Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: 11E2
100N 71
200N 189
400N 171718719942
1TR 4885
3TR 56691025932237700495507374333192107
10TR 6776648534
15TR 95278
30TR 87569
ĐB
674312
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,7,9,3 1 7,2
4,1 2
9 3 7,1,4
3 4 2
Chục Số Đơn vị
8,9 5
6 6 6,9
1,7,3,0 7 1,1,7,8
7 8 9,5
8,6 9 1,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: 11D2
100N 75
200N 590
400N 885013931807
1TR 0635
3TR 02031855879594567452367283723600665
10TR 5004663816
15TR 50877
30TR 73148
ĐB
346003
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 7,3
3 1 6
5 2 8
9,0 3 5,1,6
4 5,6,8
Chục Số Đơn vị
7,3,4,6 5 0,2
3,4,1 6 5
0,8,7 7 5,7
2,4 8 7
9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: 11C2
100N 27
200N 248
400N 252764045286
1TR 2037
3TR 71196358393419540855551962737953939
10TR 8439257111
15TR 29597
30TR 63174
ĐB
815945
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 1 1
9 2 7,7
3 7,9,9
0,7 4 8,5
Chục Số Đơn vị
9,5,4 5 5
8,9,9 6
2,2,3,9 7 9,4
4 8 6
3,7,3 9 6,5,6,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/11/2023
Thứ Hai
Loại vé: 11B2
100N 46
200N 305
400N 049408352043
1TR 1489
3TR 61157207851560648861087780572833750
10TR 4281506063
15TR 33678
30TR 92952
ĐB
151258
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
6 1 5
5 2 8
4,6 3 5
9 4 6,3
Chục Số Đơn vị
0,3,8,1 5 7,0,2,8
4,0 6 1,3
5 7 8,8
7,2,7,5 8 9,5
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 30/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: 10E2
100N 60
200N 493
400N 144775128074
1TR 4907
3TR 63663570101311057959295662387132816
10TR 2979882395
15TR 76523
30TR 71036
ĐB
616404
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1,1 0 7,4
7 1 2,0,0,6
1 2 3
9,6,2 3 6
7,0 4 7
Chục Số Đơn vị
9 5 9
6,1,3 6 0,3,6
4,0 7 4,1
9 8
5 9 3,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 23/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: 10D2
100N 55
200N 134
400N 132910129368
1TR 8812
3TR 21407108667588808388858800203598627
10TR 0276235480
15TR 57116
30TR 72791
ĐB
870926
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 7
9 1 2,2,6
1,1,6 2 9,7,6
3 4,5
3 4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5
6,1,2 6 8,6,2
0,2 7
6,8,8 8 8,8,0,0
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 16/10/2023
Thứ Hai
Loại vé: 10C2
100N 52
200N 885
400N 356065148364
1TR 6033
3TR 26030906826393261364122644922992740
10TR 2255752122
15TR 90883
30TR 77358
ĐB
266274
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0
1 4
5,8,3,2 2 9,2
3,8 3 3,0,2
1,6,6,6,7 4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 2,7,8
6 0,4,4,4
5 7 4
5 8 5,2,3
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755