Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Định - 23/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 79
250N 991
500N 285613604823
1TR 6504
2,5TR 05018249064139334345240958293710866
5TR 7181216421
10TR 40534
40TR 59223
ĐB
499819
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,6
9,2 1 8,2,9
1 2 3,1,3
2,9,2 3 7,4
0,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 6
5,0,6 6 0,6
3 7 9
1 8
7,1 9 1,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 16/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 25
250N 390
500N 600984373388
1TR 8809
2,5TR 30793392655838185867678813248422453
5TR 0926263223
10TR 20893
40TR 61139
ĐB
566588
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,9
8,8 1
6 2 5,3
9,5,2,9 3 7,9
8 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 3
6 5,7,2
3,6 7
8,8 8 8,1,1,4,8
0,0,3 9 0,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 09/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 45
250N 422
500N 673008401567
1TR 2863
2,5TR 69308515737407219386100158924138245
5TR 3205975461
10TR 51480
40TR 47055
ĐB
232474
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4,8 0 8
4,6 1 5
2,7 2 2
6,7 3 0
7 4 5,0,1,5
Chục Số Đơn vị
4,1,4,5 5 9,5
8 6 7,3,1
6 7 3,2,4
0 8 6,0
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 02/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 14
250N 958
500N 506122310536
1TR 7625
2,5TR 90727606117477681975212522064290049
5TR 7461991898
10TR 37785
40TR 10822
ĐB
607705
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
6,3,1 1 4,1,9
5,4,2 2 5,7,2
3 1,6
1 4 2,9
Chục Số Đơn vị
2,7,8,0 5 8,2
3,7 6 1
2 7 6,5
5,9 8 5
4,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 26/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 14
250N 863
500N 373539884253
1TR 7299
2,5TR 26038915436801562265135353747044657
5TR 2763726178
10TR 81013
40TR 98922
ĐB
660307
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
1 4,5,3
2 2 2
6,5,4,1 3 5,8,5,7
1 4 3
Chục Số Đơn vị
3,1,6,3 5 3,7
6 3,5
5,3,0 7 0,8
8,3,7 8 8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 23
250N 108
500N 405571211913
1TR 5457
2,5TR 34008537683629508715396194656696627
5TR 5218696993
10TR 00506
40TR 09880
ĐB
050702
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,8,6,2
2 1 3,5,9
0 2 3,1,7
2,1,9 3
4
Chục Số Đơn vị
5,9,1 5 5,7
6,8,0 6 8,6
5,2 7
0,0,6 8 6,0
1 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 60
250N 075
500N 137407436645
1TR 4730
2,5TR 42668571129574693209127970825219268
5TR 8206885150
10TR 79779
40TR 61180
ĐB
993623
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,5,8 0 9
1 2
1,5 2 3
4,2 3 0
7 4 3,5,6
Chục Số Đơn vị
7,4 5 2,0
4 6 0,8,8,8
9 7 5,4,9
6,6,6 8 0
0,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755