Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K4
100N 93
200N 315
400N 973725771135
1TR 3307
3TR 89910186689477689076787412379379177
10TR 7253958294
15TR 94613
30TR 39270
ĐB
911547
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7 0 7
4 1 5,0,3
2
9,9,1 3 7,5,9
9 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1,3 5
7,7 6 8
3,7,0,7,4 7 7,6,6,7,0
6 8
3 9 3,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K3
100N 27
200N 965
400N 845230209533
1TR 8596
3TR 51296011528275929642061040069773300
10TR 8082657799
15TR 76090
30TR 30660
ĐB
428620
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,0,9,6,2 0 4,0
1
5,5,4 2 7,0,6,0
3 3 3
0 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5 2,2,9
9,9,2 6 5,0
2,9 7
8
5,9 9 6,6,7,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K2
100N 93
200N 347
400N 209576424062
1TR 3259
3TR 12958027639006105164564110213669630
10TR 6778199151
15TR 95737
30TR 78014
ĐB
892737
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,1,8,5 1 1,4
4,6 2
9,6 3 6,0,7,7
6,1 4 7,2
Chục Số Đơn vị
9 5 9,8,1
3 6 2,3,1,4
4,3,3 7
5 8 1
5 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/09/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K1
100N 86
200N 903
400N 025803783441
1TR 8625
3TR 61780019850543102796896239898928560
10TR 1696460136
15TR 44128
30TR 13661
ĐB
694664
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 3
4,3,6 1
2 5,3,8
0,2 3 1,6
6,6 4 1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 8
8,9,3 6 0,4,1,4
7 8
5,7,2 8 6,0,5,9
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K4
100N 19
200N 674
400N 234435825974
1TR 9475
3TR 27150306054899046600929513750735234
10TR 8845020038
15TR 03196
30TR 32144
ĐB
348448
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,9,0,5 0 5,0,7
5 1 9
8 2
3 4,8
7,4,7,3,4 4 4,4,8
Chục Số Đơn vị
7,0 5 0,1,0
9 6
0 7 4,4,5
3,4 8 2
1 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K3
100N 51
200N 282
400N 139646092355
1TR 0299
3TR 47178047930904095092033208319978795
10TR 2431475416
15TR 38173
30TR 28966
ĐB
023684
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/08/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 9
5 1 4,6
8,9 2 0
9,7 3
1,8 4 0
Chục Số Đơn vị
5,9 5 1,5
9,1,6 6 6
7 8,3
7 8 2,4
0,9,9 9 6,9,3,2,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/08/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K2
100N 07
200N 688
400N 108879682770
1TR 8608
3TR 76714417880178369296481452253643815
10TR 7777126946
15TR 46994
30TR 88036
ĐB
034267
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,8
7 1 4,5
2
8 3 6,6
1,9 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,1 5
9,3,4,3 6 8,7
0,6 7 0,1
8,8,6,0,8 8 8,8,8,3
9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755