Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Thuận - 30/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: 11K5
100N 82
200N 624
400N 560067023555
1TR 7621
3TR 59146212918195123927060705555508617
10TR 8087142030
15TR 87815
30TR 45059
ĐB
917173
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 30/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,7,3 0 0,2
2,9,5,7 1 7,5
8,0 2 4,1,7
7 3 0
2 4 6
Chục Số Đơn vị
5,5,1 5 5,1,5,9
4 6
2,1 7 0,1,3
8 2
5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 23/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: 11K4
100N 73
200N 916
400N 535342758964
1TR 2067
3TR 24424199329905160032174178528422070
10TR 8421410524
15TR 14010
30TR 65192
ĐB
111468
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 23/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
5 1 6,7,4,0
3,3,9 2 4,4
7,5 3 2,2
6,2,8,1,2 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3,1
1 6 4,7,8
6,1 7 3,5,0
6 8 4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 16/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: 11K3
100N 84
200N 543
400N 519934870079
1TR 6490
3TR 03563102572403496851806803561859392
10TR 1588187159
15TR 51074
30TR 38264
ĐB
092098
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 16/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
5,8 1 8
9 2
4,6 3 4
8,3,7,6 4 3
Chục Số Đơn vị
5 7,1,9
6 3,4
8,5 7 9,4
1,9 8 4,7,0,1
9,7,5 9 9,0,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 09/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: 11K2
100N 65
200N 714
400N 901456876499
1TR 2715
3TR 04524865163383710196869077266419838
10TR 0074588353
15TR 12990
30TR 58061
ĐB
199178
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 09/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 7
6 1 4,4,5,6
2 4
5 3 7,8
1,1,2,6 4 5
Chục Số Đơn vị
6,1,4 5 3
1,9 6 5,4,1
8,3,0 7 8
3,7 8 7
9 9 9,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 02/11/2023
Thứ Năm
Loại vé: 11K1
100N 85
200N 042
400N 737678518614
1TR 3063
3TR 26271273572135193354673808839232612
10TR 0530367104
15TR 40524
30TR 49803
ĐB
604114
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 02/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,4,3
5,7,5 1 4,2,4
4,9,1 2 4
6,0,0 3
1,5,0,2,1 4 2
Chục Số Đơn vị
8 5 1,7,1,4
7 6 3
5 7 6,1
8 5,0
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 26/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: 10K4
100N 02
200N 042
400N 709009995531
1TR 7324
3TR 51946637262605349724596315816064822
10TR 8337858503
15TR 31945
30TR 37648
ĐB
232218
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 26/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 2,3
3,3 1 8
0,4,2 2 4,6,4,2
5,0 3 1,1
2,2 4 2,6,5,8
Chục Số Đơn vị
4 5 3
4,2 6 0
7 8
7,4,1 8
9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Thuận - 19/10/2023
Thứ Năm
Loại vé: 10K3
100N 24
200N 381
400N 637277134220
1TR 8927
3TR 83613611106972673211091338676128201
10TR 8484190396
15TR 37062
30TR 90567
ĐB
236644
Xem bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Thuận - Ngày: 19/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 1
8,1,6,0,4 1 3,3,0,1
7,6 2 4,0,7,6
1,1,3 3 3
2,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
5
2,9 6 1,2,7
2,6 7 2
8 1
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755