Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 29/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV25
100N 83
200N 916
400N 661607621394
1TR 2325
3TR 24153967927787517125749555464502515
10TR 8172167606
15TR 93955
30TR 29553
ĐB
177254
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
2 1 6,6,5
6,9 2 5,5,1
8,5,5 3
9,5 4 5
Chục Số Đơn vị
2,7,2,5,4,1,5 5 3,5,5,3,4
1,1,0 6 2
7 5
8 3
9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV24
100N 37
200N 818
400N 189858417470
1TR 3737
3TR 23896927931529101158263620697259681
10TR 5957918291
15TR 58057
30TR 33982
ĐB
521241
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/06/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
4,9,8,9,4 1 8
6,7,8 2
9 3 7,7
4 1,1
Chục Số Đơn vị
5 8,7
9 6 2
3,3,5 7 0,2,9
1,9,5 8 1,2
7 9 8,6,3,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV23
100N 93
200N 375
400N 015176668931
1TR 9735
3TR 48698458006481958116179784674050119
10TR 0714922741
15TR 96904
30TR 49218
ĐB
524019
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0,4
5,3,4 1 9,6,9,8,9
2
9 3 1,5
0 4 0,9,1
Chục Số Đơn vị
7,3 5 1
6,1 6 6
7 5,8
9,7,1 8
1,1,4,1 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 03/06/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV22
100N 40
200N 538
400N 370464511698
1TR 6324
3TR 21282456295789894736789674962069251
10TR 1490515181
15TR 45838
30TR 54775
ĐB
454635
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/06/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 4,5
5,5,8 1
8 2 4,9,0
3 8,6,8,5
0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
0,7,3 5 1,1
3 6 7
6 7 5
3,9,9,3 8 2,1
2 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 27/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV21
100N 43
200N 019
400N 069589073670
1TR 9194
3TR 68554967528923474785544584323413948
10TR 9051140726
15TR 90361
30TR 79892
ĐB
045852
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 27/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7
1,6 1 9,1
5,9,5 2 6
4 3 4,4
9,5,3,3 4 3,8
Chục Số Đơn vị
9,8 5 4,2,8,2
2 6 1
0 7 0
5,4 8 5
1 9 5,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV20
100N 19
200N 487
400N 656783758188
1TR 0292
3TR 49282690554610576463939017763496864
10TR 4628333278
15TR 53338
30TR 89676
ĐB
058785
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
0 1 9
9,8 2
6,8 3 4,8
3,6 4
Chục Số Đơn vị
7,5,0,8 5 5
7 6 7,3,4
8,6 7 5,8,6
8,7,3 8 7,8,2,3,5
1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 13/05/2022
Thứ Sáu
Loại vé: 31TV19
100N 45
200N 969
400N 836292554462
1TR 1753
3TR 67531824689553686312357846800603972
10TR 7722938654
15TR 99687
30TR 24043
ĐB
918861
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
3,6 1 2
6,6,1,7 2 9
5,4 3 1,6
8,5 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,3,4
3,0 6 9,2,2,8,1
8 7 2
6 8 4,7
6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755