Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K4
100N 44
200N 217
400N 900911671353
1TR 3653
3TR 56701919692924465243313189230683215
10TR 2166304760
15TR 18672
30TR 40726
ĐB
029023
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,6
0 1 7,8,5
7 2 6,3
5,5,4,6,2 3
4,4 4 4,4,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3,3
0,2 6 7,9,3,0
1,6 7 2
1 8
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K3
100N 53
200N 006
400N 657757226768
1TR 3605
3TR 61727309041239095528528551058443790
10TR 1872035229
15TR 85405
30TR 69953
ĐB
506090
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,9,2,9 0 6,5,4,5
1
2 2 2,7,8,0,9
5,5 3
0,8 4
Chục Số Đơn vị
0,5,0 5 3,5,3
0 6 8
7,2 7 7
6,2 8 4
2 9 0,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K2
100N 22
200N 598
400N 552693143544
1TR 0800
3TR 65493215227676430271733915584682570
10TR 8579708435
15TR 23907
30TR 71929
ĐB
284521
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,7
7,9,2 1 4
2,2 2 2,6,2,9,1
9 3 5
1,4,6 4 4,6
Chục Số Đơn vị
3 5
2,4 6 4
9,0 7 1,0
9 8
2 9 8,3,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/06/2022
Thứ Năm
Loại vé: 6K1
100N 77
200N 170
400N 651891772071
1TR 9808
3TR 07510285380193124792445477797661944
10TR 3652950913
15TR 16450
30TR 60824
ĐB
672006
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/06/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,5 0 8,6
7,3 1 8,0,3
9 2 9,4
1 3 8,1
4,2 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,0 6
7,7,4 7 7,0,7,1,6
1,0,3 8
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 26/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K4
100N 50
200N 370
400N 349643760980
1TR 3606
3TR 24944889442540930133690923439164026
10TR 6835671983
15TR 55803
30TR 64309
ĐB
295902
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,8 0 6,9,3,9,2
9 1
9,0 2 6
3,8,0 3 3
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 0,6
9,7,0,2,5 6
7 0,6
8 0,3
0,0 9 6,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 19/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K3
100N 05
200N 069
400N 143842059800
1TR 7267
3TR 74510799093605842941097029502315188
10TR 1538222515
15TR 75438
30TR 34235
ĐB
202181
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 5,5,0,9,2
4,8 1 0,5
0,8 2 3
2 3 8,8,5
4 1
Chục Số Đơn vị
0,0,1,3 5 8
6 9,7
6 7
3,5,8,3 8 8,2,1
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 12/05/2022
Thứ Năm
Loại vé: 5K2
100N 05
200N 753
400N 903003927161
1TR 0217
3TR 98347720616504956848191941581762464
10TR 3089127910
15TR 88864
30TR 91624
ĐB
923900
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3,1,0 0 5,0
6,6,9 1 7,7,0
9 2 4
5 3 0
9,6,6,2 4 7,9,8
Chục Số Đơn vị
0 5 3
6 1,1,4,4
1,4,1 7
4 8
4 9 2,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755