Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Bình Dương - 02/06/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 06K22
100N 69
200N 417
400N 186316614769
1TR 3830
3TR 09764854717777752998768770276033896
10TR 4068840021
15TR 00695
30TR 52325
ĐB
291727
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
3,6 0
6,7,2 1 7
2 1,5,7
6 3 0
6 4
Chục Số Đơn vị
9,2 5
9 6 9,3,1,9,4,0
1,7,7,2 7 1,7,7
9,8 8 8
6,6 9 8,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 26/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 05K21
100N 62
200N 388
400N 599949332511
1TR 6404
3TR 22332606879440220882573796754519515
10TR 8493040724
15TR 79308
30TR 50742
ĐB
262332
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,2,8
1 1 1,5
6,3,0,8,4,3 2 4
3 3 3,2,0,2
0,2 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,1 5
6 2
8 7 9
8,0 8 8,7,2
9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 19/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 05K20
100N 24
200N 083
400N 371684913269
1TR 6286
3TR 07137555945499936213629012556129210
10TR 6873681494
15TR 34408
30TR 57724
ĐB
190104
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,8,4
9,0,6 1 6,3,0
2 4,4
8,1 3 7,6
2,9,9,2,0 4
Chục Số Đơn vị
5
1,8,3 6 9,1
3 7
0 8 3,6
6,9 9 1,4,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 12/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 05K19
100N 54
200N 920
400N 604185891073
1TR 4861
3TR 37116484762260157927040993573130350
10TR 4493323653
15TR 85346
30TR 46106
ĐB
019137
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1,6
4,6,0,3 1 6
2 0,7
7,3,5 3 1,3,7
5 4 1,6
Chục Số Đơn vị
5 4,0,3
1,7,4,0 6 1
2,3 7 3,6
8 9
8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 05/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 05K18
100N 26
200N 292
400N 583954892494
1TR 6378
3TR 16300287669678548115101906600962192
10TR 8250785674
15TR 45805
30TR 59035
ĐB
986619
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9 0 0,9,7,5
1 5,9
9,9 2 6
3 9,5
9,7 4
Chục Số Đơn vị
8,1,0,3 5
2,6 6 6
0 7 8,4
7 8 9,5
3,8,0,1 9 2,4,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 28/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 04K17
100N 07
200N 256
400N 136773659382
1TR 7371
3TR 78279933990613386733427857069970146
10TR 3072537676
15TR 76112
30TR 18454
ĐB
156511
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7
7,1 1 2,1
8,1 2 5
3,3 3 3,3
5 4 6
Chục Số Đơn vị
6,8,2 5 6,4
5,4,7 6 7,5
0,6 7 1,9,6
8 2,5
7,9,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 21/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 04K16
100N 13
200N 640
400N 985340547463
1TR 1716
3TR 67545210781196162708509951467302254
10TR 2456495682
15TR 23903
30TR 21885
ĐB
547431
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3
6,3 1 3,6
8 2
1,5,6,7,0 3 1
5,5,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
4,9,8 5 3,4,4
1 6 3,1,4
7 8,3
7,0 8 2,5
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755