Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Phú Yên - 05/06/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 51
250N 603
500N 219929088273
1TR 0718
2,5TR 73534150170020412696049184282916937
5TR 0355880230
10TR 51150
40TR 95561
ĐB
284879
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 3,8,4
5,6 1 8,7,8
2 9
0,7 3 4,7,0
3,0 4
Chục Số Đơn vị
5 1,8,0
9 6 1
1,3 7 3,9
0,1,1,5 8
9,2,7 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 29/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 90
250N 714
500N 600357255897
1TR 3328
2,5TR 33674813408446473531878869462704904
5TR 9231533182
10TR 01696
40TR 04280
ĐB
048500
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4,8,0 0 3,4,0
3 1 4,5
8 2 5,8,7
0 3 1
1,7,6,0 4 0
Chục Số Đơn vị
2,1 5
8,9 6 4
9,2 7 4
2 8 6,2,0
9 0,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 22/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 81
250N 913
500N 231385582147
1TR 4235
2,5TR 71114261413828286640822191212889175
5TR 8388879186
10TR 59932
40TR 26349
ĐB
516036
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
8,4 1 3,3,4,9
8,3 2 8
1,1 3 5,2,6
1 4 7,1,0,9
Chục Số Đơn vị
3,7 5 8
8,3 6
4 7 5
5,2,8 8 1,2,8,6
1,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 46
250N 929
500N 380079229427
1TR 5368
2,5TR 68197894057952988466380589025445655
5TR 7172371451
10TR 72872
40TR 26828
ĐB
398038
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
5 1
2,7 2 9,2,7,9,3,8
2 3 8
5 4 6
Chục Số Đơn vị
0,5 5 8,4,5,1
4,6 6 8,6
2,9 7 2
6,5,2,3 8
2,2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 08/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 62
250N 184
500N 716556274036
1TR 7672
2,5TR 33592780604716960959432543710274829
5TR 9160738778
10TR 22660
40TR 77981
ĐB
690680
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6,8 0 2,7
8 1
6,7,9,0 2 7,9
3 6
8,5 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,4
3 6 2,5,0,9,0
2,0 7 2,8
7 8 4,1,0
6,5,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 01/05/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 15
250N 655
500N 079816587543
1TR 7702
2,5TR 43396619040136836849472902867921694
5TR 4534728845
10TR 01586
40TR 94593
ĐB
804205
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,4,5
1 5
0 2
4,9 3
0,9 4 3,9,7,5
Chục Số Đơn vị
1,5,4,0 5 5,8
9,8 6 8
4 7 9
9,5,6 8 6
4,7 9 8,6,0,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 24/04/2023
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 24
250N 514
500N 103374742024
1TR 5159
2,5TR 71742645838459234194675255103196918
5TR 9917607792
10TR 19980
40TR 59719
ĐB
345966
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
3 1 4,8,9
4,9,9 2 4,4,5
3,8 3 3,1
2,1,7,2,9 4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 9
7,6 6 6
7 4,6
1 8 3,0
5,1 9 2,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755