Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/08/2022
Thứ Hai
Loại vé: L31
100N 58
200N 235
400N 412068664338
1TR 6420
3TR 90425208177722835161249708472571509
10TR 8413897068
15TR 67719
30TR 70850
ĐB
881367
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,7,5 0 9
6 1 7,9
2 0,0,5,8,5
3 5,8,8
4
Chục Số Đơn vị
3,2,2 5 8,0
6 6 6,1,8,7
1,6 7 0
5,3,2,3,6 8
0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: L30
100N 12
200N 915
400N 322626774647
1TR 0350
3TR 67982110539880649386354802209037043
10TR 2138321496
15TR 80840
30TR 38420
ĐB
078469
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,9,4,2 0 6
1 2,5
1,8 2 6,0
5,4,8 3
4 7,3,0
Chục Số Đơn vị
1 5 0,3
2,0,8,9 6 9
7,4 7 7
8 2,6,0,3
6 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: L29
100N 03
200N 612
400N 876995134997
1TR 9816
3TR 37519562790480060322934340617529718
10TR 9552980720
15TR 75797
30TR 55051
ĐB
122255
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/07/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 3,0
5 1 2,3,6,9,8
1,2 2 2,9,0
0,1 3 4
3 4
Chục Số Đơn vị
7,5 5 1,5
1 6 9
9,9 7 9,5
1 8
6,1,7,2 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: L28
100N 49
200N 010
400N 920895276388
1TR 6424
3TR 17597901765804776668885069151315726
10TR 5611976514
15TR 78259
30TR 96773
ĐB
013043
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/07/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,6
1 0,3,9,4
2 7,4,6
1,7,4 3
2,1 4 9,7,3
Chục Số Đơn vị
5 9
7,0,2 6 8
2,9,4 7 6,3
0,8,6 8 8
4,1,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 04/07/2022
Thứ Hai
Loại vé: L27
100N 92
200N 555
400N 864159611814
1TR 1754
3TR 51229715929933393209359845459578266
10TR 1124924856
15TR 01747
30TR 92230
ĐB
776565
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/07/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
4,6 1 4
9,9 2 9
3 3 3,0
1,5,8 4 1,9,7
Chục Số Đơn vị
5,9,6 5 5,4,6
6,5 6 1,6,5
4 7
8 4
2,0,4 9 2,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: L26
100N 19
200N 279
400N 992445602893
1TR 8089
3TR 68771896679065717952376094999835590
10TR 6126211078
15TR 34194
30TR 77840
ĐB
142175
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,4 0 9
7 1 9
5,6 2 4
9 3
2,9 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 7,2
6 0,7,2
6,5 7 9,1,8,5
9,7 8 9
1,7,8,0 9 3,8,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/06/2022
Thứ Hai
Loại vé: L25
100N 84
200N 285
400N 966633733864
1TR 4091
3TR 56428532329017767543975781517530849
10TR 9102475100
15TR 58277
30TR 00205
ĐB
572076
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
9 1
3 2 8,4
7,4 3 2
8,6,2 4 3,9
Chục Số Đơn vị
8,7,0 5
6,7 6 6,4
7,7 7 3,7,8,5,7,6
2,7 8 4,5
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755