Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: L26
100N 19
200N 279
400N 992445602893
1TR 8089
3TR 68771896679065717952376094999835590
10TR 6126211078
15TR 34194
30TR 77840
ĐB
142175
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,4 0 9
7 1 9
5,6 2 4
9 3
2,9 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 7,2
6 0,7,2
6,5 7 9,1,8,5
9,7 8 9
1,7,8,0 9 3,8,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: L25
100N 84
200N 285
400N 966633733864
1TR 4091
3TR 56428532329017767543975781517530849
10TR 9102475100
15TR 58277
30TR 00205
ĐB
572076
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
9 1
3 2 8,4
7,4 3 2
8,6,2 4 3,9
Chục Số Đơn vị
8,7,0 5
6,7 6 6,4
7,7 7 3,7,8,5,7,6
2,7 8 4,5
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: L24
100N 80
200N 854
400N 664647837715
1TR 0883
3TR 17941510120480978416669056190661881
10TR 0445268727
15TR 21351
30TR 93346
ĐB
596338
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,5,6
4,8,5 1 5,2,6
1,5 2 7
8,8 3 8
5 4 6,1,6
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4,2,1
4,1,0,4 6
2 7
3 8 0,3,3,1
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: L23
100N 22
200N 419
400N 344289875773
1TR 2955
3TR 29123712042334834977761853076529990
10TR 2682767890
15TR 40435
30TR 20788
ĐB
038473
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4
1 9
2,4 2 2,3,7
7,2,7 3 5
0 4 2,8
Chục Số Đơn vị
5,8,6,3 5 5
6 5
8,7,2 7 3,7,3
4,8 8 7,5,8
1 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 30/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: L22
100N 27
200N 488
400N 046459146868
1TR 0470
3TR 69593317282930711289495793069444065
10TR 2781769938
15TR 54512
30TR 76369
ĐB
778406
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,6
1 4,7,2
1 2 7,8
9 3 8
6,1,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5
0 6 4,8,5,9
2,0,1 7 0,9
8,6,2,3 8 8,9
8,7,6 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 23/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: L21
100N 21
200N 704
400N 952777179848
1TR 4098
3TR 40450327545284965917925675432691562
10TR 4231633564
15TR 33518
30TR 29541
ĐB
076308
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,8
2,4 1 7,7,6,8
6 2 1,7,6
3
0,5,6 4 8,9,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
2,1 6 7,2,4
2,1,1,6 7
4,9,1,0 8
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 16/05/2022
Thứ Hai
Loại vé: L20
100N 58
200N 468
400N 613579897464
1TR 0771
3TR 08781278159965529839143816151828290
10TR 7316824633
15TR 58661
30TR 76469
ĐB
037054
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,8,8,6 1 5,8
2
3 3 5,9,3
6,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1,5 5 8,5,4
6 8,4,8,1,9
7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755