Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 29/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 1K5
100N 64
200N 749
400N 801872311820
1TR 8530
3TR 18551407608358300361556739917840171
10TR 6383612901
15TR 93357
30TR 36163
ĐB
201243
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/01/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,3,6 0 1
3,5,6,7,0 1 8
2 0
8,7,6,4 3 1,0,6
6 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 1,7
3 6 4,0,1,3
5 7 3,8,1
1,7 8 3
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 22/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 1K4
100N 99
200N 356
400N 481209487517
1TR 0290
3TR 67998124433539425392989396973054892
10TR 1058605172
15TR 18434
30TR 74636
ĐB
332403
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 3
1 2,7
1,9,9,7 2
4,0 3 9,0,4,6
9,3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 6
5,8,3 6
1 7 2
4,9 8 6
9,3 9 9,0,8,4,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 15/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 1K3
100N 80
200N 482
400N 174604665869
1TR 1904
3TR 30076888328183200454482643368877145
10TR 3808687725
15TR 52814
30TR 27423
ĐB
515546
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
1 4
8,3,3 2 5,3
2 3 2,2
0,5,6,1 4 6,5,6
Chục Số Đơn vị
4,2 5 4
4,6,7,8,4 6 6,9,4
7 6
8 8 0,2,8,6
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 08/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 1K2
100N 28
200N 124
400N 140028693021
1TR 9267
3TR 62746445567931707016812740595384765
10TR 8933184056
15TR 62855
30TR 81332
ĐB
140182
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
2,3 1 7,6
3,8 2 8,4,1
5 3 1,2
2,7 4 6
Chục Số Đơn vị
6,5 5 6,3,6,5
4,5,1,5 6 9,7,5
6,1 7 4
2 8 2
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 01/01/2023
Chủ Nhật
Loại vé: 1K1
100N 64
200N 528
400N 263650295020
1TR 7486
3TR 76611294331319891143950076959935731
10TR 4406779309
15TR 45354
30TR 13089
ĐB
104380
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,9
1,3 1 1
2 8,9,0
3,4 3 6,3,1
6,5 4 3
Chục Số Đơn vị
5 4
3,8 6 4,7
0,6 7
2,9 8 6,9,0
2,9,0,8 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 25/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 12K4
100N 25
200N 674
400N 948895510754
1TR 9479
3TR 44154162307903569626951378018987317
10TR 9258659327
15TR 55393
30TR 28866
ĐB
845155
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
5 1 7
2 5,6,7
9 3 0,5,7
7,5,5 4
Chục Số Đơn vị
2,3,5 5 1,4,4,5
2,8,6 6 6
3,1,2 7 4,9
8 8 8,9,6
7,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 18/12/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 12K3
100N 60
200N 440
400N 335773053161
1TR 8597
3TR 98154774112935334116938068978749418
10TR 0370020858
15TR 57985
30TR 13145
ĐB
480954
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,0 0 5,6,0
6,1 1 1,6,8
2
5 3
5,5 4 0,5
Chục Số Đơn vị
0,8,4 5 7,4,3,8,4
1,0 6 0,1
5,9,8 7
1,5 8 7,5
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755