Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ Bảy
Thứ Bảy
02/12/2023
TP. HCM
-
Long An
-
Bình Phước
-
Hậu Giang
-
Thứ Bảy
25/11/2023
TP. HCM
61 - 73
Long An
39 - 32
Bình Phước
65 - 17
Hậu Giang
86 - 23
Thứ Bảy
18/11/2023
TP. HCM
54 - 30
Long An
21 - 54
Bình Phước
67 - 67
Hậu Giang
98 - 76
Thứ Bảy
11/11/2023
TP. HCM
88 - 38
Long An
01 - 72
Bình Phước
73 - 85
Hậu Giang
72 - 46
Thứ Bảy
04/11/2023
TP. HCM
54 - 85
Long An
80 - 06
Bình Phước
15 - 76
Hậu Giang
21 - 71
Thứ Bảy
28/10/2023
TP. HCM
16 - 96
Long An
35 - 44
Bình Phước
54 - 92
Hậu Giang
13 - 00
Thứ Bảy
21/10/2023
TP. HCM
40 - 27
Long An
31 - 37
Bình Phước
74 - 81
Hậu Giang
28 - 25
Thứ Bảy
14/10/2023
TP. HCM
38 - 08
Long An
21 - 13
Bình Phước
78 - 35
Hậu Giang
68 - 50
Thứ Bảy
07/10/2023
TP. HCM
55 - 00
Long An
48 - 91
Bình Phước
57 - 10
Hậu Giang
66 - 12
Thứ Bảy
30/09/2023
TP. HCM
44 - 51
Long An
96 - 78
Bình Phước
09 - 94
Hậu Giang
46 - 45
Thứ Bảy
23/09/2023
TP. HCM
51 - 41
Long An
67 - 24
Bình Phước
89 - 73
Hậu Giang
54 - 81
Thứ Bảy
16/09/2023
TP. HCM
51 - 47
Long An
59 - 78
Bình Phước
14 - 68
Hậu Giang
06 - 78
Thứ Bảy
09/09/2023
TP. HCM
02 - 75
Long An
92 - 39
Bình Phước
05 - 60
Hậu Giang
95 - 75
Thứ Bảy
02/09/2023
TP. HCM
32 - 59
Long An
65 - 73
Bình Phước
25 - 94
Hậu Giang
95 - 99
Thứ Bảy
26/08/2023
TP. HCM
99 - 57
Long An
35 - 19
Bình Phước
33 - 64
Hậu Giang
33 - 97
Thứ Bảy
19/08/2023
TP. HCM
06 - 37
Long An
36 - 84
Bình Phước
79 - 41
Hậu Giang
69 - 33
Thứ Bảy
12/08/2023
TP. HCM
03 - 27
Long An
31 - 21
Bình Phước
49 - 01
Hậu Giang
76 - 91
Thứ Bảy
05/08/2023
TP. HCM
14 - 35
Long An
92 - 50
Bình Phước
60 - 37
Hậu Giang
52 - 34
Thứ Bảy
29/07/2023
TP. HCM
50 - 73
Long An
90 - 43
Bình Phước
25 - 29
Hậu Giang
65 - 50
Thứ Bảy
22/07/2023
TP. HCM
10 - 18
Long An
84 - 49
Bình Phước
30 - 38
Hậu Giang
28 - 76
Thứ Bảy
15/07/2023
TP. HCM
81 - 26
Long An
63 - 34
Bình Phước
32 - 01
Hậu Giang
74 - 43
Thứ Bảy
08/07/2023
TP. HCM
11 - 63
Long An
06 - 21
Bình Phước
55 - 18
Hậu Giang
63 - 23
Thứ Bảy
01/07/2023
TP. HCM
99 - 03
Long An
21 - 77
Bình Phước
57 - 19
Hậu Giang
13 - 40
Thứ Bảy
24/06/2023
TP. HCM
57 - 36
Long An
37 - 74
Bình Phước
91 - 83
Hậu Giang
06 - 77
Thứ Bảy
17/06/2023
TP. HCM
34 - 22
Long An
65 - 80
Bình Phước
83 - 02
Hậu Giang
81 - 03
Thứ Bảy
10/06/2023
TP. HCM
22 - 39
Long An
94 - 26
Bình Phước
32 - 61
Hậu Giang
57 - 59
Thứ Bảy
03/06/2023
TP. HCM
20 - 39
Long An
05 - 33
Bình Phước
48 - 75
Hậu Giang
26 - 51
Thứ Bảy
27/05/2023
TP. HCM
63 - 72
Long An
89 - 46
Bình Phước
79 - 75
Hậu Giang
20 - 87
Thứ Bảy
20/05/2023
TP. HCM
58 - 19
Long An
14 - 04
Bình Phước
54 - 98
Hậu Giang
01 - 41
Thứ Bảy
13/05/2023
TP. HCM
99 - 94
Long An
83 - 53
Bình Phước
36 - 03
Hậu Giang
54 - 86
Thứ Bảy
06/05/2023
TP. HCM
64 - 97
Long An
67 - 28
Bình Phước
16 - 42
Hậu Giang
29 - 39
Thứ Bảy
29/04/2023
TP. HCM
60 - 55
Long An
20 - 45
Bình Phước
12 - 82
Hậu Giang
09 - 05
Thứ Bảy
22/04/2023
TP. HCM
68 - 98
Long An
77 - 55
Bình Phước
90 - 49
Hậu Giang
58 - 43
Thứ Bảy
15/04/2023
TP. HCM
88 - 09
Long An
08 - 82
Bình Phước
41 - 79
Hậu Giang
92 - 93
Thứ Bảy
08/04/2023
TP. HCM
41 - 78
Long An
56 - 80
Bình Phước
05 - 59
Hậu Giang
21 - 96
Thứ Bảy
01/04/2023
TP. HCM
94 - 46
Long An
77 - 48
Bình Phước
13 - 08
Hậu Giang
69 - 53
Thứ Bảy
25/03/2023
TP. HCM
76 - 61
Long An
18 - 07
Bình Phước
81 - 46
Hậu Giang
88 - 15
Thứ Bảy
18/03/2023
TP. HCM
98 - 44
Long An
37 - 75
Bình Phước
37 - 31
Hậu Giang
23 - 03
Thứ Bảy
11/03/2023
TP. HCM
58 - 65
Long An
23 - 91
Bình Phước
75 - 53
Hậu Giang
75 - 00
Thứ Bảy
04/03/2023
TP. HCM
31 - 47
Long An
91 - 98
Bình Phước
85 - 23
Hậu Giang
33 - 80

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755