Đại lý vé số Kế Đáo

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 29/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 29/09/2023
Kết quả xổ số Kiên Giang - 31/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K5
100N 59
200N 052
400N 954206645318
1TR 4231
3TR 87629532503947583268673528302831827
10TR 4478792048
15TR 51447
30TR 88043
ĐB
720314
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 31/07/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
3 1 8,4
5,4,5 2 9,8,7
4 3 1
6,1 4 2,8,7,3
Chục Số Đơn vị
7 5 9,2,0,2
6 4,8
2,8,4 7 5
1,6,2,4 8 7
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K4
100N 33
200N 441
400N 836077142957
1TR 6347
3TR 78880875927938124917519138305914573
10TR 3659133937
15TR 31142
30TR 95715
ĐB
409072
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8 0
4,8,9 1 4,7,3,5
9,4,7 2
3,1,7 3 3,7
1 4 1,7,2
Chục Số Đơn vị
1 5 7,9
6 0
5,4,1,3 7 3,2
8 0,1
5 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K3
100N 51
200N 557
400N 543999320715
1TR 7227
3TR 54660618372454457835403360387417389
10TR 8421956370
15TR 68087
30TR 42993
ĐB
314232
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/07/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0
5 1 5,9
3,3 2 7
9 3 9,2,7,5,6,2
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 1,7
3 6 0
5,2,3,8 7 4,0
8 9,7
3,8,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K2
100N 22
200N 634
400N 440800760186
1TR 4701
3TR 93483389899495492409188869993044284
10TR 4497431249
15TR 90445
30TR 06007
ĐB
941821
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/07/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,1,9,7
0,2 1
2 2 2,1
8 3 4,0
3,5,8,7 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
7,8,8 6
0 7 6,4
0 8 6,3,9,6,4
8,0,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 03/07/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 7K1
100N 17
200N 308
400N 522439634795
1TR 0865
3TR 79123344334907234264387984293509557
10TR 4357089148
15TR 15460
30TR 03110
ĐB
698365
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/07/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 03/07/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6,1 0 8
1 7,0
7 2 4,3
6,2,3 3 3,5
2,6 4 8
Chục Số Đơn vị
9,6,3,6 5 7
6 3,5,4,0,5
1,5 7 2,0
0,9,4 8
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 26/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 6K4
100N 24
200N 777
400N 719183806524
1TR 8298
3TR 25702166568673703920731961131320351
10TR 6032597899
15TR 37721
30TR 00957
ĐB
099904
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 2,4
9,5,2 1 3
0 2 4,4,0,5,1
1 3 7
2,2,0 4
Chục Số Đơn vị
2 5 6,1,7
5,9 6
7,3,5 7 7
9 8 0
9 9 1,8,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/06/2022
Chủ Nhật
Loại vé: 6K3
100N 52
200N 543
400N 688615392978
1TR 2678
3TR 90978166800259278733015228615650057
10TR 7414359038
15TR 49055
30TR 34085
ĐB
659215
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
1 5
5,9,2 2 2
4,3,4 3 9,3,8
4 3,3
Chục Số Đơn vị
5,8,1 5 2,6,7,5
8,5 6
5 7 8,8,8
7,7,7,3 8 6,0,5
3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với nhà đài
Đổi số trúng

Dò vé số Online ...

 

  • 0939232323

  • 0839252755