Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/10/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-10K1
100N 93
200N 113
400N 105220368342
1TR 6557
3TR 46705708475985013492929476126379279
10TR 0345554299
15TR 39548
30TR 66225
ĐB
928141
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/10/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 5
4 1 3
5,4,9 2 5
9,1,6 3 6
4 2,7,7,8,1
Chục Số Đơn vị
0,5,2 5 2,7,0,5
3 6 3
5,4,4 7 9
4 8
7,9 9 3,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 25/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K4
100N 79
200N 123
400N 429383145814
1TR 5225
3TR 50052166189797098007019852944306586
10TR 7487607691
15TR 25862
30TR 96441
ĐB
714730
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 25/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 7
9,4 1 4,4,8
5,6 2 3,5
2,9,4 3 0
1,1 4 3,1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 2
8,7 6 2
0 7 9,0,6
1 8 5,6
7 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 18/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 9K3
100N 15
200N 838
400N 051642111889
1TR 2339
3TR 88400442110656475874493757671368656
10TR 1018468940
15TR 19556
30TR 43856
ĐB
553647
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 18/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
1,1 1 5,6,1,1,3
2
1 3 8,9
6,7,8 4 0,7
Chục Số Đơn vị
1,7 5 6,6,6
1,5,5,5 6 4
4 7 4,5
3 8 9,4
8,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 11/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K2
100N 11
200N 751
400N 163498343533
1TR 9724
3TR 29322958774352424621102517469209142
10TR 2936919437
15TR 72900
30TR 98342
ĐB
179361
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 11/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
1,5,2,5,6 1 1
2,9,4,4 2 4,2,4,1
3 3 4,4,3,7
3,3,2,2 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 1,1
6 9,1
7,3 7 7
8
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-9K1
100N 96
200N 826
400N 982269293354
1TR 6391
3TR 26281030152075846386265709953335187
10TR 5792415386
15TR 51761
30TR 29176
ĐB
413754
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
9,8,6 1 5
2 2 6,2,9,4
3 3 3
5,2,5 4
Chục Số Đơn vị
1 5 4,8,4
9,2,8,8,7 6 1
8 7 0,6
5 8 1,6,7,6
2 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K4
100N 11
200N 793
400N 700540513606
1TR 0200
3TR 58644013202858850002159690453486579
10TR 4616104848
15TR 45329
30TR 38979
ĐB
188658
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 5,6,0,2
1,5,6 1 1
0 2 0,9
9 3 4
4,3 4 4,8
Chục Số Đơn vị
0 5 1,8
0 6 9,1
7 9,9
8,4,5 8 8
6,7,2,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-8K3
100N 55
200N 871
400N 439970309171
1TR 3257
3TR 11370694723776887599996075662473317
10TR 6984772405
15TR 14913
30TR 96547
ĐB
765189
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,5
7,7 1 7,3
7 2 4
1 3 0
2 4 7,7
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,7
6 8
5,0,1,4,4 7 1,1,0,2
6 8 9
9,9,8 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755