Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/08/2022
Thứ Tư
Loại vé: 8K1
100N 31
200N 484
400N 290412082404
1TR 1524
3TR 87324471179461323675623947891278402
10TR 1248142222
15TR 13905
30TR 34081
ĐB
011869
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,8,4,2,5
3,8,8 1 7,3,2
1,0,2 2 4,4,2
1 3 1
8,0,0,2,2,9 4
Chục Số Đơn vị
7,0 5
6 9
1 7 5
0 8 4,1,1
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: 7K4
100N 70
200N 580
400N 076508496529
1TR 8523
3TR 28175808674603933150970064964649046
10TR 7649759789
15TR 26133
30TR 90598
ĐB
249874
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,5 0 6
1
2 9,3
2,3 3 9,3
7 4 9,6,6
Chục Số Đơn vị
6,7 5 0
0,4,4 6 5,7
6,9 7 0,5,4
9 8 0,9
4,2,3,8 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: 7K3
100N 05
200N 298
400N 461487258968
1TR 2510
3TR 95190143818601113762769965521739720
10TR 5013488428
15TR 52515
30TR 89432
ĐB
231866
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9,2 0 5
8,1 1 4,0,1,7,5
6,3 2 5,0,8
3 4,2
1,3 4
Chục Số Đơn vị
0,2,1 5
9,6 6 8,2,6
1 7
9,6,2 8 1
9 8,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: 7K2
100N 93
200N 080
400N 798680571588
1TR 8753
3TR 00716104538360372948854442088074488
10TR 8264205291
15TR 13458
30TR 24787
ĐB
063036
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/07/2022  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 3
9 1 6
4 2
9,5,5,0 3 6
4 4 8,4,2
Chục Số Đơn vị
5 7,3,3,8
8,1,3 6
5,8 7
8,4,8,5 8 0,6,8,0,8,7
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 06/07/2022
Thứ Tư
Loại vé: 7K1
100N 22
200N 665
400N 122269413532
1TR 3747
3TR 47545735851772757795350119568559387
10TR 4827883503
15TR 48018
30TR 86636
ĐB
834226
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
4,1 1 1,8
2,2,3 2 2,2,7,6
0 3 2,6
4 1,7,5
Chục Số Đơn vị
6,4,8,9,8 5
3,2 6 5
4,2,8 7 8
7,1 8 5,5,7
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 29/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: 6K5
100N 31
200N 994
400N 722080257882
1TR 4040
3TR 76356041881757610935217043911441423
10TR 5083426451
15TR 07250
30TR 90152
ĐB
560146
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 29/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,5 0 4
3,5 1 4
8,5 2 0,5,3
2 3 1,5,4
9,0,1,3 4 0,6
Chục Số Đơn vị
2,3 5 6,1,0,2
5,7,4 6
7 6
8 8 2,8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 22/06/2022
Thứ Tư
Loại vé: 6K4
100N 83
200N 722
400N 436575325208
1TR 5407
3TR 24399448437966020817804072373489656
10TR 7299383836
15TR 97371
30TR 28458
ĐB
358145
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,7,7
7 1 7
2,3 2 2
8,4,9 3 2,4,6
3 4 3,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 6,8
5,3 6 5,0
0,1,0 7 1
0,5 8 3
9 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755