Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Nam Định - 28/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 30878075
G.Sáu 313104436
G.Năm 136885120613914089747483
G.Tư 1226368130513591
G.Ba 363999917644895481448966583781
G.Nhì 6188771870
G.Nhất 88795
ĐB
87219
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/01/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 28/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8,4,7 0 4
8,5,9,8 1 3,2,3,9
1 2 6
1,1,8 3 0,6
0,7,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
7,9,6,9 5 1
3,2,7 6 8,5
8,8 7 5,4,6,0
6 8 7,0,3,1,1,7
9,1 9 1,9,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 21/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy
G.Sáu
G.Năm
G.Tư
G.Ba
G.Nhì
G.Nhất
ĐB
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 14/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 02348281
G.Sáu 949318656
G.Năm 073730181279243556965434
G.Tư 1213737583751727
G.Ba 261772824086842549345301611166
G.Nhì 8483042992
G.Nhất 27086
ĐB
62940
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,4 0 2
8 1 8,8,3,6
0,8,4,9 2 7
1 3 4,7,5,4,4,0
3,3,3 4 9,0,2,0
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 6
5,9,1,6,8 6 6
3,2,7 7 9,5,5,7
1,1 8 2,1,6
4,7 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 07/01/2023
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 95120593
G.Sáu 710696135
G.Năm 772257060051105033774923
G.Tư 1913801552413912
G.Ba 558509707925197017956958807835
G.Nhì 9837545648
G.Nhất 20448
ĐB
39597
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,5,5 0 5,6
5,4 1 2,0,3,5,2
1,2,1 2 2,3
9,2,1 3 5,5
4 1,8,8
Chục Số Đơn vị
9,0,3,1,9,3,7 5 1,0,0
9,0 6
7,9,9 7 7,9,5
8,4,4 8 8
7 9 5,3,6,7,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 31/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 62859130
G.Sáu 285185279
G.Năm 758954292475926062278372
G.Tư 1635598903202473
G.Ba 879476220940405529734107379983
G.Nhì 0156007447
G.Nhất 42135
ĐB
55291
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6,2,6 0 9,5
9,9 1
6,7 2 9,7,0
7,7,7,8 3 0,5,5
4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,8,8,7,3,0,3 5
6 2,0,0
2,4,4 7 9,5,2,3,3,3
8 5,5,5,9,9,3
7,8,2,8,0 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 24/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 82279893
G.Sáu 135596390
G.Năm 071125175640562584891885
G.Tư 1938104635649939
G.Ba 551337510520012644888311731939
G.Nhì 9618874525
G.Nhất 70353
ĐB
09534
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 5
1 1 1,7,2,7
8,1 2 7,5,5
9,3,5 3 5,8,9,3,9,4
6,3 4 0,6
Chục Số Đơn vị
3,2,8,0,2 5 3
9,4 6 4
2,1,1 7
9,3,8,8 8 2,9,5,8,8
8,3,3 9 8,3,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 17/12/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 29568814
G.Sáu 849255247
G.Năm 082037608781223910460825
G.Tư 1541087525571632
G.Ba 399080079793691187334797126018
G.Nhì 5053374665
G.Nhất 66934
ĐB
71424
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 8
8,4,9,7 1 4,8
3 2 9,0,5,4
3,3 3 9,2,3,3,4
1,3,2 4 9,7,6,1
Chục Số Đơn vị
5,2,7,6 5 6,5,7
5,4 6 0,5
4,5,9 7 5,1
8,0,1 8 8,1
2,4,3 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755