Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 76
250N 545
500N 571262111880
1TR 8120
2,5TR 80986167071018841817341860673890700
5TR 4877116461
10TR 32823
40TR 88376
ĐB
415615
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2,0 0 7,0
1,7,6 1 2,1,7,5
1 2 0,3
2 3 8
4 5
Chục Số Đơn vị
4,1 5
7,8,8,7 6 1
0,1 7 6,1,6
8,3 8 0,6,8,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 78
250N 504
500N 788639903227
1TR 0165
2,5TR 33783832711685238026488838727589158
5TR 4675349698
10TR 46729
40TR 71403
ĐB
264606
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,3,6
7 1
5 2 7,6,9
8,8,5,0 3
0 4
Chục Số Đơn vị
6,7 5 2,8,3
8,2,0 6 5
2 7 8,1,5
7,5,9 8 6,3,3
2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 26
250N 622
500N 068889575245
1TR 5778
2,5TR 76618221191212126824920423318950076
5TR 0689737701
10TR 33955
40TR 85638
ĐB
955137
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
2,0 1 8,9
2,4 2 6,2,1,4
3 8,7
2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,5 5 7,5
2,7 6
5,9,3 7 8,6
8,7,1,3 8 8,9
1,8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 31
250N 478
500N 478802833719
1TR 1961
2,5TR 31534019835233663771421262685603411
5TR 0243049268
10TR 48511
40TR 88034
ĐB
817869
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0
3,6,7,1,1 1 9,1,1
2 6
8,8 3 1,4,6,0,4
3,3 4
Chục Số Đơn vị
5 6
3,2,5 6 1,8,9
7 8,1
7,8,6 8 8,3,3
1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 79
250N 076
500N 347001286919
1TR 3016
2,5TR 78029960164807169799918751090587918
5TR 7906941158
10TR 41164
40TR 10646
ĐB
391419
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
7 1 9,6,6,8,9
2 8,9
3
6 4 6
Chục Số Đơn vị
7,0 5 8
7,1,1,4 6 9,4
7 9,6,0,1,5
2,1,5 8
7,1,2,9,6,1 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 11
250N 293
500N 782801852530
1TR 8164
2,5TR 20567300588140653575712042352016349
5TR 5257869719
10TR 05907
40TR 27896
ĐB
848578
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 6,4,7
1 1 1,9
2 8,0
9 3 0
6,0 4 9
Chục Số Đơn vị
8,7 5 8
0,9 6 4,7
6,0 7 5,8,8
2,5,7,7 8 5
4,1 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: SG
100N 73
250N 671
500N 232653384815
1TR 0946
2,5TR 94955887534969930012207444780500378
5TR 7335412936
10TR 38416
40TR 89055
ĐB
757156
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
7 1 5,2,6
1 2 6
7,5 3 8,6
4,5 4 6,4
Chục Số Đơn vị
1,5,0,5 5 5,3,4,5,6
2,4,3,1,5 6
7 3,1,8
3,7 8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755