Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K4T1
100N 94
200N 532
400N 366171709862
1TR 3699
3TR 79288146948252493597326312020337270
10TR 2772218921
15TR 12201
30TR 57083
ĐB
923650
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7,5 0 3,1
6,3,2,0 1
3,6,2 2 4,2,1
0,8 3 2,1
9,9,2 4
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1,2
9 7 0,0
8 8 8,3
9 9 4,9,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K3T1
100N 95
200N 219
400N 836065425297
1TR 9555
3TR 73366567321578808866559013038803807
10TR 7245392329
15TR 09396
30TR 68906
ĐB
026185
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,7,6
0 1 9
4,3 2 9
5 3 2
4 2
Chục Số Đơn vị
9,5,8 5 5,3
6,6,9,0 6 0,6,6
9,0 7
8,8 8 8,8,5
1,2 9 5,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: K2T1
100N 93
200N 702
400N 936201715834
1TR 4360
3TR 04429554372390789171012667427094652
10TR 9725326916
15TR 81396
30TR 51249
ĐB
475709
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 2,7,9
7,7 1 6
0,6,5 2 9
9,5 3 4,7
3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 2,3
6,1,9 6 2,0,6
3,0 7 1,1,0
8
2,4,0 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: 1K123
100N 13
200N 997
400N 895305045352
1TR 2192
3TR 62442914595994672838637469938866999
10TR 6992262039
15TR 14833
30TR 88824
ĐB
660600
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0
1 3
5,9,4,2 2 2,4
1,5,3 3 8,9,3
0,2 4 2,6,6
Chục Số Đơn vị
5 3,2,9
4,4 6
9 7
3,8 8 8
5,9,3 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K5T12
100N 35
200N 234
400N 488735540464
1TR 6834
3TR 62513599545379598744936690958939207
10TR 2218891325
15TR 32341
30TR 77400
ĐB
954840
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 7,0
4 1 3
2 5
1 3 5,4,4
3,5,6,3,5,4 4 4,1,0
Chục Số Đơn vị
3,9,2 5 4,4
6 4,9
8,0 7
8 8 7,9,8
6,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K4T12
100N 71
200N 550
400N 304774637305
1TR 2597
3TR 93633877303965588143519006897553894
10TR 3576137842
15TR 69068
30TR 58937
ĐB
035032
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3,0 0 5,0
7,6 1
4,3 2
6,3,4 3 3,0,7,2
9 4 7,3,2
Chục Số Đơn vị
0,5,7 5 0,5
6 3,1,8
4,9,3 7 1,5
6 8
9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: K3T12
100N 44
200N 960
400N 738355988890
1TR 3013
3TR 69795289416566717664613302540490215
10TR 1024682717
15TR 33334
30TR 54242
ĐB
973507
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,3 0 4,7
4 1 3,5,7
4 2
8,1 3 0,4
4,6,0,3 4 4,1,6,2
Chục Số Đơn vị
9,1 5
4 6 0,7,4
6,1,0 7
9 8 3
9 8,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755