Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 29/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: T6K5
100N 14
200N 232
400N 119998370454
1TR 3388
3TR 51400782786603697681136554732526172
10TR 6550983535
15TR 79437
30TR 86245
ĐB
779318
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9
8 1 4,8
3,7 2 5
3 2,7,6,5,7
1,5 4 5
Chục Số Đơn vị
5,2,3,4 5 4,5
3 6
3,3 7 8,2
8,7,1 8 8,1
9,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 22/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: T6K4
100N 11
200N 853
400N 342882505573
1TR 8594
3TR 93496673174259348035329994868580308
10TR 9694992810
15TR 19296
30TR 57196
ĐB
793817
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 8
1 1 1,7,0,7
2 8
5,7,9 3 5
9 4 9
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3,0
9,9,9 6
1,1 7 3
2,0 8 5
9,4 9 4,6,3,9,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 15/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: T6K3
100N 97
200N 737
400N 092508651526
1TR 9843
3TR 41227723611547334956450079424682806
10TR 1503999850
15TR 92260
30TR 84491
ĐB
554772
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 7,6
6,9 1
7 2 5,6,7
4,7 3 7,9
4 3,6
Chục Số Đơn vị
2,6 5 6,0
2,5,4,0 6 5,1,0
9,3,2,0 7 3,2
8
3 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 08/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: T6K2
100N 10
200N 297
400N 453832434476
1TR 2598
3TR 89939725045865907876576913668862202
10TR 0899818866
15TR 33239
30TR 51595
ĐB
826015
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,2
9 1 0,5
0 2
4 3 8,9,9
0 4 3
Chục Số Đơn vị
9,1 5 9
7,7,6 6 6
9 7 6,6
3,9,8,9 8 8
3,5,3 9 7,8,1,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 01/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: T6K1
100N 03
200N 361
400N 313181904756
1TR 5709
3TR 79511741987486348892744229184911070
10TR 0562411903
15TR 04881
30TR 66798
ĐB
915476
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 3,9,3
6,3,1,8 1 1
9,2 2 2,4
0,6,0 3 1
2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 6
5,7 6 1,3
7 0,6
9,9 8 1
0,4 9 0,8,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 25/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: T5K4
100N 09
200N 556
400N 501246636338
1TR 1121
3TR 41901491959882946555460400723503826
10TR 3519375477
15TR 54154
30TR 47507
ĐB
172208
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,1,7,8
2,0 1 2
1 2 1,9,6
6,9 3 8,5
5 4 0
Chục Số Đơn vị
9,5,3 5 6,5,4
5,2 6 3
7,0 7 7
3,0 8
0,2 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 18/05/2022
Thứ Tư
Loại vé: T5K3
100N 17
200N 054
400N 423904847638
1TR 0714
3TR 73760954834776792527533163681803424
10TR 1997722333
15TR 80694
30TR 79529
ĐB
995365
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 7,4,6,8
2 7,4,9
8,3 3 9,8,3
5,8,1,2,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
1 6 0,7,5
1,6,2,7 7 7
3,1 8 4,3
3,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755