Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 27/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: 9D
100N 55
200N 381
400N 770238484207
1TR 7767
3TR 28276494670461559270515265451540489
10TR 4740092008
15TR 33963
30TR 78207
ĐB
949449
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/09/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 27/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 2,7,0,8,7
8 1 5,5
0 2 6
6 3
4 8,9
Chục Số Đơn vị
5,1,1 5 5
7,2 6 7,7,3
0,6,6,0 7 6,0
4,0 8 1,9
8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 20/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: 9C
100N 86
200N 091
400N 373178352639
1TR 2992
3TR 21320230337510631773233784620341655
10TR 2425180141
15TR 66182
30TR 97255
ĐB
108232
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/09/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 20/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 6,3
9,3,5,4 1
9,8,3 2 0
3,7,0 3 1,5,9,3,2
4 1
Chục Số Đơn vị
3,5,5 5 5,1,5
8,0 6
7 3,8
7 8 6,2
3 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 13/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: 9B
100N 76
200N 216
400N 338873462811
1TR 2714
3TR 35988889422949702797599606470019952
10TR 7636275087
15TR 95876
30TR 94561
ĐB
738960
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,0,6 0 0
1,6 1 6,1,4
4,5,6 2
3
1 4 6,2
Chục Số Đơn vị
5 2
7,1,4,7 6 0,2,1,0
9,9,8 7 6,6
8,8 8 8,8,7
9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 06/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: 9A
100N 25
200N 761
400N 073669346407
1TR 2366
3TR 05201450928881157484225360614456773
10TR 7201013426
15TR 91174
30TR 28730
ĐB
365720
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,3,2 0 7,1
6,0,1 1 1,0
9 2 5,6,0
7 3 6,4,6,0
3,8,4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
2 5
3,6,3,2 6 1,6
0 7 3,4
8 4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 30/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: 8E
100N 75
200N 737
400N 365382567618
1TR 9516
3TR 21592318168305179550883252348972573
10TR 4004662324
15TR 75065
30TR 02262
ĐB
522118
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
5 1 8,6,6,8
9,6 2 5,4
5,7 3 7
2 4 6
Chục Số Đơn vị
7,2,6 5 3,6,1,0
5,1,1,4 6 5,2
3 7 5,3
1,1 8 9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 23/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: 8D
100N 35
200N 924
400N 487707542811
1TR 3465
3TR 61832279366450384577603549294104461
10TR 1717908207
15TR 56683
30TR 72169
ĐB
545004
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3,7,4
1,4,6 1 1
3 2 4
0,8 3 5,2,6
2,5,5,0 4 1
Chục Số Đơn vị
3,6 5 4,4
3 6 5,1,9
7,7,0 7 7,7,9
8 3
7,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 16/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: 8C
100N 91
200N 158
400N 123367671297
1TR 3478
3TR 87195543485473916398079855027675056
10TR 6606784699
15TR 42181
30TR 42893
ĐB
014904
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
9,8 1
2
3,9 3 3,9
0 4 8
Chục Số Đơn vị
9,8 5 8,6
7,5 6 7,7
6,9,6 7 8,6
5,7,4,9 8 5,1
3,9 9 1,7,5,8,9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755