Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Tiền Giang - 21/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C4
100N 93
200N 535
400N 141587413811
1TR 0989
3TR 37497453929315847943568440682403766
10TR 5541918016
15TR 73297
30TR 24201
ĐB
943309
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,9
4,1,0 1 5,1,9,6
9 2 4
9,4 3 5
4,2 4 1,3,4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 8
6,1 6 6
9,9 7
5 8 9
8,1,0 9 3,7,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B4
100N 78
200N 365
400N 625974675687
1TR 4570
3TR 88555830950940398261403651572893203
10TR 4534753531
15TR 85963
30TR 09435
ĐB
952073
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3
6,3 1
2 8
0,0,6,7 3 1,5
4 7
Chục Số Đơn vị
6,5,9,6,3 5 9,5
6 5,7,1,5,3
6,8,4 7 8,0,3
7,2 8 7
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-A4
100N 51
200N 515
400N 282707940144
1TR 7621
3TR 89161829134737483111444538056664527
10TR 3348312115
15TR 33875
30TR 40026
ĐB
388389
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0
5,2,6,1 1 5,3,1,5
2 7,1,7,6
1,5,8 3
9,4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
1,1,7 5 1,3
6,2 6 1,6
2,2 7 4,5
8 3,9
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 31/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-E3
100N 51
200N 805
400N 632308088538
1TR 0393
3TR 41375055717463588530579435659427002
10TR 2558410494
15TR 45902
30TR 92299
ĐB
237298
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/03/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 31/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,8,2,2
5,7 1
0,0 2 3
2,9,4 3 8,5,0
9,8,9 4 3
Chục Số Đơn vị
0,7,3 5 1
6
7 5,1
0,3,9 8 4
9 9 3,4,4,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 24/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-D3
100N 77
200N 914
400N 729238336384
1TR 1468
3TR 04381632922556199762887218298229161
10TR 1266050652
15TR 74443
30TR 62739
ĐB
620045
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/03/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 24/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
8,6,2,6 1 4
9,9,6,8,5 2 1
3,4 3 3,9
1,8 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4 5 2
6 8,1,2,1,0
7 7 7
6 8 4,1,2
3 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 17/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-C3
100N 38
200N 414
400N 019029774590
1TR 0554
3TR 39586430054103466363830522377752695
10TR 5040106547
15TR 10280
30TR 37654
ĐB
522925
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 17/03/2024  
Chục Số Đơn vị
9,9,8 0 5,1
0 1 4
5 2 5
6 3 8,4
1,5,3,5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,9,2 5 4,2,4
8 6 3
7,7,4 7 7,7
3 8 6,0
9 0,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 10/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: TG-B3
100N 62
200N 439
400N 569863400423
1TR 7622
3TR 01219670025169371083701469945291719
10TR 8256437006
15TR 40287
30TR 73673
ĐB
312636
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/03/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 10/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,6
1 9,9
6,2,0,5 2 3,2
2,9,8,7 3 9,6
6 4 0,6
Chục Số Đơn vị
5 2
4,0,3 6 2,4
8 7 3
9 8 3,7
3,1,1 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755