Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 02/10/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 10K1
100N 77
200N 831
400N 077765183488
1TR 1520
3TR 94999732303833550362027244673631253
10TR 7970601169
15TR 10851
30TR 17409
ĐB
029437
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/10/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 6,9
3,5 1 8
6 2 0,4
5 3 1,0,5,6,7
2 4
Chục Số Đơn vị
3 5 3,1
3,0 6 2,9
7,7,3 7 7,7
1,8 8 8
9,6,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 25/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 9K4
100N 84
200N 391
400N 756797379512
1TR 8971
3TR 73475753193807950194323026430436983
10TR 8654192210
15TR 05754
30TR 50255
ĐB
257571
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/09/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,4
9,7,4,7 1 2,9,0
1,0 2
8 3 7
8,9,0,5 4 1
Chục Số Đơn vị
7,5 5 4,5
6 7
6,3 7 1,5,9,1
8 4,3
1,7 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 18/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 9K3
100N 21
200N 222
400N 120402928811
1TR 4640
3TR 15823564752330217054385077423963897
10TR 2216198822
15TR 40627
30TR 10876
ĐB
452295
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/09/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,2,7
2,1,6 1 1
2,9,0,2 2 1,2,3,2,7
2 3 9
0,5 4 0
Chục Số Đơn vị
7,9 5 4
7 6 1
0,9,2 7 5,6
8
3 9 2,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 11/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 9K2
100N 64
200N 540
400N 947571281131
1TR 5241
3TR 43582198368272572748642256258701052
10TR 7673213506
15TR 26654
30TR 30497
ĐB
907967
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/09/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 11/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
3,4 1
8,5,3 2 8,5,5
3 1,6,2
6,5 4 0,1,8
Chục Số Đơn vị
7,2,2 5 2,4
3,0 6 4,7
8,9,6 7 5
2,4 8 2,7
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 04/09/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 9K1
100N 88
200N 925
400N 798949656959
1TR 7736
3TR 90639967837893891917880334116915514
10TR 3378863857
15TR 71483
30TR 18018
ĐB
480860
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/09/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 7,4,8
2 5
8,3,8 3 6,9,8,3
1 4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9,7
3 6 5,9,0
1,5 7
8,3,8,1 8 8,9,3,8,3
8,5,3,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 28/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K4
100N 73
200N 455
400N 906135109921
1TR 8509
3TR 14892857315380242507739468219136279
10TR 7747952313
15TR 82981
30TR 81072
ĐB
442607
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,2,7,7
6,2,3,9,8 1 0,3
9,0,7 2 1
7,1 3 1
4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 5
4 6 1
0,0 7 3,9,9,2
8 1
0,7,7 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/08/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 8K3
100N 48
200N 592
400N 276123502242
1TR 6560
3TR 37750501227538573355735034228623921
10TR 6200179202
15TR 46550
30TR 97537
ĐB
200289
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/08/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,5,5 0 3,1,2
6,2,0 1
9,4,2,0 2 2,1
0 3 7
4 8,2
Chục Số Đơn vị
8,5 5 0,0,5,0
8 6 1,0
3 7
4 8 5,6,9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755