Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: K30T07
100N 89
200N 913
400N 369312331499
1TR 1680
3TR 67889345057250991706502720154655617
10TR 3535209579
15TR 14760
30TR 88396
ĐB
201013
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/07/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/07/2024  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 5,9,6
1 3,7,3
7,5 2
1,9,3,1 3 3
4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 2
0,4,9 6 0
1 7 2,9
8 9,0,9
8,9,8,0,7 9 3,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: K29T07
100N 38
200N 465
400N 122577630801
1TR 8834
3TR 87290977953177200058165257807955579
10TR 0308092490
15TR 66260
30TR 70814
ĐB
315693
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/07/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,8,9,6 0 1
0 1 4
7 2 5,5
6,9 3 8,4
3,1 4
Chục Số Đơn vị
6,2,9,2 5 8
6 5,3,0
7 2,9,9
3,5 8 0
7,7 9 0,5,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 09/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: K28T07
100N 17
200N 628
400N 704102206503
1TR 2689
3TR 58807437929152389827606299578278070
10TR 7878821539
15TR 08672
30TR 36492
ĐB
289593
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/07/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/07/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 3,7
4 1 7
9,8,7,9 2 8,0,3,7,9
0,2,9 3 9
4 1
Chục Số Đơn vị
5
6
1,0,2 7 0,2
2,8 8 9,2,8
8,2,3 9 2,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/07/2024
Thứ Ba
Loại vé: K27T07
100N 66
200N 362
400N 410318993056
1TR 0995
3TR 77119689990846315938191678635678035
10TR 5528677753
15TR 78207
30TR 15253
ĐB
866515
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/07/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,7
1 9,5
6 2
0,6,5,5 3 8,5
4
Chục Số Đơn vị
9,3,1 5 6,6,3,3
6,5,5,8 6 6,2,3,7
6,0 7
3 8 6
9,1,9 9 9,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 25/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: K26T06
100N 57
200N 191
400N 863959241883
1TR 5440
3TR 53296048359397875296612763339908430
10TR 3782281283
15TR 07937
30TR 66986
ĐB
240410
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3,1 0
9 1 0
2 2 4,2
8,8 3 9,5,0,7
2 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 7
9,9,7,8 6
5,3 7 8,6
7 8 3,3,6
3,9 9 1,6,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 18/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: K25T06
100N 66
200N 376
400N 571846614612
1TR 8618
3TR 00712029648797666991279965676840884
10TR 5454223804
15TR 92174
30TR 33902
ĐB
155868
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 4,2
6,9 1 8,2,8,2
1,1,4,0 2
3
6,8,0,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5
6,7,7,9 6 6,1,4,8,8
7 6,6,4
1,1,6,6 8 4
9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 11/06/2024
Thứ Ba
Loại vé: K24T06
100N 53
200N 434
400N 396010064311
1TR 2225
3TR 02185877716122906589869362450803941
10TR 5029395301
15TR 09701
30TR 60376
ĐB
753148
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,8,1,1
1,7,4,0,0 1 1
2 5,9
5,9 3 4,6
3 4 1,8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 3
0,3,7 6 0
7 1,6
0,4 8 5,9
2,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755