Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 25/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K4T6
100N 01
200N 130
400N 753580633491
1TR 2442
3TR 38708675028267747096278847170267195
10TR 1944256383
15TR 01321
30TR 43728
ĐB
854130
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 1,8,2,2
0,9,2 1
4,0,0,4 2 1,8
6,8 3 0,5,0
8 4 2,2
Chục Số Đơn vị
3,9 5
9 6 3
7 7 7
0,2 8 4,3
9 1,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T6
100N 04
200N 360
400N 039636219798
1TR 6897
3TR 68377338051808579315059489254968621
10TR 1036300162
15TR 44919
30TR 10793
ĐB
343594
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,5
2,2 1 5,9
6 2 1,1
6,9 3
0,9 4 8,9
Chục Số Đơn vị
0,8,1 5
9 6 0,3,2
9,7 7 7
9,4 8 5
4,1 9 6,8,7,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T6
100N 72
200N 064
400N 195101015315
1TR 3820
3TR 46519414944891344639793582682163690
10TR 8693285891
15TR 43668
30TR 44496
ĐB
479752
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 1
5,0,2,9 1 5,9,3
7,3,5 2 0,1
1 3 9,2
6,9 4
Chục Số Đơn vị
1 5 1,8,2
9 6 4,8
7 2
5,6 8
1,3 9 4,0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K1T6
100N 01
200N 706
400N 337983271356
1TR 7315
3TR 43262289146499517829301011291260251
10TR 3282640267
15TR 73616
30TR 68249
ĐB
894328
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,1
0,0,5 1 5,4,2,6
6,1 2 7,9,6,8
3
1 4 9
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6,1
0,5,2,1 6 2,7
2,6 7 9
2 8
7,2,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 28/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K4T5
100N 62
200N 534
400N 099196454052
1TR 5979
3TR 68681949653796574701938598470261723
10TR 7296374291
15TR 26783
30TR 86417
ĐB
434925
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
9,8,0,9 1 7
6,5,0 2 3,5
2,6,8 3 4
3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,6,2 5 2,9
6 2,5,5,3
1 7 9
8 1,3
7,5 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T5
100N 25
200N 550
400N 327362102088
1TR 6348
3TR 89957884801316031888639805535354587
10TR 9135287756
15TR 43627
30TR 15253
ĐB
048784
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1,8,6,8 0
1 0
5 2 5,7
7,5,5 3
8 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,3,2,6,3
5 6 0
5,8,2 7 3
8,4,8 8 8,0,8,0,7,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K2T5
100N 38
200N 753
400N 030595322559
1TR 4568
3TR 02350328574419268789586505428288891
10TR 6526146747
15TR 74038
30TR 55344
ĐB
025549
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5
9,6 1
3,9,8 2
5 3 8,2,8
4 4 7,4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 3,9,0,7,0
6 8,1
5,4 7
3,6,3 8 9,2
5,8,4 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755