Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tiền Giang - 26/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D11
100N 32
200N 899
400N 300644625122
1TR 7880
3TR 32050492651485530012875585970246319
10TR 8730989145
15TR 04196
30TR 76685
ĐB
094895
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6,2,9
1 2,9
3,6,2,1,0 2 2
3 2
4 5
Chục Số Đơn vị
6,5,4,8,9 5 0,5,8
0,9 6 2,5
7
5 8 0,5
9,1,0 9 9,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C11
100N 81
200N 362
400N 677194785476
1TR 8151
3TR 39616528921089257944226285850782160
10TR 2984451297
15TR 82800
30TR 45805
ĐB
710668
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 7,0,5
8,7,5 1 6
6,9,9 2 8
3
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
0 5 1
7,1 6 2,0,8
0,9 7 1,8,6
7,2,6 8 1
9 2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 12/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B11
100N 18
200N 851
400N 634072733277
1TR 8739
3TR 55280397371989458603121713368987346
10TR 2272372074
15TR 43603
30TR 00309
ĐB
647492
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 3,3,9
5,7 1 8
9 2 3
7,0,2,0 3 9,7
9,7 4 0,6
Chục Số Đơn vị
5 1
4 6
7,3 7 3,7,1,4
1 8 0,9
3,8,0 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 05/11/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A11
100N 96
200N 767
400N 683775728765
1TR 2707
3TR 93594803375217192866188879701630933
10TR 1845616016
15TR 55622
30TR 77677
ĐB
413022
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7
7 1 6,6
7,2,2 2 2,2
3 3 7,7,3
9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 6
9,6,1,5,1 6 7,5,6
6,3,0,3,8,7 7 2,1,7
8 7
9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 29/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E10
100N 07
200N 992
400N 914011597211
1TR 1652
3TR 58119839989596148419920691469701244
10TR 9888944072
15TR 08479
30TR 11451
ĐB
070271
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1,6,5,7 1 1,9,9
9,5,7 2
3
4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
5 9,2,1
6 1,9
0,9 7 2,9,1
9 8 9
5,1,1,6,8,7 9 2,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 22/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D10
100N 99
200N 077
400N 609875333134
1TR 6521
3TR 65053022493740745285473396716232212
10TR 5057823361
15TR 22344
30TR 76934
ĐB
027100
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 7,0
2,6 1 2
6,1 2 1
3,5 3 3,4,9,4
3,4,3 4 9,4
Chục Số Đơn vị
8 5 3
6 2,1
7,0 7 7,8
9,7 8 5
9,4,3 9 9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 15/10/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C10
100N 11
200N 331
400N 380035218689
1TR 5648
3TR 33820086579973730474753293166312754
10TR 6445968994
15TR 05616
30TR 31695
ĐB
198112
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0
1,3,2 1 1,6,2
1 2 1,0,9
6 3 1,7
7,5,9 4 8
Chục Số Đơn vị
9 5 7,4,9
1 6 3
5,3 7 4
4 8 9
8,2,5 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755