Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: K16T04
100N 23
200N 512
400N 291163890517
1TR 5409
3TR 45268610994927885738995719387094737
10TR 4794672722
15TR 03955
30TR 41764
ĐB
637925
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/04/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1,7 1 2,1,7
1,2 2 3,2,5
2 3 8,7
6 4 6
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5
4 6 8,4
1,3 7 8,1,0
6,7,3 8 9
8,0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 09/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: K15T04
100N 81
200N 590
400N 597495335388
1TR 3690
3TR 67860705706517852720473941473814307
10TR 9484484680
15TR 08401
30TR 74098
ĐB
915430
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/04/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,6,7,2,8,3 0 7,1
8,0 1
2 0
3 3 3,8,0
7,9,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 0
0 7 4,0,8
8,7,3,9 8 1,8,0
9 0,0,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: K14T04
100N 50
200N 272
400N 437730516707
1TR 4926
3TR 36973978924422908980373263165053524
10TR 6695703300
15TR 81009
30TR 30856
ĐB
234272
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/04/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,8,5,0 0 7,0,9
5 1
7,9,7 2 6,9,6,4
7 3
2 4
Chục Số Đơn vị
5 0,1,0,7,6
2,2,5 6
7,0,5 7 2,7,3,2
8 0
2,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 26/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K13T03
100N 11
200N 917
400N 392546779040
1TR 5071
3TR 52864710074757760214199977506008019
10TR 8934710737
15TR 08723
30TR 99350
ĐB
742973
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 26/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,5 0 7
1,7 1 1,7,4,9
2 5,3
2,7 3 7
6,1 4 0,7
Chục Số Đơn vị
2 5 0
6 4,0
1,7,0,7,9,4,3 7 7,1,7,3
8
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 19/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K12T03
100N 90
200N 934
400N 503160563920
1TR 8958
3TR 21867938617736054999229965951167031
10TR 3027796249
15TR 16270
30TR 18424
ĐB
817660
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 19/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2,6,7,6 0
3,6,1,3 1 1
2 0,4
3 4,1,1
3,2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,9 6 7,1,0,0
6,7 7 7,0
5 8
9,4 9 0,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 12/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K11T03
100N 02
200N 939
400N 095815410536
1TR 8834
3TR 32149284181977669874939241533233717
10TR 7521312105
15TR 89042
30TR 67256
ĐB
401945
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 12/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,5
4 1 8,7,3
0,3,4 2 4
1 3 9,6,4,2
3,7,2 4 1,9,2,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 8,6
3,7,5 6
1 7 6,4
5,1 8
3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 05/03/2024
Thứ Ba
Loại vé: K10T03
100N 14
200N 564
400N 090535126982
1TR 2480
3TR 51773904138080756062453413301311932
10TR 5357252067
15TR 35782
30TR 57842
ĐB
875382
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/03/2024
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 05/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,7
4 1 4,2,3,3
1,8,6,3,7,8,4,8 2
7,1,1 3 2
1,6 4 1,2
Chục Số Đơn vị
0 5
6 4,2,7
0,6 7 3,2
8 2,0,2,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755