Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Long An - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K4
100N 27
200N 498
400N 927806768783
1TR 3431
3TR 60574746355737166842213015540468561
10TR 2484726641
15TR 23264
30TR 88267
ĐB
750488
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1,4
3,7,0,6,4 1
4 2 7
8 3 1,5
7,0,6 4 2,7,1
Chục Số Đơn vị
3 5
7 6 1,4,7
2,4,6 7 8,6,4,1
9,7,8 8 3,8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K3
100N 61
200N 341
400N 705907156468
1TR 5238
3TR 55581240115639783064238176127530963
10TR 5385076587
15TR 56610
30TR 76599
ĐB
208093
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1 0
6,4,8,1 1 5,1,7,0
2
6,9 3 8
6 4 1
Chục Số Đơn vị
1,7 5 9,0
6 1,8,4,3
9,1,8 7 5
6,3 8 1,7
5,9 9 7,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K2
100N 71
200N 051
400N 604944735174
1TR 4483
3TR 34571776641315209080521176775257141
10TR 4564975466
15TR 47121
30TR 12324
ĐB
745825
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
7,5,7,4,2 1 7
5,5 2 1,4,5
7,8 3
7,6,2 4 9,1,9
Chục Số Đơn vị
2 5 1,2,2
6 6 4,6
1 7 1,3,4,1
8 3,0
4,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K1
100N 69
200N 240
400N 506097710106
1TR 6469
3TR 50773999065224060167437332102914678
10TR 5293025041
15TR 82932
30TR 97986
ĐB
838980
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,6,4,3,8 0 6,6
7,4 1
3 2 9
7,3 3 3,0,2
4 0,0,1
Chục Số Đơn vị
5
0,0,8 6 9,0,9,7
6 7 1,3,8
7 8 6,0
6,6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K5
100N 71
200N 429
400N 700483098856
1TR 2829
3TR 01469966117440773652604954818959254
10TR 4299618726
15TR 52180
30TR 14422
ĐB
320725
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9,7
7,1 1 1
5,2 2 9,9,6,2,5
3
0,5 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5 6,2,4
5,9,2 6 9
0 7 1
8 9,0
2,0,2,6,8 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K4
100N 56
200N 657
400N 784470234690
1TR 1907
3TR 53297889468181982970265791207190661
10TR 8665876859
15TR 52277
30TR 79251
ĐB
134770
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7,7 0 7
7,6,5 1 9
2 3
2 3
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
5 6,7,8,9,1
5,4 6 1
5,0,9,7 7 0,9,1,7,0
5 8
1,7,5 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: 12K3
100N 78
200N 209
400N 107219528890
1TR 2853
3TR 83699724597608743135208842397657547
10TR 5595352313
15TR 11642
30TR 04262
ĐB
744789
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 9
1 3
7,5,4,6 2
5,5,1 3 5
8 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3 5 2,3,9,3
7 6 2
8,4 7 8,2,6
7 8 7,4,9
0,9,5,8 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755