Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/02/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/02/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 27/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV04
100N 26
200N 345
400N 177341978002
1TR 0110
3TR 35456868038875765084999177614134641
10TR 8013579713
15TR 02248
30TR 99482
ĐB
723196
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,3
4,4 1 0,7,3
0,8 2 6
7,0,1 3 5
8 4 5,1,1,8
Chục Số Đơn vị
4,3 5 6,7
2,5,9 6
9,5,1 7 3
4 8 4,2
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV03
100N 29
200N 238
400N 323321875313
1TR 4394
3TR 86451878751166707722697450765128930
10TR 3140610873
15TR 19553
30TR 00801
ĐB
622760
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 6,1
5,5,0 1 3
2 2 9,2
3,1,7,5 3 8,3,0
9 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 1,1,3
0 6 7,0
8,6 7 5,3
3 8 7
2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 13/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV02
100N 03
200N 205
400N 499570153920
1TR 1005
3TR 10513262977406830005144813807719027
10TR 1719776926
15TR 71145
30TR 64554
ĐB
399953
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 3,5,5,5
8 1 5,3
2 0,7,6
0,1,5 3
5 4 5
Chục Số Đơn vị
0,9,1,0,0,4 5 4,3
2 6 8
9,7,2,9 7 7
6 8 1
9 5,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 06/01/2023
Thứ Sáu
Loại vé: 32TV01
100N 45
200N 982
400N 364577022570
1TR 3560
3TR 52860997560428130940388845687768278
10TR 5075312626
15TR 22482
30TR 90037
ĐB
209766
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6,6,4 0 2
8 1
8,0,8 2 6
5 3 7
8 4 5,5,0
Chục Số Đơn vị
4,4 5 6,3
5,2,6 6 0,0,6
7,3 7 0,7,8
7 8 2,1,4,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 30/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV52
100N 98
200N 140
400N 554538598378
1TR 3767
3TR 06409369490546236465170290474298636
10TR 4013206574
15TR 44693
30TR 63621
ĐB
303715
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9
2 1 5
6,4,3 2 9,1
9 3 6,2
7 4 0,5,9,2
Chục Số Đơn vị
4,6,1 5 9
3 6 7,2,5
6 7 8,4
9,7 8
5,0,4,2 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 23/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV51
100N 05
200N 776
400N 335035288217
1TR 5023
3TR 27787620336245866925255496777118412
10TR 1862743693
15TR 92989
30TR 69250
ĐB
225208
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5,8
7 1 7,2
1 2 8,3,5,7
2,3,9 3 3
4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 0,8,0
7 6
1,8,2 7 6,1
2,5,0 8 7,9
4,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 16/12/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV50
100N 41
200N 372
400N 553656936203
1TR 5653
3TR 00687180977512397246486172026264683
10TR 9142624980
15TR 31803
30TR 92022
ĐB
172512
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/12/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,3
4 1 7,2
7,6,2,1 2 3,6,2
9,0,5,2,8,0 3 6
4 1,6
Chục Số Đơn vị
5 3
3,4,2 6 2
8,9,1 7 2
8 7,3,0
9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755