Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 34
250N 423
500N 881595515647
1TR 4695
2,5TR 02360864172585759056530857522116353
5TR 7633099574
10TR 43059
40TR 70323
ĐB
359272
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3 0
5,2 1 5,7
7 2 3,1,3
2,5,2 3 4,0
3,7 4 7
Chục Số Đơn vị
1,9,8 5 1,7,6,3,9
5 6 0
4,1,5 7 4,2
8 5
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 65
250N 811
500N 350982935500
1TR 7068
2,5TR 28459694132479773333411588250704062
5TR 2811959163
10TR 41069
40TR 20573
ĐB
268899
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,7
1 1 1,3,9
6 2
9,1,3,6,7 3 3
4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,8
6 5,8,2,3,9
9,0 7 3
6,5 8
0,5,1,6,9 9 3,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 80
250N 317
500N 608010072434
1TR 8076
2,5TR 01173987130691144993123724920314965
5TR 2865226455
10TR 60953
40TR 22993
ĐB
172136
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 7,3
1 1 7,3,1
7,5 2
7,1,9,0,5,9 3 4,6
3 4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 2,5,3
7,3 6 5
1,0 7 6,3,2
8 0,0
9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 06/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 29
250N 970
500N 606860628524
1TR 0913
2,5TR 11614427672487799688497058517806069
5TR 8270342636
10TR 03913
40TR 01648
ĐB
851022
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,3
1 3,4,3
6,2 2 9,4,2
1,0,1 3 6
2,1 4 8
Chục Số Đơn vị
0 5
3 6 8,2,7,9
6,7 7 0,7,8
6,8,7,4 8 8
2,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 30/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 59
250N 253
500N 732396817697
1TR 8913
2,5TR 52265514785846852381380185943758213
5TR 0547251977
10TR 25396
40TR 88935
ĐB
842882
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8,8 1 3,8,3
7,8 2 3
5,2,1,1 3 7,5
4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9,3
9 6 5,8
9,3,7 7 8,2,7
7,6,1 8 1,1,2
5 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 49
250N 872
500N 932829060016
1TR 0291
2,5TR 75711159096654561503405464967587878
5TR 2935192881
10TR 65417
40TR 31488
ĐB
013131
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,3
9,1,5,8,3 1 6,1,7
7 2 8
0 3 1
4 9,5,6
Chục Số Đơn vị
4,7 5 1
0,1,4 6
1 7 2,5,8
2,7,8 8 1,8
4,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: S
100N 87
250N 899
500N 737064355714
1TR 7111
2,5TR 87275159523502606809186757650476129
5TR 4051393236
10TR 88226
40TR 90804
ĐB
016727
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4,4
1 1 4,1,3
5 2 6,9,6,7
1 3 5,6
1,0,0 4
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 2
2,3,2 6
8,2 7 0,5,5
8 7
9,0,2 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755