Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Đà Lạt - 31/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K5
100N 16
200N 187
400N 074258994294
1TR 4205
3TR 27348858535474383924059388114917144
10TR 0237437028
15TR 14936
30TR 80861
ĐB
060002
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,2
6 1 6
4,0 2 4,8
5,4 3 8,6
9,2,4,7 4 2,8,3,9,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
1,3 6 1
8 7 4
4,3,2 8 7
9,4 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 24/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K4
100N 11
200N 419
400N 413777066316
1TR 9152
3TR 91209261895257802888745529440716451
10TR 9477737894
15TR 66424
30TR 86219
ĐB
550785
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,7
1,5 1 1,9,6,9
5,5 2 4
3 7
9,2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 2,2,1
0,1 6
3,0,7 7 8,7
7,8 8 9,8,5
1,0,8,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K3
100N 52
200N 881
400N 012063105286
1TR 4095
3TR 68145396318565189122707150908187224
10TR 1648534381
15TR 82189
30TR 27976
ĐB
557045
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0
8,3,5,8,8 1 0,5
5,2 2 0,2,4
3 1
2 4 5,5
Chục Số Đơn vị
9,4,1,8,4 5 2,1
8,7 6
7 6
8 1,6,1,5,1,9
8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K2
100N 88
200N 010
400N 809441677096
1TR 6927
3TR 26121610061175957553707959778620521
10TR 2103469586
15TR 77221
30TR 01150
ĐB
970291
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 6
2,2,2,9 1 0
2 7,1,1,1
5 3 4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
9 5 9,3,0
9,0,8,8 6 7
6,2 7
8 8 8,6,6
5 9 4,6,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-7K1
100N 76
200N 067
400N 816763989669
1TR 8667
3TR 84966500598501020640082208454372755
10TR 4308284811
15TR 94274
30TR 92588
ĐB
317995
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4,2 0
1 1 0,1
8 2 0
4 3
7 4 0,3
Chục Số Đơn vị
5,9 5 9,5
7,6 6 7,7,9,7,6
6,6,6 7 6,4
9,8 8 2,8
6,5 9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K4
100N 90
200N 805
400N 542884483755
1TR 4835
3TR 13361969346407900191676374389387331
10TR 2169172971
15TR 40019
30TR 59994
ĐB
687533
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
6,9,3,9,7 1 9
2 8
9,3 3 5,4,7,1,3
3,9 4 8
Chục Số Đơn vị
0,5,3 5 5
6 1
3 7 9,1
2,4 8
7,1 9 0,1,3,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: ĐL-6K3
100N 44
200N 882
400N 476573499723
1TR 5683
3TR 17740405141525314990952220939392551
10TR 3179863035
15TR 84903
30TR 89955
ĐB
308825
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 3
5 1 4
8,2 2 3,2,5
2,8,5,9,0 3 5
4,1 4 4,9,0
Chục Số Đơn vị
6,3,5,2 5 3,1,5
6 5
7
9 8 2,3
4 9 0,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755