Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Bình - 29/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 93
250N 264
500N 976322520237
1TR 6770
2,5TR 04543894812758310426587320109139750
5TR 2355405877
10TR 82332
40TR 04390
ĐB
745635
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 29/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5,9 0
8,9 1
5,3,3 2 6
9,6,4,8 3 7,2,2,5
6,5 4 3
Chục Số Đơn vị
3 5 2,0,4
2 6 4,3
3,7 7 0,7
8 1,3
9 3,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 22/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 00
250N 860
500N 410811434199
1TR 5832
2,5TR 33097103750641763732831038340286302
5TR 2836856703
10TR 74936
40TR 05401
ĐB
722904
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,8,3,2,2,3,1,4
0 1 7
3,3,0,0 2
4,0,0 3 2,2,6
0 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5
3 6 0,8
9,1 7 5
0,6 8
9 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 15/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 24
250N 618
500N 003808228335
1TR 2059
2,5TR 89200458213549761238499202407356851
5TR 8470677896
10TR 50109
40TR 89520
ĐB
584855
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2,2 0 0,6,9
2,5 1 8
2 2 4,2,1,0,0
7 3 8,5,8
2 4
Chục Số Đơn vị
3,5 5 9,1,5
0,9 6
9 7 3
1,3,3 8
5,0 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 08/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 93
250N 347
500N 357507593460
1TR 6113
2,5TR 53812465487366481270271266981222705
5TR 0172640177
10TR 59775
40TR 85420
ĐB
720209
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7,2 0 5,9
1 3,2,2
1,1 2 6,6,0
9,1 3
6 4 7,8
Chục Số Đơn vị
7,0,7 5 9
2,2 6 0,4
4,7 7 5,0,7,5
4 8
5,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 01/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 63
250N 381
500N 427761825305
1TR 5209
2,5TR 25920528217680470292038121099365551
5TR 3979754851
10TR 70358
40TR 47428
ĐB
854671
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,9,4
8,2,5,5,7 1 2
8,9,1 2 0,1,8
6,9 3
0 4
Chục Số Đơn vị
0 5 1,1,8
6 3
7,9 7 7,1
5,2 8 1,2
0 9 2,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 25/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 95
250N 191
500N 768261882792
1TR 3198
2,5TR 69040371395191857918678443232530701
5TR 7829624452
10TR 18461
40TR 36819
ĐB
080767
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
9,0,6 1 8,8,9
8,9,5 2 5
3 9
4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 2
9 6 1,7
6 7
8,9,1,1 8 2,8
3,1 9 5,1,2,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Bình - 18/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: SB
100N 90
250N 122
500N 023884402233
1TR 6422
2,5TR 30872442403576138367205558264711837
5TR 0469592632
10TR 12884
40TR 14478
ĐB
673691
Xem bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Bình - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4,4 0
6,9 1
2,2,7,3 2 2,2
3 3 8,3,7,2
8 4 0,0,7
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5
6 1,7
6,4,3 7 2,8
3,7 8 4
9 0,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755