Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Thái Bình - 04/06/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 64736790
G.Sáu 870440693
G.Năm 280032823775019774506606
G.Tư 2710206973768015
G.Ba 393411439311089613520086738422
G.Nhì 2978489293
G.Nhất 98155
ĐB
04408
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,4,0,5,1 0 0,6,8
4 1 0,5
8,5,2 2 2
7,9,9,9 3
6,8 4 0,1
Chục Số Đơn vị
7,1,5 5 0,2,5
0,7 6 4,7,9,7
6,9,6 7 3,0,5,6
0 8 2,9,4
6,8 9 0,3,7,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 28/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 71503280
G.Sáu 972313256
G.Năm 732788768618044833206967
G.Tư 9781953753879377
G.Ba 008248482831874101262999197383
G.Nhì 3673928089
G.Nhất 32985
ĐB
79459
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,2 0
7,8,9 1 3,8
3,7 2 7,0,4,8,6
1,8 3 2,7,9
2,7 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5 0,6,9
5,7,2 6 7
2,6,3,8,7 7 1,2,6,7,4
1,4,2 8 0,1,7,3,9,5
3,8,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 21/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 39707650
G.Sáu 733013729
G.Năm 274284215142429090437521
G.Tư 2441419767936975
G.Ba 127661097702349287543860504496
G.Nhì 8614042405
G.Nhất 72064
ĐB
45297
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,9,4 0 5,5
2,2,4 1 3
4,4 2 9,1,1
3,1,4,9 3 9,3
5,6 4 2,2,3,1,9,0
Chục Số Đơn vị
7,0,0 5 0,4
7,6,9 6 6,4
9,7,9 7 0,6,5,7
8
3,2,4 9 0,7,3,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 14/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 76528551
G.Sáu 454812208
G.Năm 603628530517516726793096
G.Tư 4096616483078743
G.Ba 485071004872799015568362377648
G.Nhì 8444350523
G.Nhất 19470
ĐB
67753
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,7,7
5 1 2,7
5,1 2 3,3
5,4,2,4,2,5 3 6
5,6 4 3,8,8,3
Chục Số Đơn vị
8 5 2,1,4,3,6,3
7,3,9,9,5 6 7,4
1,6,0,0 7 6,9,0
0,4,4 8 5
7,9 9 6,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 07/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 95866442
G.Sáu 887368121
G.Năm 338419369737400386601216
G.Tư 3713873625319024
G.Ba 131983754014699889407426727235
G.Nhì 2861084265
G.Nhất 04143
ĐB
88060
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,4,4,1,6 0 3
2,3 1 6,3,0
4 2 1,4
0,1,4 3 6,7,6,1,5
6,8,2 4 2,0,0,3
Chục Số Đơn vị
9,3,6 5
8,3,1,3 6 4,8,0,7,5,0
8,3,6 7
6,9 8 6,7,4
9 9 5,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 30/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 50708822
G.Sáu 027311663
G.Năm 236857067865848419135540
G.Tư 6589103887012478
G.Ba 648838770617676036831344665386
G.Nhì 4693876537
G.Nhất 14462
ĐB
90819
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,4 0 6,1,6
1,0 1 1,3,9
2,6 2 2,7
6,1,8,8 3 8,8,7
8 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6 5 0
0,0,7,4,8 6 3,8,5,2
2,3 7 0,8,6
8,6,3,7,3 8 8,4,9,3,3,6
8,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 23/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TB
G.Bảy 06165335
G.Sáu 388551461
G.Năm 442893253137973989150551
G.Tư 6431149639622888
G.Ba 319920133897876720422886333582
G.Nhì 8931426195
G.Nhất 11948
ĐB
71679
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6
5,6,5,3 1 6,5,4
6,9,4,8 2 8,5
5,6 3 5,7,9,1,8
1 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,2,1,9 5 3,1,1
0,1,9,7 6 1,2,3
3 7 6,9
8,2,8,3,4 8 8,8,2
3,7 9 6,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755