Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Kiên Giang - 04/06/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 6K1
100N 18
200N 097
400N 837430701797
1TR 7153
3TR 92356561263510131635611855827106277
10TR 3161426630
15TR 73891
30TR 58346
ĐB
853973
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 1
0,7,9 1 8,4
2 6
5,7 3 5,0
7,1 4 6
Chục Số Đơn vị
3,8 5 3,6
5,2,4 6
9,9,7 7 4,0,1,7,3
1 8 5
9 7,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 28/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 5K4
100N 86
200N 308
400N 117871559156
1TR 2825
3TR 77143714584245822137124563227314888
10TR 4797068530
15TR 65910
30TR 35048
ĐB
077788
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,1 0 8
1 0
2 5
4,7 3 7,0
4 3,8
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,6,8,8,6
8,5,5 6
3 7 8,3,0
0,7,5,5,8,4,8 8 6,8,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 5K3
100N 58
200N 592
400N 162479109824
1TR 2892
3TR 01440254616745727314478567785523230
10TR 1510705250
15TR 50054
30TR 40813
ĐB
164268
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,4,3,5 0 7
6 1 0,4,3
9,9 2 4,4
1 3 0
2,2,1,5 4 0
Chục Số Đơn vị
5 5 8,7,6,5,0,4
5 6 1,8
5,0 7
5,6 8
9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 5K2
100N 78
200N 487
400N 197682063100
1TR 2347
3TR 78568050282173584727879343464653483
10TR 1007818967
15TR 37150
30TR 32242
ĐB
381832
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 6,0
1
4,3 2 8,7
8 3 5,4,2
3 4 7,6,2
Chục Số Đơn vị
3 5 0
7,0,4 6 8,7
8,4,2,6 7 8,6,8
7,6,2,7 8 7,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/05/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 5K1
100N 49
200N 988
400N 989358049407
1TR 8283
3TR 61560990619921204485770899811791609
10TR 8940365945
15TR 96835
30TR 76555
ĐB
405776
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,7,9,3
6 1 2,7
1 2
9,8,0 3 5
0 4 9,5
Chục Số Đơn vị
8,4,3,5 5 5
7 6 0,1
0,1 7 6
8 8 8,3,5,9
4,8,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 30/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 4K5
100N 63
200N 643
400N 382230384490
1TR 5066
3TR 05123407726895140971259874724810844
10TR 1607163057
15TR 09543
30TR 05528
ĐB
820158
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
5,7,7 1
2,7 2 2,3,8
6,4,2,4 3 8
4 4 3,8,4,3
Chục Số Đơn vị
5 1,7,8
6 6 3,6
8,5 7 2,1,1
3,4,2,5 8 7
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 23/04/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 4K4
100N 92
200N 876
400N 658890479899
1TR 1029
3TR 39583588351155496631861281016339149
10TR 7234824223
15TR 66889
30TR 16966
ĐB
038472
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0
3 1
9,7 2 9,8,3
8,6,2 3 5,1
5 4 7,9,8
Chục Số Đơn vị
3 5 4
7,6 6 3,6
4 7 6,2
8,2,4 8 8,3,9
9,2,4,8 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755