Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Phú Yên - 26/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 56
250N 984
500N 296569931635
1TR 3963
2,5TR 19922448072800649810239587455791125
5TR 1466945033
10TR 06147
40TR 41668
ĐB
957707
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/09/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 26/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,6,7
1 0
2 2 2,5
9,6,3 3 5,3
8 4 7
Chục Số Đơn vị
6,3,2 5 6,8,7
5,0 6 5,3,9,8
0,5,4,0 7
5,6 8 4
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 19/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 03
250N 305
500N 885292403440
1TR 7254
2,5TR 06716552565163338841305271400396922
5TR 1871643747
10TR 82063
40TR 33901
ĐB
128273
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/09/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3,5,3,1
4,0 1 6,6
5,2 2 7,2
0,3,0,6,7 3 3
5 4 0,0,1,7
Chục Số Đơn vị
0 5 2,4,6
1,5,1 6 3
2,4 7 3
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 12/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 87
250N 528
500N 226324772399
1TR 1035
2,5TR 96023545517702435384846249386530924
5TR 4758011848
10TR 77371
40TR 66339
ĐB
776593
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
5,7 1
2 8,3,4,4,4
6,2,9 3 5,9
2,8,2,2 4 8
Chục Số Đơn vị
3,6 5 1
6 3,5
8,7 7 7,1
2,4 8 7,4,0
9,3 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 05/09/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 45
250N 680
500N 682364214534
1TR 1355
2,5TR 23657115441285453216319652466225206
5TR 8685909981
10TR 86161
40TR 09885
ĐB
618848
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/09/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 6
2,8,6 1 6
6 2 3,1
2 3 4
3,4,5 4 5,4,8
Chục Số Đơn vị
4,5,6,8 5 5,7,4,9
1,0 6 5,2,1
5 7
4 8 0,1,5
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 29/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 94
250N 496
500N 113336613068
1TR 7128
2,5TR 69442818235641421450399370610999098
5TR 7827920191
10TR 34265
40TR 28401
ĐB
311495
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,1
6,9,0 1 4
4 2 8,3
3,2 3 3,7
9,1 4 2
Chục Số Đơn vị
6,9 5 0
9 6 1,8,5
3 7 9
6,2,9 8
0,7 9 4,6,8,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 22/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 58
250N 595
500N 629194586948
1TR 4879
2,5TR 27429179808795438354336965714645992
5TR 7375133126
10TR 68692
40TR 92504
ĐB
458321
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
9,5,2 1
9,9 2 9,6,1
3
5,5,0 4 8,6
Chục Số Đơn vị
9 5 8,8,4,4,1
9,4,2 6
7 9
5,5,4 8 0
7,2 9 5,1,6,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 20
250N 990
500N 338538359652
1TR 5515
2,5TR 87241312128210299856201845216713692
5TR 1256916051
10TR 21243
40TR 76359
ĐB
838207
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 2,7
4,5 1 5,2
5,1,0,9 2 0
4 3 5
8 4 1,3
Chục Số Đơn vị
8,3,1 5 2,6,1,9
5 6 7,9
6,0 7
8 5,4
6,5 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755