Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tiền Giang - 29/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E1
100N 55
200N 871
400N 508365735026
1TR 3980
3TR 91798627920671468953632874480160099
10TR 2291489864
15TR 59107
30TR 77028
ĐB
459562
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 29/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,7
7,0 1 4,4
9,6 2 6,8
8,7,5 3
1,1,6 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3
2 6 4,2
8,0 7 1,3
9,2 8 3,0,7
9 9 8,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 22/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D1
100N 44
200N 559
400N 133487692424
1TR 1740
3TR 54788198631561509497955991876955377
10TR 3083933185
15TR 05346
30TR 56954
ĐB
205717
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,7
2 4
6 3 4,9
4,3,2,5 4 4,0,6
Chục Số Đơn vị
1,8 5 9,4
4 6 9,3,9
9,7,1 7 7
8 8 8,5
5,6,9,6,3 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 15/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C1
100N 56
200N 719
400N 910348684294
1TR 2197
3TR 50665623349904922747569828482013635
10TR 3267932954
15TR 13430
30TR 10169
ĐB
623494
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 3
1 9
8 2 0
0 3 4,5,0
9,3,5,9 4 9,7
Chục Số Đơn vị
6,3 5 6,4
5 6 8,5,9
9,4 7 9
6 8 2
1,4,7,6 9 4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 08/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B1
100N 46
200N 345
400N 556241890758
1TR 6692
3TR 21190795633312718494367279579290897
10TR 0102787317
15TR 54482
30TR 94928
ĐB
834815
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 7,5
6,9,9,8 2 7,7,7,8
6 3
9 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5 8
4 6 2,3
2,2,9,2,1 7
5,2 8 9,2
8 9 2,0,4,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 01/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A1
100N 95
200N 310
400N 890794923535
1TR 4594
3TR 69180343334685954425024208737425317
10TR 8640651077
15TR 00249
30TR 87430
ĐB
939439
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,2,3 0 7,6
1 0,7
9 2 5,0
3 3 5,3,0,9
9,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9,3,2 5 9
0 6
0,1,7 7 4,7
8 0
5,4,3 9 5,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D12
100N 44
200N 948
400N 380673612726
1TR 2287
3TR 50659708457349058863877879534500057
10TR 8333771109
15TR 87240
30TR 04338
ĐB
837069
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6,9
6 1
2 6
6 3 7,8
4 4 4,8,5,5,0
Chục Số Đơn vị
4,4 5 9,7
0,2 6 1,3,9
8,8,5,3 7
4,3 8 7,7
5,0,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C12
100N 75
200N 420
400N 486757972941
1TR 0310
3TR 28883196023263179137343970235797249
10TR 1142570915
15TR 45858
30TR 82355
ĐB
096372
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 2
4,3 1 0,5
0,7 2 0,5
8 3 1,7
4 1,9
Chục Số Đơn vị
7,2,1,5 5 7,8,5
6 7
6,9,3,9,5 7 5,2
5 8 3
4 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755