Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 28/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: 11D
100N 55
200N 376
400N 631493997271
1TR 2070
3TR 35729494363654695389098256155666006
10TR 9149005750
15TR 41682
30TR 69404
ĐB
507876
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9,5 0 6,4
7 1 4
8 2 9,5
3 6
1,0 4 6
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,6,0
7,3,4,5,0,7 6
7 6,1,0,6
8 9,2
9,2,8 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 21/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: 11C
100N 41
200N 619
400N 631835404192
1TR 3759
3TR 11827473963833421668064618464474005
10TR 1299501038
15TR 94154
30TR 23491
ĐB
959823
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
4,6,9 1 9,8
9 2 7,3
2 3 4,8
3,4,5 4 1,0,4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 9,4
9 6 8,1
2 7
1,6,3 8
1,5 9 2,6,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: 11B
100N 88
200N 169
400N 059256516101
1TR 4486
3TR 95185143000986384427690639037652342
10TR 3168888844
15TR 74147
30TR 14616
ĐB
629780
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 1,0
5,0 1 6
9,4 2 7
6,6 3
4 4 2,4,7
Chục Số Đơn vị
8 5 1
8,7,1 6 9,3,3
2,4 7 6
8,8 8 8,6,5,8,0
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 07/11/2023
Thứ Ba
Loại vé: 11A
100N 43
200N 459
400N 183862648801
1TR 6078
3TR 16939526068365486663203391956345554
10TR 6776178764
15TR 40700
30TR 55254
ĐB
827561
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,6,0
0,6,6 1
2
4,6,6 3 8,9,9
6,5,5,6,5 4 3
Chục Số Đơn vị
5 9,4,4,4
0 6 4,3,3,1,4,1
7 8
3,7 8
5,3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 31/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: 10E
100N 51
200N 583
400N 321261849173
1TR 1089
3TR 71856830311162124642969912791132045
10TR 5394241119
15TR 29421
30TR 19449
ĐB
508148
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/10/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
5,3,2,9,1,2 1 2,1,9
1,4,4 2 1,1
8,7 3 1
8 4 2,5,2,9,8
Chục Số Đơn vị
4 5 1,6
5 6
7 3
4 8 3,4,9
8,1,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 24/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: 10D
100N 10
200N 678
400N 479644783995
1TR 2547
3TR 19688051649633952057038233516654695
10TR 0169852493
15TR 05400
30TR 80395
ĐB
625649
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/10/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0
1 0
2 3
2,9 3 9
6 4 7,9
Chục Số Đơn vị
9,9,9 5 7
9,6 6 4,6
4,5 7 8,8
7,7,8,9 8 8
3,4 9 6,5,5,8,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/10/2023
Thứ Ba
Loại vé: 10C
100N 24
200N 234
400N 764296619483
1TR 1447
3TR 81044489869730796826537321203336829
10TR 7368254087
15TR 04134
30TR 11779
ĐB
664704
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,4
6 1
4,3,8 2 4,6,9
8,3 3 4,2,3,4
2,3,4,3,0 4 2,7,4
Chục Số Đơn vị
5
8,2 6 1
4,0,8 7 9
8 3,6,2,7
2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755