Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bến Tre - 27/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: K39T09
100N 08
200N 164
400N 808042504974
1TR 7199
3TR 75838954979867718460581597322731281
10TR 0570415153
15TR 56204
30TR 39198
ĐB
041409
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/09/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 27/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5,6 0 8,4,4,9
8 1
2 7
5 3 8
6,7,0,0 4
Chục Số Đơn vị
5 0,9,3
6 4,0
9,7,2 7 4,7
0,3,9 8 0,1
9,5,0 9 9,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 20/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: K38T09
100N 79
200N 199
400N 436236646479
1TR 4237
3TR 51930260057060582874104201097139039
10TR 7287268921
15TR 08187
30TR 16629
ĐB
308925
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/09/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 20/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 5,5
7,2 1
6,7 2 0,1,9,5
3 7,0,9
6,7 4
Chục Số Đơn vị
0,0,2 5
6 2,4
3,8 7 9,9,4,1,2
8 7
7,9,7,3,2 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 13/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: K37T09
100N 46
200N 182
400N 845301559010
1TR 9704
3TR 08311357909467550570871805662035244
10TR 9121656796
15TR 51054
30TR 49838
ĐB
079825
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,7,8,2 0 4
1 1 0,1,6
8 2 0,5
5 3 8
0,4,5 4 6,4
Chục Số Đơn vị
5,7,2 5 3,5,4
4,1,9 6
7 5,0
3 8 2,0
9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 06/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: K36T09
100N 28
200N 881
400N 057580078655
1TR 4836
3TR 08125007228423476339661120295737382
10TR 5772281414
15TR 45809
30TR 74778
ĐB
279226
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,9
8 1 2,4
2,1,8,2 2 8,5,2,2,6
3 6,4,9
3,1 4
Chục Số Đơn vị
7,5,2 5 5,7
3,2 6
0,5 7 5,8
2,7 8 1,2
3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 30/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K35T08
100N 94
200N 113
400N 842145863842
1TR 1843
3TR 56624340113703978093946090578236091
10TR 4524744226
15TR 59034
30TR 96037
ĐB
174201
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,1
2,1,9,0 1 3,1
4,8 2 1,4,6
1,4,9 3 9,4,7
9,2,3 4 2,3,7
Chục Số Đơn vị
5
8,2 6
4,3 7
8 6,2
3,0 9 4,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K34T08
100N 40
200N 966
400N 355211876186
1TR 4954
3TR 08038513407072100867395423878805739
10TR 7326736781
15TR 59316
30TR 26465
ĐB
750386
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0
2,8 1 6
5,4 2 1
3 8,9
5 4 0,0,2
Chục Số Đơn vị
6 5 2,4
6,8,1,8 6 6,7,7,5
8,6,6 7
3,8 8 7,6,8,1,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: K33T08
100N 24
200N 638
400N 902694397358
1TR 3656
3TR 20234533939641485153544375317885206
10TR 6776744448
15TR 49021
30TR 86317
ĐB
162914
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 4,7,4
2 4,6,1
9,5 3 8,9,4,7
2,3,1,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 8,6,3
2,5,0 6 7
3,6,1 7 8
3,5,7,4 8
3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755