Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Bình - 30/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 70
250N 442
500N 609807253382
1TR 1652
2,5TR 49366160203426548627271171279226316
5TR 9280547014
10TR 80861
40TR 62039
ĐB
247509
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 30/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 5,9
6 1 7,6,4
4,8,5,9 2 5,0,7
3 9
1 4 2
Chục Số Đơn vị
2,6,0 5 2
6,1 6 6,5,1
2,1 7 0
9 8 2
3,0 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 23/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 86
250N 614
500N 439424620807
1TR 5659
2,5TR 27648300042658795541387743029547959
5TR 4550833441
10TR 58739
40TR 72304
ĐB
935249
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 23/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,4,8,4
4,4 1 4
6 2
3 9
1,9,0,7,0 4 8,1,1,9
Chục Số Đơn vị
9 5 9,9
8 6 2
0,8 7 4
4,0 8 6,7
5,5,3,4 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 16/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 45
250N 195
500N 694185016361
1TR 6911
2,5TR 79109874690443235625169714272028767
5TR 4151356764
10TR 75558
40TR 16798
ĐB
249035
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 16/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,9
4,0,6,1,7 1 1,3
3 2 5,0
1 3 2,5
6 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,9,2,3 5 8
6 1,9,7,4
6 7 1
5,9 8
0,6 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 09/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 93
250N 750
500N 398429665223
1TR 6042
2,5TR 81652682861555996191024104235131995
5TR 1480621096
10TR 55604
40TR 46311
ĐB
796730
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 09/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1,3 0 6,4
9,5,1 1 0,1
4,5 2 3
9,2 3 0
8,0 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 0,2,9,1
6,8,0,9 6 6
7
8 4,6
5 9 3,1,5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 02/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 89
250N 912
500N 789125395494
1TR 2516
2,5TR 43729356246817485307543522636416988
5TR 7210588213
10TR 89310
40TR 28603
ĐB
652366
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 02/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,5,3
9 1 2,6,3,0
1,5 2 9,4
1,0 3 9
9,2,7,6 4
Chục Số Đơn vị
0 5 2
1,6 6 4,6
0 7 4
8 8 9,8
8,3,2 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 26/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 14
250N 605
500N 859688313248
1TR 8373
2,5TR 02172609291954940776811689412780657
5TR 8458997972
10TR 77585
40TR 96174
ĐB
375607
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 26/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,7
3 1 4
7,7 2 9,7
7 3 1
1,7 4 8,9
Chục Số Đơn vị
0,8 5 7
9,7 6 8
2,5,0 7 3,2,6,2,4
4,6 8 9,5
2,4,8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 19/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 81
250N 797
500N 496377208494
1TR 7853
2,5TR 98970256911110953400154351835585747
5TR 3694888913
10TR 31227
40TR 11639
ĐB
334240
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 19/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,0,4 0 9,0
8,9 1 3
2 0,7
6,5,1 3 5,9
9 4 7,8,0
Chục Số Đơn vị
3,5 5 3,5
6 3
9,4,2 7 0
4 8 1
0,3 9 7,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755