Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/07/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 48
250N 742
500N 859077056803
1TR 5790
2,5TR 30521753891357113069967801626583523
5TR 5692189637
10TR 80813
40TR 53631
ĐB
725785
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/07/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,8 0 5,3
2,7,2,3 1 3
4 2 1,3,1
0,2,1 3 7,1
4 8,2
Chục Số Đơn vị
0,6,8 5
6 9,5
3 7 1
4 8 9,0,5
8,6 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 11/07/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 97
250N 147
500N 352425881322
1TR 3157
2,5TR 05676010569829853077581864703089736
5TR 0335774353
10TR 29324
40TR 01672
ĐB
514214
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/07/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 11/07/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
1 4
2,7 2 4,2,4
5 3 0,6
2,2,1 4 7
Chục Số Đơn vị
5 7,6,7,3
7,5,8,3 6
9,4,5,7,5 7 6,7,2
8,9 8 8,6
9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 04/07/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 50
250N 878
500N 123476111875
1TR 8764
2,5TR 42022894407225811004543220650719054
5TR 3618448839
10TR 34556
40TR 02291
ĐB
667402
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/07/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 04/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 4,7,2
1,9 1 1
2,2,0 2 2,2
3 4,9
3,6,0,5,8 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 0,8,4,6
5 6 4
0 7 8,5
7,5 8 4
3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 27/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 29
250N 734
500N 374831504122
1TR 0602
2,5TR 45816671254604973707351977872059869
5TR 0721839079
10TR 89301
40TR 40800
ĐB
983989
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 27/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2,0 0 2,7,1,0
0 1 6,8
2,0 2 9,2,5,0
3 4
3 4 8,9
Chục Số Đơn vị
2 5 0
1 6 9
0,9 7 9
4,1 8 9
2,4,6,7,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 20/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 13
250N 255
500N 809573094963
1TR 3837
2,5TR 80507729247907597868631371213448406
5TR 6836942245
10TR 27969
40TR 98027
ĐB
325633
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,7,6
1 3
2 4,7
1,6,3 3 7,7,4,3
2,3 4 5
Chục Số Đơn vị
5,9,7,4 5 5
0 6 3,8,9,9
3,0,3,2 7 5
6 8
0,6,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 13/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 70
250N 683
500N 664705938352
1TR 7130
2,5TR 10260997810749326615588865142686473
5TR 4746645625
10TR 04855
40TR 37000
ĐB
106727
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3,6,0 0 0
8 1 5
5 2 6,5,7
8,9,9,7 3 0
4 7
Chục Số Đơn vị
1,2,5 5 2,5
8,2,6 6 0,6
4,2 7 0,3
8 3,1,6
9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 06/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 53
250N 990
500N 408629536625
1TR 1128
2,5TR 93551402463175040031204342272636554
5TR 8192434899
10TR 52675
40TR 22060
ĐB
033997
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5,6 0
5,3 1
2 5,8,6,4
5,5 3 1,4
3,5,2 4 6
Chục Số Đơn vị
2,7 5 3,3,1,0,4
8,4,2 6 0
9 7 5
2 8 6
9 9 0,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755