Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 29/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K5T11
100N 65
200N 178
400N 400358920070
1TR 5968
3TR 18783002604550039917069105105739102
10TR 8886994860
15TR 35061
30TR 76555
ĐB
531531
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/11/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 29/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6,0,1,6 0 3,0,2
6,3 1 7,0
9,0 2
0,8 3 1
4
Chục Số Đơn vị
6,5 5 7,5
6 5,8,0,9,0,1
1,5 7 8,0
7,6 8 3
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 22/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T11
100N 31
200N 366
400N 531004243016
1TR 4812
3TR 32311379402134771857979007730906614
10TR 5730867141
15TR 30522
30TR 10681
ĐB
107700
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/11/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 22/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4,0,0 0 0,9,8,0
3,1,4,8 1 0,6,2,1,4
1,2 2 4,2
3 1
2,1 4 0,7,1
Chục Số Đơn vị
5 7
6,1 6 6
4,5 7
0 8 1
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 15/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T11
100N 27
200N 298
400N 695931034846
1TR 9805
3TR 71031493254195764763197147711848648
10TR 2045158587
15TR 10456
30TR 33800
ĐB
341328
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/11/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 15/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,5,0
3,5 1 4,8
2 7,5,8
0,6 3 1
1 4 6,8
Chục Số Đơn vị
0,2 5 9,7,1,6
4,5 6 3
2,5,8 7
9,1,4,2 8 7
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 08/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K2T11
100N 34
200N 672
400N 628130320371
1TR 4789
3TR 34933478177571843158645380537233345
10TR 3519352039
15TR 56237
30TR 05680
ĐB
449099
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/11/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 08/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
8,7 1 7,8
7,3,7 2
3,9 3 4,2,3,8,9,7
3 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 8
6
1,3 7 2,1,2
1,5,3 8 1,9,0
8,3,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 01/11/2023
Thứ Tư
Loại vé: K1T11
100N 16
200N 833
400N 297617064388
1TR 8588
3TR 88682725022754616702368316298906517
10TR 0998207470
15TR 29674
30TR 59251
ĐB
713125
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/11/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 01/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,2,2
3,5 1 6,7
8,0,0,8 2 5
3 3 3,1
7 4 6
Chục Số Đơn vị
2 5 1
1,7,0,4 6
1 7 6,0,4
8,8 8 8,8,2,9,2
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 25/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: K4T10
100N 18
200N 389
400N 685302387419
1TR 0486
3TR 24377688346162562838671635686949398
10TR 7977340365
15TR 91041
30TR 23143
ĐB
300191
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/10/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 25/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4,9 1 8,9
2 5
5,6,7,4 3 8,4,8
3 4 1,3
Chục Số Đơn vị
2,6 5 3
8 6 3,9,5
7 7 7,3
1,3,3,9 8 9,6
8,1,6 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 18/10/2023
Thứ Tư
Loại vé: K3T10
100N 10
200N 754
400N 441594472636
1TR 7380
3TR 92550011227279139788683065638644189
10TR 5358964948
15TR 96631
30TR 39413
ĐB
717533
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/10/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,5 0 6
9,3 1 0,5,3
2 2 2
1,3 3 6,1,3
5 4 7,8
Chục Số Đơn vị
1 5 4,0
3,0,8 6
4 7
8,4 8 0,8,6,9,9
8,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755