Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 29/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K5
100N 87
200N 922
400N 157046525476
1TR 3298
3TR 23955772156512131602813372974912915
10TR 1686460323
15TR 15550
30TR 00404
ĐB
519095
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 29/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 29/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 2,4
2 1 5,5
2,5,0 2 2,1,3
2 3 7
6,0 4 9
Chục Số Đơn vị
5,1,1,9 5 2,5,0
7 6 4
8,3 7 0,6
9 8 7
4 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 22/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K4
100N 21
200N 840
400N 542600234578
1TR 4688
3TR 39632291216847731420791251528507211
10TR 2324240085
15TR 84163
30TR 65232
ĐB
700495
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 22/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2 0
2,2,1 1 1
3,4,3 2 1,6,3,1,0,5
2,6 3 2,2
4 0,2
Chục Số Đơn vị
2,8,8,9 5
2 6 3
7 7 8,7
7,8 8 8,5,5
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 15/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K3
100N 41
200N 931
400N 999680095391
1TR 9445
3TR 86428092539628524763678975152094300
10TR 3259938082
15TR 65034
30TR 09753
ĐB
194497
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 15/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 9,0
4,3,9 1
8 2 8,0
5,6,5 3 1,4
3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,8 5 3,3
9 6 3
9,9 7
2 8 5,2
0,9 9 6,1,7,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 08/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K2
100N 72
200N 882
400N 132968127714
1TR 9358
3TR 95771392841135935273242513611398216
10TR 1631608462
15TR 58477
30TR 50335
ĐB
567327
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 08/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
7,5 1 2,4,3,6,6
7,8,1,6 2 9,7
7,1 3 5
1,8 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8,9,1
1,1 6 2
7,2 7 2,1,3,7
5 8 2,4
2,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 01/09/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-9K1
100N 86
200N 556
400N 372545216952
1TR 7154
3TR 52654295487022710115912110209595485
10TR 1887230232
15TR 17635
30TR 22187
ĐB
567616
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/09/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0
2,1 1 5,1,6
5,7,3 2 5,1,7
3 2,5
5,5 4 8
Chục Số Đơn vị
2,1,9,8,3 5 6,2,4,4
8,5,1 6
2,8 7 2
4 8 6,5,7
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 25/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K4
100N 69
200N 398
400N 058337248144
1TR 8138
3TR 63013003106235457382507995489461704
10TR 5881679464
15TR 31900
30TR 26710
ĐB
125627
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 25/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,1 0 4,0
1 3,0,6,0
8 2 4,7
8,1 3 8
2,4,5,9,0,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6 9,4
2 7
9,3 8 3,2
6,9 9 8,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 18/08/2022
Thứ Năm
Loại vé: AG-8K3
100N 95
200N 908
400N 656667234667
1TR 6314
3TR 95394882570190140450493946743319562
10TR 1650150409
15TR 09197
30TR 29042
ĐB
073974
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/08/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 18/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,1,1,9
0,0 1 4
6,4 2 3
2,3 3 3
1,9,9,7 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7,0
6 6 6,7,2
6,5,9 7 4
0 8
0 9 5,4,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755