Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Tiền Giang - 04/06/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A6
100N 35
200N 694
400N 570468371529
1TR 7108
3TR 07713001398789800553855396154257346
10TR 5219009635
15TR 69890
30TR 23947
ĐB
585165
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4,8
1 3
4 2 9
1,5 3 5,7,9,9,5
9,0 4 2,6,7
Chục Số Đơn vị
3,3,6 5 3
4 6 5
3,4 7
0,9 8
2,3,3 9 4,8,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 28/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D5
100N 82
200N 497
400N 515230759573
1TR 4705
3TR 13195198405885406985909360484675946
10TR 1297562157
15TR 35479
30TR 47338
ĐB
230897
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
1
8,5 2
7 3 6,8
5 4 0,6,6
Chục Số Đơn vị
7,0,9,8,7 5 2,4,7
3,4,4 6
9,5,9 7 5,3,5,9
3 8 2,5
7 9 7,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 21/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C5
100N 30
200N 173
400N 996832760155
1TR 9868
3TR 43099817721361955686082374034106071
10TR 8865672151
15TR 93334
30TR 42329
ĐB
532952
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0
4,7,5 1 9
7,5 2 9
7 3 0,7,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,1,2
7,8,5 6 8,8
3 7 3,6,2,1
6,6 8 6
9,1,2 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 14/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B5
100N 65
200N 115
400N 242584483632
1TR 0843
3TR 15186082393786112371568645859147515
10TR 4009437476
15TR 84721
30TR 03758
ĐB
275671
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
6,7,9,2,7 1 5,5
3 2 5,1
4 3 2,9
6,9 4 8,3
Chục Số Đơn vị
6,1,2,1 5 8
8,7 6 5,1,4
7 1,6,1
4,5 8 6
3 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 07/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A5
100N 41
200N 430
400N 485232314270
1TR 8102
3TR 64584865949327691960743389359622084
10TR 0708728582
15TR 99687
30TR 63937
ĐB
637712
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,6 0 2
4,3 1 2
5,0,8,1 2
3 0,1,8,7
8,9,8 4 1
Chục Số Đơn vị
5 2
7,9 6 0
8,8,3 7 0,6
3 8 4,4,7,2,7
9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 30/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E4
100N 21
200N 741
400N 669055573925
1TR 3580
3TR 66477687026347978947107099251204016
10TR 2498029950
15TR 87382
30TR 82823
ĐB
516125
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,8,5 0 2,9
2,4 1 2,6
0,1,8 2 1,5,3,5
2 3
4 1,7
Chục Số Đơn vị
2,2 5 7,0
1 6
5,7,4 7 7,9
8 0,0,2
7,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 23/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D4
100N 74
200N 367
400N 613329596790
1TR 1993
3TR 85793992052766932059469989405474953
10TR 1026172639
15TR 37152
30TR 27278
ĐB
945570
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 5
6 1
5 2
3,9,9,5 3 3,9
7,5 4
Chục Số Đơn vị
0 5 9,9,4,3,2
6 7,9,1
6 7 4,8,0
9,7 8
5,6,5,3 9 0,3,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755