Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 23/04/2024
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV16
100N 31
200N 367
400N 965457745762
1TR 0659
3TR 87482578353240985068707062915272005
10TR 7425631489
15TR 62100
30TR 38926
ĐB
538064
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,6,5,0
3 1
6,8,5 2 6
3 1,5
5,7,6 4
Chục Số Đơn vị
3,0 5 4,9,2,6
0,5,2 6 7,2,8,4
6 7 4
6 8 2,9
5,0,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 12/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV15
100N 11
200N 903
400N 369659339675
1TR 4534
3TR 08480147370764005585531273826761679
10TR 3403285367
15TR 61060
30TR 27288
ĐB
940953
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8,4,6 0 3
1 1 1
3 2 7
0,3,5 3 3,4,7,2
3 4 0
Chục Số Đơn vị
7,8 5 3
9 6 7,7,0
3,2,6,6 7 5,9
8 8 0,5,8
7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 05/04/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV14
100N 57
200N 501
400N 013883654855
1TR 1587
3TR 90618882861518090339137664015709247
10TR 9350817819
15TR 33188
30TR 28309
ĐB
687319
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/04/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/04/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,8,9
0 1 8,9,9
2
3 8,9
4 7
Chục Số Đơn vị
6,5 5 7,5,7
8,6 6 5,6
5,8,5,4 7
3,1,0,8 8 7,6,0,8
3,1,0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 29/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV13
100N 99
200N 457
400N 590355214493
1TR 1580
3TR 16283771528754407747575572902154532
10TR 2709442375
15TR 05410
30TR 05632
ĐB
693262
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1 0 3
2,2 1 0
5,3,3,6 2 1,1
0,9,8 3 2,2
4,9 4 4,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7,2,7
6 2
5,4,5 7 5
8 0,3
9 9 9,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV12
100N 75
200N 748
400N 625922172720
1TR 4064
3TR 55614656268416226986891622051586181
10TR 2644409081
15TR 30460
30TR 25391
ĐB
427695
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
8,8,9 1 7,4,5
6,6 2 0,6
3
6,1,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
7,1,9 5 9
2,8 6 4,2,2,0
1 7 5
4 8 6,1,1
5 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV11
100N 71
200N 762
400N 137392649945
1TR 6800
3TR 89372834216319711762670339170144626
10TR 7625524271
15TR 16006
30TR 82194
ĐB
828994
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,6
7,2,0,7 1
6,7,6 2 1,6
7,3 3 3
6,9,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5
2,0 6 2,4,2
9 7 1,3,2,1
8
9 7,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/03/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV10
100N 12
200N 453
400N 597827996568
1TR 3812
3TR 41952040689735475580130489211089850
10TR 0492424188
15TR 18377
30TR 88683
ĐB
569447
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/03/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8,1,5 0
1 2,2,0
1,1,5 2 4
5,8 3
5,2 4 8,7
Chục Số Đơn vị
5 3,2,4,0
6 8,8
7,4 7 8,7
7,6,6,4,8 8 0,8,3
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755