Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Thái Bình - 26/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 20530784
G.Sáu 706799886
G.Năm 438809453653595721439067
G.Tư 1123400234962068
G.Ba 709432298259952371174525221860
G.Nhì 4728288599
G.Nhất 79812
ĐB
11873
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 7,6,2
1 7,2
0,8,5,5,8,1 2 0,3
5,5,4,2,4,7 3
8 4 5,3,3
Chục Số Đơn vị
4 5 3,3,7,2,2
0,8,9 6 7,8,0
0,5,6,1 7 3
8,6 8 4,6,8,2,2
9,9 9 9,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 19/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 28199064
G.Sáu 062766980
G.Năm 213673896623622468339192
G.Tư 1243025483839997
G.Ba 143319563882894727235199485732
G.Nhì 3749840297
G.Nhất 02633
ĐB
38429
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
3 1 9
6,9,3 2 8,3,4,3,9
2,3,4,8,2,3 3 6,3,1,8,2,3
6,2,5,9,9 4 3
Chục Số Đơn vị
5 4
6,3 6 4,2,6
9,9 7
2,3,9 8 0,9,3
1,8,2 9 0,2,7,4,4,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 12/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 29030528
G.Sáu 290942079
G.Năm 911904907211205830740453
G.Tư 9431196258104897
G.Ba 433301576427087137049783625835
G.Nhì 9616975327
G.Nhất 76516
ĐB
98375
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,1,3 0 3,5,4
1,3 1 9,1,0,6
4,6 2 9,8,7
0,5 3 1,0,6,5
7,6,0 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3,7 5 8,3
3,1 6 2,4,9
9,8,2 7 9,4,5
2,5 8 7
2,7,1,6 9 0,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 05/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 02443377
G.Sáu 698485457
G.Năm 752869963815778315290445
G.Tư 6452910231703977
G.Ba 966836464565882833822046422682
G.Nhì 9764730290
G.Nhất 62472
ĐB
13484
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 2,2
1 5
0,5,0,8,8,8,7 2 8,9
3,8,8 3 3
4,6,8 4 4,5,5,7
Chục Số Đơn vị
8,1,4,4 5 7,2
9 6 4
7,5,7,4 7 7,0,7,2
9,2 8 5,3,3,2,2,2,4
2 9 8,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 29/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 20267353
G.Sáu 521297393
G.Năm 969808618674742283673774
G.Tư 4498524839276097
G.Ba 461753302487212079849965449740
G.Nhì 8379674143
G.Nhất 04168
ĐB
38050
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,5 0
2,6 1 2
2,1 2 0,6,1,2,7,4
7,5,9,4 3
7,7,2,8,5 4 8,0,3
Chục Số Đơn vị
7 5 3,4,0
2,9 6 1,7,8
9,6,2,9 7 3,4,4,5
9,9,4,6 8 4
9 7,3,8,8,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 22/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 92252411
G.Sáu 740282296
G.Năm 577631541993803047211483
G.Tư 6133517926109379
G.Ba 514140073672340979887217571832
G.Nhì 8876904327
G.Nhất 71417
ĐB
91918
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,1,4 0
1,2 1 1,0,4,7,8
9,8,3 2 5,4,1,7
9,8,3 3 0,3,6,2
2,5,1 4 0,0
Chục Số Đơn vị
2,7 5 4
9,7,3 6 9
2,1 7 6,9,9,5
8,1 8 2,3,8
7,7,6 9 2,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 15/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 29607977
G.Sáu 999997294
G.Năm 858611906393697242326650
G.Tư 2455097151751254
G.Ba 647455722604843263870342495773
G.Nhì 4074563082
G.Nhất 43153
ĐB
15013
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9,5 0
7 1 3
7,3,8 2 9,6,4
9,4,7,5,1 3 2
9,5,2 4 5,3,5
Chục Số Đơn vị
5,7,4,4 5 0,5,4,3
8,2 6 0
7,9,8 7 9,7,2,1,5,3
8 6,7,2
2,7,9 9 9,7,4,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755