Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/07/2024
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/07/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV29
100N 19
200N 452
400N 916321134178
1TR 5099
3TR 01588925115214148701992693226441068
10TR 2360989902
15TR 33249
30TR 73190
ĐB
785213
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/07/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,9,2
1,4,0 1 9,3,1,3
5,0 2
6,1,1 3
6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
5 2
6 3,9,4,8
7 8
7,8,6 8 8
1,9,6,0,4 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 12/07/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV28
100N 63
200N 160
400N 826809809223
1TR 5935
3TR 25820997275403016651498607743903595
10TR 2181522294
15TR 04142
30TR 47371
ĐB
120505
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/07/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/07/2024  
Chục Số Đơn vị
6,8,2,3,6 0 5
5,7 1 5
4 2 3,0,7
6,2 3 5,0,9
9 4 2
Chục Số Đơn vị
3,9,1,0 5 1
6 3,0,8,0
2 7 1
6 8 0
3 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 05/07/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV27
100N 49
200N 162
400N 875390103254
1TR 7452
3TR 31869058947203462588562752354386480
10TR 4461883825
15TR 25796
30TR 32957
ĐB
593763
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/07/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 05/07/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
1 0,8
6,5 2 5
5,4,6 3 4
5,9,3 4 9,3
Chục Số Đơn vị
7,2 5 3,4,2,7
9 6 2,9,3
5 7 5
8,1 8 8,0
4,6 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 28/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV26
100N 59
200N 147
400N 699082582089
1TR 8385
3TR 70603250981808199045645825932468034
10TR 9598689236
15TR 21441
30TR 26552
ĐB
056642
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
8,4 1
8,5,4 2 4
0 3 4,6
2,3 4 7,5,1,2
Chục Số Đơn vị
8,4 5 9,8,2
8,3 6
4 7
5,9 8 9,5,1,2,6
5,8 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 21/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV25
100N 48
200N 253
400N 169923391917
1TR 5888
3TR 93708082086848675837297222803822234
10TR 2769565943
15TR 53127
30TR 86112
ĐB
86112
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 7,2
2,1 2 2,7,
5,4 3 9,7,8,4
3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
9 5 3
8 6
1,3,2 7
4,8,0,0,3 8 8,6
9,3 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 14/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV24
100N 76
200N 911
400N 775176017219
1TR 0334
3TR 74884925678655787528370608424994727
10TR 0667435898
15TR 15551
30TR 18454
ĐB
817276
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
1,5,0,5 1 1,9
2 8,7
3 4
3,8,7,5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1,7,1,4
7,7 6 7,0
6,5,2 7 6,4,6
2,9 8 4
1,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 07/06/2024
Thứ Sáu
Loại vé: 33TV23
100N 17
200N 015
400N 736489069739
1TR 7970
3TR 86158372238761433409206265628258615
10TR 8019566430
15TR 50073
30TR 45369
ĐB
982480
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3,8 0 6,9
1 7,5,4,5
8 2 3,6
2,7 3 9,0
6,1 4
Chục Số Đơn vị
1,1,9 5 8
0,2 6 4,9
1 7 0,3
5 8 2,0
3,0,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755