Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Tiền Giang - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D6
100N 81
200N 997
400N 549827712287
1TR 1265
3TR 37115669698102247967869178661623639
10TR 4795430982
15TR 29551
30TR 97745
ĐB
579182
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8,7,5 1 5,7,6
2,8,8 2 2
3 9
5 4 5
Chục Số Đơn vị
6,1,4 5 4,1
1 6 5,9,7
9,8,6,1 7 1
9 8 1,7,2,2
6,3 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C6
100N 42
200N 184
400N 143564563110
1TR 4018
3TR 28968325659835128048533059441407562
10TR 2809486814
15TR 22100
30TR 63473
ĐB
291304
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 5,0,4
5 1 0,8,4,4
4,6 2
7 3 5
8,1,9,1,0 4 2,8
Chục Số Đơn vị
3,6,0 5 6,1
5 6 8,5,2
7 3
1,6,4 8 4
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 12/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B6
100N 24
200N 394
400N 407935734641
1TR 3850
3TR 83064847974978382536388955348591071
10TR 2394122638
15TR 94911
30TR 46513
ĐB
175553
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,7,4,1 1 1,3
2 4
7,8,1,5 3 6,8
2,9,6 4 1,1
Chục Số Đơn vị
9,8 5 0,3
3 6 4
9 7 9,3,1
3 8 3,5
7 9 4,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 05/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A6
100N 39
200N 764
400N 819676797683
1TR 0372
3TR 40397500120210233196065221272576768
10TR 1547947457
15TR 50166
30TR 52485
ĐB
601171
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
7 1 2
7,1,0,2 2 2,5
8 3 9
6 4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 7
9,9,6 6 4,8,6
9,5 7 9,2,9,1
6 8 3,5
3,7,7 9 6,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 29/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E5
100N 40
200N 891
400N 917009240657
1TR 4328
3TR 70406492110155051829056896228705397
10TR 2568823234
15TR 77354
30TR 92955
ĐB
993715
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,5 0 6
9,1 1 1,5
2 4,8,9
3 4
2,3,5 4 0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 7,0,4,5
0 6
5,8,9 7 0
2,8 8 9,7,8
2,8 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D5
100N 77
200N 255
400N 654329901302
1TR 4415
3TR 39968275699047762807453578892743659
10TR 4883924604
15TR 11628
30TR 74635
ĐB
348702
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,7,4,2
1 5
0,0 2 7,8
4 3 9,5
0 4 3
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 5,7,9
6 8,9
7,7,0,5,2 7 7,7
6,2 8
6,5,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N 52
200N 551
400N 775627253723
1TR 6299
3TR 03682189810897319528842525929631592
10TR 9192621862
15TR 40302
30TR 20601
ĐB
303326
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,1
5,8,0 1
5,8,5,9,6,0 2 5,3,8,6,6
2,7 3
4
Chục Số Đơn vị
2 5 2,1,6,2
5,9,2,2 6 2
7 3
2 8 2,1
9 9 9,6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755