Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bến Tre - 28/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: K48T11
100N 05
200N 252
400N 895100211918
1TR 4251
3TR 34155849627964443649443658791808894
10TR 9377460045
15TR 44422
30TR 08490
ĐB
467228
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/11/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
5,2,5 1 8,8
5,6,2 2 1,2,8
3
4,9,7 4 4,9,5
Chục Số Đơn vị
0,5,6,4 5 2,1,1,5
6 2,5
7 4
1,1,2 8
4 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 21/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: K47T11
100N 38
200N 781
400N 306898537085
1TR 4243
3TR 47215640806956149246517923769196774
10TR 9457267915
15TR 70040
30TR 43118
ĐB
954344
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/11/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4 0
8,6,9 1 5,5,8
9,7 2
5,4 3 8
7,4 4 3,6,0,4
Chục Số Đơn vị
8,1,1 5 3
4 6 8,1
7 4,2
3,6,1 8 1,5,0
9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 14/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: K46T11
100N 70
200N 507
400N 085074955471
1TR 6138
3TR 16742862965053596611924161551341797
10TR 5045553479
15TR 62541
30TR 79191
ĐB
205547
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/11/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 7
7,1,4,9 1 1,6,3
4 2
1 3 8,5
4 2,1,7
Chục Số Đơn vị
9,3,5 5 0,5
9,1 6
0,9,4 7 0,1,9
3 8
7 9 5,6,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 07/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: K45T11
100N 20
200N 223
400N 366337993287
1TR 9799
3TR 37448632881628279508658616564349277
10TR 7918658892
15TR 14027
30TR 06320
ĐB
197343
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/11/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 8
6 1
8,9 2 0,3,7,0
2,6,4,4 3
4 8,3,3
Chục Số Đơn vị
5
8 6 3,1
8,7,2 7 7
4,8,0 8 7,8,2,6
9,9 9 9,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 31/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: K44T10
100N 69
200N 801
400N 254033190006
1TR 0840
3TR 05368709489762020580778904357387272
10TR 3755186679
15TR 95811
30TR 25393
ĐB
728351
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/10/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4,2,8,9 0 1,6
0,5,1,5 1 9,1
7 2 0
7,9 3
4 0,0,8
Chục Số Đơn vị
5 1,1
0 6 9,8
7 3,2,9
6,4 8 0
6,1,7 9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 24/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: K43T10
100N 37
200N 452
400N 178940632084
1TR 0783
3TR 59695908328823546076505224667773029
10TR 3322197624
15TR 57896
30TR 71783
ĐB
645938
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/10/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2 1
5,3,2 2 2,9,1,4
6,8,8 3 7,2,5,8
8,2 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 2
7,9 6 3
3,7 7 6,7
3 8 9,4,3,3
8,2 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 17/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: K42T10
100N 10
200N 911
400N 705886901644
1TR 3049
3TR 75351617578617477908926038054889740
10TR 1692891083
15TR 84078
30TR 23351
ĐB
767032
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9,4 0 8,3
1,5,5 1 0,1
3 2 8
0,8 3 2
4,7 4 4,9,8,0
Chục Số Đơn vị
5 8,1,7,1
6
5 7 4,8
5,0,4,2,7 8 3
4 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755