Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 06/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 06/06/2023
Kết quả xổ số Trà Vinh - 02/06/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV22
100N 55
200N 203
400N 270175556055
1TR 3529
3TR 27514706178466364069028493934184024
10TR 7527279020
15TR 20114
30TR 49376
ĐB
060152
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,1
0,4 1 4,7,4
7,5 2 9,4,0
0,6 3
1,2,1 4 9,1
Chục Số Đơn vị
5,5,5 5 5,5,5,2
7 6 3,9
1 7 2,6
8
2,6,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 26/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV21
100N 92
200N 406
400N 557758553763
1TR 7181
3TR 06128342542743290545361316351442699
10TR 7395653336
15TR 02617
30TR 04736
ĐB
048130
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
8,3 1 4,7
9,3 2 8
6 3 2,1,6,6,0
5,1 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5,4,6
0,5,3,3 6 3
7,1 7 7
2 8 1
9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV20
100N 78
200N 973
400N 006227625249
1TR 4586
3TR 26627159908517637765762912001058013
10TR 6692970358
15TR 30940
30TR 76209
ĐB
124026
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1,4 0 9
9 1 0,3
6,6 2 7,9,6
7,1 3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
6 5 8
8,7,2 6 2,2,5
2 7 8,3,6
7,5 8 6
4,2,0 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 12/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV19
100N 28
200N 287
400N 903223883933
1TR 1741
3TR 99992365989232837449708123093885545
10TR 9985016818
15TR 27007
30TR 22661
ĐB
080253
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
4,6 1 2,8
3,9,1 2 8,8
3,5 3 2,3,8
4 1,9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0,3
6 1
8,0 7
2,8,9,2,3,1 8 7,8
4 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 05/05/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV18
100N 38
200N 815
400N 754373339074
1TR 5377
3TR 79170892275319529834563595005555441
10TR 9434925314
15TR 31909
30TR 54200
ĐB
407570
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,0,7 0 9,0
4 1 5,4
2 7
4,3 3 8,3,4
7,3,1 4 3,1,9
Chục Số Đơn vị
1,9,5 5 9,5
6
7,2 7 4,7,0,0
3 8
5,4,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 28/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV17
100N 67
200N 512
400N 164437660386
1TR 9361
3TR 19040878745045959248162542706500513
10TR 6324366406
15TR 18899
30TR 53254
ĐB
640107
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 6,7
6 1 2,3
1 2
1,4 3
4,7,5,5 4 4,0,8,3
Chục Số Đơn vị
6 5 9,4,4
6,8,0 6 7,6,1,5
6,0 7 4
4 8 6
5,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 21/04/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV16
100N 01
200N 041
400N 092905780670
1TR 1492
3TR 54683346751614256172477721619013655
10TR 3234912677
15TR 41419
30TR 92539
ĐB
105461
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1
0,4,6 1 9
9,4,7,7 2 9
8 3 9
4 1,2,9
Chục Số Đơn vị
7,5 5 5
6 1
7 7 8,0,5,2,2,7
7 8 3
2,4,1,3 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755