Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/03/2023

Kết quả xổ số Miền Nam - 03/08/2022

Thứ TưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
03/08/20228K1K1T8T8K1
100N310673
200N484578820
400N290412082404315065972800008557289408
1TR152445770757
3TR873244711794613236756239478912784028651450796119761039800763588250725440054612891258895398869911974690677
10TR124814222247797076797432135390
15TR139051695823341
30TR340818015007339
ĐB011869211871301911
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 03/08/2022  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
0 4,8,4,2,5
3,8,8 1 7,3,2
1,0,2 2 4,4,2
1 3 1
8,0,0,2,2,9 4
7,0 5
6 9
1 7 5
0 8 4,1,1
6 9 4
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
5,0,5 0 6,0
7 1 4
2 5
6 3
1,5 4
2 5 0,4,8,0
0,9,7 6 3
9,7,9 7 8,7,6,9,1
7,9,5 8
7 9 7,6,8,7
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
2,9 0 8
9,2,4,1 1 1
2 0,8,1
7 3 9
5 4 6,1
8 5 7,4
4 6
5,7 7 3,7
2,0,8,9 8 5,9,8
8,3 9 8,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 02/08/2022

Thứ BaBến TreVũng TàuBạc Liêu
02/08/2022K31T088AT8-K1
100N937401
200N264183239
400N186733031431750670675482518336055257
1TR805251017397
3TR207738582577433602231003166201943202046565088416156153761976872577571599115424982045298193465657071578489
10TR417130046361199912425903148436
15TR511270218019684
30TR852404121226692
ĐB475132012885475792
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 02/08/2022  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
2,4 0 3,1
3,3,0 1 3
5,3 2 5,3,0,7
9,0,7,3,2,1,6 3 1,3,1,2
6 4 0
2 5 2
6 4,7,3
6,2 7 3
8
9 3
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
8 0 6,1
0 1 5,5,2
8,4,1 2
8 3 7
7 4 2
6,1,1,8 5 7
0,7 6 7,5
6,3,5 7 4,6
8 8 3,2,8,0,5
9 9 9
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
0 1,5
0,3 1 5,5
5,9,9 2
8,9 3 9,1,6
8 4
0,1,6,1 5 7,2
3 6 5
5,9 7
9 8 3,9,4
3,8 9 7,8,3,2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 01/08/2022

Thứ HaiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
01/08/20228A2L3122T8K1
100N795854
200N788235722
400N303770897289412068664338929642892361
1TR844764203132
3TR392455014021735079875759099101815409042520817772283516124970847257150923562523304548419884145466543006133
10TR790435870384138970686555726331
15TR179026771972263
30TR781447085008450
ĐB251992881367787187
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 01/08/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
4,9,4 0 1,3,2
0 1
0,9 2
4,0 3 7,5
4 4 7,5,0,0,3,4
4,3 5
6
3,4,8 7 9
8 8 8,9,9,7
7,8,8 9 0,2
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
2,2,7,5 0 9
6 1 7,9
2 0,0,5,8,5
3 5,8,8
4
3,2,2 5 8,0
6 6 6,1,8,7
1,6 7 0
5,3,2,3,6 8
0,1 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
3,3,5 0
6,3 1
2,3,6 2 2
3,6 3 2,0,0,3,1
5,8,8 4 6
5 4,7,0
9,4 6 1,2,3
5,8 7
8 9,4,4,7
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 31/07/2022

Chủ NhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
31/07/2022TG-E77K5ĐL-7K5
100N105916
200N325052187
400N521479415620954206645318074258994294
1TR836042314205
3TR990965470199503573525135548943156458762953250394758326867352830283182727348858535474383924059388114917144
10TR792001841844787920480237437028
15TR124555144714936
30TR522688804380861
ĐB840884720314060002
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 31/07/2022  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
1,2,6,0 0 1,3,0
4,0 1 0,4,8
5 2 5,0
0,4 3
1,8 4 1,3,5
2,5,4,5 5 2,5,5
9 6 0,8
7
1,6 8 4
9 6
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 8,4
5,4,5 2 9,8,7
4 3 1
6,1 4 2,8,7,3
7 5 9,2,0,2
6 4,8
2,8,4 7 5
1,6,2,4 8 7
5,2 9
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 5,2
6 1 6
4,0 2 4,8
5,4 3 8,6
9,2,4,7 4 2,8,3,9,4
0 5 3
1,3 6 1
8 7 4
4,3,2 8 7
9,4 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 30/07/2022

Thứ BảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
30/07/20227E77K57K522K5T7
100N27643056
200N951997707067
400N954113061203150928764887419123518657374267489552
1TR4156036031120335
3TR27551202262381693849309733101508168129016906267460669961617884394885626238169342044424586453278366810128770690640947191040274925940330550234
10TR1430024328730506512680469807132557669631
15TR92368584278343809237
30TR81209567819011556638
ĐB122133944892856324700699
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 30/07/2022  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 0 6,3,0,9
5,4,5 1 6,5
2 7,6,8
0,7,3 3 3
4 1,9
1 5 1,6,1
0,5,2,1 6 8,8
2 7 3
6,2,6 8
4,0 9
Long An
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 9,1
0,8 1
6,6,9 2 6,7
3
6,9 4
5 0
7,9,2 6 4,0,2,0,2
9,8,2 7 6,8
7 8 7,1
0 9 7,6,4,2
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
3 0 7
9,5,8,8 1 2,3,5
1,4,4 2 4
1 3 0,8
6,2 4 2,2
1 5 1,7
6 4,9
0,5,8 7 8
7,3 8 1,1,7
6 9 1
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
9,1 0 5
3 1 0
4,5 2
3 5,4,1,7,8
9,7,9,3 4 2,8
3,0 5 6,2
5,7 6 7
6,3 7 4,6
4,3 8
9 9 0,4,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 29/07/2022

Thứ SáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
29/07/202243VL3007K3031TV30
100N278253
200N324732823
400N459640740939311525783025331569927740
1TR936379221279
3TR282256897045748939077906535393909678102989280552517139702332499499146201512241567409705083320986178514687
10TR728693391298172826655704677247
15TR999784933585318
30TR208097969682345
ĐB087978993386062998
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 29/07/2022  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
1 2
1 2 7,4,5
6,9 3 9
2,7 4 8
2,6 5
9 6 3,5,7,9
2,0,6 7 4,0,8,8
4,7,7 8
3,6,0 9 6,3
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
8 0
5 1 5
8,3,2,3,6,7 2 5,2,9
3 2,2,5
4 9
1,2,6,3 5 1
9,8 6 2,5
9 7 8,2
7 8 2,0,6
2,4 9 7,6
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,2,8
9,1 2 3
5,2,8 3
4 0,6,7,5
1,8,4 5 3,6
5,4 6
9,8,4 7 9
9,1,9 8 3,5,7
7 9 2,7,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 28/07/2022

Thứ NămTây NinhAn GiangBình Thuận
28/07/20227K4AG-7K47K4
100N776147
200N643704777
400N385877897671909484370305550130296666
1TR565115229644
3TR564834618398961050635751193777472900272493052539287539359466612646829261525537015304748031117718585678547
10TR589565385666179274284473255592
15TR892478121521125
30TR187255471536837
ĐB242312728448780526
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/07/2022
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 28/07/2022  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
9 0
7,5,6,1 1 1,2
1 2 5
4,8,8,6 3
4 3,7
2 5 8,1,6,6
5,5 6 1,3
7,7,4 7 7,1,7
5 8 9,3,3
8 9 0
An Giang
Chục Số Đơn vị
0 4,5
6 1 5,5
2,5,9 2 2,4,8,8
9 3 7
0,9,2,6 4 8
0,1,1 5 2
6 6 1,6,4
3 7 9
2,2,4 8
7 9 4,3,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
0 1,1
0,0,3,7 1
3,9 2 9,5,5,6
3 1,2,7
4 4 7,4,7,7
2,2 5 6
6,5,2 6 6
4,7,4,4,3 7 7,1
8
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755