Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Nam Định - 25/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 78432584
G.Sáu 939933878
G.Năm 438577526154535433361651
G.Tư 8918164530519154
G.Ba 150662444315882263088269979139
G.Nhì 1349072677
G.Nhất 38794
ĐB
36768
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/06/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
5,5 1 8
5,8 2 5
4,3,4 3 9,3,6,9
8,5,5,5,9 4 3,5,3
Chục Số Đơn vị
2,8,4 5 2,4,4,1,1,4
3,6 6 6,8
7 7 8,8,7
7,7,1,0,6 8 4,5,2
3,9,3 9 9,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 18/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 18503213
G.Sáu 765095944
G.Năm 680383969069912808809176
G.Tư 3021627227126064
G.Ba 406042297497388323752952547990
G.Nhì 8903305612
G.Nhất 21110
ĐB
87190
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,9,1,9 0 3,4
2 1 8,3,2,2,0
3,7,1,1 2 8,1,5
1,0,3 3 2,3
4,6,0,7 4 4
Chục Số Đơn vị
6,9,7,2 5 0
9,7 6 5,9,4
7 6,2,4,5
1,2,8 8 0,8
6 9 5,6,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 32063355
G.Sáu 570449342
G.Năm 422750145099476332274269
G.Tư 5922517510791042
G.Ba 865594690174366314230602762203
G.Nhì 2002562589
G.Nhất 20766
ĐB
29224
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,1,3
0 1 4
3,4,2,4 2 7,7,2,3,7,5,4
3,6,2,0 3 2,3
1,2 4 9,2,2
Chục Số Đơn vị
5,7,2 5 5,9
0,6,6 6 3,9,6,6
2,2,2 7 0,5,9
8 9
4,9,6,7,5,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 04/06/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 03688742
G.Sáu 500161485
G.Năm 517890112444448733981365
G.Tư 2962439472198466
G.Ba 304481457757334181960341821125
G.Nhì 6312967653
G.Nhất 30058
ĐB
60832
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 3,0
6,1 1 1,9,8
4,6,3 2 5,9
0,5 3 4,2
4,9,3 4 2,4,8
Chục Số Đơn vị
8,6,2 5 3,8
6,9 6 8,1,5,2,6
8,8,7 7 8,7
6,7,9,4,1,5 8 7,5,7
1,2 9 8,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 28/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 63533959
G.Sáu 719640292
G.Năm 251791531007343092418362
G.Tư 8907977344698369
G.Ba 756882512057019906576782368014
G.Nhì 5229277476
G.Nhất 86313
ĐB
57318
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3,2 0 7,7
4 1 9,7,9,4,3,8
9,6,9 2 0,3
6,5,5,7,2,1 3 9,0
1 4 0,1
Chục Số Đơn vị
5 3,9,3,7
7 6 3,2,9,9
1,0,0,5 7 3,6
8,1 8 8
3,5,1,6,6,1 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 21/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 53641380
G.Sáu 559193047
G.Năm 423833447589632780584791
G.Tư 3330199961801527
G.Ba 095000083714233788312830986212
G.Nhì 0836424874
G.Nhất 20830
ĐB
85198
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,8,0,3 0 0,9
9,3 1 3,2
1 2 7,7
5,1,9,3 3 8,0,7,3,1,0
6,4,6,7 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 3,9,8
6 4,4
4,2,2,3 7 4
3,5,9 8 0,9,0
5,8,9,0 9 3,1,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 14/05/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 05740852
G.Sáu 585536357
G.Năm 073117693270308851798847
G.Tư 9005860902214118
G.Ba 755719453383453769963108718091
G.Nhì 6963267521
G.Nhất 08368
ĐB
30775
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,8,5,9
3,2,7,9,2 1 8
5,3 2 1,1
3,5 3 6,1,3,2
7 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,0,7 5 2,7,3
3,9 6 9,8
5,4,8 7 4,0,9,1,5
0,8,1,6 8 5,8,7
6,7,0 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755