,7
7,3,2 1 0,8
9,9 2 6,7,9,1
9 3 1,6
0,9,6,9 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6 5 6
4,2,3,7,5 6 5,4
0,2 7 1,6
1,0,0 8
9,9,9,2 9 9,9,4,9,3,2,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 13/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 66689785
G.Sáu 291438718
G.Năm 911768299603547075391013
G.Tư 7684500196368397
G.Ba 595555590520167472782168614131
G.Nhì 3945283110
G.Nhất 55643
ĐB
21776
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3,1,5
9,0,3 1 8,7,3,0
5 2 9
0,1,4 3 8,9,6,1
8 4 3
Chục Số Đơn vị
8,5,0 5 5,2
6,3,8,7 6 6,8,7
9,1,9,6 7 0,8,6
6,3,1,7 8 5,4,6
2,3 9 7,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 06/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 43970086
G.Sáu 031502902
G.Năm 592096160916793312696917
G.Tư 7816152711947121
G.Ba 101020037321645966349745895218
G.Nhì 9385611335
G.Nhất 05276
ĐB
44816
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,2,2,2
3,2 1 6,6,7,6,8,6
0,0,0 2 0,7,1
4,3,7 3 1,3,4,5
9,3 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 8,6
8,1,1,1,5,7,1 6 9
9,1,2 7 3,6
5,1 8 6
6 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 30/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 70793368
G.Sáu 516437295
G.Năm 460210776892847182130174
G.Tư 5869869422107799
G.Ba 637052536996438093808030346713
G.Nhì 2072748078
G.Nhất 63681
ĐB
96955
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,8 0 2,5,3
7,8 1 6,3,0,3
0,9 2 7
3,1,0,1 3 3,7,8
7,9 4
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 5
1 6 8,9,9
3,7,2 7 0,9,7,1,4,8
6,3,7 8 0,1
7,6,9,6 9 5,2,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 00094788
G.Sáu 296275142
G.Năm 681794845120534381917915
G.Tư 3630358494819213
G.Ba 225696355295456604541108401964
G.Nhì 5209144029
G.Nhất 69177
ĐB
63437
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2,3 0 0,9
9,8,9 1 7,5,3
4,5 2 0,9
4,1 3 0,7
8,8,5,8,6 4 7,2,3
Chục Số Đơn vị
7,1 5 2,6,4
9,5 6 9,4
4,1,7,3 7 5,7
8 8 8,4,4,1,4
0,6,2 9 6,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 16/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 42830514
G.Sáu 609529320
G.Năm 270848577045587805465721
G.Tư 2899142143336106
G.Ba 603786406612692848721143060174
G.Nhì 6804120939
G.Nhất 06952
ĐB
05904
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 5,9,8,6,4
2,2,4 1 4
4,9,7,5 2 9,0,1,1
8,3 3 3,0,9
1,7,0 4 2,5,6,1
Chục Số Đơn vị
0,4 5 7,2
4,0,6 6 6
5 7 8,8,2,4
0,7,7 8 3
0,2,9,3 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755