Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 01/12/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL48
100N 88
200N 729
400N 193128727349
1TR 1726
3TR 90144012376139559414845504771887640
10TR 2141610005
15TR 38187
30TR 62938
ĐB
010787
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/12/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/12/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 5
3 1 4,8,6
7 2 9,6
3 1,7,8
4,1 4 9,4,0
Chục Số Đơn vị
9,0 5 0
2,1 6
3,8,8 7 2
8,1,3 8 8,7,7
2,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 24/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL47
100N 03
200N 901
400N 285699256008
1TR 9656
3TR 81443666893240708465925238359966965
10TR 2684697207
15TR 48334
30TR 67972
ĐB
416230
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/11/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 3,1,8,7,7
0 1
7 2 5,3
0,4,2 3 4,0
3 4 3,6
Chục Số Đơn vị
2,6,6 5 6,6
5,5,4 6 5,5
0,0 7 2
0 8 9
8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 17/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL46
100N 41
200N 750
400N 318133629282
1TR 8947
3TR 22053799352214452367266760924841421
10TR 9851556423
15TR 11129
30TR 05798
ĐB
649443
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/11/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,8,2 1 5
6,8 2 1,3,9
5,2,4 3 5
4 4 1,7,4,8,3
Chục Số Đơn vị
3,1 5 0,3
7 6 2,7
4,6 7 6
4,9 8 1,2
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 10/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL45
100N 53
200N 387
400N 037324037908
1TR 8155
3TR 32668754087929786321657771764998261
10TR 7078441488
15TR 03002
30TR 68064
ĐB
253227
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/11/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,8,8,2
2,6 1
0 2 1,7
5,7,0 3
8,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5
6 8,1,4
8,9,7,2 7 3,7
0,6,0,8 8 7,4,8
4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 03/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL44
100N 17
200N 093
400N 604940678466
1TR 9651
3TR 19228958155176970109500285110115313
10TR 2361020996
15TR 53937
30TR 52447
ĐB
935354
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/11/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,1
5,0 1 7,5,3,0
2 8,8
9,1 3 7
5 4 9,7
Chục Số Đơn vị
1 5 1,4
6,9 6 7,6,9
1,6,3,4 7
2,2 8
4,6,0 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 27/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL43
100N 16
200N 301
400N 448312211747
1TR 7532
3TR 78674226339830354846630285291156828
10TR 7094868333
15TR 17150
30TR 65631
ĐB
149395
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/10/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/10/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,3
0,2,1,3 1 6,1
3 2 1,8,8
8,3,0,3 3 2,3,3,1
7 4 7,6,8
Chục Số Đơn vị
9 5 0
1,4 6
4 7 4
2,2,4 8 3
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL42
100N 90
200N 128
400N 418793091386
1TR 9608
3TR 13587734509799437907339852595223780
10TR 4874096402
15TR 90554
30TR 65516
ĐB
722484
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5,8,4 0 9,8,7,2
1 6
5,0 2 8
3
9,5,8 4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 0,2,4
8,1 6
8,8,0 7
2,0 8 7,6,7,5,0,4
0 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755