Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Bình Thuận - 18/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K3
100N 27
200N 683
400N 797362018631
1TR 8082
3TR 70100129246635627272621107266241592
10TR 2550930716
15TR 86043
30TR 29299
ĐB
134358
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 18/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 1,0,9
0,3 1 0,6
8,7,6,9 2 7,4
8,7,4 3 1
2 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,1 6 2
2 7 3,2
5 8 3,2
0,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 11/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K2
100N 00
200N 669
400N 020661145822
1TR 8682
3TR 60520438517942044585847747514643425
10TR 5040055097
15TR 85576
30TR 81313
ĐB
553973
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 11/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2,2,0 0 0,6,0
5 1 4,3
2,8 2 2,0,0,5
1,7 3
1,7 4 6
Chục Số Đơn vị
8,2 5 1
0,4,7 6 9
9 7 4,6,3
8 2,5
6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 04/04/2024
Thứ Năm
Loại vé: 4K1
100N 21
200N 191
400N 506251840776
1TR 4461
3TR 70074048204528897208317955030325312
10TR 7808097303
15TR 42203
30TR 03028
ĐB
483319
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/04/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 04/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 8,3,3,3
2,9,6 1 2,9
6,1 2 1,0,8
0,0,0 3
8,7 4
Chục Số Đơn vị
9 5
7 6 2,1
7 6,4
8,0,2 8 4,8,0
1 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 28/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: 3K4
100N 13
200N 508
400N 219373930332
1TR 3410
3TR 64229136873207900117841726741424438
10TR 2870318208
15TR 15514
30TR 65872
ĐB
252065
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 28/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,3,8
1 3,0,7,4,4
3,7,7 2 9
1,9,9,0 3 2,8
1,1 4
Chục Số Đơn vị
6 5
6 5
8,1 7 9,2,2
0,3,0 8 7
2,7 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 21/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: 3K3
100N 11
200N 134
400N 547547065131
1TR 3953
3TR 53202952674740093265694716390717801
10TR 2616084704
15TR 58566
30TR 05148
ĐB
208737
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 21/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 6,2,0,7,1,4
1,3,7,0 1 1
0 2
5 3 4,1,7
3,0 4 8
Chục Số Đơn vị
7,6 5 3
0,6 6 7,5,0,6
6,0,3 7 5,1
4 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 14/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: 3K2
100N 54
200N 123
400N 618545063020
1TR 5378
3TR 97757065293089107412804429212338036
10TR 5195949806
15TR 84095
30TR 91714
ĐB
378409
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 14/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,6,9
9 1 2,4
1,4 2 3,0,9,3
2,2 3 6
5,1 4 2
Chục Số Đơn vị
8,9 5 4,7,9
0,3,0 6
5 7 8
7 8 5
2,5,0 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 07/03/2024
Thứ Năm
Loại vé: 3K1
100N 11
200N 572
400N 125944156129
1TR 9392
3TR 89830086066184363048724548922986723
10TR 4331859090
15TR 04734
30TR 54436
ĐB
833642
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/03/2024
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 07/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 6
1 1 1,5,8
7,9,4 2 9,9,3
4,2 3 0,4,6
5,3 4 3,8,2
Chục Số Đơn vị
1 5 9,4
0,3 6
7 2
4,1 8
5,2,2 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755