Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N 24
200N 777
400N 719183806524
1TR 8298
3TR 25702166568673703920731961131320351
10TR 6032597899
15TR 37721
30TR 00957
ĐB
099904
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2,4
9,5,2 1 3
0 2 4,4,0,5,1
1 3 7
2,2,0 4
Chục Số Đơn vị
2 5 6,1,7
5,9 6
7,3,5 7 7
9 8 0
9 9 1,8,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N 52
200N 543
400N 688615392978
1TR 2678
3TR 90978166800259278733015228615650057
10TR 7414359038
15TR 49055
30TR 34085
ĐB
659215
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 5
5,9,2 2 2
4,3,4 3 9,3,8
4 3,3
Chục Số Đơn vị
5,8,1 5 2,6,7,5
8,5 6
5 7 8,8,8
7,7,7,3 8 6,0,5
3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 12/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 6K2
100N 54
200N 860
400N 450744828731
1TR 3695
3TR 38394549720731083484637860454659748
10TR 2104599249
15TR 39480
30TR 13659
ĐB
152901
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,8 0 7,1
3,0 1 0
8,7 2
3 1
5,9,8 4 6,8,5,9
Chục Số Đơn vị
9,4 5 4,9
8,4 6 0
0 7 2
4 8 2,4,6,0
4,5 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 05/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 6K1
100N 33
200N 671
400N 624324126637
1TR 2445
3TR 76598540407221182813148212471417657
10TR 6924490036
15TR 68731
30TR 45058
ĐB
582019
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
7,1,2,3 1 2,1,3,4,9
1 2 1
3,4,1 3 3,7,6,1
1,4 4 3,5,0,4
Chục Số Đơn vị
4 5 7,8
3 6
3,5 7 1
9,5 8
1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 29/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 5K5
100N 39
200N 171
400N 101570226647
1TR 4904
3TR 60103541140793860800642659667053538
10TR 4822288922
15TR 09425
30TR 71374
ĐB
615562
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 4,3,0
7 1 5,4
2,2,2,6 2 2,2,2,5
0 3 9,8,8
0,1,7 4 7
Chục Số Đơn vị
1,6,2 5
6 5,2
4 7 1,0,4
3,3 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 22/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 5K4
100N 13
200N 405
400N 424454187676
1TR 3811
3TR 54679851375188930072228229986146470
10TR 8830280370
15TR 44601
30TR 12899
ĐB
042104
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 5,2,1,4
1,6,0 1 3,8,1
7,2,0 2 2
1 3 7
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5
7 6 1
3 7 6,9,2,0,0
1 8 9
7,8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 15/05/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N 54
200N 741
400N 425792931093
1TR 7102
3TR 67340067764484973147003758511736077
10TR 9845746656
15TR 42192
30TR 19873
ĐB
797080
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2
4 1 7
0,9 2
9,9,7 3
5 4 1,0,9,7
Chục Số Đơn vị
7 5 4,7,7,6
7,5 6
5,4,1,7,5 7 6,5,7,3
8 0
4 9 3,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755