Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 7K3
100N 87
200N 238
400N 918810272172
1TR 7914
3TR 82550280671639866389078824617435746
10TR 4956146887
15TR 69350
30TR 80330
ĐB
320064
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/07/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5,3 0
6 1 4
7,8 2 7
3 8,0
1,7,6 4 6
Chục Số Đơn vị
5 0,0
4 6 7,1,4
8,2,6,8 7 2,4
3,8,9 8 7,8,9,2,7
8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 7K2
100N 63
200N 044
400N 588467879302
1TR 1953
3TR 52795529374627974290279222146826587
10TR 6182020409
15TR 50371
30TR 35199
ĐB
712929
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/07/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 2,9
7 1
0,2 2 2,0,9
6,5 3 7
4,8 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3
6 3,8
8,3,8 7 9,1
6 8 4,7,7
7,0,9,2 9 5,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/07/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 7K1
100N 27
200N 859
400N 883300387309
1TR 8787
3TR 17641175577026225806110811463843822
10TR 5895039753
15TR 00852
30TR 42358
ĐB
468856
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/07/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 9,6
4,8 1
6,2,5 2 7,2
3,5 3 3,8,8
4 1
Chục Số Đơn vị
5 9,7,0,3,2,8,6
0,5 6 2
2,8,5 7
3,3,5 8 7,1
5,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 30/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 6K5
100N 69
200N 422
400N 172883674391
1TR 8243
3TR 46041999309453378203699447892360448
10TR 2687436481
15TR 73855
30TR 48622
ĐB
518901
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,1
9,4,8,0 1
2,2 2 2,8,3,2
4,3,0,2 3 0,3
4,7 4 3,1,4,8
Chục Số Đơn vị
5 5 5
6 9,7
6 7 4
2,4 8 1
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 23/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N 41
200N 959
400N 539462327209
1TR 9715
3TR 14738616617886307084271712006612974
10TR 8618282403
15TR 09566
30TR 51092
ĐB
638955
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
4,6,7 1 5
3,8,9 2
6,0 3 2,8
9,8,7 4 1
Chục Số Đơn vị
1,5 5 9,5
6,6 6 1,3,6,6
7 1,4
3 8 4,2
5,0 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 16/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N 92
200N 276
400N 252271050403
1TR 5078
3TR 34436586175567901985250726363105969
10TR 6784301152
15TR 26935
30TR 73794
ĐB
945838
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,3
3 1 7
9,2,7,5 2 2
0,4 3 6,1,5,8
9 4 3
Chục Số Đơn vị
0,8,3 5 2
7,3 6 9
1 7 6,8,9,2
7,3 8 5
7,6 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 09/06/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 6K2
100N 14
200N 140
400N 989586362667
1TR 4848
3TR 31213069226677916407865096655040049
10TR 4061507489
15TR 17892
30TR 58646
ĐB
869227
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 7,9
1 4,3,5
2,9 2 2,7
1 3 6
1 4 0,8,9,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 0
3,4 6 7
6,0,2 7 9
4 8 9
7,0,4,8 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755