Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL16
100N 97
200N 935
400N 420549205093
1TR 3216
3TR 81034578719229470750146309950323850
10TR 2004233202
15TR 21129
30TR 87067
ĐB
078640
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,5,3,5,4 0 5,3,2
7 1 6
4,0 2 0,9
9,0 3 5,4,0
3,9 4 2,0
Chục Số Đơn vị
3,0 5 0,0
1 6 7
9,6 7 1
8
2 9 7,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL15
100N 87
200N 699
400N 610096514649
1TR 2794
3TR 78674533807173487687751928957617000
10TR 4293818590
15TR 46951
30TR 68297
ĐB
045109
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8,0,9 0 0,0,9
5,5 1
9 2
3 4,8
9,7,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1,1
7 6
8,8,9 7 4,6
3 8 7,0,7
9,4,0 9 9,4,2,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 05/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL14
100N 93
200N 385
400N 953394100832
1TR 2709
3TR 15564872195512677599371415526595395
10TR 1104655018
15TR 59833
30TR 08985
ĐB
932166
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/04/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
4 1 0,9,8
3 2 6
9,3,3 3 3,2,3
6 4 1,6
Chục Số Đơn vị
8,6,9,8 5
2,4,6 6 4,5,6
7
1 8 5,5
0,1,9 9 3,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 29/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL13
100N 39
200N 502
400N 441098045924
1TR 1667
3TR 13448593171286079919867436206846714
10TR 7689162062
15TR 48047
30TR 97966
ĐB
999061
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 2,4
9,6 1 0,7,9,4
0,6 2 4
4 3 9
0,2,1 4 8,3,7
Chục Số Đơn vị
5
6 6 7,0,8,2,6,1
6,1,4 7
4,6 8
3,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL12
100N 98
200N 036
400N 540380454878
1TR 8840
3TR 91012219254170300827752678262762740
10TR 3230434245
15TR 26183
30TR 49283
ĐB
703929
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3,3,4
1 2
1 2 5,7,7,9
0,0,8,8 3 6
0 4 5,0,0,5
Chục Số Đơn vị
4,2,4 5
3 6 7
2,6,2 7 8
9,7 8 3,3
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL11
100N 83
200N 852
400N 930103929016
1TR 0755
3TR 03453853861607447736621476523523625
10TR 6373672287
15TR 50175
30TR 96507
ĐB
559299
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,7
0 1 6
5,9 2 5
8,5 3 6,5,6
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5,3,2,7 5 2,5,3
1,8,3,3 6
4,8,0 7 4,5
8 3,6,7
9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 45VL10
100N 65
200N 162
400N 284091548956
1TR 7134
3TR 46843280794130287771299584430855142
10TR 0473941804
15TR 77823
30TR 99982
ĐB
276045
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,8,4
7 1
6,0,4,8 2 3
4,2 3 4,9
5,3,0 4 0,3,2,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 4,6,8
5 6 5,2
7 9,1
5,0 8 2
7,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755