Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/06/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K1
100N 78
200N 860
400N 794694259204
1TR 5252
3TR 51403030580237883624931232916826640
10TR 3210135138
15TR 00840
30TR 27148
ĐB
560921
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,4 0 4,3,1
0,2 1
5 2 5,4,3,1
0,2 3 8
0,2 4 6,0,0,8
Chục Số Đơn vị
2 5 2,8
4 6 0,8
7 8,8
7,5,7,6,3,4 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100N 94
200N 604
400N 560002543631
1TR 3287
3TR 75086417136032693852134745368412231
10TR 5818414911
15TR 30252
30TR 20604
ĐB
716889
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,4
3,3,1 1 3,1
5,5 2 6
1 3 1,1
9,0,5,7,8,8,0 4
Chục Số Đơn vị
5 4,2,2
8,2 6
8 7 4
8 7,6,4,4,9
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K3
100N 61
200N 666
400N 858159102723
1TR 7195
3TR 25876061001562078170833760987452100
10TR 7395624239
15TR 85826
30TR 89533
ĐB
504732
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0,2,7,0 0 0,0
6,8 1 0
3 2 3,0,6
2,3 3 9,3,2
7 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6
6,7,7,5,2 6 1,6
7 6,0,6,4
8 1
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 14/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100N 32
200N 862
400N 439485149447
1TR 8697
3TR 65116648659860956475170315630083216
10TR 4984129363
15TR 57701
30TR 43715
ĐB
976255
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,1
3,4,0 1 4,6,6,5
3,6 2
6 3 2,1
9,1 4 7,1
Chục Số Đơn vị
6,7,1,5 5 5
1,1 6 2,5,3
4,9 7 5
8
0 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 07/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K1
100N 26
200N 925
400N 786742566350
1TR 5898
3TR 66911614818418363379362288393645899
10TR 8301800367
15TR 79096
30TR 95879
ĐB
840440
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
1,8 1 1,8
2 6,5,8
8 3 6
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 6,0
2,5,3,9 6 7,7
6,6 7 9,9
9,2,1 8 1,3
7,9,7 9 8,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K5
100N 27
200N 515
400N 846099439233
1TR 9723
3TR 16192685351641672308781915173447827
10TR 4437714655
15TR 04707
30TR 12131
ĐB
617283
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,7
9,3 1 5,6
9 2 7,3,7
4,3,2,8 3 3,5,4,1
3 4 3
Chục Số Đơn vị
1,3,5 5 5
1 6 0
2,2,7,0 7 7
0 8 3
9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-4K4
100N 54
200N 036
400N 924579338622
1TR 3024
3TR 52614118864111102513693863705888010
10TR 4726435731
15TR 20929
30TR 03192
ĐB
227371
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
1,3,7 1 4,1,3,0
2,9 2 2,4,9
3,1 3 6,3,1
5,2,1,6 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,8
3,8,8 6 4
7 1
5 8 6,6
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755