Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 27/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL04
100N 98
200N 978
400N 922830539514
1TR 2694
3TR 91447756441637563365085459375253057
10TR 1439245874
15TR 80817
30TR 81031
ĐB
528265
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 27/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
3 1 4,7
5,9 2 8
5 3 1
1,9,4,7 4 7,4,5
Chục Số Đơn vị
7,6,4,6 5 3,2,7
6 5,5
4,5,1 7 8,5,4
9,7,2 8
9 8,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 20/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL03
100N 22
200N 937
400N 024294283402
1TR 3045
3TR 93940972843046185152193817213675088
10TR 6604073912
15TR 27479
30TR 32367
ĐB
293317
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 2
6,8 1 2,7
2,4,0,5,1 2 2,8
3 7,6
8 4 2,5,0,0
Chục Số Đơn vị
4 5 2
3 6 1,7
3,6,1 7 9
2,8 8 4,1,8
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 13/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL02
100N 22
200N 814
400N 942927960412
1TR 1824
3TR 55968538466762444994332900380013892
10TR 5903666767
15TR 62239
30TR 90592
ĐB
951703
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 0,3
1 4,2
2,1,9,9 2 2,9,4,4
0 3 6,9
1,2,2,9 4 6
Chục Số Đơn vị
5
9,4,3 6 8,7
6 7
6 8
2,3 9 6,4,0,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 06/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 44VL01
100N 29
200N 228
400N 813274454194
1TR 8716
3TR 03184771056060085214070147911194019
10TR 0970853175
15TR 53426
30TR 41598
ĐB
945974
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 5,0,8
1 1 6,4,4,1,9
3 2 9,8,6
3 2
9,8,1,1,7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,0,7 5
1,2 6
7 5,4
2,0,9 8 4
2,1 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 30/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL52
100N 65
200N 010
400N 964941000803
1TR 5096
3TR 00065611752950339362319974859870909
10TR 7448699464
15TR 59875
30TR 76706
ĐB
553129
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 30/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0,3,3,9,6
1 0
6 2 9
0,0 3
6 4 9
Chục Số Đơn vị
6,6,7,7 5
9,8,0 6 5,5,2,4
9 7 5,5
9 8 6
4,0,2 9 6,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 23/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL51
100N 76
200N 232
400N 326093649502
1TR 4840
3TR 62735221787592961740599023429606606
10TR 9328560602
15TR 45733
30TR 84681
ĐB
012355
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,4 0 2,2,6,2
8 1
3,0,0,0 2 9
3 3 2,5,3
6 4 0,0
Chục Số Đơn vị
3,8,5 5 5
7,9,0 6 0,4
7 6,8
7 8 5,1
2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 16/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 43VL50
100N 82
200N 517
400N 930235267540
1TR 7712
3TR 29107073900328218918850636970223469
10TR 0826749383
15TR 53821
30TR 90270
ĐB
876196
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/12/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9,7 0 2,7,2
2 1 7,2,8
8,0,1,8,0 2 6,1
6,8 3
4 0
Chục Số Đơn vị
5
2,9 6 3,9,7
1,0,6 7 0
1 8 2,2,3
6 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755