Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Trị - 13/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 59
250N 223
500N 505300452950
1TR 1232
2,5TR 11815041680526404864515170123100965
5TR 9032238691
10TR 72395
40TR 22050
ĐB
289941
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5 0
3,9,4 1 5,7
3,2 2 3,2
2,5 3 2,1
6,6 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,1,6,9 5 9,3,0,0
6 8,4,4,5
1 7
6 8
5 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 06/06/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 40
250N 692
500N 744099504115
1TR 7085
2,5TR 11894955656981802596322283701379139
5TR 0971881075
10TR 26596
40TR 86356
ĐB
574749
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4,5 0
1 5,8,3,8
9 2 8
1 3 9
9 4 0,0,9
Chục Số Đơn vị
1,8,6,7 5 0,6
9,9,5 6 5
7 5
1,2,1 8 5
3,4 9 2,4,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 30/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 01
250N 151
500N 560877746502
1TR 6041
2,5TR 80342133951362561962133821146657550
5TR 5357273770
10TR 78893
40TR 94252
ĐB
791206
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 1,8,2,6
0,5,4 1
0,4,6,8,7,5 2 5
9 3
7 4 1,2
Chục Số Đơn vị
9,2 5 1,0,2
6,0 6 2,6
7 4,2,0
0 8 2
9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 23/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 08
250N 954
500N 299708887340
1TR 1862
2,5TR 92594304205111498332456294088011289
5TR 3403962519
10TR 44011
40TR 65927
ĐB
193859
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,8 0 8
1 1 4,9,1
6,3 2 0,9,7
3 2,9
5,9,1 4 0
Chục Số Đơn vị
5 4,9
6 2
9,2 7
0,8 8 8,0,9
2,8,3,1,5 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 16/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 33
250N 001
500N 431560497073
1TR 6363
2,5TR 15651234721897132059741881694872413
5TR 9848400370
10TR 91501
40TR 29794
ĐB
810920
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 1,1
0,5,7,0 1 5,3
7 2 0
3,7,6,1 3 3
8,9 4 9,8
Chục Số Đơn vị
1 5 1,9
6 3
7 3,2,1,0
8,4 8 8,4
4,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 09/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 96
250N 110
500N 241473271503
1TR 4986
2,5TR 14351501620742852648432972280260751
5TR 6161165958
10TR 94889
40TR 57925
ĐB
827848
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,2
5,5,1 1 0,4,1
6,0 2 7,8,5
0 3
1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1,8
9,8 6 2
2,9 7
2,4,5,4 8 6,9
8 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 02/05/2024
Thứ Năm
Loại vé: ST
100N 67
250N 332
500N 755319762454
1TR 8080
2,5TR 78932971336453842081622054332789854
5TR 0787752130
10TR 68536
40TR 04420
ĐB
896991
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,3,2 0 5
8,9 1
3,3 2 7,0
5,3 3 2,2,3,8,0,6
5,5 4
Chục Số Đơn vị
0 5 3,4,4
7,3 6 7
6,2,7 7 6,7
3 8 0,1
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755