Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Nam Định - 01/10/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 67186601
G.Sáu 822592330
G.Năm 619744366869571259506313
G.Tư 0901207979384045
G.Ba 638678779310430090027703079134
G.Nhì 9646334496
G.Nhất 13904
ĐB
35019
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/10/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 01/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5,3,3 0 1,1,2,4
0,0 1 8,2,3,9
2,9,1,0 2 2
1,9,6 3 0,6,8,0,0,4
3,0 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 0
6,3,9 6 7,6,9,7,3
6,9,6 7 9
1,3 8
6,7,1 9 2,7,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 24/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 08347891
G.Sáu 368823443
G.Năm 038686865211916201665909
G.Tư 8467757415797138
G.Ba 672430474799009143864706886540
G.Nhì 3958305213
G.Nhất 01140
ĐB
08154
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 8,9,9
9,1 1 1,3
6 2 3
2,4,4,8,1 3 4,8
3,7,5 4 3,3,7,0,0
Chục Số Đơn vị
5 4
8,8,6,8 6 8,2,6,7,8
6,4 7 8,4,9
0,7,6,3,6 8 6,6,6,3
0,7,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 17/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 65712925
G.Sáu 084250098
G.Năm 104919723323074836420676
G.Tư 5992524704266302
G.Ba 743633100098734250959221167172
G.Nhì 8525499868
G.Nhất 82995
ĐB
55890
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,9 0 2,0
7,1 1 1
7,4,9,0,7 2 9,5,3,6
2,6 3 4
8,3,5 4 9,8,2,7
Chục Số Đơn vị
6,2,9,9 5 0,4
7,2 6 5,3,8
4 7 1,2,6,2
9,4,6 8 4
2,4 9 8,2,5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 10/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 68485578
G.Sáu 340431743
G.Năm 000311793370081697111183
G.Tư 8924453602500862
G.Ba 214370970621647655126197419816
G.Nhì 0759802432
G.Nhất 74421
ĐB
17535
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,5 0 3,6
3,1,2 1 6,1,2,6
6,1,3 2 4,1
4,0,8 3 1,6,7,2,5
2,7 4 8,0,3,7
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,0
1,3,0,1 6 8,2
3,4 7 8,9,0,4
6,4,7,9 8 3
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 03/09/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 32430471
G.Sáu 188854617
G.Năm 478457648242062092953524
G.Tư 0663430222401784
G.Ba 555366938411121740223233451107
G.Nhì 4674606592
G.Nhất 58840
ĐB
47153
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,4 0 4,2,7
7,2 1 7
3,4,0,2,9 2 0,4,1,2
4,6,5 3 2,6,4
0,5,8,6,2,8,8,3 4 3,2,0,6,0
Chục Số Đơn vị
9 5 4,3
3,4 6 4,3
1,0 7 1
8 8 8,4,4,4
9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 27/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 07387442
G.Sáu 826976447
G.Năm 572575638458210604229373
G.Tư 7987852842861410
G.Ba 682203370441987589441784522571
G.Nhì 3073097036
G.Nhất 36200
ĐB
89617
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,3,0 0 7,6,4,0
7 1 0,7
4,2 2 6,5,2,8,0
6,7 3 8,0,6
7,0,4 4 2,7,4,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 8
2,7,0,8,3 6 3
0,4,8,8,1 7 4,6,3,1
3,5,2 8 7,6,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 20/08/2022
Thứ Bảy
Loại vé: ND
G.Bảy 76443119
G.Sáu 048364120
G.Năm 162269057172907497078435
G.Tư 8061455728466122
G.Ba 322501642442617565758253414503
G.Nhì 7865066649
G.Nhất 10226
ĐB
10211
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,5 0 5,7,3
3,6,1 1 9,7,1
2,7,2 2 0,2,2,4,6
0 3 1,5,4
4,6,7,2,3 4 4,8,6,9
Chục Số Đơn vị
0,3,7 5 7,0,0
7,4,2 6 4,1
0,5,1 7 6,2,4,5
4 8
1,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755