Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Thái Bình - 21/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 07892196
G.Sáu 592230142
G.Năm 688122321351607365803976
G.Tư 8027529266059745
G.Ba 066967945442036151222365478466
G.Nhì 3320600021
G.Nhất 86296
ĐB
10190
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/07/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/07/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,9 0 7,5,6
2,8,5,2 1
9,4,3,9,2 2 1,7,2,1
7 3 0,2,6
5,5 4 2,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 1,4,4
9,7,9,3,6,0,9 6 6
0,2 7 3,6
8 9,1,0
8 9 6,2,2,6,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 14/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 20993318
G.Sáu 754323701
G.Năm 795964095695081040625469
G.Tư 6754716390947920
G.Ba 805492919830206652798197038879
G.Nhì 7283105924
G.Nhất 44574
ĐB
81707
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/07/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/07/2024  
Chục Số Đơn vị
2,1,2,7 0 1,9,6,7
0,3 1 8,0
6 2 0,3,0,4
3,2,6 3 3,1
5,5,9,2,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,9,4
0 6 2,9,3
0 7 9,0,9,4
1,9 8
9,5,0,6,4,7,7 9 9,5,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 07/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 77798180
G.Sáu 876217170
G.Năm 912826260814109416921102
G.Tư 4486113738000678
G.Ba 082699523698299056165676384794
G.Nhì 9375880311
G.Nhất 13645
ĐB
04973
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/07/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/07/2024  
Chục Số Đơn vị
8,7,0 0 2,0
8,1 1 7,4,6,1
9,0 2 8,6
6,7 3 7,6
1,9,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 8
7,2,8,3,1 6 9,3
7,1,3 7 7,9,6,0,8,3
2,7,5 8 1,0,6
7,6,9 9 4,2,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 30/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 46714856
G.Sáu 523819023
G.Năm 372951745314297966820037
G.Tư 9146448274115298
G.Ba 589586848151093991062324561102
G.Nhì 4407629381
G.Nhất 97547
ĐB
44529
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,2
7,1,8,8 1 9,4,1
8,8,0 2 3,3,9,9
2,2,9 3 7
7,1 4 6,8,6,5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 6,8
4,5,4,0,7 6
3,4 7 1,4,9,6
4,9,5 8 2,2,1,1
1,2,7,2 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 23/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 16364349
G.Sáu 582872699
G.Năm 065716058402015564596512
G.Tư 3608490839792964
G.Ba 666794509622032034945677844165
G.Nhì 7075512632
G.Nhất 82333
ĐB
28501
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,2,8,8,1
0 1 6,2
8,7,0,1,3,3 2
4,3 3 6,2,2,3
6,9 4 3,9
Chục Số Đơn vị
0,5,6,5 5 7,5,9,5
1,3,9 6 4,5
5 7 2,9,9,8
0,0,7 8 2
4,9,5,7,7 9 9,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 16/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 70329681
G.Sáu 254366156
G.Năm 251624375066683996694629
G.Tư 6324937193419350
G.Ba 340169562066695910891914996769
G.Nhì 8205725910
G.Nhất 14213
ĐB
17597
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,5,2,1 0
8,7,4 1 6,6,0,3
3 2 9,4,0
1 3 2,7,9
5,2 4 1,9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,6,0,7
9,6,5,1,6,1 6 6,6,9,9
3,5,9 7 0,1
8 1,9
3,6,2,8,4,6 9 6,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 09/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 22538419
G.Sáu 166197692
G.Năm 012094189965989897011674
G.Tư 7153694432783322
G.Ba 757650876658006280800924462832
G.Nhì 0497889159
G.Nhất 12081
ĐB
29226
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 1,6
0,8 1 9,8
2,9,2,3 2 2,0,2,6
5,5 3 2
8,7,4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 3,3,9
6,6,0,2 6 6,5,5,6
9 7 4,8,8
1,9,7,7 8 4,0,1
1,5 9 7,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755