Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 28/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 95911621
G.Sáu 163640049
G.Năm 269912319403217281413796
G.Tư 8612406450372526
G.Ba 512402601634018376777567771155
G.Nhì 5640812899
G.Nhất 50944
ĐB
13149
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3,8
9,2,3,4 1 6,2,6,8
7,1 2 1,6
6,0 3 1,7
6,4 4 0,9,1,0,4,9
Chục Số Đơn vị
9,5 5 5
1,9,2,1 6 3,4
3,7,7 7 2,7,7
1,0 8
4,9,9,4 9 5,1,9,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 38375428
G.Sáu 004972310
G.Năm 840006406451430843064105
G.Tư 2161909599215105
G.Ba 292437073942034442474737817728
G.Nhì 5587819205
G.Nhất 37576
ĐB
81571
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,4 0 4,0,8,6,5,5,5
5,6,2,7 1 0
7 2 8,1,8
4 3 8,7,9,4
5,0,3 4 0,3,7
Chục Số Đơn vị
0,9,0,0 5 4,1
0,7 6 1
3,4 7 2,8,8,6,1
3,2,0,7,2,7 8
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 95926153
G.Sáu 937378574
G.Năm 068059400830820885009839
G.Tư 6959135757170740
G.Ba 629105957164073661293859384244
G.Nhì 4263887278
G.Nhất 47624
ĐB
52762
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,4,3,0,4,1 0 8,0
6,7 1 7,0
9,6 2 9,4
5,7,9 3 7,0,9,8
7,4,2 4 0,0,4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,9,7
6 1,2
3,5,1 7 8,4,1,3,8
7,0,3,7 8 0
3,5,2 9 5,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 19944695
G.Sáu 495363799
G.Năm 724182354384587426586610
G.Tư 8100700842604130
G.Ba 931596370538570333053411244451
G.Nhì 9329074117
G.Nhất 77223
ĐB
87525
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,6,3,7,9 0 0,8,5,5
4,5 1 9,0,2,7
1 2 3,5
6,2 3 5,0
9,8,7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
9,9,3,0,0,2 5 8,9,1
4 6 3,0
1 7 4,0
5,0 8 4
1,9,5 9 4,5,5,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 31/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 96603841
G.Sáu 259636493
G.Năm 999229833134502152441810
G.Tư 7627508478363990
G.Ba 125266074672450166198538233517
G.Nhì 9400394061
G.Nhất 23112
ĐB
39725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,9,5 0 3
4,2,6 1 0,9,7,2
9,8,1 2 1,7,6,5
9,8,0 3 8,6,4,6
3,4,8 4 1,4,6
Chục Số Đơn vị
2 5 9,0
9,3,3,2,4 6 0,1
2,1 7
3 8 3,4,2
5,1 9 6,3,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 30874149
G.Sáu 785619594
G.Năm 273897686715383703765285
G.Tư 2857747770153584
G.Ba 313193225569356870263710122493
G.Nhì 8771905801
G.Nhất 58758
ĐB
97218
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,1
4,0,0 1 9,5,5,9,9,8
2 6
9 3 0,8,7
9,8 4 1,9
Chục Số Đơn vị
8,1,8,1,5 5 7,5,6,8
7,5,2 6 8
8,3,5,7 7 6,7
3,6,5,1 8 7,5,5,4
4,1,1,1 9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: QN
G.Bảy 56190248
G.Sáu 849632541
G.Năm 485851900611296064609568
G.Tư 9732090657345995
G.Ba 599766994814446442159286639702
G.Nhì 4569857221
G.Nhất 76496
ĐB
58553
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,6 0 2,6,2
4,1,2 1 9,1,5
0,3,3,0 2 1
5 3 2,2,4
3 4 8,9,1,8,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,8,3
5,0,7,4,6,9 6 0,0,8,6
7 6
4,5,6,4,9 8
1,4 9 0,5,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755