Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Thái Bình - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 12389619
G.Sáu 891253016
G.Năm 509068526342856446333809
G.Tư 1695035756667833
G.Ba 453647068481736256121684089376
G.Nhì 8654733892
G.Nhất 31422
ĐB
46970
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4,7 0 9
9 1 2,9,6,2
1,5,4,1,9,2 2 2
5,3,3 3 8,3,3,6
6,6,8 4 2,0,7
Chục Số Đơn vị
9 5 3,2,7
9,1,6,3,7 6 4,6,4
5,4 7 6,0
3 8 4
1,0 9 6,1,0,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 43020719
G.Sáu 474717072
G.Năm 876974318313016668934729
G.Tư 6951850133221025
G.Ba 065473624861648532189514648543
G.Nhì 9441145452
G.Nhất 97184
ĐB
66449
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,7,1
3,5,0,1 1 9,7,3,8,1
0,7,2,5 2 9,2,5
4,1,9,4 3 1
7,8 4 3,7,8,8,6,3,9
Chục Số Đơn vị
2 5 1,2
6,4 6 9,6
0,1,4 7 4,2
4,4,1 8 4
1,6,2,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 12/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 24239001
G.Sáu 973712494
G.Năm 891200262813243148501961
G.Tư 9551312247451153
G.Ba 380678605606170884686073515770
G.Nhì 3856810728
G.Nhất 18326
ĐB
17818
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,7,7 0 1
0,3,6,5 1 2,2,3,8
1,1,2 2 4,3,6,2,8,6
2,7,1,5 3 1,5
2,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 0,1,3,6
2,5,2 6 1,7,8,8
6 7 3,0,0
6,6,2,1 8
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 05/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 07679282
G.Sáu 048332850
G.Năm 516632954908932512974755
G.Tư 2953533182658946
G.Ba 259807623238091472270203803832
G.Nhì 2157272488
G.Nhất 40705
ĐB
05479
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 7,8,5
3,9 1
9,8,3,3,3,7 2 5,7
5 3 2,1,2,8,2
4 8,6
Chục Số Đơn vị
9,2,5,6,0 5 0,5,3
6,4 6 7,6,5
0,6,9,2 7 2,9
4,0,3,8 8 2,0,8
7 9 2,5,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 29/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 38333105
G.Sáu 252307648
G.Năm 694181636338330942471198
G.Tư 6411276115017149
G.Ba 394978559919492744119579858465
G.Nhì 3747922643
G.Nhất 28042
ĐB
87354
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,9,1
3,4,1,6,0,1 1 1,1
5,9,4 2
3,6,4 3 8,3,1,8
5 4 8,1,7,9,3,2
Chục Số Đơn vị
0,6 5 2,4
6 3,1,5
0,4,9 7 9
3,4,3,9,9 8
0,4,9,7 9 8,7,9,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 57560147
G.Sáu 571895203
G.Năm 584165742211502909156219
G.Tư 9311558319591099
G.Ba 774489235199577488725863109422
G.Nhì 8825339604
G.Nhất 49158
ĐB
24547
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,3,4
0,7,4,1,1,5,3 1 1,5,9,1
7,2 2 9,2
0,8,5 3 1
7,0 4 7,1,8,7
Chục Số Đơn vị
9,1 5 7,6,9,1,3,8
5 6
5,4,7,4 7 1,4,7,2
4,5 8 3
2,1,5,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 10945649
G.Sáu 284673985
G.Năm 355441324425439105439212
G.Tư 3113630546661625
G.Ba 926636366500952870089322996476
G.Nhì 5964255194
G.Nhất 13716
ĐB
93649
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,8
9 1 0,2,3,6
3,1,5,4 2 5,5,9
7,4,1,6 3 2
9,8,5,9 4 9,3,2,9
Chục Số Đơn vị
8,2,0,2,6 5 6,4,2
5,6,7,1 6 6,3,5
7 3,6
0 8 4,5
4,2,4 9 4,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755