Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Quảng Nam - 30/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 33
250N 811
500N 366411926961
1TR 6485
2,5TR 61183086094948981858970518215175876
5TR 4928616509
10TR 92125
40TR 49034
ĐB
171896
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
1,6,5,5 1 1
9 2 5
3,8 3 3,4
6,3 4
Chục Số Đơn vị
8,2 5 8,1,1
7,8,9 6 4,1
7 6
5 8 5,3,9,6
0,8,0 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 23/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 11
250N 217
500N 766747715359
1TR 9141
2,5TR 70707929108772133843076441397281991
5TR 4780336302
10TR 19892
40TR 64988
ĐB
370560
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 7,3,2
1,7,4,2,9 1 1,7,0
7,0,9 2 1
4,0 3
4 4 1,3,4
Chục Số Đơn vị
5 9
6 7,0
1,6,0 7 1,2
8 8 8
5 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 16/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 21
250N 196
500N 606192682401
1TR 3326
2,5TR 55484233585463891255279362550848957
5TR 6591001370
10TR 92656
40TR 42234
ĐB
344582
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 1,8
2,6,0 1 0
8 2 1,6
3 8,6,4
8,3 4
Chục Số Đơn vị
5 5 8,5,7,6
9,2,3,5 6 1,8
5 7 0
6,5,3,0 8 4,2
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 09/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 36
250N 532
500N 855166607836
1TR 4208
2,5TR 16675330506233780828847566910985104
5TR 8667173000
10TR 28135
40TR 60905
ĐB
326725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 8,9,4,0,5
5,7 1
3 2 8,5
3 6,2,6,7,5
0 4
Chục Số Đơn vị
7,3,0,2 5 1,0,6
3,3,5 6 0
3 7 5,1
0,2 8
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 02/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 09
250N 773
500N 774588325243
1TR 7226
2,5TR 09136777787268731404973265773802234
5TR 4364837694
10TR 62775
40TR 49027
ĐB
682480
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,4
1
3 2 6,6,7
7,4 3 2,6,8,4
0,3,9 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
4,7 5
2,3,2 6
8,2 7 3,8,5
7,3,4 8 7,0
0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 25/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 00
250N 369
500N 614185478044
1TR 4439
2,5TR 00663074068426836147686569055256972
5TR 1872361884
10TR 19773
40TR 02976
ĐB
603146
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
4 1
5,7 2 3
6,2,7 3 9
4,8 4 1,7,4,7,6
Chục Số Đơn vị
5 6,2
0,5,7,4 6 9,3,8
4,4 7 2,3,6
6 8 4
6,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Nam - 18/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: SM
100N 66
250N 860
500N 878410489550
1TR 7279
2,5TR 43558499727158603493274517713684288
5TR 0101402284
10TR 50360
40TR 64217
ĐB
729614
Xem bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Nam - Ngày: 18/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5,6 0
5 1 4,7,4
7 2
9 3 6
8,1,8,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 0,8,1
6,8,3 6 6,0,0
1 7 9,2
4,5,8 8 4,6,8,4
7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755