Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 19/06/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 19/06/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K3
100N 20
200N 305
400N 829217572363
1TR 1058
3TR 65196898253705522283805707934074553
10TR 1336032907
15TR 22574
30TR 78343
ĐB
960290
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,4,6,9 0 5,7
1
9 2 0,5
6,8,5,4 3
7 4 0,3
Chục Số Đơn vị
0,2,5 5 7,8,5,3
9 6 3,0
5,0 7 0,4
5 8 3
9 2,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K2
100N 49
200N 401
400N 753997876559
1TR 8773
3TR 26071546123449355194844844114526689
10TR 8619856308
15TR 16674
30TR 20050
ĐB
987763
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,8
0,7 1 2
1 2
7,9,6 3 9
9,8,7 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,0
6 3
8 7 3,1,4
9,0 8 7,4,9
4,3,5,8 9 3,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K1
100N 90
200N 028
400N 161010742662
1TR 9465
3TR 16546412652868086227573873512948426
10TR 8730768955
15TR 85610
30TR 99541
ĐB
474651
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,8,1 0 7
4,5 1 0,0
6 2 8,7,9,6
3
7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,6,5 5 5,1
4,2 6 2,5,5
2,8,0 7 4
2 8 0,7
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100N 02
200N 999
400N 004110794884
1TR 0392
3TR 31940621797907565909485260685659227
10TR 2817732581
15TR 29930
30TR 65365
ĐB
294846
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 2,9
4,8 1
0,9 2 6,7
3 0
8 4 1,0,6
Chục Số Đơn vị
7,6 5 6
2,5,4 6 5
2,7 7 9,9,5,7
8 4,1
9,7,7,0 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K3
100N 30
200N 870
400N 480085814675
1TR 6613
3TR 69737348400597749809718194996381092
10TR 1909722620
15TR 52264
30TR 01582
ĐB
589920
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,0,4,2,2 0 0,9
8 1 3,9
9,8 2 0,0
1,6 3 0,7
6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5
6 3,4
3,7,9 7 0,5,7
8 1,2
0,1 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100N 95
200N 901
400N 440072841929
1TR 5223
3TR 22228162110459434530087174707323945
10TR 4958358467
15TR 54817
30TR 70574
ĐB
009572
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 1,0
0,1 1 1,7,7
7 2 9,3,8
2,7,8 3 0
8,9,7 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5
6 7
1,6,1 7 3,4,2
2 8 4,3
2 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/05/2024
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K1
100N 81
200N 071
400N 779167160619
1TR 0729
3TR 03690366682481829385974987412645674
10TR 9690682717
15TR 42881
30TR 59969
ĐB
464482
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
8,7,9,8 1 6,9,8,7
8 2 9,6
3
7 4
Chục Số Đơn vị
8 5
1,2,0 6 8,9
1 7 1,4
6,1,9 8 1,5,1,2
1,2,6 9 1,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755