Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K4
100N 90
200N 805
400N 542884483755
1TR 4835
3TR 13361969346407900191676374389387331
10TR 2169172971
15TR 40019
30TR 59994
ĐB
687533
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
6,9,3,9,7 1 9
2 8
9,3 3 5,4,7,1,3
3,9 4 8
Chục Số Đơn vị
0,5,3 5 5
6 1
3 7 9,1
2,4 8
7,1 9 0,1,3,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K3
100N 44
200N 882
400N 476573499723
1TR 5683
3TR 17740405141525314990952220939392551
10TR 3179863035
15TR 84903
30TR 89955
ĐB
308825
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 3
5 1 4
8,2 2 3,2,5
2,8,5,9,0 3 5
4,1 4 4,9,0
Chục Số Đơn vị
6,3,5,2 5 3,1,5
6 5
7
9 8 2,3
4 9 0,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K2
100N 03
200N 095
400N 543241690244
1TR 6898
3TR 49461486342995429552240893972374515
10TR 3432337137
15TR 49356
30TR 56890
ĐB
598137
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
6 1 5
3,5 2 3,3
0,2,2 3 2,4,7,7
4,3,5 4 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 4,2,6
5 6 9,1
3,3 7
9 8 9
6,8 9 5,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K1
100N 71
200N 847
400N 811858363237
1TR 2989
3TR 09222373981530778814619861206507287
10TR 3842236404
15TR 47921
30TR 99083
ĐB
835209
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,4,9
7,2 1 8,4
2,2 2 2,2,1
8 3 6,7
1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5
3,8 6 5
4,3,0,8 7 1
1,9 8 9,6,7,3
8,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K5
100N 60
200N 547
400N 132493355418
1TR 6712
3TR 26937167264528275065329706951310248
10TR 7502370368
15TR 72393
30TR 84508
ĐB
055559
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8
1 8,2,3
1,8 2 4,6,3
1,2,9 3 5,7
2 4 7,8
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9
2 6 0,5,8
4,3 7 0
1,4,6,0 8 2
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100N 71
200N 770
400N 012719014983
1TR 8249
3TR 24271359956845339808274885117763751
10TR 8736126516
15TR 10930
30TR 42292
ĐB
250168
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 1,8
7,0,7,5,6 1 6
9 2 7
8,5 3 0
4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 3,1
1 6 1,8
2,7 7 1,0,1,7
0,8,6 8 3,8
4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: DL5K3
100N 87
200N 531
400N 482987277685
1TR 9431
3TR 26231249907538875998124409222476854
10TR 9173670964
15TR 67429
30TR 46306
ĐB
143945
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6
3,3,3 1
2 9,7,4,9
3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755