Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Kiên Giang - 21/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 4K3
100N 28
200N 908
400N 618011575769
1TR 1680
3TR 69888207462645632021445570546907799
10TR 8917932057
15TR 44914
30TR 72335
ĐB
975735
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 8
2 1 4
2 8,1
3 5,5
1 4 6
Chục Số Đơn vị
3,3 5 7,6,7,7
4,5 6 9,9
5,5,5 7 9
2,0,8 8 0,0,8
6,6,9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 14/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 4K2
100N 91
200N 025
400N 428266495678
1TR 9990
3TR 70332184091725613122059022801031895
10TR 6568783161
15TR 40737
30TR 60590
ĐB
655444
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,9 0 9,2
9,6 1 0
8,3,2,0 2 5,2
3 2,7
4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
5 6 1
8,3 7 8
7 8 2,7
4,0 9 1,0,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 07/04/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 4K1
100N 22
200N 160
400N 142387887110
1TR 0773
3TR 18749908141383709653901027572908552
10TR 3492237415
15TR 99604
30TR 09521
ĐB
097473
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 2,4
2 1 0,4,5
2,0,5,2 2 2,3,9,2,1
2,7,5,7 3 7
1,0 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 3,2
6 0
3 7 3,3
8 8 8
4,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 31/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K5
100N 68
200N 108
400N 656572102376
1TR 6999
3TR 34692677293854394555300059362039472
10TR 4118912646
15TR 46910
30TR 88222
ĐB
540769
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2,1 0 8,5
1 0,0
9,7,2 2 9,0,2
4 3
4 3,6
Chục Số Đơn vị
6,5,0 5 5
7,4 6 8,5,9
7 6,2
6,0 8 9
9,2,8,6 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K4
100N 94
200N 081
400N 505799031143
1TR 3550
3TR 83416854153803816740722735127355590
10TR 4190481185
15TR 99259
30TR 73789
ĐB
915826
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/03/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4,9 0 3,4
8 1 6,5
2 6
0,4,7,7 3 8
9,0 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,8 5 7,0,9
1,2 6
5 7 3,3
3 8 1,5,9
5,8 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K3
100N 26
200N 606
400N 920722774017
1TR 5529
3TR 31797294640788166603587150732713739
10TR 5766586867
15TR 51606
30TR 60854
ĐB
453065
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,3,6
8 1 7,5
2 6,9,7
0 3 9
6,5 4
Chục Số Đơn vị
1,6,6 5 4
2,0,0 6 4,5,7,5
0,7,1,9,2,6 7 7
8 1
2,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/03/2024
Chủ Nhật
Loại vé: 3K2
100N 92
200N 513
400N 436336481877
1TR 0454
3TR 65834144784423014849345383716838918
10TR 1967610712
15TR 49744
30TR 05526
ĐB
953199
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/03/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
1 3,8,2
9,1 2 6
1,6 3 4,0,8
5,3,4 4 8,9,4
Chục Số Đơn vị
5 4
7,2 6 3,8
7 7 7,8,6
4,7,3,6,1 8
4,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755