Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/10/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/10/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 30/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV39
100N 04
200N 071
400N 607124805910
1TR 0183
3TR 70720769719623337065725367269002591
10TR 1774574410
15TR 92093
30TR 52819
ĐB
048453
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,2,9,1 0 4
7,7,7,9 1 0,0,9
2 0
8,3,9,5 3 3,6
0 4 5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 3
3 6 5
7 1,1,1
8 0,3
1 9 0,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 23/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV38
100N 54
200N 737
400N 295854483696
1TR 6073
3TR 67644063932928474834882670676417261
10TR 0756364868
15TR 77542
30TR 77757
ĐB
014420
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
6 1
4 2 0
7,9,6 3 7,4
5,4,8,3,6 4 8,4,2
Chục Số Đơn vị
5 4,8,7
9 6 7,4,1,3,8
3,6,5 7 3
5,4,6 8 4
9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 16/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV37
100N 04
200N 970
400N 547703777029
1TR 5373
3TR 15631445905683189011455620889781892
10TR 4493171089
15TR 14367
30TR 21957
ĐB
133100
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,0 0 4,0
3,3,1,3 1 1
6,9 2 9
7 3 1,1,1
0 4
Chục Số Đơn vị
5 7
6 2,7
7,7,9,6,5 7 0,7,7,3
8 9
2,8 9 0,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 09/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV36
100N 53
200N 497
400N 082816627740
1TR 4734
3TR 27138707355942220957564066901612174
10TR 9387480256
15TR 49396
30TR 56673
ĐB
309853
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
1 6
6,2 2 8,2
5,7,5 3 4,8,5
3,7,7 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 3,7,6,3
0,1,5,9 6 2
9,5 7 4,4,3
2,3 8
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 02/09/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV35
100N 60
200N 657
400N 781658188128
1TR 6476
3TR 06097501107540910031503012167002690
10TR 8141780230
15TR 77977
30TR 77139
ĐB
867187
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,7,9,3 0 9,1
3,0 1 6,8,0,7
2 8
3 1,0,9
4
Chục Số Đơn vị
5 7
1,7 6 0
5,9,1,7,8 7 6,0,7
1,2 8 7
0,3 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 26/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV34
100N 90
200N 892
400N 356062504801
1TR 1750
3TR 94791013959559229298030081399454928
10TR 5965921772
15TR 40332
30TR 07893
ĐB
615782
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/08/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,5,5 0 1,8
0,9 1
9,9,7,3,8 2 8
9 3 2
9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0,9
6 0
7 2
9,0,2 8 2
5 9 0,2,1,5,2,8,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/08/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV33
100N 96
200N 810
400N 363520913142
1TR 4929
3TR 90857070006172083055828401991868377
10TR 6946463201
15TR 64565
30TR 97973
ĐB
720347
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/08/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,2,4 0 0,1
9,0 1 0,8
4 2 9,0
7 3 5
6 4 2,0,7
Chục Số Đơn vị
3,5,6 5 7,5
9 6 4,5
5,7,4 7 7,3
1 8
2 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755