Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: 6D2
100N 00
200N 307
400N 755294049356
1TR 6872
3TR 14165243722381964365682489683207768
10TR 3438758556
15TR 92356
30TR 67157
ĐB
327882
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4
1 9
5,7,7,3,8 2
3 2
0 4 8
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2,6,6,6,7
5,5,5 6 5,5,8
0,8,5 7 2,2
4,6 8 7,2
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 10/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: 6C2
100N 96
200N 045
400N 257460064625
1TR 8661
3TR 80726245116268078957405508539611062
10TR 1441864804
15TR 03305
30TR 27235
ĐB
506737
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6,4,5
6,1 1 1,8
6 2 5,6
3 5,7
7,0 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2,0,3 5 7,0
9,0,2,9 6 1,2
5,3 7 4
1 8 0
9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 03/06/2024
Thứ Hai
Loại vé: 6B2
100N 18
200N 383
400N 879998606908
1TR 4714
3TR 50143382171626914299892505769294795
10TR 5644792889
15TR 95350
30TR 98269
ĐB
247480
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,5,8 0 8
1 8,4,7
9 2
8,4 3
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0
6 0,9,9
1,4 7
1,0 8 3,9,0
9,6,9,8,6 9 9,9,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 5E2
100N 27
200N 711
400N 347714264465
1TR 4571
3TR 63287385949165735083105334145156399
10TR 3424622339
15TR 55513
30TR 14593
ĐB
765258
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1,7,5 1 1,3
2 7,6
8,3,1,9 3 3,9
9 4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 7,1,8
2,4 6 5
2,7,8,5 7 7,1
5 8 7,3
9,3 9 4,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 5D2
100N 85
200N 652
400N 661830054307
1TR 1931
3TR 75791880110928481848542101635955293
10TR 2479479754
15TR 92683
30TR 37865
ĐB
817292
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,7
3,9,1 1 8,1,0
5,9 2
9,8 3 1
8,9,5 4 8
Chục Số Đơn vị
8,0,6 5 2,9,4
6 5
0 7
1,4 8 5,4,3
5 9 1,3,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 5C2
100N 38
200N 649
400N 978250904323
1TR 9344
3TR 01892790350406985661925392262474152
10TR 7621098118
15TR 48222
30TR 35512
ĐB
968020
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,2 0
6 1 0,8,2
8,9,5,2,1 2 3,4,2,0
2 3 8,5,9
4,2 4 9,4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
6 9,1
7
3,1 8 2
4,6,3 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/05/2024
Thứ Hai
Loại vé: 5B2
100N 20
200N 035
400N 824911839938
1TR 4487
3TR 49008775952488180293301580275876579
10TR 6499670372
15TR 99786
30TR 97762
ĐB
833301
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 8,1
8,0 1
7,6 2 0
8,9 3 5,8
4 9
Chục Số Đơn vị
3,9 5 8,8
9,8 6 2
8 7 9,2
3,0,5,5 8 3,7,1,6
4,7 9 5,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755