Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Định - 28/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 92
250N 024
500N 527338003099
1TR 3389
2,5TR 06751260619630219717332400606652783
5TR 7630962997
10TR 89800
40TR 26212
ĐB
615220
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 28/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,4,0,2 0 0,2,9,0
5,6 1 7,2
9,0,1 2 4,0
7,8 3
2 4 0
Chục Số Đơn vị
5 1
6 6 1,6
1,9 7 3
8 9,3
9,8,0 9 2,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 21/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 55
250N 262
500N 025617077169
1TR 8590
2,5TR 02686109451594093754791689584863621
5TR 8583374034
10TR 84007
40TR 90381
ĐB
334862
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 21/09/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 7,7
2,8 1
6,6 2 1
3 3 3,4
5,3 4 5,0,8
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,6,4
5,8 6 2,9,8,2
0,0 7
6,4 8 6,1
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 14/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 37
250N 930
500N 014241737705
1TR 0754
2,5TR 64004020415709215289799971493208605
5TR 4532804042
10TR 35467
40TR 07454
ĐB
401352
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 14/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,4,5
4 1
4,9,3,4,5 2 8
7 3 7,0,2
5,0,5 4 2,1,2
Chục Số Đơn vị
0,0 5 4,4,2
6 7
3,9,6 7 3
2 8 9
8 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 07/09/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 51
250N 885
500N 029908808548
1TR 3708
2,5TR 00041061849752522273446690003940778
5TR 3038400319
10TR 60015
40TR 83849
ĐB
939656
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/09/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 07/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
5,4 1 9,5
2 5
7 3 9
8,8 4 8,1,9
Chục Số Đơn vị
8,2,1 5 1,6
5 6 9
7 3,8
4,0,7 8 5,0,4,4
9,6,3,1,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 31/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 23
250N 570
500N 774633060348
1TR 5075
2,5TR 69160369524088412049840126510294292
5TR 2145005560
10TR 62506
40TR 29452
ĐB
558635
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 31/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6,5,6 0 6,2,6
1 2
5,1,0,9,5 2 3
2 3 5
8 4 6,8,9
Chục Số Đơn vị
7,3 5 2,0,2
4,0,0 6 0,0
7 0,5
4 8 4
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 24/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 71
250N 445
500N 199342868382
1TR 0596
2,5TR 91491600248888787900769427095840411
5TR 6407684056
10TR 04652
40TR 64965
ĐB
866553
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 24/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
7,9,1 1 1
8,4,5 2 4
9,5 3
2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,6 5 8,6,2,3
8,9,7,5 6 5
8 7 1,6
5 8 6,2,7
9 3,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 17/08/2023
Thứ Năm
Loại vé: SBD
100N 09
250N 274
500N 969625625586
1TR 9496
2,5TR 13023228966252837302103920703733479
5TR 4590127390
10TR 73018
40TR 34702
ĐB
205223
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/08/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 17/08/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,2,1,2
0 1 8
6,0,9,0 2 3,8,3
2,2 3 7
7 4
Chục Số Đơn vị
5
9,8,9,9 6 2
3 7 4,9
2,1 8 6
0,7 9 6,6,6,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755