Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 01/12/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 12K48
100N 27
200N 442
400N 036059726287
1TR 9768
3TR 23524738770747660551248949157721005
10TR 2730030113
15TR 66835
30TR 57388
ĐB
551880
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/12/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 01/12/2023  
Chục Số Đơn vị
6,0,8 0 5,0
5 1 3
4,7 2 7,4
1 3 5
2,9 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3 5 1
7 6 0,8
2,8,7,7 7 2,7,6,7
6,8 8 7,8,0
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 24/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 11K47
100N 71
200N 473
400N 435573567109
1TR 6843
3TR 15156195581908087021657438807110125
10TR 7892038273
15TR 52362
30TR 30608
ĐB
453096
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 24/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 9,8
7,2,7 1
6 2 1,5,0
7,4,4,7 3
4 3,3
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,6,6,8
5,5,9 6 2
7 1,3,1,3
5,0 8 0
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 17/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 11K46
100N 45
200N 583
400N 699256851486
1TR 7911
3TR 21093529111255918910425093022277558
10TR 0135933290
15TR 38281
30TR 04919
ĐB
902049
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 17/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 9
1,1,8 1 1,1,0,9
9,2 2 2
8,9 3
4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,8 5 9,8,9
8 6
7
5 8 3,5,6,1
5,0,5,1,4 9 2,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 10/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 11K45
100N 71
200N 520
400N 721331729075
1TR 3302
3TR 57353852643847972567474709954302232
10TR 8671035019
15TR 38028
30TR 30276
ĐB
995566
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 10/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,1 0 2
7 1 3,0,9
7,0,3 2 0,8
1,5,4 3 2
6 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 3
7,6 6 4,7,6
6 7 1,2,5,9,0,6
2 8
7,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 03/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 11K44
100N 40
200N 125
400N 683518836126
1TR 0693
3TR 61777725333256943946956104884850963
10TR 7912930277
15TR 81571
30TR 53230
ĐB
903286
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/11/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 03/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1,3 0
7 1 0
2 5,6,9
8,9,3,6 3 5,3,0
4 0,6,8
Chục Số Đơn vị
2,3 5
2,4,8 6 9,3
7,7 7 7,7,1
4 8 3,6
6,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 27/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 10K43
100N 60
200N 695
400N 631142897612
1TR 0302
3TR 38271616571881520683928033844385620
10TR 2527986314
15TR 44579
30TR 18797
ĐB
570346
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 2,3
1,7 1 1,2,5,4
1,0 2 0
8,0,4 3
1 4 3,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 7
4 6 0
5,9 7 1,9,9
8 9,3
8,7,7 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 10K42
100N 23
200N 867
400N 477974304229
1TR 1287
3TR 77755351321481529731633287574663164
10TR 8558246334
15TR 17448
30TR 09992
ĐB
889630
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3 0
3 1 5
3,8,9 2 3,9,8
2 3 0,2,1,4,0
6,3 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5
4 6 7,4
6,8 7 9
2,4 8 7,2
7,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755