Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 01/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 86
250N 450
500N 827389360318
1TR 3832
2,5TR 06821952785125315560964055879588598
5TR 9145966515
10TR 11871
40TR 79239
ĐB
800622
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/10/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 5
2,7 1 8,5
3,2 2 1,2
7,5 3 6,2,9
4
Chục Số Đơn vị
0,9,1 5 0,3,9
8,3 6 0
7 3,8,1
1,7,9 8 6
5,3 9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 24/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 72
250N 931
500N 923245222569
1TR 9182
2,5TR 38675636802973632593952347745449851
5TR 8630503196
10TR 00167
40TR 63195
ĐB
809574
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
3,5 1
7,3,2,8 2 2
9 3 1,2,6,4
3,5,7 4
Chục Số Đơn vị
7,0,9 5 4,1
3,9 6 9,7
6 7 2,5,4
8 2,0
6 9 3,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 17/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 53
250N 456
500N 746934142581
1TR 6838
2,5TR 22573683446393999417159795591079604
5TR 7706403488
10TR 90092
40TR 86405
ĐB
800859
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,5
8 1 4,7,0
9 2
5,7 3 8,9
1,4,0,6 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 3,6,9
5 6 9,4
1 7 3,9
3,8 8 1,8
6,3,7,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 10/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 55
250N 893
500N 067492155517
1TR 5515
2,5TR 41344896084823852398117351451660722
5TR 6440069669
10TR 10227
40TR 73682
ĐB
907600
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 8,0,0
1 5,7,5,6
2,8 2 2,7
9 3 8,5
7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5,1,1,3 5 5
1 6 9
1,2 7 4
0,3,9 8 2
6 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 03/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 86
250N 919
500N 598614889217
1TR 0359
2,5TR 61872352861203568479421639676169337
5TR 3035606404
10TR 81223
40TR 55046
ĐB
327857
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
6 1 9,7
7 2 3
6,2 3 5,7
0 4 6
Chục Số Đơn vị
3 5 9,6,7
8,8,8,5,4 6 3,1
1,3,5 7 2,9
8 8 6,6,8,6
1,5,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 27/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 22
250N 119
500N 482489467053
1TR 5530
2,5TR 27919376696240939315242516173634288
5TR 2370419538
10TR 56424
40TR 11420
ĐB
227548
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 9,4
5 1 9,9,5
2 2 2,4,4,0
5 3 0,6,8
2,0,2 4 6,8
Chục Số Đơn vị
1 5 3,1
4,3 6 9
7
8,3,4 8 8
1,1,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 47
250N 756
500N 384751578985
1TR 4747
2,5TR 13435764674870354510879747773209980
5TR 0470631362
10TR 49001
40TR 81174
ĐB
130019
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 3,6,1
0 1 0,9
3,6 2
0 3 5,2
7,7 4 7,7,7
Chục Số Đơn vị
8,3 5 6,7
5,0 6 7,2
4,4,5,4,6 7 4,4
8 5,0
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755