Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/02/2024

Kết quả xổ số Cần Thơ - 14/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T9
100N 97
200N 145
400N 744087572523
1TR 7712
3TR 33818956392041548861920387608669312
10TR 5661946975
15TR 85865
30TR 34568
ĐB
861557
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
6 1 2,8,5,2,9
1,1 2 3
2 3 9,8
4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,1,7,6 5 7,7
8 6 1,5,8
9,5,5 7 5
1,3,6 8 6
3,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 07/09/2022
Thứ Tư
Loại vé: K1T9
100N 20
200N 135
400N 041416081599
1TR 2840
3TR 71260253890013726257819793881140225
10TR 5222154286
15TR 04409
30TR 82095
ĐB
057134
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,6 0 8,9
1,2 1 4,1
2 0,5,1
3 5,7,4
1,3 4 0
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 7
8 6 0
3,5 7 9
0 8 9,6
9,8,7,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 31/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K5T8
100N 49
200N 434
400N 733549259685
1TR 7500
3TR 55031456516170776083411258912984699
10TR 2789428445
15TR 76910
30TR 15152
ĐB
190428
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,7
3,5 1 0
5 2 5,5,9,8
8 3 4,5,1
3,9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
3,2,8,2,4 5 1,2
6
0 7
2 8 5,3
4,2,9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K4T8
100N 18
200N 075
400N 747874508012
1TR 8206
3TR 09461123981192816233521690516518509
10TR 3530027242
15TR 06727
30TR 87617
ĐB
758801
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 6,9,0,1
6,0 1 8,2,7
1,4 2 8,7
3 3 3
4 2
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0
0 6 1,9,5
2,1 7 5,8
1,7,9,2 8
6,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K3T8
100N 83
200N 457
400N 809305356472
1TR 2708
3TR 42502919311751196198659402411461444
10TR 3902112736
15TR 15303
30TR 97108
ĐB
380271
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2,3,8
3,1,2,7 1 1,4
7,0 2 1
8,9,0 3 5,1,6
1,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5 7
3 6
5 7 2,1
0,9,0 8 3
9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K2T8
100N 86
200N 784
400N 805088466131
1TR 4997
3TR 62102503853259015729788534378989676
10TR 2046760615
15TR 02568
30TR 12127
ĐB
330474
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 2
3 1 5
0 2 9,7
5 3 1
8,7 4 6
Chục Số Đơn vị
8,1 5 0,3
8,4,7 6 7,8
9,6,2 7 6,4
6 8 6,4,5,9
2,8 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: K1T8
100N 06
200N 578
400N 315065972800
1TR 4577
3TR 86514507961197610398007635882507254
10TR 4779707679
15TR 16958
30TR 80150
ĐB
211871
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,5 0 6,0
7 1 4
2 5
6 3
1,5 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,4,8,0
0,9,7 6 3
9,7,9 7 8,7,6,9,1
7,9,5 8
7 9 7,6,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755