Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 13/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K2
100N 40
200N 804
400N 900982696226
1TR 0446
3TR 33959838084969556892097275560361864
10TR 8644311006
15TR 90223
30TR 76930
ĐB
582311
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 4,9,8,3,6
1 1 1
9 2 6,7,3
0,4,2 3 0
0,6 4 0,6,3
Chục Số Đơn vị
9 5 9
2,4,0 6 9,4
2 7
0 8
0,6,5 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 06/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-6K1
100N 88
200N 347
400N 344242865307
1TR 2497
3TR 45520507001524171780841341588256208
10TR 7788098407
15TR 84370
30TR 21373
ĐB
049816
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,8,8,7 0 7,0,8,7
4 1 6
4,8 2 0
7 3 4
3 4 7,2,1
Chục Số Đơn vị
5
8,1 6
4,0,9,0 7 0,3
8,0 8 8,6,0,2,0
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 30/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K5
100N 81
200N 276
400N 298302155055
1TR 6916
3TR 95878979845765387306168095190618619
10TR 5490675394
15TR 44584
30TR 57543
ĐB
495466
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,6,6
8 1 5,6,9
2
8,5,4 3
8,9,8 4 3
Chục Số Đơn vị
1,5 5 5,3
7,1,0,0,0,6 6 6
7 6,8
7 8 1,3,4,4
0,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K4
100N 16
200N 060
400N 894287604014
1TR 5686
3TR 84100287637336757982696737461550497
10TR 1540553446
15TR 68924
30TR 74348
ĐB
762189
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,6,0 0 0,5
1 6,4,5
4,8 2 4
6,7 3
1,2 4 2,6,8
Chục Số Đơn vị
1,0 5
1,8,4 6 0,0,3,7
6,9 7 3
4 8 6,2,9
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K3
100N 43
200N 697
400N 676503321815
1TR 5810
3TR 28687107111998574960600929922033469
10TR 8603181420
15TR 76557
30TR 56131
ĐB
501116
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,2,2 0
1,3,3 1 5,0,1,6
3,9 2 0,0
4 3 2,1,1
4 3
Chục Số Đơn vị
6,1,8 5 7
1 6 5,0,9
9,8,5 7
8 7,5
6 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K2
100N 20
200N 719
400N 943362605552
1TR 8062
3TR 29542470794216316535271978902680610
10TR 1942944381
15TR 33239
30TR 02797
ĐB
440827
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0
8 1 9,0
5,6,4 2 0,6,9,7
3,6 3 3,5,9
4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 2
2 6 0,2,3
9,9,2 7 9
8 1
1,7,2,3 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: AG-5K1
100N 51
200N 393
400N 572996527237
1TR 5892
3TR 32985512591869731083475960755528349
10TR 1824711730
15TR 93901
30TR 20640
ĐB
922138
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 1
5,0 1
5,9 2 9
9,8 3 7,0,8
4 9,7,0
Chục Số Đơn vị
8,5 5 1,2,9,5
9 6
3,9,4 7
3 8 5,3
2,5,4 9 3,2,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755