Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 30/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL39
100N 75
200N 505
400N 781974074619
1TR 4398
3TR 94092803383863400549983819723448369
10TR 2813401010
15TR 03030
30TR 34315
ĐB
845391
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 30/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 30/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 5,7
8,9 1 9,9,0,5
9 2
3 8,4,4,4,0
3,3,3 4 9
Chục Số Đơn vị
7,0,1 5
6 9
0 7 5
9,3 8 1
1,1,4,6 9 8,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 23/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL38
100N 42
200N 332
400N 647688625612
1TR 4370
3TR 53216732880381824289877136322718559
10TR 5043880350
15TR 56005
30TR 55551
ĐB
454170
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5,7 0 5
5 1 2,6,8,3
4,3,6,1 2 7
1 3 2,8
4 2
Chục Số Đơn vị
0 5 9,0,1
7,1 6 2
2 7 6,0,0
8,1,3 8 8,9
8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 16/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL37
100N 64
200N 208
400N 324240713672
1TR 9145
3TR 47095821036080683259520707390466874
10TR 1601878388
15TR 63449
30TR 26794
ĐB
143375
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,3,6,4
7 1 8
4,7 2
0 3
6,0,7,9 4 2,5,9
Chục Số Đơn vị
4,9,7 5 9
0 6 4
7 1,2,0,4,5
0,1,8 8 8
5,4 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 09/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL36
100N 73
200N 960
400N 464033942169
1TR 4970
3TR 97271428000925100976346073364790854
10TR 1069396549
15TR 47086
30TR 42595
ĐB
635487
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,7,0 0 0,7
7,5 1
2
7,9 3
9,5 4 0,7,9
Chục Số Đơn vị
9 5 1,4
7,8 6 0,9
0,4,8 7 3,0,1,6
8 6,7
6,4 9 4,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 02/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL35
100N 27
200N 348
400N 400768273201
1TR 2919
3TR 83970811157389142267465101462152228
10TR 3072664744
15TR 09077
30TR 16984
ĐB
518800
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,0 0 7,1,0
0,9,2 1 9,5,0
2 7,7,1,8,6
3
4,8 4 8,4
Chục Số Đơn vị
1 5
2 6 7
2,0,2,6,7 7 0,7
4,2 8 4
1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 26/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL34
100N 32
200N 372
400N 136016836502
1TR 3588
3TR 76261689567191781337400866477687101
10TR 0020257579
15TR 59412
30TR 73477
ĐB
357766
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 26/08/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 26/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,1,2
6,0 1 7,2
3,7,0,0,1 2
8 3 2,7
4
Chục Số Đơn vị
5 6
5,8,7,6 6 0,1,6
1,3,7 7 2,6,9,7
8 8 3,8,6
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 19/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL33
100N 39
200N 211
400N 218971741727
1TR 0470
3TR 57541127561433325740905731519612365
10TR 8158207093
15TR 90845
30TR 81085
ĐB
285212
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/08/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0
1,4 1 1,2
8,1 2 7
3,7,9 3 9,3
7 4 1,0,5
Chục Số Đơn vị
6,4,8 5 6
5,9 6 5
2 7 4,0,3
8 9,2,5
3,8 9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755