Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 30/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: 5E
100N 76
200N 775
400N 675278992193
1TR 2455
3TR 51919056716991257800710063992960165
10TR 8176506321
15TR 51890
30TR 29032
ĐB
183144
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,6
7,2 1 9,2
5,1,3 2 9,1
9 3 2
4 4 4
Chục Số Đơn vị
7,5,6,6 5 2,5
7,0 6 5,5
7 6,5,1
8
9,1,2 9 9,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 23/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: 5D
100N 36
200N 338
400N 549712610595
1TR 6413
3TR 99833877486000401142066277087891187
10TR 6004743859
15TR 37550
30TR 66112
ĐB
139573
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 4
6 1 3,2
4,1 2 7
1,3,7 3 6,8,3
0 4 8,2,7
Chục Số Đơn vị
9 5 9,0
3 6 1
9,2,8,4 7 8,3
3,4,7 8 7
5 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 16/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N 03
200N 426
400N 597211694275
1TR 6668
3TR 31832350440824178462804745954890268
10TR 3536109798
15TR 82625
30TR 19782
ĐB
524717
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3
4,6 1 7
7,3,6,8 2 6,5
0 3 2
4,7 4 4,1,8
Chục Số Đơn vị
7,2 5
2 6 9,8,2,8,1
1 7 2,5,4
6,4,6,9 8 2
6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 09/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: 5B
100N 14
200N 629
400N 073596014816
1TR 6353
3TR 61164795417901791668008659418770714
10TR 8556729622
15TR 73886
30TR 72610
ĐB
295200
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 1,0
0,4 1 4,6,7,4,0
2 2 9,2
5 3 5
1,6,1 4 1
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3
1,8 6 4,8,5,7
1,8,6 7
6 8 7,6
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 02/05/2023
Thứ Ba
Loại vé: 5A
100N 01
200N 068
400N 161495554856
1TR 4531
3TR 80699827645401419006269321162554532
10TR 6656518506
15TR 82382
30TR 57609
ĐB
751687
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,6,9
0,3 1 4,4
3,3,8 2 5
3 1,2,2
1,6,1 4
Chục Số Đơn vị
5,2,6 5 5,6
5,0,0 6 8,4,5
8 7
6 8 2,7
9,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 25/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: 4D
100N 71
200N 365
400N 771794815154
1TR 7109
3TR 63716898658016951163167227472538010
10TR 5870731727
15TR 99105
30TR 99880
ĐB
641062
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 9,7,5
7,8 1 7,6,0
2,6 2 2,5,7
6 3
5 4
Chục Số Đơn vị
6,6,2,0 5 4
1 6 5,5,9,3,2
1,0,2 7 1
8 1,0
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 18/04/2023
Thứ Ba
Loại vé: 4C
100N 75
200N 806
400N 572523227425
1TR 1993
3TR 54767088069926341490935712096920779
10TR 0257373385
15TR 77948
30TR 73378
ĐB
745172
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/04/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,6
7 1
2,7 2 5,2,5
9,6,7 3
4 8
Chục Số Đơn vị
7,2,2,8 5
0,0 6 7,3,9
6 7 5,1,9,3,8,2
4,7 8 5
6,7 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755