Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: 6E2
100N 94
200N 062
400N 015465422987
1TR 2079
3TR 10525150517791817651821781556112821
10TR 0144670371
15TR 13408
30TR 14083
ĐB
605912
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8
5,5,6,2,7 1 8,2
6,4,1 2 5,1
8 3
9,5 4 2,6
Chục Số Đơn vị
2 5 4,1,1
4 6 2,1
8 7 9,8,1
1,7,0 8 7,3
7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: 6D2
100N 52
200N 507
400N 156733401362
1TR 9155
3TR 20962639577424976694076789085361670
10TR 0299421030
15TR 56691
30TR 65784
ĐB
298559
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,3 0 7
9 1
5,6,6 2
5 3 0
9,9,8 4 0,9
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,7,3,9
6 7,2,2
0,6,5 7 8,0
7 8 4
4,5 9 4,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: 6C2
100N 54
200N 163
400N 306744051820
1TR 2510
3TR 74801946751575337493038601194426905
10TR 1508089059
15TR 49158
30TR 57643
ĐB
940927
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,8 0 5,1,5
0 1 0
2 0,7
6,5,9,4 3
5,4 4 4,3
Chục Số Đơn vị
0,7,0 5 4,3,9,8
6 3,7,0
6,2 7 5
5 8 0
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N 85
200N 705
400N 108811725439
1TR 9936
3TR 13087826218975205770181064865459323
10TR 9762016282
15TR 22766
30TR 01999
ĐB
444438
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 5,6
2 1
7,5,8 2 1,3,0
2 3 9,6,8
5 4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 2,4
3,0,6 6 6
8 7 2,0
8,3 8 5,8,7,2
3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 30/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: 5E2
100N 32
200N 858
400N 894001240410
1TR 1055
3TR 52558805484238743312550637691934120
10TR 9579404226
15TR 27172
30TR 10665
ĐB
275006
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1,2 0 6
1 0,2,9
3,1,7 2 4,0,6
6 3 2
2,9 4 0,8
Chục Số Đơn vị
5,6 5 8,5,8
2,0 6 3,5
8 7 2
5,5,4 8 7
1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N 64
200N 495
400N 355753024157
1TR 9464
3TR 32211940308323253256212221891192030
10TR 5533800119
15TR 97125
30TR 70764
ĐB
149345
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 2
1,1 1 1,1,9
0,3,2 2 2,5
3 0,2,0,8
6,6,6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,2,4 5 7,7,6
5 6 4,4,4
5,5 7
3 8
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N 79
200N 002
400N 642247024355
1TR 4670
3TR 64718495187332744384902208114657435
10TR 8893736455
15TR 17582
30TR 56984
ĐB
977447
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 2,2
1 8,8
0,2,0,8 2 2,7,0
3 5,7
8,8 4 6,7
Chục Số Đơn vị
5,3,5 5 5,5
4 6
2,3,4 7 9,0
1,1 8 4,2,4
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755