Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL25
100N 29
200N 544
400N 169484938738
1TR 9063
3TR 91458143078339468317623018917885993
10TR 8524115965
15TR 04106
30TR 71964
ĐB
431608
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,1,6,8
0,4 1 7
2 9
9,6,9 3 8
4,9,9,6 4 4,1
Chục Số Đơn vị
6 5 8
0 6 3,5,4
0,1 7 8
3,5,7,0 8
2 9 4,3,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 17/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL24
100N 69
200N 304
400N 461479260708
1TR 7745
3TR 86337202821759253947199573355888395
10TR 7436678094
15TR 00149
30TR 44414
ĐB
645326
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,8
1 4,4
8,9 2 6,6
3 7
0,1,9,1 4 5,7,9
Chục Số Đơn vị
4,9 5 7,8
2,6,2 6 9,6
3,4,5 7
0,5 8 2
6,4 9 2,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 10/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL23
100N 79
200N 965
400N 705651951836
1TR 0573
3TR 43782334341649665993217985797302362
10TR 1858866095
15TR 89045
30TR 83069
ĐB
755513
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1 3
8,6 2
7,9,7,1 3 6,4
3 4 5
Chục Số Đơn vị
6,9,9,4 5 6
5,3,9 6 5,2,9
7 9,3,3
9,8 8 2,8
7,6 9 5,6,3,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 03/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL22
100N 19
200N 747
400N 931468268537
1TR 2412
3TR 12658410028975602555977001356280174
10TR 4152899804
15TR 01217
30TR 95975
ĐB
961258
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,0,4
1 9,4,2,7
1,0,6 2 6,8
3 7
1,7,0 4 7
Chục Số Đơn vị
5,7 5 8,6,5,8
2,5 6 2
4,3,1 7 4,5
5,2,5 8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 27/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL21
100N 08
200N 416
400N 196068078855
1TR 8202
3TR 59099301622592626160874033411445979
10TR 1370336009
15TR 62448
30TR 87631
ĐB
807337
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 8,7,2,3,3,9
3 1 6,4
0,6 2 6
0,0 3 1,7
1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5
1,2 6 0,2,0
0,3 7 9
0,4 8
9,7,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL20
100N 20
200N 502
400N 461199749091
1TR 8348
3TR 42667834460613100686576772514946392
10TR 0984852945
15TR 18967
30TR 95472
ĐB
521232
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
1,9,3 1 1
0,9,7,3 2 0
3 1,2
7 4 8,6,9,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5
4,8 6 7,7
6,7,6 7 4,7,2
4,4 8 6
4 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL19
100N 01
200N 087
400N 691579430633
1TR 7424
3TR 53403375997568394023108344843333838
10TR 3615846976
15TR 35291
30TR 19498
ĐB
500767
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0,9 1 5
2 4,3
4,3,0,8,2,3 3 3,4,3,8
2,3 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 8
7 6 7
8,6 7 6
3,5,9 8 7,3
9 9 9,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755