Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: DL1K5
100N 26
200N 803
400N 108088908525
1TR 9703
3TR 88692848307571376906376477498408588
10TR 7605327427
15TR 43086
30TR 33213
ĐB
951032
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9,3 0 3,3,6
1 3,3
9,3 2 6,5,7
0,0,1,5,1 3 0,2
8 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 3
2,0,8 6
4,2 7
8 8 0,4,8,6
9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-1K4
100N 97
200N 039
400N 345813519814
1TR 1960
3TR 20566268701767042270907191848680006
10TR 7769635943
15TR 30374
30TR 75100
ĐB
808214
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,7,7,0 0 6,0
5 1 4,9,4
2
4 3 9
1,7,1 4 3
Chục Số Đơn vị
5 8,1
6,8,0,9 6 0,6
9 7 0,0,0,4
5 8 6
3,1 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-1K3
100N 70
200N 565
400N 206180822308
1TR 0922
3TR 58423556691532010121088328099846706
10TR 0690715254
15TR 62365
30TR 40461
ĐB
356396
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 8,6,7
6,2,6 1
8,2,3 2 2,3,0,1
2 3 2
5 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 4
0,9 6 5,1,9,5,1
0 7 0
0,9 8 2
6 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: DL1K2
100N 11
200N 308
400N 278775117249
1TR 5028
3TR 49306699828534569087612112167373566
10TR 4148883472
15TR 58335
30TR 73731
ĐB
292709
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,6,9
1,1,1,3 1 1,1,1
8,7 2 8
7 3 5,1
4 9,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5
0,6 6 6
8,8 7 3,2
0,2,8 8 7,2,7,8
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 01/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-1K1
100N 09
200N 015
400N 550129867991
1TR 4081
3TR 53637607957010885825121251797290667
10TR 6926047622
15TR 17695
30TR 32313
ĐB
712933
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,1,8
0,9,8 1 5,3
7,2 2 5,5,2
1,3 3 7,3
4
Chục Số Đơn vị
1,9,2,2,9 5
8 6 7,0
3,6 7 2
0 8 6,1
0 9 1,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-12K4
100N 00
200N 725
400N 644832351866
1TR 8415
3TR 80706475745232650589440321732835458
10TR 8017214721
15TR 44364
30TR 42088
ĐB
263503
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6,3
2 1 5
3,7 2 5,6,8,1
0 3 5,2
7,6 4 8
Chục Số Đơn vị
2,3,1 5 8
6,0,2 6 6,4
7 4,2
4,2,5,8 8 9,8
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-12K3
100N 35
200N 906
400N 766115197975
1TR 8099
3TR 41465432523894166866223270819584936
10TR 1414737593
15TR 14818
30TR 64859
ĐB
699189
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
6,4 1 9,8
5 2 7
9 3 5,6
4 1,7
Chục Số Đơn vị
3,7,6,9 5 2,9
0,6,3 6 1,5,6
2,4 7 5
1 8 9
1,9,5,8 9 9,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755