Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 25/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 00
250N 725
500N 288066192078
1TR 4319
2,5TR 24140997470489831257564679516972643
5TR 3782119302
10TR 73587
40TR 49421
ĐB
149036
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8,4 0 0,2
2,2 1 9,9
0 2 5,1,1
4 3 6
4 0,7,3
Chục Số Đơn vị
2 5 7
3 6 7,9
4,5,6,8 7 8
7,9 8 0,7
1,1,6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 36
250N 550
500N 937858664564
1TR 0514
2,5TR 48774468435572580270271903720782634
5TR 3570969456
10TR 69928
40TR 55881
ĐB
571001
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 7,9,1
8,0 1 4
2 5,8
4 3 6,4
6,1,7,3 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 0,6
3,6,5 6 6,4
0 7 8,4,0
7,2 8 1
0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 71
250N 983
500N 184776873791
1TR 1467
2,5TR 16569531942401642630126394821233839
5TR 4899555033
10TR 61652
40TR 69974
ĐB
429240
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0
7,9 1 6,2
1,5 2
8,3 3 0,9,9,3
9,7 4 7,0
Chục Số Đơn vị
9 5 2
1 6 7,9
4,8,6 7 1,4
8 3,7
6,3,3 9 1,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 04/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 97
250N 820
500N 747920664101
1TR 1923
2,5TR 92891490459364908528740023487387926
5TR 2335338020
10TR 55020
40TR 16312
ĐB
998806
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,2 0 1,2,6
0,9 1 2
0,1 2 0,3,8,6,0,0
2,7,5 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4 5 3
6,2,0 6 6
9 7 9,3
2 8
7,4 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 28/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 39
250N 206
500N 290122157512
1TR 8754
2,5TR 82827029372831785749608869487492942
5TR 5642311005
10TR 81740
40TR 80838
ĐB
413218
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,1,5
0 1 5,2,7,8
1,4 2 7,3
2 3 9,7,8
5,7 4 9,2,0
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4
0,8 6
2,3,1 7 4
3,1 8 6
3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 57
250N 975
500N 018699473429
1TR 1813
2,5TR 63638614437776399558404515560679805
5TR 0002991070
10TR 17950
40TR 99895
ĐB
452711
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6,5
5,1 1 3,1
2 9,9
1,4,6 3 8
4 7,3
Chục Số Đơn vị
7,0,9 5 7,8,1,0
8,0 6 3
5,4 7 5,0
3,5 8 6
2,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 68
250N 017
500N 495694684750
1TR 0889
2,5TR 64180116804678291487300088393617637
5TR 8151925080
10TR 95880
40TR 89111
ĐB
042146
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,8,8,8 0 8
1 1 7,9,1
8 2
3 6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,3,4 6 8,8
1,8,3 7
6,6,0 8 9,0,0,2,7,0,0
8,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755