Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2024

Kết quả xổ số Vũng Tàu - 21/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: 5C
100N 47
200N 503
400N 797616808237
1TR 9889
3TR 62343470335070747447915398489200895
10TR 3707916217
15TR 49533
30TR 09407
ĐB
388678
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7,7
1 7
9 2
0,4,3,3 3 7,3,9,3
4 7,3,7
Chục Số Đơn vị
9 5
7 6
4,3,0,4,1,0 7 6,9,8
7 8 0,9
8,3,7 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: 5B
100N 18
200N 700
400N 700670627357
1TR 5234
3TR 99245630972885266560349345521822753
10TR 2845449712
15TR 59073
30TR 72252
ĐB
520141
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6
4 1 8,8,2
6,5,1,5 2
5,7 3 4,4
3,3,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,3,4,2
0 6 2,0
5,9 7 3
1,1 8
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 07/05/2024
Thứ Ba
Loại vé: 5A
100N 16
200N 140
400N 397136372103
1TR 5260
3TR 14424719253675717590301092411240248
10TR 7559940101
15TR 37500
30TR 77767
ĐB
593227
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,9,0 0 3,9,1,0
7,0 1 6,2
1 2 4,5,7
0 3 7
2 4 0,8
Chục Số Đơn vị
2 5 7
1 6 0,7
3,5,6,2 7 1
4 8
0,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 30/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: 4E
100N 88
200N 673
400N 576130701790
1TR 2592
3TR 11663175902264889982106150485859369
10TR 1775795814
15TR 89042
30TR 00967
ĐB
917876
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9,9 0
6 1 5,4
9,8,4 2
7,6 3
1 4 8,2
Chục Số Đơn vị
1 5 8,7
7 6 1,3,9,7
5,6 7 3,0,6
8,4,5 8 8,2
6 9 0,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 23/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: 4D
100N 89
200N 540
400N 546705954574
1TR 7613
3TR 97310917595697968040175450122198442
10TR 5263591015
15TR 77505
30TR 85068
ĐB
215261
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,4 0 5
2,6 1 3,0,5
4 2 1
1 3 5
7 4 0,0,5,2
Chục Số Đơn vị
9,4,3,1,0 5 9
6 7,8,1
6 7 4,9
6 8 9
8,5,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 16/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: 4C
100N 58
200N 592
400N 820721254974
1TR 3385
3TR 89771754202157784812984838686496918
10TR 5548024507
15TR 50778
30TR 16747
ĐB
822377
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,7
7 1 2,8
9,1 2 5,0
8 3
7,6 4 7
Chục Số Đơn vị
2,8 5 8
6 4
0,7,0,4,7 7 4,1,7,8,7
5,1,7 8 5,3,0
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 09/04/2024
Thứ Ba
Loại vé: 4B
100N 57
200N 734
400N 334665246664
1TR 1757
3TR 12549075181388226400373109461207104
10TR 4255496027
15TR 27448
30TR 23211
ĐB
034128
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,4
1 1 8,0,2,1
8,1 2 4,7,8
3 4
3,2,6,0,5 4 6,9,8
Chục Số Đơn vị
5 7,7,4
4 6 4
5,5,2 7
1,4,2 8 2
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755