Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Long An - 03/06/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 6K1
100N 05
200N 463
400N 155297592554
1TR 8672
3TR 53259952943526338069101584538666212
10TR 5341499605
15TR 41938
30TR 24715
ĐB
063233
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,5
1 2,4,5
5,7,1 2
6,6,3 3 8,3
5,9,1 4
Chục Số Đơn vị
0,0,1 5 2,9,4,9,8
8 6 3,3,9
7 2
5,3 8 6
5,5,6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 27/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K4
100N 89
200N 287
400N 966287174094
1TR 9475
3TR 32306903850724417458629065690534558
10TR 1676099988
15TR 18921
30TR 87937
ĐB
087646
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,6,5
2 1 7
6 2 1
3 7
9,4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
7,8,0 5 8,8
0,0,4 6 2,0
8,1,3 7 5
5,5,8 8 9,7,5,8
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 20/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K3
100N 14
200N 792
400N 458739068662
1TR 6128
3TR 89623799886251907526283052714845595
10TR 9556388478
15TR 30360
30TR 30532
ĐB
791104
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,5,4
1 4,9
9,6,3 2 8,3,6
2,6 3 2
1,0 4 8
Chục Số Đơn vị
0,9 5
0,2 6 2,3,0
8 7 8
2,8,4,7 8 7,8
1 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K2
100N 83
200N 469
400N 956103943317
1TR 0498
3TR 16605326115071550502878197070181630
10TR 6030350827
15TR 52151
30TR 88024
ĐB
151753
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,2,1,3
6,1,0,5 1 7,1,5,9
0 2 7,4
8,0,5 3 0
9,2 4
Chục Số Đơn vị
0,1 5 1,3
6 9,1
1,2 7
9 8 3
6,1 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 06/05/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 5K1
100N 67
200N 333
400N 488363180224
1TR 6904
3TR 66833500168107000285937944594006169
10TR 4314936742
15TR 97454
30TR 48535
ĐB
960928
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 4
1 8,6
4 2 4,8
3,8,3 3 3,3,5
2,0,9,5 4 0,9,2
Chục Số Đơn vị
8,3 5 4
1 6 7,9
6 7 0
1,2 8 3,5
6,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 29/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 4K5
100N 20
200N 246
400N 328791089057
1TR 3626
3TR 16082677559815568384159223481892005
10TR 5996006638
15TR 10754
30TR 49181
ĐB
996045
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 8,5
8 1 8
8,2 2 0,6,2
3 8
8,5 4 6,5
Chục Số Đơn vị
5,5,0,4 5 7,5,5,4
4,2 6 0
8,5 7
0,1,3 8 7,2,4,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 22/04/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 4K4
100N 77
200N 412
400N 859853203835
1TR 2420
3TR 25701320137471190531251860044131004
10TR 1514172585
15TR 87730
30TR 08555
ĐB
266655
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2,2,3 0 1,4
0,1,3,4,4 1 2,3,1
1 2 0,0
1 3 5,1,0
0 4 1,1
Chục Số Đơn vị
3,8,5,5 5 5,5
8 6
7 7 7
9 8 6,5
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755