Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bến Tre - 28/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: K26T06
100N 47
200N 272
400N 460911395536
1TR 9546
3TR 67052518337132747799319648899007970
10TR 0578249249
15TR 53235
30TR 55711
ĐB
904065
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 9
1 1 1
7,5,8 2 7
3 3 9,6,3,5
6 4 7,6,9
Chục Số Đơn vị
3,6 5 2
3,4 6 4,5
4,2 7 2,0
8 2
0,3,9,4 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 21/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: K25T06
100N 34
200N 192
400N 411115785861
1TR 4935
3TR 50559537147704066779107989391117415
10TR 1416736132
15TR 47094
30TR 71710
ĐB
002582
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0
1,6,1 1 1,4,1,5,0
9,3,8 2
3 4,5,2
3,1,9 4 0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 9
6 1,7
6 7 8,9
7,9 8 2
5,7 9 2,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 14/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: K24T06
100N 98
200N 059
400N 930141565804
1TR 3821
3TR 43299640693735287952483523123009465
10TR 8577657329
15TR 59965
30TR 46236
ĐB
262224
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,4
0,2 1
5,5,5 2 1,9,4
3 0,6
0,2 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 9,6,2,2,2
5,7,3 6 9,5,5
7 6
9 8
5,9,6,2 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 07/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: K23T06
100N 40
200N 126
400N 711667318510
1TR 4977
3TR 90275409690650941986033714197704758
10TR 1345863362
15TR 34287
30TR 89407
ĐB
773777
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 9,7
3,7 1 6,0
6 2 6
3 1
4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 8,8
2,1,8 6 9,2
7,7,8,0,7 7 7,5,1,7,7
5,5 8 6,7
6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 31/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: K22T05
100N 29
200N 681
400N 053563029990
1TR 5191
3TR 63210514395310236573768815408104396
10TR 8695556249
15TR 60240
30TR 70841
ĐB
848313
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 2,2
8,9,8,8,4 1 0,3
0,0 2 9
7,1 3 5,9
4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
3,5 5 5
9 6
7 3
8 1,1,1
2,3,4 9 0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: K21T05
100N 26
200N 125
400N 349462137298
1TR 0239
3TR 06225989713548810955888433702885654
10TR 9818347702
15TR 75211
30TR 37248
ĐB
683176
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
7,1 1 3,1
0 2 6,5,5,8
1,4,8 3 9
9,5 4 3,8
Chục Số Đơn vị
2,2,5 5 5,4
2,7 6
7 1,6
9,8,2,4 8 8,3
3 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: K20T05
100N 40
200N 307
400N 945196758014
1TR 2295
3TR 80518362758017149448424266779415790
10TR 9372647504
15TR 57433
30TR 81084
ĐB
986133
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7,4
5,7 1 4,8
2 6,6
3,3 3 3,3
1,9,0,8 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,9,7 5 1
2,2 6
0 7 5,5,1
1,4 8 4
9 5,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755