Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 02/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 02/12/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 01/12/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV48
100N 87
200N 834
400N 246590903817
1TR 8940
3TR 57080502896022267457051367427088028
10TR 0734178529
15TR 33616
30TR 85730
ĐB
214903
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/12/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 01/12/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4,8,7,3 0 3
4 1 7,6
2 2 2,8,9
0 3 4,6,0
3 4 0,1
Chục Số Đơn vị
6 5 7
3,1 6 5
8,1,5 7 0
2 8 7,0,9
8,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV47
100N 38
200N 528
400N 573460545028
1TR 3032
3TR 03764837864806405151767901680345119
10TR 7971432857
15TR 60201
30TR 15757
ĐB
231231
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/11/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 3,1
5,0,3 1 9,4
3 2 8,8
0 3 8,4,2,1
3,5,6,6,1 4
Chục Số Đơn vị
5 4,1,7,7
8 6 4,4
5,5 7
3,2,2 8 6
1 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV46
100N 46
200N 932
400N 571413101679
1TR 0922
3TR 68494230523737253744010514818558118
10TR 6249287918
15TR 83567
30TR 85725
ĐB
478525
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/11/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0
5 1 4,0,8,8
3,2,5,7,9 2 2,5,5
3 2
1,9,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
8,2,2 5 2,1
4 6 7
6 7 9,2
1,1 8 5
7 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV45
100N 87
200N 599
400N 682575678460
1TR 7260
3TR 17644555267281679757787829771943105
10TR 2683844226
15TR 07450
30TR 23761
ĐB
474416
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/11/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5
6 1 6,9,6
8 2 5,6,6
3 8
4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 7,0
2,1,2,1 6 7,0,0,1
8,6,5 7
3 8 7,2
9,1 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 03/11/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV44
100N 08
200N 201
400N 087951538400
1TR 9118
3TR 73004395882605182408271398799346275
10TR 1279979748
15TR 10228
30TR 56005
ĐB
608857
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/11/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,1,0,4,8,5
0,5 1 8
2 8
5,9 3 9
0 4 8
Chục Số Đơn vị
7,0 5 3,1,7
6
5 7 9,5
0,1,8,0,4,2 8 8
7,3,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 27/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV43
100N 91
200N 167
400N 597093737882
1TR 2773
3TR 27958633840016828400023725373171333
10TR 3748119943
15TR 38110
30TR 35379
ĐB
879953
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/10/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,0,1 0 0
9,3,8 1 0
8,7 2
7,7,3,4,5 3 1,3
8 4 3
Chục Số Đơn vị
5 8,3
6 7,8
6 7 0,3,3,2,9
5,6 8 2,4,1
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/10/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV42
100N 85
200N 994
400N 508466735667
1TR 1580
3TR 25833278876209236528797144146063986
10TR 2834010439
15TR 39174
30TR 74350
ĐB
717101
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/10/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6,4,5 0 1
0 1 4
9 2 8
7,3 3 3,9
9,8,1,7 4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 0
8 6 7,0
6,8 7 3,4
2 8 5,4,0,7,6
3 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755