Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 28/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: 6D
100N 66
200N 857
400N 650709131942
1TR 8693
3TR 69679138658808551605048752971432959
10TR 5670616921
15TR 96881
30TR 98574
ĐB
477340
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/06/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 7,5,6
2,8 1 3,4
4 2 1
1,9 3
1,7 4 2,0
Chục Số Đơn vị
6,8,0,7 5 7,9
6,0 6 6,5
5,0 7 9,5,4
8 5,1
7,5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 21/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: 6C
100N 50
200N 777
400N 997172819411
1TR 2456
3TR 56395473228582395090217645372140472
10TR 5073011221
15TR 56956
30TR 57745
ĐB
211958
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/06/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9,3 0
7,8,1,2,2 1 1
2,7 2 2,3,1,1
2 3 0
6 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5 0,6,6,8
5,5 6 4
7 7 7,1,2
5 8 1
9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: 6B
100N 92
200N 456
400N 558619581292
1TR 6666
3TR 39474882430096592574144569428129377
10TR 8430654594
15TR 00629
30TR 64546
ĐB
281144
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/06/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
8 1
9,9 2 9
4 3
7,7,9,4 4 3,6,4
Chục Số Đơn vị
6 5 6,8,6
5,8,6,5,0,4 6 6,5
7 7 4,4,7
5 8 6,1
2 9 2,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 07/06/2022
Thứ Ba
Loại vé: 6A
100N 24
200N 081
400N 302758560547
1TR 6166
3TR 17657997019424816038252473713291955
10TR 7086940138
15TR 96482
30TR 81788
ĐB
286665
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/06/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1
8,0 1
3,8 2 4,7
3 8,2,8
2 4 7,8,7
Chục Số Đơn vị
5,6 5 6,7,5
5,6 6 6,9,5
2,4,5,4 7
4,3,3,8 8 1,2,8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 31/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: 5E
100N 08
200N 475
400N 093896436828
1TR 6844
3TR 17115648398006842340790555951322738
10TR 6068313793
15TR 71341
30TR 42688
ĐB
049949
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8
4 1 5,3
2 8
4,1,8,9 3 8,9,8
4 4 3,4,0,1,9
Chục Số Đơn vị
7,1,5 5 5
6 8
7 5
0,3,2,6,3,8 8 3,8
3,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 24/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: 5D
100N 35
200N 101
400N 365135491395
1TR 1519
3TR 30693709024188027375746287947624561
10TR 6942334502
15TR 86219
30TR 01893
ĐB
479247
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,2,2
0,5,6 1 9,9
0,0 2 8,3
9,2,9 3 5
4 9,7
Chục Số Đơn vị
3,9,7 5 1
7 6 1
4 7 5,6
2 8 0
4,1,1 9 5,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/05/2022
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N 05
200N 942
400N 548716187955
1TR 4287
3TR 65083052075870422280610520284708526
10TR 0449707866
15TR 20407
30TR 91451
ĐB
013467
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,7,4,7
5 1 8
4,5 2 6
8 3
0 4 2,7
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5,2,1
2,6 6 6,7
8,8,0,4,9,0,6 7
1 8 7,7,3,0
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755