Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Bạc Liêu - 13/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: T9-K2
100N 24
200N 152
400N 348740402519
1TR 3995
3TR 90871666676270872187108674178294116
10TR 8796115471
15TR 54002
30TR 85864
ĐB
545233
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2
7,6,7 1 9,6
5,8,0 2 4
3 3 3
2,6 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 2
1 6 7,7,1,4
8,6,8,6 7 1,1
0 8 7,7,2
1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 06/09/2022
Thứ Ba
Loại vé: T9-K1
100N 45
200N 860
400N 439417373072
1TR 9269
3TR 48118167073836688475667022529772747
10TR 8795203691
15TR 03064
30TR 26539
ĐB
059830
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,2
9 1 8
7,0,5 2
3 7,9,0
9,6 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,7 5 2
6 6 0,9,6,4
3,0,9,4 7 2,5
1 8
6,3 9 4,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 30/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K5
100N 04
200N 794
400N 491917759642
1TR 1639
3TR 53525679484700572768213807423685185
10TR 3020912414
15TR 05626
30TR 17540
ĐB
731415
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 4,5,9
1 9,4,5
4 2 5,6
3 9,6
0,9,1 4 2,8,0
Chục Số Đơn vị
7,2,0,8,1 5
3,2 6 8
7 5
4,6 8 0,5
1,3,0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K4
100N 24
200N 120
400N 603483418868
1TR 9047
3TR 34408620565815255000849332689039191
10TR 4058520219
15TR 85130
30TR 43508
ĐB
473845
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,9,3 0 8,0,8
4,9 1 9
5 2 4,0
3 3 4,3,0
2,3 4 1,7,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 6,2
5 6 8
4 7
6,0,0 8 5
1 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K3
100N 88
200N 677
400N 467108323959
1TR 4231
3TR 03772576166023531979784122361450650
10TR 1029372734
15TR 61965
30TR 60628
ĐB
364570
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7 0
7,3 1 6,2,4
3,7,1 2 8
9 3 2,1,5,4
1,3 4
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9,0
1 6 5
7 7 7,1,2,9,0
8,2 8 8
5,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K2
100N 11
200N 923
400N 007711788005
1TR 4683
3TR 07593325083522387145249857071972940
10TR 7169695924
15TR 09727
30TR 12497
ĐB
848536
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 5,8
1 1 1,9
2 3,3,4,7
2,8,9,2 3 6
2 4 5,0
Chục Số Đơn vị
0,4,8 5
9,3 6
7,2,9 7 7,8
7,0 8 3,5
1 9 3,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/08/2022
Thứ Ba
Loại vé: T8-K1
100N 01
200N 239
400N 518336055257
1TR 7397
3TR 99115424982045298193465657071578489
10TR 5903148436
15TR 19684
30TR 26692
ĐB
475792
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0,3 1 5,5
5,9,9 2
8,9 3 9,1,6
8 4
Chục Số Đơn vị
0,1,6,1 5 7,2
3 6 5
5,9 7
9 8 3,9,4
3,8 9 7,8,3,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755