Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Tiền Giang - 02/10/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A10
100N 19
200N 338
400N 718255643388
1TR 8582
3TR 55746620987258268722303282633103492
10TR 5664508196
15TR 93865
30TR 37763
ĐB
540162
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/10/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0
3 1 9
8,8,8,2,9,6 2 2,8
6 3 8,1
6 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4,6 5
4,9 6 4,5,3,2
7
3,8,9,2 8 2,8,2,2
1 9 8,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 25/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D9
100N 98
200N 927
400N 267571548260
1TR 0850
3TR 57489615309654056618367671242662823
10TR 9692715614
15TR 89369
30TR 41846
ĐB
910179
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/09/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,3,4 0
1 8,4
2 7,6,3,7
2 3 0
5,1 4 0,6
Chục Số Đơn vị
7 5 4,0
2,4 6 0,7,9
2,6,2 7 5,9
9,1 8 9
8,6,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 18/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: C9
100N 36
200N 063
400N 423708979806
1TR 8288
3TR 10196379564213212797025296040373236
10TR 6302816676
15TR 96589
30TR 08366
ĐB
531324
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/09/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,3
1
3 2 9,8,4
6,0 3 6,7,2,6
2 4
Chục Số Đơn vị
5 6
3,0,9,5,3,7,6 6 3,6
3,9,9 7 6
8,2 8 8,9
2,8 9 7,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 11/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B9
100N 95
200N 740
400N 282342850893
1TR 2582
3TR 08294107359075688413707748908525873
10TR 8660581350
15TR 78885
30TR 49561
ĐB
101001
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 5,1
6,0 1 3
8 2 3
2,9,1,7 3 5
9,7 4 0
Chục Số Đơn vị
9,8,3,8,0,8 5 6,0
5 6 1
7 4,3
8 5,2,5,5
9 5,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A9
100N 49
200N 155
400N 363557540953
1TR 8623
3TR 03486723196679518837953082566771278
10TR 4326568300
15TR 11484
30TR 35530
ĐB
225901
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 8,0,1
0 1 9
2 3
5,2 3 5,7,0
5,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5,3,9,6 5 5,4,3
8 6 7,5
3,6 7 8
0,7 8 6,4
4,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D8
100N 43
200N 439
400N 216786997787
1TR 1194
3TR 19862152339229267358663868635832826
10TR 5992081912
15TR 82674
30TR 27715
ĐB
652977
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
1 2,5
6,9,1 2 6,0
4,3 3 9,3
9,7 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 8,8
8,2 6 7,2
6,8,7 7 4,7
5,5 8 7,6
3,9 9 9,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C8
100N 80
200N 098
400N 541446214691
1TR 5439
3TR 35541641906308610756097583216209976
10TR 8615255673
15TR 35021
30TR 66294
ĐB
336207
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 7
2,9,4,2 1 4
6,5 2 1,1
7 3 9
1,9 4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,8,2
8,5,7 6 2
0 7 6,3
9,5 8 0,6
3 9 8,1,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755